Шифр: ПУ2/2006/1
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 1
Содержание:
Куріліна, Т. В. Патогенетичні механізми формування перинатальної патологіїї у доношених новонародждених за умов звичайного невиношування вагітності у матерів / Т.В. Куріліна. - С.5
Жданович, О. І. Патогенетично обгрунтована система лікувально-профілактичних заходів при геморагічному синдромі у новонвроджених від матерів з цукровим діабетом / О.І. Жданович, Т.В. Коломійченко, І.В. Коханов. - С.9
Павлишин, Г. А. Функционально- морфологічний стан печінки у новонароджених з проявами перинатальної інфекції / Г.А. Павлишин. - С.12
Буряк, В. М. Стан стовбурової регуляції серцевої діяльності при метаболічній кардіоміопатії у дітей з дифузним нетоксичним засобом / В.М. Буряк, Л.В. Нальковська. - С.16
Бережний, В. В. Характеристика клітинного імунітету та цитокінового статусу у дітей з ювенільним ревматоідним артритом / В.В. Бережний, Т.В. Марушко, Ю.О. Кожара. - С.19
Глєбова, Л. П. Морфофункціональна характеристика серцево-судинної системи у хворих з комбінованими порушеннями ритму серця / Л.П. Глєбова, І.В. Андрущегнко. - С.23
Суходольська, Е. С. Корекція метаболічних розладів у дітей з вегетативними дисфункціями / Е.С. Суходольська, І.І. Ганусевич, М.В. Хайтович и др. - С.27
Другие авторы: Ганусевич І.І., Хайтович М.В., Бурлака А.П., Сидорик Є.П.
Чуріліна, А. В. Роль дисплазії сполучної тканини у патології шлунково-кишкового тракту / А.В. Чуріліна, А.В. Нальотов. - С.29
Антонець, В. А. Особливості кліничного перебігу та діагностики гастроєзофагеального рефлюксу у дітей / В.А. Антонець. - С.32
Матвієнко, О. В. Характеристика показників імунної системи у підлітків, хворих на остеоартроз, на тлі гіпермобільного синдрому / О.В. Матвієнко. - С.36
Крючко, Т. О. Динаміка клініко-імунологічних показників у дітей з хронічним гепатитом В під впливом терапії з застосуванням індуктора ендогенного інтерферону / Т.О. Крючко, І.М. НЕсіна. - С.39
Клець, Т. Д. Вплив внутрішньосімейної ситуації на особливості перебігу енурезу у дітей / Т.Д. Клець, І.О. Мітюряєва, Г.В. Гнилоскуренко. - С.43
Єршова, І. Б. В-вітамінна забезпеченість дітей з дисбіозом кишечника та методи корекції / І.Б. Єршова, І.В. Коваленко, О.М. Кунєгіна, Стоянова І.М. - С.45
Другие авторы: Коваленко І.В., Кунєгіна О.М., Стоянова І.М.
Пугач, М. Н. Антипіретична терапія з огляду доказової медицини / М.Н. Пугач. - С.50
Романюк, Л. Б. Вплив модифікованого комплексу лікування на стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний дифузний зоб / Л.Б. Романюк. - С.54
Качалова, О. С. Вплив нутритивної підтримки при захворюваннях шлунково-кишкового тракту у дітей / О.С. Качалова, Т .Є. Сосновська, Д.П. Міненко, Дума Н.В. - С.57
Другие авторы: Сосновська Т .Є., Міненко Д.П., Дума Н.В.
Сміян, І. С. Кліничні та діагностичні аспекти синдрому мікрофтальмії з асоційованими аномаліями. Інформація про проведення науково-практичної конференції "Актуальні питання охорони здоров'я дівчат-підлітків" / І.С. Сміян, А.П. Філюк, Г.А. Павлишин и др. - С.64
Другие авторы: Філюк А.П., Павлишин Г.А., Гарбуз Л.Б., Стеценко В.В., Гарбуз Ю.А., Чорна Г.О., Рудяк Т.Ю.
Маркін, Л. Б. Диференційований підхід до корекції гемодинамічних порушень у системі мати-плацента-плід при синдромі фетоплацентарної недостатності / Л.Б. Маркін, К.Л. Шатилович. - С.67
Двуліт, М. П. Показники перекисного окислення ліпідів, білків та антиоксидантної активності у вагітних з артеріальною гіпертензією / М.П. Двуліт, В.К. Тищенко. - С.72
Сергієнко, С. М. Особливості психоемоціонального статусу у вагітних жінок з нейроєндокринною паталогією / С.М. Сергієнко. - С.4
Паєнок, О. С. Гормональна функція фетоплацентарного комплексу у жінок з дифузним токсичним зобом / О.С. Паєнок. - С.78
Веропоьвелян, П. М. Деякі особливості показників ліпідів, гонадотропних і статевих гормонів у вагітних з ожирінням / П.М. Веропоьвелян, М.П. Веропотвелян, О.М. Панасенко, Горук П.С. - С.80
Другие авторы: Веропотвелян М.П., Панасенко О.М., Горук П.С.
Кольцова, І. Г. Фетоплацентарна недостатність та інфекції групи TORCH / І.Г. Кольцова, А.П. Боровик, П.З. Протченко. - С.84
Былик, Н. М. Порівняльна оцінка показників гемостазу при лікуванні ретрохоріальних та ретроплацентарних гематом в I-II триместрах вагітності / Н.М. Былик. - С.89
Бабенко, С. В. Особливості перебігу вагітності та пологів у хворих на рак щитовидної залози (Клініко-статистичний аналіз) / С.В. Бабенко. - С.91
Ольшевська, О. В. Особливості тироїдного статусу у породілей при прееклампсії на тлі хронічного пієлонефриту та його корекція / О.В. Ольшевська. - С.94
Тітенко, Т. М. Дисфункція щитовидної залози та особливості репродуктивного здоров'я дівчаток-підлітків / Т.М. Тітенко. - С.98
Бойко, В. І. Клініко-єндокринологічні аспекти реабілітації жінок, які перенесли перитоніт після кесарева розтину / В.І. Бойко. - С.101
Беседін, В. М. Акупунктура та фармакотерапія при патологічному клімаксі у жінок з артеріальною гіпертонією / В.М. Беседін, О.В. Грабоус. - С.104
Дрінь, Т. М. Показники онкомаркерів у жінок з пухлинними утвореннями органів малого таза / Т.М. Дрінь, М.А. Лизин, І.О. Басюга. - С.109
Голота, В. Я. Спонтанний розрив стравоходу (синдром Берхаве) у породіллі після кесарева розтину / В.Я. Голота, В.О. Бенюк. - С.112
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: ПУ2/2006/2
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 2
Содержание:
Майданник, В. Г. Кафедрі педіатрії № 4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця - 60 років / В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай, Н.Я. Кулик, Дадакіна М.А. - С.5
Другие авторы: Бурлай В.Г., Кулик Н.Я., Дадакіна М.А.
Майданник, В. Г. Кардіоміопатіі у дітей: сучасні погляди на механізми розвитку / В.Г. Майданник. - С.12
Бурлай, В. Г. Вегетативні дисфункції у дітей: підсумки проведених досліджень / В.Г. Бурлай, Н.М. Кухта, Л.І. Місюра и др. - С.24
Другие авторы: Кухта Н.М., Місюра Л.І., Молочек Н.В., Хайтович М.В.
Хайтович, М. В. Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків (Огляд літератури та результати власних досліджень) / М.В. Хайтович, О.О. Гордюк, Р.В. Терлецький и др. - С.28
Другие авторы: Гордюк О.О., Терлецький Р.В., Досенко В.Є., Кухта Н.М., Місюра Л.І.
Кожухар, О. В. Маркери метаболічного синдрому у дітей та підлітків (Огляд літератури та результати власних досліджень) / О.В. Кожухар, М.В. Хайтович, Р.В. Терлецький. - С.37
Майданник, В. Г. Викликані симпатичні шкірні потенціали при різних кліничних формах енурезу у дітей / В.Г. Майданник, І.О. Мітюряєва, І.О. Афанасьєва и др. - С.42
Другие авторы: Мітюряєва І.О., Афанасьєва І.О., Молочек Н.В., Клець Т.Д., Гнилоскуренко Г.В.
Бурлака, А. П. Оксидативний стрес та активація матриксних металопротеїназ при ремодулюванні судин у дітей з артеріальною гіпертензією / А.П. Бурлака, ГанусевичІ.І., М.В. Хайтович и др. - С.47
Другие авторы: ГанусевичІ.І., Хайтович М.В., Бурлака Є.А., Сидорик Є.П.
Майданник, В. Г. Аналіз варіабельності ритму серця при добовому моніторуванні електрокардіограми у дітей, хворих на вегетативні дисфункції / В.Г. Майданник, О.В. Суліковська, Н.М. Кухта. - С.51
Свойкіна, С. Ю. Показники жирнокислотного спектру та біоенергетики клітин у дітей, хворих на респіраторну патологію / С.Ю. Свойкіна. - С.57
Майданник, В. Г. Роль H. pylori у розвитку хронічних гастриту та гастродуоденіту в дитячому віці / В.Г. Майданник, Г.В. Салтикова, В.В. Корнійчук. - С.63
Лапшин, В. Ф. Особливості клініко-функціонального стану у дітей з рецидивуючим бронхітом в стадії ремісії / В.Ф. Лапшин, Т.Д. Задорожна, Т.Р. Уманець и др. - С.66
Другие авторы: Задорожна Т.Д., Уманець Т.Р., Хоменко В.Є., Пустовалова О.І.
Волосовець, О. П. Бронхоскопія в лікуванні пневмоній / О.П. Волосовець, В.Є. Хоменко, Н.В. Баликіна, Гнатюк С.М. - С.71
Другие авторы: Хоменко В.Є., Баликіна Н.В., Гнатюк С.М.
Куріліна, Т. В. Інтенсивність окисної модифікації білків у доношених новонароджених при звичному ендокринному невиношуванні вагітності у матерів / Т.В. Куріліна. - С.73
Нагорна, Н. В. Досвід застосування Нурофену в терапії болю при прорізуванні зубів у дітей раннього віку / Н.В. Нагорна, М.П. Лимаренко, Г.І. Баєшко и др. - С.77
Другие авторы: Лимаренко М.П., Баєшко Г.І., Логвиненко Н.Г., Рибак Е.В.
Зубаренко, О. В. Застосування сучасного макролідного антибіотика Азимед в лікуванні бронхолегеневих захворювань у дітей / О.В. Зубаренко, Т.В. Стоєва, О.О. Портнова, Папінко Р.М. - С.80
Другие авторы: Стоєва Т.В., Портнова О.О., Папінко Р.М.
БаскаковП.М. Сучасний підхід до проблеми вузького таза в акушерстві / БаскаковП.М., Г.М. Суліма. - С.87
Білик, Н. М. Перебіг пологів та післяпологового періоду у жінок з передчасним відшаруванням плаценти / Н.М. Білик. - С.91
Сергієнко, С. М. Кліничне значення комплексної оцінки венозного й артеріального кровоплину плода при фізіологічній вагітності й плацентарній недостатності / С.М. Сергієнко. - С.95
Маркін, Л. Б. Диференційована терапія гестаційної гіпертензії / Л.Б. Маркін, Р.О. Черепанин. - С.98
Головатюк, К. П. Ретроспективний аналіз перебігу вагітності та пологів у пацієнток з синдромом втрати плода, зумовленим тромбофілією / К.П. Головатюк. - С.103
Щербакова, В. Ю. З'ясування ролі цитокінів у патогенезі невиношування вагітності при автоімунній патології щитовидної залози / В.Ю. Щербакова. - С.105
Майко, М. О. Діагностика та лікування хронічної плацентарної недостатності у вагітних з тироїдною патологією / М.О. Майко. - С.109
Хомінська, З. Б. Гормональні маркери перебігу гестаційного процесу після селективної редукції ембріонів у програмі екстракорпорального запліднення / З.Б. Хомінська, Л.Є. Туманова, О.П. Рябенко. - С.115
Веропотвелян, П. М. Застосування Потефлазіду В комплексному лікуванні фетоплацентарної недостатності при інфікуванні урогенітальним хламідіозом / П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, Н.М. Кучер, Горук П.С. - С.119
Другие авторы: Веропотвелян М.П., Кучер Н.М., Горук П.С.
Вовк, І. Б. Особливості ендокринного статусу жінок з пухлиноподібними ураженнями яєчників / І.Б. Вовк, А.Г. Корнацька, З.Б. Хомінська и др. - С.123
Другие авторы: Корнацька А.Г., Хомінська З.Б., Кондратюк В.К., Трохимович О.В.
Вдовиченко, Ю. П. Сучасні аспекти прогнозування запальних ускладнень при внутрішньоматковій контрацепції / Ю.П. Вдовиченко, Т.В. Лещева. - С.126
МАтьоха, Т. В. Динаміка показників місцевого гуморального імунітету цервікального каналу в процесі використання жінками внутрішньоматкового контрацептиву / Т.В. МАтьоха, В.К. Ліхачов. - С.129
Могилевкіна, І. О. Депресивні стани під час вагітності та в післяпологовому періоді / І.О. Могилевкіна, О.М. Бабенко, О.В. Карасьова. - С.133
Білоголовська, В. В. Етіологічна структура хронічних інфекцій скчової системи у жінок репродуктивного віку / В.В. Білоголовська. - С.140
Резніченко, Г. І. Корекція порушень фосфоліпідного обміну при внутрішньоутробній гіпотрофії плода - шлях до зменшення захворюваності новонароджених / Г.І. Резніченко, Ю.Г. Резніченко. - С.146
Поліпшення невідкладної акушерської допомоги: Посилення можливостей Асоціації акушерів-гінекологів України шляхом впровадження Міжнародної програми "Тривога плюс". - С.149
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: ПУ2/2006/3
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 3
Содержание:
Майданник, В. Г. Гипофосфатемический ( витамин D- резистентный ) рахит у детей / В.Г. Майданник. - С.5
Гнатейко, О. З. Роль генетичних чинникків у виникненні природжених вад розвитку нирок у дітей / О.З. Гнатейко, І.Ю. Кулачковська, О.Л. Личковська, Косцик Н.Р. - С.14
Другие авторы: Кулачковська І.Ю., Личковська О.Л., Косцик Н.Р.
Дудник, В. М. Динаміка показників активності запального процесу в процесі фармакотерапіі анемічного синдрому у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / В.М. Дудник. - С.17
Роєва, Л. В. Динаміка змін електрофізіологіі міокарда та рівня працездатності у дітей з вторинною кардіоміопатією / Л.В. Роєва. - С.23
Починок, Т. В. Метод прогнозування формування недиферинційованої дисплазії сполучної тканини та порушень імунітету у дітей / Т.В. Починок, О.В. Тяжка, А.М. Антошкіна и др. - С.27
Другие авторы: Тяжка О.В., Антошкіна А.М., Васюкова М.М., Горобець Н.І., кухарська Н.Г.
Бобер, Л. Й. Особливості зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у хворих на муковісцидоз та целіакію / Л.Й. Бобер, Я.В. Возниця, О.З. Гнатейко, Макух Г.В., Парунян Л.М. - С.32
Другие авторы: Возниця Я.В., Гнатейко О.З., Макух Г.В., Парунян Л.М.
Лукашук, В. Д. Психологічні порушення при хронічних гастродуоденальних захворюваннях у дітей та типи їх психоматиної конституції / В.Д. Лукашук, Л.М. Головатюк, Н.В. Алексєєнко и др. - С.38
Другие авторы: Головатюк Л.М., Алексєєнко Н.В., Баб'як В.М., Коссак І.Б., Ходаківська С.П., Єсипова С.І., Дмитришин Б.Я.
Волянська, Л. А. Деякі особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією / Л.А. Волянська, С.С. Левенець, Т.М. Косовська, Бурбела Е.І. - С.42
Другие авторы: Левенець С.С., Косовська Т.М., Бурбела Е.І.
Фролова, Т. В. Рівень популяційного здоров'я та поширеність остеопенії серед дитячого населення промислового регіону / Т.В. Фролова. - С.46
Майданник, В. Г. Ефективність та безпечність застосування Проспану при гострому бронхіті у дітей / В.Г. Майданник, С.Ю. Свойкіна. - С.49
Мокія-Сербіна, С. О. Застосування препарату Ехінацея композитум на тлі базисної терапії при бронхіальній астмі у дітей за наявності персистенції вірусів / С.О. Мокія-Сербіна, Т.В. Литвинова. - С.52
Борисенко, М. І. Застосування Гастритолу в комплексному лікуванні хронічного гастродуоденіту у дітей / М.І. Борисенко, Н.К. Махровська, Т.В. Стеценко. - С.57
Романенко, Т. Г. Сучасний стан проблеми наркоманії та вагітності / Т.Г. Романенко, М.В. Зеленська. - С.63
Резніченко, Г. І. Порушення процесів гомеостазу у вагітних з пізнім гестозом і прегестозом та шляхи їх корекції / Г.І. Резніченко, Г.В. Головко. - С.67
Козодой, А. В. Особливості акушерської та перинатальної патології у жінок пізнього репродуктивного віку / А.В. Козодой. - С.71
Веропотвелян, П. М. Вплив нервово-психічного напруження на перебіг вагітності та пологів у молодих жінок / П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, О.М. Панасенко, Шевченко А.С. - С.74
Другие авторы: Веропотвелян М.П., Панасенко О.М., Шевченко А.С.
Коханевич, Є. В. Пологи у жінок з хронічною HCV-інфекцією / Є.В. Коханевич, Н.В. Харченко, Р.М. Міцода. - С.77
Галич, С. Р. Показники перебігу пологів в умовах інтрапартальної анальгезії / С.Р. Галич, І.А. Анчева. - С.80
Вдовиченко, Ю. П. Кліничні аспекти перитоніту після кесарева розтину / Ю.П. Вдовиченко, В.І. Бойко. - С.83
Сергієнко, С. М. Перебіг післяпологового періоду та стан новонароджених у жінок з метаболічним синдромом / С.М. Сергієнко. - С.87
Орчаков, В. О. Сучасні уявлення про формування та визначення кількості амніотичної рідини / В.О. Орчаков, О.О. Дрозд. - С.90
Вдовиченко, Ю. П. Оптимізація медико-соціальної допомоги зі збереження репродуктивного здоров'я дівчаток-підлітків / Ю.П. Вдовиченко, Т.М. Тітенко. - С.96
Вовк, І. Б. Принципи консервативного лікування жінок репродуктивного віку з пухлиноподібним ураженням яєчників / І.Б. Вовк, В.К. Кондратюк, А.Г. Корнацька, Чубей Г.Б. - С.98
Другие авторы: Кондратюк В.К., Корнацька А.Г., Чубей Г.Б.
Громова, А. М. Характеристика білків гострої фази та кровообігу органів малого таза при запальних захворюваннях придатків матки / А.М. Громова, О.М. Зятина. - С.101
Мельников, С. М. Вплив хірургічного лікування на сексуальне здоров'я / С.М. Мельников. - С.105
Кобеляцький, Ю. Ю. Свічки Моваліса як компонент комплексної терапії вторинної дисменореї у пацієнток з ендометріозом / Ю.Ю. Кобеляцький. - С.109
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Сергієнко, С. М.
    Особливості психоемоціонального статусу у вагітних жінок з нейроєндокринною паталогією [Текст] / С.М. Сергієнко // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2006. - N1. - С. 4 . - ISSN 0031-4048


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Сергієнко, С. М.
    Кліничне значення комплексної оцінки венозного й артеріального кровоплину плода при фізіологічній вагітності й плацентарній недостатності [Текст] / С.М. Сергієнко // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 95 . - ISSN 0031-4048


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: ПУ2/2006/5
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 5
Содержание:
Аряєв, М. Л. Біоетичні проблеми при веденні дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками / М.Л. Аряєв, Н.В. Котова, О.О. Старець. - С.5
Дудник, В. М. Основні форми анемічного синдрому у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, зв'язок з перебігом захворювання та активністю запального процесу / В.М. Дудник, О.О. Пентюк. - С.10
Майданник, В. Г. Варіабельність ритму серця у дітей з енурезом / В.Г. Майданник, Т.Д. Клець, І.О. Мітюряєва. - С.17
Мітюряєва, І. О. Фактори ризику та прогнозування розвитку різних кліничних форм енурезу у дітей / І.О. Мітюряєва. - С.22
Починок, Т. В. Взаємозв'язок стану клітинного імунітету, фагоцитозу та деяких показників кальцій-фосфорного обміну у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, котрі страждають на часті гострі респіраторні вірусні інфекції / Т.В. Починок, О.В. Тяжка, Л.І. Апуховська и др. - С.28
Другие авторы: Тяжка О.В., Апуховська Л.І., Васюкова М.М., Антошкіна А.М., Горобець Н.І., Кухарська Н.Г.
Омельченко, Л. І. Затримка росту та остеопенічний синдром при ревматичних захворюваннях у дітей - патогенез та перспективи корекції / Л.І. Омельченко, В.Б. Ніколаєнко, Н.А. Ларіонова. - С.33
Майданник, В. Г. Умкалор: механізм дії та показання до застосування / В.Г. Майданник. - С.38
Беш, Л. В. Діти, які часто хворіють: сучасний стан проблеми та можливості лікування / Л.В. Беш. - С.49
Крючко, Т. О. Ефективність та безпечність застосування Проспану в комплексному лікуванні дітей з бронхообструктивним синдромом / Т.О. Крючко, Ю.М. Кінаш, Л.М. Рудяга. - С.53
Дашкевич, В. Є. Особливості акушерського анамнезу, соціального статусу, перебігу вігітності й пологів у жіноку з паталогічним прелімінарним періодом / В.Є. Дашкевич, С.Є. Савченко, Т.В. Коломійченко. - С.57
Дашкевич, В. Є. Функціональний стан щитовидної залози у вагітних в умовах різної йодної забезпеченості / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич, М.А. Дербак. - С.60
Барковський, Д. Є. Оптимізація спостереження жінок з набряками вагітних: генетичні та нейроімуноендокринні предиктори їхнього розвитку / Д.Є. Барковський. - С.64
Маркін, Л. Б. Розлади гестаційної трансформації преплацентарного кровоплину / Л.Б. Маркін, О.М. Гірник. - С.67
Козодой, А. В. Особливості стану фетоплацентарного комплексу у жінок пізнього репродуктивного віку / А.В. Козодой. - С.71
Шафарчук, В. М. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з артеріальною гіпертензією / В.М. Шафарчук. - С.73
Апресова, К. Г. Психологічний статус вагітних з артеріальною гіпотонією / К.Г. Апресова, Н.А. Татенко. - С.76
Сергієнко, С. М. Особливості кліничного перебігу вагітності та пологів у жінок різних соматотипів / С.М. Сергієнко. - С.78
Назаренко, Л. Г. Анестезіологічний чинник у пологовому будинку, доброзичливому до дитини: кесарів розтин / Л.Г. Назаренко, В.С. Фесенко, О.М. Нестенко. - С.81
Бойко, В. І. Клінична оцінка результатів мікробіологічних досліджень при перитоніті після кесарева розтину / В.І. Бойко. - С.85
Веропотвелян, П. М. Комплексна терапія бактеріального вагінозу з мікоплазменою та ураплазменою мікстінфекцією у жінок репродуктивного віку / П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, О.Т. Лазаренко, Горук П.С. - С.88
Другие авторы: Веропотвелян М.П., Лазаренко О.Т., Горук П.С.
Корчинська, О. О. Поєднані форми внутрішньоутробних інфекцій: патогенез акушерських і перинатальних ускладнень та їх профілактика / О.О. Корчинська. - С.91
Тітенко, Т. М. Особливості гІпофізарно-яєчникової системи при дифузних формах ендемічного зобу / Т.М. Тітенко. - С.97
Децик, О. З. Інтегральна характеристика стану здоров'я жінок в пери- і постменопаузі / О.З. Децик. - С.101
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Сергієнко, С. М.
    Особливості кліничного перебігу вагітності та пологів у жінок різних соматотипів [Текст] / С.М. Сергієнко // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2006. - N5. - С. 78 . - ISSN 0031-4048


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Сергієнко, С. М.
    Перебіг післяпологового періоду та стан новонароджених у жінок з метаболічним синдромом [Текст] / С.М. Сергієнко // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2006. - N3. - С. 87 . - ISSN 0031-4048


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: ПУ2/2006/2
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 2
Содержание:
Майданник, В. Г. Кафедрі педіатрії № 4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця - 60 років / В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай, Н.Я. Кулик, Дадакіна М.А. - С.5
Другие авторы: Бурлай В.Г., Кулик Н.Я., Дадакіна М.А.
Майданник, В. Г. Кардіоміопатіі у дітей: сучасні погляди на механізми розвитку / В.Г. Майданник. - С.12
Бурлай, В. Г. Вегетативні дисфункції у дітей: підсумки проведених досліджень / В.Г. Бурлай, Н.М. Кухта, Л.І. Місюра и др. - С.24
Другие авторы: Кухта Н.М., Місюра Л.І., Молочек Н.В., Хайтович М.В.
Хайтович, М. В. Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків (Огляд літератури та результати власних досліджень) / М.В. Хайтович, О.О. Гордюк, Р.В. Терлецький и др. - С.28
Другие авторы: Гордюк О.О., Терлецький Р.В., Досенко В.Є., Кухта Н.М., Місюра Л.І.
Кожухар, О. В. Маркери метаболічного синдрому у дітей та підлітків (Огляд літератури та результати власних досліджень) / О.В. Кожухар, М.В. Хайтович, Р.В. Терлецький. - С.37
Майданник, В. Г. Викликані симпатичні шкірні потенціали при різних кліничних формах енурезу у дітей / В.Г. Майданник, І.О. Мітюряєва, І.О. Афанасьєва и др. - С.42
Другие авторы: Мітюряєва І.О., Афанасьєва І.О., Молочек Н.В., Клець Т.Д., Гнилоскуренко Г.В.
Бурлака, А. П. Оксидативний стрес та активація матриксних металопротеїназ при ремодулюванні судин у дітей з артеріальною гіпертензією / А.П. Бурлака, ГанусевичІ.І., М.В. Хайтович и др. - С.47
Другие авторы: ГанусевичІ.І., Хайтович М.В., Бурлака Є.А., Сидорик Є.П.
Майданник, В. Г. Аналіз варіабельності ритму серця при добовому моніторуванні електрокардіограми у дітей, хворих на вегетативні дисфункції / В.Г. Майданник, О.В. Суліковська, Н.М. Кухта. - С.51
Свойкіна, С. Ю. Показники жирнокислотного спектру та біоенергетики клітин у дітей, хворих на респіраторну патологію / С.Ю. Свойкіна. - С.57
Майданник, В. Г. Роль H. pylori у розвитку хронічних гастриту та гастродуоденіту в дитячому віці / В.Г. Майданник, Г.В. Салтикова, В.В. Корнійчук. - С.63
Лапшин, В. Ф. Особливості клініко-функціонального стану у дітей з рецидивуючим бронхітом в стадії ремісії / В.Ф. Лапшин, Т.Д. Задорожна, Т.Р. Уманець и др. - С.66
Другие авторы: Задорожна Т.Д., Уманець Т.Р., Хоменко В.Є., Пустовалова О.І.
Волосовець, О. П. Бронхоскопія в лікуванні пневмоній / О.П. Волосовець, В.Є. Хоменко, Н.В. Баликіна, Гнатюк С.М. - С.71
Другие авторы: Хоменко В.Є., Баликіна Н.В., Гнатюк С.М.
Куріліна, Т. В. Інтенсивність окисної модифікації білків у доношених новонароджених при звичному ендокринному невиношуванні вагітності у матерів / Т.В. Куріліна. - С.73
Нагорна, Н. В. Досвід застосування Нурофену в терапії болю при прорізуванні зубів у дітей раннього віку / Н.В. Нагорна, М.П. Лимаренко, Г.І. Баєшко и др. - С.77
Другие авторы: Лимаренко М.П., Баєшко Г.І., Логвиненко Н.Г., Рибак Е.В.
Зубаренко, О. В. Застосування сучасного макролідного антибіотика Азимед в лікуванні бронхолегеневих захворювань у дітей / О.В. Зубаренко, Т.В. Стоєва, О.О. Портнова, Папінко Р.М. - С.80
Другие авторы: Стоєва Т.В., Портнова О.О., Папінко Р.М.
БаскаковП.М. Сучасний підхід до проблеми вузького таза в акушерстві / БаскаковП.М., Г.М. Суліма. - С.87
Білик, Н. М. Перебіг пологів та післяпологового періоду у жінок з передчасним відшаруванням плаценти / Н.М. Білик. - С.91
Сергієнко, С. М. Кліничне значення комплексної оцінки венозного й артеріального кровоплину плода при фізіологічній вагітності й плацентарній недостатності / С.М. Сергієнко. - С.95
Маркін, Л. Б. Диференційована терапія гестаційної гіпертензії / Л.Б. Маркін, Р.О. Черепанин. - С.98
Головатюк, К. П. Ретроспективний аналіз перебігу вагітності та пологів у пацієнток з синдромом втрати плода, зумовленим тромбофілією / К.П. Головатюк. - С.103
Щербакова, В. Ю. З'ясування ролі цитокінів у патогенезі невиношування вагітності при автоімунній патології щитовидної залози / В.Ю. Щербакова. - С.105
Майко, М. О. Діагностика та лікування хронічної плацентарної недостатності у вагітних з тироїдною патологією / М.О. Майко. - С.109
Хомінська, З. Б. Гормональні маркери перебігу гестаційного процесу після селективної редукції ембріонів у програмі екстракорпорального запліднення / З.Б. Хомінська, Л.Є. Туманова, О.П. Рябенко. - С.115
Веропотвелян, П. М. Застосування Потефлазіду В комплексному лікуванні фетоплацентарної недостатності при інфікуванні урогенітальним хламідіозом / П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, Н.М. Кучер, Горук П.С. - С.119
Другие авторы: Веропотвелян М.П., Кучер Н.М., Горук П.С.
Вовк, І. Б. Особливості ендокринного статусу жінок з пухлиноподібними ураженнями яєчників / І.Б. Вовк, А.Г. Корнацька, З.Б. Хомінська и др. - С.123
Другие авторы: Корнацька А.Г., Хомінська З.Б., Кондратюк В.К., Трохимович О.В.
Вдовиченко, Ю. П. Сучасні аспекти прогнозування запальних ускладнень при внутрішньоматковій контрацепції / Ю.П. Вдовиченко, Т.В. Лещева. - С.126
МАтьоха, Т. В. Динаміка показників місцевого гуморального імунітету цервікального каналу в процесі використання жінками внутрішньоматкового контрацептиву / Т.В. МАтьоха, В.К. Ліхачов. - С.129
Могилевкіна, І. О. Депресивні стани під час вагітності та в післяпологовому періоді / І.О. Могилевкіна, О.М. Бабенко, О.В. Карасьова. - С.133
Білоголовська, В. В. Етіологічна структура хронічних інфекцій скчової системи у жінок репродуктивного віку / В.В. Білоголовська. - С.140
Резніченко, Г. І. Корекція порушень фосфоліпідного обміну при внутрішньоутробній гіпотрофії плода - шлях до зменшення захворюваності новонароджених / Г.І. Резніченко, Ю.Г. Резніченко. - С.146
Поліпшення невідкладної акушерської допомоги: Посилення можливостей Асоціації акушерів-гінекологів України шляхом впровадження Міжнародної програми "Тривога плюс". - С.149
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Сергієнко, С. М.
    Кліничне значення комплексної оцінки венозного й артеріального кровоплину плода при фізіологічній вагітності й плацентарній недостатності [Текст] / С.М. Сергієнко // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 95 . - ISSN 0031-4048


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ПУ2/2006/1
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 1
Содержание:
Куріліна, Т. В. Патогенетичні механізми формування перинатальної патології у доношених новонароджених за умов звичного невиношування вагітності у матерів / Т.В. Куріліна. - С.5-8
Жданович, О. І. Патогенетично обгрунтована система лікувально-профілактичних заходів при геморагічному синдромі у новонароджених від матерів з цукровим діабетом / О.І. Жданович, Т.В. Коломійченко, І.В. Коханов. - С.9-12
Павлишин, Г. А. Функціонально-морфологічний стан печінки у новонароджених з проявами перинатальної інфекції / Г.А. Павлишин. - С.12-16
Буряк, В. М. Стан стовбурової регуляції серцевої діяльності при метаболічній кардіоміопатії у дітей з дифузним нетоксичним зобом / В.М. Буряк, Л.В. Нальковська. - С.16-19
Бережний, В. В. Характеристика клітинного імунітету та цитокінового статусу у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом / В.В. Бережний, Т.В. Марушко, Ю.О. Кожара. - С.19-23
Глєбова, Л. П. Морфофункціональна характеристика серцево-судинної системи у хворих з комбінованими порушеннями ритму серця / Л.П. Глєбова, І.В. Андрущенко. - С.23-26
Корекція метаболічних розладів у дітей з вегетативними дисфункціями . - С.27-28
Чуриліна, А. В. Роль дисплазії сполучної тканини в патології шлунково-кишкового тракту / А.В. Чуриліна, А.В. Нальотов. - С.29-32
Антонець, В. А. Особливості клінічного перебігу та діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей / В.А. Антонець. - С.32-35
Матвієнко, О. В. Характеристика показників імунної системи у підлітків, хворих на остеоартроз, на тлі гіпермобільного синдрому / О.В. Матвієнко. - С.36-38
Крючко, Т. О. Динаміка клініко-імунологічних показників у дітей з хронічним гепатитом в під впливом терапії з застосуванням індуктора ендовагунного інтерферону / Т.О. Крючко, І.М. Несіна. - С.39-42
Клець, Т. Д. Вплив внутрішньосімейної ситуації на особливості перебігу енурезу у дітей / Т.Д. Клець, І.О. Мітюряєва, Г.В. Гнилоскуренко. - С.43-45
В-вітамінна забезпеченість дітей з дисбіозом кишечника та методи корекції . - С.45-49
Пугач, М. Н. Антипіретична терапія з огляду доказової медицини / М.Н. Пугач. - С.50-54
Романюк, Л. Б. Вплив модифікованого комплексу лікування на стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний дифузний зоб / Л.Б. Романюк. - С.54-56
Вплив нутритивної підтримки при захворюваннях шлунково-кишкового тракту у дітей . - С.57-61
Клінічні та діагнгстичні аспекти синдрому мікрофтальмії з асоційованими аномаліями . - С.61-61
Інформація про проведення науково-практичної конференції "Актуальні питання охорони здоров'я дівчат-підлітків", яка відбулася у м. Харкові на базі Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України 19-20 жовтня 2005 р. - С.64-66
Маркін, Л. Б. Диференційований підхід до корекції гемодинамічних порушень у системі мати-плацента-плід при синдромі фетоплацентарної недостатності / Л.Б. Маркін, К.Л. Шатилович. - С.67-72
Двуліт, М. П. Показники перекисного окислення ліпідів, білків та антиоксидантної активності у вагітних з артеріальною гіпертензією / М.П. Двуліт, В.К. Тищенко. - С.72-74
Сергієнко, С. М. Особливості психоемоціонального статусу у вагітних жінок з нейроендокринною патологією / С.М. Сергієнко. - С.75-77
Паєнок, О. С. Гормональна функція фетоплацентарного комплексу у жінок з дифузним токсичним зобом / О.С. Паєнок. - С.78-79
Деякі особливості показників ліпідів, гонадотропних і статевих гормонів у вагітних з ожирінням. - С.80-83
Кольцова, І. Г. Фетоплацентарна недостатність та інфекції групи TORCH / І.Г. Кольцова, А.П. Боровик, П.З. Протченко. - С.84-88
Бабенко, С. В. Особливості перебігу вагітності та пологів у хворих на рак щитовидної залози: Клініко-стат.-аналіз / С.В. Бабенко. - С.91-94
Ольшевська, О. В. Особливості тироїдного статусу у породілей при прееклампсії на тлі хронічного пієлонефриту та його корекція / О.В. Ольшевська. - С.94-98
ТІтенко, Т. М. Дисфункція щитовидної залози та особливості репродуктивного здоров'я дівчаток-підлітків / Т.М. ТІтенко. - С.98-100
Беседін, В. М. Акупунктура та фармакотерапія при патологічному клімаксі у жінок з артеріальною гіпертонією / В.М. Беседін, О.В. Грабоус. - С.104-109
Дрінь, Т. М. Показники онкомаркерів у жінок з пухлинними утвореннями органів малого таза / Т.М. Дрінь, М.А. Лизин, І.О. Басюга. - С.109-111
Голота, В. Я. Спонтанний розрив стравоходу (синдром Берхаве) у породіллі після кесарева розтину / В.Я. Голота, В.О. Бенюк. - С.112-113
Бойко, В. І. Клініко-ендокринологічні аспекти реабілітації жінок, які перенесли перитоніт після кесарева розтину / В.І. Бойко. - С.101-103
Білик, Н. М. Порівняльна оцінка показників гемостазу при лікуванні ретрохоріальних та ретроплацентарних гематом в I-II триместрах вагітності / Н.М. Білик. - С.89-91
Нет сведений об экземплярах

    Сергієнко, С. М.
    Особливості психоемоціонального статусу у вагітних жінок з нейроендокринною патологією [Текст] / С.М. Сергієнко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2006. - N1. - С. 75-77. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 77
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ--PREGNANCY COMPLICATIONS
   НЕЙРОСЕКРЕТОРНЫЕ СИСТЕМЫ--NEUROSECRETORY SYSTEMS

   АДАПТАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ--ADAPTATION, PSYCHOLOGICAL

   ЭМОЦИИ--EMOTIONSИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ПУ2/2006/3
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 3
Содержание:
Майданник, В. Г. Гіпофосфатемічний (вітамін D-резистентний) рахіт у дітей / В.Г. Майданник. - С.5-13
Роль генетичних чинників у виникненні природжених вад розвитку нирок у дітей. - С.14-16
Дудник, В. М. Динаміка показників активності запального процесу в процесі фармакотерапії анемічного синдрому у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / В.М. Дудник. - С.17-23
Роєва, Л. В. Динаміка змін електрофізіології міокарда та рівня працездатності у дітей з вторинною кардіоміопатією / Л.В. Роєва. - С.23-26
Метод прогнозування формування недиференційованої дисплазії сполучної тканини та порушень імунітету у дітей. - С.27-32
Особливості зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у хворих на муковісцидоз та целіакію. - С.32-37
Психологічні порушення при хронічних гастродуоденальних захворюваннях у дітей та типи їх психосоматичної конституції. - С.38-42
Деякі особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією . - С.42-45
Фролова, Т. В. Рівень популяційного здоров'я та поширеність остеопенії серед дитячого населення промислового регіону / Т.В. Фролова. - С.46-48
Майданник, В. Г. Ефективність та безпечність застосування проспану при гострому бронхіті у дітей / В.Г. Майданник, С.Ю. Свойкіна. - С.49-51
Мокія-Сербіна, С. О. Застосування препарату ехінацея композитум на тлі базисної терапії при бронхіальній астмі у дітей за наявності персистенції вірусів / С.О. Мокія-Сербіна, Т.В. Литвинова. - С.52-57
Борисенко, М. І. Застосування гастритолу в комплексному лікуванні хронічного гастродуоденіту у дітей / М.І. Борисенко, Н.К. Махровська, Т.В. Стеценко. - С.57-60
Життєвий шлях вчителя: Ювілей В.С. Приходько. - С.61-62
Романенко, Т. Г. Сучасний стан проблеми наркоманії та вагітності / Т.Г. Романенко, М.В. Зеленська. - С.63-67
Козодой, А. В. Особливості акушерської та перинатальної патології у жінок пізнього репродуктивного віку / А.В. Козодой. - С.71-73
Вплив нервово-психічноо напруження на перебіг вагітності та пологів у молодих жінок. - С.74-77
Коханевич, Є. В. Пологи у жінок з хронічною HCV-інфекцією / Є.В. Коханевич, Н.В. Харченко, Р.М. Міцода. - С.77-80
Галич, С. Р. Показники перебігу пологів в умовах інтрапартальної анальгезії / С.Р. Галич, І.А. Анчева. - С.80-83
Вдовиченко, Ю. П. Клігнічні аспекти перитоніту після кесарева розтину / Ю.П. Вдовиченко, В.І. Бойко. - С.83-86
Сергієнко, С. М. Перебіг післяпологового періоду та стан новонароджених у жінок з метаболічним синдромом / С.М. Сергієнко. - С.87-89
Орчаков, В. О. Сучасні уявлення про формування та визначення кількості амніотичної рідини / В.О. Орчаков, О.О. Дрозд. - С.90-95
Вдовиченко, Ю. П. Оптимізація медико-соціальної допомоги зі збереження репродуктивного здоров'я дівчаток-підлітків / Ю.П. Вдовиченко, Т.М. ТІтенко. - С.96-97
Принципи консервативного лікування жінок репродуктивного віку з пухлиноподібними ураженнями яєчників. - С.98-101
Громова, А. М. Характеристика білків гострої фази та кровообігу органів малого таза при запальних захворюваннях придатків матки / А.М. Громова, О.М. Зятіна. - С.101-105
Мельников, С. М. Вплив хірургічного лікування на сексуальне здоров'я / С.М. Мельников. - С.105-108
Кобеляцький, Ю. Ю. Свічки моваліса як компонент комплексної терапії вторинної дисменореї у пацієнток з ендометріозом / Ю.Ю. Кобеляцький. - С.109-112
Резніченко, Г. І. Порушення процесів гомеостазу у вагітних з пізнім гестозом і прегестозом та шляхи їх корекції / Г.І. Резніченко, Г.В. Головко. - С.67-71
Нет сведений об экземплярах

    Сергієнко, С. М.
    Перебіг післяпологового періоду та стан новонароджених у жінок з метаболічним синдромом [Текст] / С.М. Сергієнко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2006. - N3. - С. 87-89. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 89
Рубрики: ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ БОЛЕЗНИ--METABOLIC DISEASES
   ОЖИРЕНИЕ--OBESITY

   ПОСЛЕРОДОВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--PUERPERAL DISORDERS

   НОВОРОЖДЕННЫЙ--INFANT, NEWBORNИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ПУ2/2006/5
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 5
Содержание:
Аряєв, М. Л. Біоетичні проблеми при веденні дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками / М.Л. Аряєв, Н.В. Котова, О.О. Старець. - С.5-9
Дудник, В. М. Основні форми анемічного синдрому у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, зв'язок з перебігом захворювання та активністю запального процесу / В.М. Дудник, О.О. Пентюк. - С.10-17
Варіабельність ритму серця у дітей з енурезом. - С.17-21
Мітюряєва, І. О. Фактори ризику та прогнозування розвитку різних клінічних форм енурезу у дітей / І.О. Мітюряєва. - С.22-27
Взаємозв'язок стану клітинного імунітету, фагоцитозу т а деяких показників кальцій-фосфорного обміну у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, котрі страждають на часті гострі респіраторні вірусні інфекції. - С.28-32
Омельченко, Л. І Затримка росту та остеопенічний синдром при ревматичних захворюваннях у дітей - патогенез та перспективи корекції / Л.І Омельченко, В.Б. Ніколаєнко, Н.А. Ларіонова. - С.33-37
Майданник, В. Г. Умкалор: механізм дії та показання до застосування / В.Г. Майданник. - С.38-48
Беш, Л. В. Діти, які часто хворіють: сучасний стан проблеми та можливості лікування / Л.В. Беш. - С.49-52
Крючко, Т. О. Ефективність та безпечність застосування проспану в комплесному лікуванні дітей з обструктивним синдромом / Т.О. Крючко, Ю.М. Кінаш, Л.М. Рудяга. - С.53-56
Дашкевич, В. Є. Особливості акушерського анамнезу, соціального статусу, перебігу вагітності й пологів у жінок з патологічним прелімінарним періодом / В.Є. Дашкевич, С.Є. Савченко, Т.В. Коломійченко. - С.57-59
Дашкевич, В. Є. Функціональний стан щитовидної залози у вагітних в умовах різної йодної забезпеченості / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич, М.А. Дербак. - С.60-63
Барковський, Д. Є. Оптимізація спостереження жінок з набряками вагітних: генетичні та нейроімуноендокринні предиктори їхнього розвитку / Д.Є. Барковський. - С.64-66
Маркін, Л. Б. Розлади гестаційної трансформації преплацентарного кровоплину / Л.Б. Маркін, О.М. Гірник. - С.67-70
Козодой, А. В. Особливості стану фетоплацентарного комплексу у жінок пізнього репродуктивного віку / А.В. Козодой. - С.71-73
Шафарчук, В. М. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з артеріальною гіпертензією / В.М. Шафарчук. - С.73-75
Апресова, К. Г. Психологічний статус вагітних з артеріальною гіпотонією / К.Г. Апресова. - С.76-78
Сергієнко, С. М. Особливості клінічного перебігу вагітності та пологів у жінок різних соматотипів / С.М. Сергієнко. - С.78-80
Назаренко, Л. Г. Анестезіологічний чинник у пологовому будинку, доброзичливому до дитини: кесарів розтин / Л.Г. Назаренко, В.С. Фесенко, О.М. Настенко. - С.81-84
Бойко, В. І. Клінічна оцінка результатів мікробіологічних досліджень при перитоніті після кесарева розтину / В.І. Бойко. - С.85-88
Комплексна терапія бактеріального вагінозу з мікоплазменою та уреплазменою мікст-інфекцією у жінок репродуктивного віку. - С.88-91
Корчинська, О. О Поєднані форми внутрішньоутробних інфекцій: патогенез акушерських і перинатальних ускладнень та їх профілактика / О.О Корчинська. - С.91-97
ТІтенко, Т. М. Особливості гіпофізарно-яєчникової системи при дифузних формах ендемічного зобу / Т.М. ТІтенко. - С.97-100
Децик, О. З. Інтегральна характеристика стану здоров'я жінок в пери- і постменопаузі / О.З. Децик. - С.101-104
Леонід Борисович Маркін: До 60-річчя від дня народження. - С.105
Нет сведений об экземплярах

    Сергієнко, С. М.
    Особливості клінічного перебігу вагітності та пологів у жінок різних соматотипів [Текст] / С.М. Сергієнко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2006. - N5. - С. 78-80. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 80
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТЬ--PREGNANCY
   РОДЫ--LABOR

   ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ТИПЫ--SOMATOTYPESИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)