Шифр: ЖУ4/2006/1
   

Журнал вушних, носових і горлових хвороб [Текст] : науково-практичний. - 1924 . - ISSN 0044-4650. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 1
Содержание:
Шидловська, Т. В. Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у взаємозв'язку з даними ЕЕГ при прогресуючій сенсоневральній приглухуватості шумового та радіаційного генезу / Т.В. Шидловська, М.С. Козак, Т.В. Шевцова, Прима В.А. - С.2
Другие авторы: Козак М.С., Шевцова Т.В., Прима В.А.
Курецька, К. Ю. Зміни в показниках імпедансної аудіометрії у хворих з порушеннями голосу та слуху при розладах церебральної гемодинаміки у вертебрально-базилярній системі в динаміці лікування / К.Ю. Курецька. - С.6
Міщанчук, Н. С. Антигомотоксична терапія при дисциркуляторній енцефалопатії із слуховими та вестибулярними порушеннями в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС / Н.С. Міщанчук, Т.Й. Ніколаєвська, Р.О. Трунова. - С.13
Добржанська, І. А. Експериментальне використання біоактивного керамічного композиту "Синтекість" в мастоїдопластиці / І.А. Добржанська, А.О. Булоусова. - С.20
Евчев, Ф. Д. Эволюция хирургического лечения больных раком гортани / Ф.Д. Евчев, Н.В. Пилипюк, С.М. Пухлик. - С.25
Завалий, М. А. Морфологические изменения в слизистой оболочке верхнечелюстных паузах в процессе развития острого гнойного синусита / М.А. Завалий. - С.32
Бачинська, М. І. Вплив хірургічної корекції структур порожнини носа еа перебіг запальних процесів у передній групі навколоносових пазух / М.І. Бачинська, В.І. Попович, І.В. Бачинський и др. - С.41
Другие авторы: Попович В.І., Бачинський І.В., Рижик В.М., Дубій П.Ф., Кудерська Н.М.
Якимова, Т. П. Морфологические изменения слизистой оболочки глотки при хламидийной инфекции / Т.П. Якимова, Н.А. Божко, К.В. Божко. - С.45
Тимофеев, А. А. Вторичные неврогенные поражения второй ветви тройничного нерва / А.А. Тимофеев, Е.П. Весова. - С.49
Попович, В. І. Оптимізація методики викладання оториноларингології лікарям-курсантам за фахом "загальна практика-сімейна медицина" / В.І. Попович, Н.В. Василюк, І.В. Бачинський. - С.53
Митин, Ю. В. Особенности терапии при острых риносинуитах / Ю.В. Митин, Л.Р. Криничко, О.А Островская. - С.55
Андреев, В. Н. Заглоточный абсцесс травматического происхождения у взрослого / В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут. - С.60
Боенко, С. К. Гигантская остеома лобной пазухи, прорастающая в орбиту и решетчатый лабиринт / С.К. Боенко, З.Т. Климов, Д.С. Боенко, Данилова Н.А. - С.63
Другие авторы: Климов З.Т., Боенко Д.С., Данилова Н.А.
Павлик, Б. І. Особливості лікувальної тактики при хронічних стенозах гортані та трахеї: протези чи сторонні тіла / Б.І. Павлик, Т.Д. Савченко, Д.І. Безбах, Багірова І.М. - С.66
Другие авторы: Савченко Т.Д., Безбах Д.І., Багірова І.М.
Стрежак, В. В. Перев'язка загальної сонної артерії в ЛОР-онкологічній практиці / В.В. Стрежак, Е.В. Лукач, Т.В. Шидловська и др. - С.70
Другие авторы: Лукач Е.В., Шидловська Т.В., Феджага І.П., Орлов В.Г.
Карал-оглы, Р. Д. Аллергическая реакция после продолжительного употребления плодов актинидии / Р.Д. Карал-оглы. - С.73
Протасевич, Г. С. Підшкірна емфізема обличчя і шиї ларингогенного, трахеогенного, бронхогенного та езофагогенного походження / Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, А.В. Янюк. - С.74
Лайко, А. А. Дитяча амбулаторна оториноларингологія / А.А. Лайко, Д.І. Заболотний. - С.82
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Протасевич, Г. С.
    Підшкірна емфізема обличчя і шиї ларингогенного, трахеогенного, бронхогенного та езофагогенного походження [Текст] / Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, А.В. Янюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний. - 2006. - N1. - С. 74 . - ISSN 0044-4650


Доп.точки доступа:
Мальована, І.В.; Янюк, А.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ЖУ4/2006/4
   

Журнал вушних, носових і горлових хвороб [Текст] : науково-практичний. - 1924 . - ISSN 0044-4650. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 4
Содержание:
Шидловська, Т. А. Порівняльна характеристика церебральної гемодинамики при цукровому діабеті I та II типу у хворих з сенсоневральною приглухуватістю / Т.А. Шидловська, Л.Д. Малкович. - С.2-5
Исследования влияния антисептических и противогрибкових средств на иммунокомпетентные клетки и иммуноглобулины in vitro. - С.6-9
Журавлев, А. С Патоморфоз хронического атрофического фарингита у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС / А.С Журавлев, Н.О. Шушляпина. - С.10-14
Ефективність неінвазивної тактики лікування дітей з гострими риносинуситами. - С.15-20
Тимен, Г. Э. Хирургическое лечение больных с юношеской ангиофибромой основания черепа / Г.Э. Тимен, В. Н. Писанко, С.П. Чубко. - С.21-26
Завадский, Н. В. Учение о холестеатоме среднего уха и прогресс отохирургии / Н.В. Завадский, А.В Завадский. - С.27-41
Боєнко, С. К. Реконструктивна хірургія при злоякісних новоутвореннях гортані / С.К. Боєнко, В.В. Кізім, В.В. Толчинський. - С.42-49
Кищук, В. В. Можливість використання препарату "Тонзилгон Н" в терапії дітей з гіперплазією лімфоїдної тканини / В.В. Кищук, М.С. Антонів. - С.50-52
Мітін, Ю. В. Препарати "Фезам" і "Неуробекс" в комплексному лікуванні хворих з гострою сенсоневральною приглухуватістю, яка ускладнила гострий середній отит / Ю.В. Мітін, Ю.В. Дєєва, О.В. Діхтярук. - С.53-55
Мітін, Ю. В. Спостереження дірофіляріоза підшкірної клітковини спинки носа / Ю.В. Мітін, Я.Ю. Гомза. - С.56-60
Абсцес мозочка у хворого через 1,5 міс після перенесенного гострого середнього отиту. - С.61-64
Мітін, Ю. В. Викладання оториноларингології лікарям- інтернам за фахом "Загальна практика- сімейна медицина" і "Медицина невідкладних станів" / Ю.В. Мітін, В.М. Васильєв, Ю.В. Дєєва. - С.65-71
Протасевич, Г. С. Пізні ускладнення після трахеостомії / Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, Е.В. Савчук. - С.72-81
Протасевич, Г. С. Дифузний зовнішній отит: Повідомл / Г.С. Протасевич, Е.В. Савчук. - С.82-91
Шкоба, Я. Богдан Григорович Іськів: (До 70-річчя з дня народження) / Я. Шкоба. - С.92-93
Нет сведений об экземплярах

    Протасевич, Г. С.
    Пізні ускладнення після трахеостомії [Текст] / Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, Е.В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - N4. - С. 72-81. - Бібліогр.: с.78-81
Рубрики: ТРАХЕОСТОМИЯ--TRACHEOSTOMY
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Мальована, І.В.; Савчук, Е.В.

Нет сведений об экземплярах

    Протасевич, Г. С.
    Дифузний зовнішній отит: Повідомл [Текст] / Г.С. Протасевич, Е.В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - N4. - С. 82-91. - Бібліогр.: с.88-91
Рубрики: ОТИТ НАРУЖНЫЙ--OTITIS EXTERNA


Доп.точки доступа:
Савчук, Е.В.

Нет сведений об экземплярахШифр: ЖУ4/2006/1
   

Журнал вушних, носових і горлових хвороб [Текст] : науково-практичний. - 1924 . - ISSN 0044-4650. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 1
Содержание:
Шидловська, Т. В. Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у взаємозв'язку з даними ЕЕГ при прогресуючій сенсоневральній приглухуватості шумового та радіаційного генезу / Т.В. Шидловська, М.С. Козак, Т.В. Шевцова, Прима В.А. - С.2
Другие авторы: Козак М.С., Шевцова Т.В., Прима В.А.
Курецька, К. Ю. Зміни в показниках імпедансної аудіометрії у хворих з порушеннями голосу та слуху при розладах церебральної гемодинаміки у вертебрально-базилярній системі в динаміці лікування / К.Ю. Курецька. - С.6
Міщанчук, Н. С. Антигомотоксична терапія при дисциркуляторній енцефалопатії із слуховими та вестибулярними порушеннями в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС / Н.С. Міщанчук, Т.Й. Ніколаєвська, Р.О. Трунова. - С.13
Добржанська, І. А. Експериментальне використання біоактивного керамічного композиту "Синтекість" в мастоїдопластиці / І.А. Добржанська, А.О. Булоусова. - С.20
Евчев, Ф. Д. Эволюция хирургического лечения больных раком гортани / Ф.Д. Евчев, Н.В. Пилипюк, С.М. Пухлик. - С.25
Завалий, М. А. Морфологические изменения в слизистой оболочке верхнечелюстных паузах в процессе развития острого гнойного синусита / М.А. Завалий. - С.32
Бачинська, М. І. Вплив хірургічної корекції структур порожнини носа еа перебіг запальних процесів у передній групі навколоносових пазух / М.І. Бачинська, В.І. Попович, І.В. Бачинський и др. - С.41
Другие авторы: Попович В.І., Бачинський І.В., Рижик В.М., Дубій П.Ф., Кудерська Н.М.
Якимова, Т. П. Морфологические изменения слизистой оболочки глотки при хламидийной инфекции / Т.П. Якимова, Н.А. Божко, К.В. Божко. - С.45
Тимофеев, А. А. Вторичные неврогенные поражения второй ветви тройничного нерва / А.А. Тимофеев, Е.П. Весова. - С.49
Попович, В. І. Оптимізація методики викладання оториноларингології лікарям-курсантам за фахом "загальна практика-сімейна медицина" / В.І. Попович, Н.В. Василюк, І.В. Бачинський. - С.53
Митин, Ю. В. Особенности терапии при острых риносинуитах / Ю.В. Митин, Л.Р. Криничко, О.А Островская. - С.55
Андреев, В. Н. Заглоточный абсцесс травматического происхождения у взрослого / В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут. - С.60
Боенко, С. К. Гигантская остеома лобной пазухи, прорастающая в орбиту и решетчатый лабиринт / С.К. Боенко, З.Т. Климов, Д.С. Боенко, Данилова Н.А. - С.63
Другие авторы: Климов З.Т., Боенко Д.С., Данилова Н.А.
Павлик, Б. І. Особливості лікувальної тактики при хронічних стенозах гортані та трахеї: протези чи сторонні тіла / Б.І. Павлик, Т.Д. Савченко, Д.І. Безбах, Багірова І.М. - С.66
Другие авторы: Савченко Т.Д., Безбах Д.І., Багірова І.М.
Стрежак, В. В. Перев'язка загальної сонної артерії в ЛОР-онкологічній практиці / В.В. Стрежак, Е.В. Лукач, Т.В. Шидловська и др. - С.70
Другие авторы: Лукач Е.В., Шидловська Т.В., Феджага І.П., Орлов В.Г.
Карал-оглы, Р. Д. Аллергическая реакция после продолжительного употребления плодов актинидии / Р.Д. Карал-оглы. - С.73
Протасевич, Г. С. Підшкірна емфізема обличчя і шиї ларингогенного, трахеогенного, бронхогенного та езофагогенного походження / Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, А.В. Янюк. - С.74
Лайко, А. А. Дитяча амбулаторна оториноларингологія / А.А. Лайко, Д.І. Заболотний. - С.82
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Протасевич, Г. С.
    Підшкірна емфізема обличчя і шиї ларингогенного, трахеогенного, бронхогенного та езофагогенного походження [Текст] / Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, А.В. Янюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний. - 2006. - N1. - С. 74 . - ISSN 0044-4650


Доп.точки доступа:
Мальована, І.В.; Янюк, А.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ЖУ4/2006/4
   

Журнал вушних, носових і горлових хвороб [Текст] : науково-практичний. - 1924 . - ISSN 0044-4650. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 4
Содержание:
Шидловська, Т. А. Порівняльна характеристика церебральної гемодинамики при цукровому діабеті I та II типу у хворих з сенсоневральною приглухуватістю / Т.А. Шидловська, Л.Д. Малкович. - С.2-5
Исследования влияния антисептических и противогрибкових средств на иммунокомпетентные клетки и иммуноглобулины in vitro. - С.6-9
Журавлев, А. С Патоморфоз хронического атрофического фарингита у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС / А.С Журавлев, Н.О. Шушляпина. - С.10-14
Ефективність неінвазивної тактики лікування дітей з гострими риносинуситами. - С.15-20
Тимен, Г. Э. Хирургическое лечение больных с юношеской ангиофибромой основания черепа / Г.Э. Тимен, В. Н. Писанко, С.П. Чубко. - С.21-26
Завадский, Н. В. Учение о холестеатоме среднего уха и прогресс отохирургии / Н.В. Завадский, А.В Завадский. - С.27-41
Боєнко, С. К. Реконструктивна хірургія при злоякісних новоутвореннях гортані / С.К. Боєнко, В.В. Кізім, В.В. Толчинський. - С.42-49
Кищук, В. В. Можливість використання препарату "Тонзилгон Н" в терапії дітей з гіперплазією лімфоїдної тканини / В.В. Кищук, М.С. Антонів. - С.50-52
Мітін, Ю. В. Препарати "Фезам" і "Неуробекс" в комплексному лікуванні хворих з гострою сенсоневральною приглухуватістю, яка ускладнила гострий середній отит / Ю.В. Мітін, Ю.В. Дєєва, О.В. Діхтярук. - С.53-55
Мітін, Ю. В. Спостереження дірофіляріоза підшкірної клітковини спинки носа / Ю.В. Мітін, Я.Ю. Гомза. - С.56-60
Абсцес мозочка у хворого через 1,5 міс після перенесенного гострого середнього отиту. - С.61-64
Мітін, Ю. В. Викладання оториноларингології лікарям- інтернам за фахом "Загальна практика- сімейна медицина" і "Медицина невідкладних станів" / Ю.В. Мітін, В.М. Васильєв, Ю.В. Дєєва. - С.65-71
Протасевич, Г. С. Пізні ускладнення після трахеостомії / Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, Е.В. Савчук. - С.72-81
Протасевич, Г. С. Дифузний зовнішній отит: Повідомл / Г.С. Протасевич, Е.В. Савчук. - С.82-91
Шкоба, Я. Богдан Григорович Іськів: (До 70-річчя з дня народження) / Я. Шкоба. - С.92-93
Нет сведений об экземплярах

    Протасевич, Г. С.
    Пізні ускладнення після трахеостомії [Текст] / Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, Е.В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - N4. - С. 72-81. - Бібліогр.: с.78-81
Рубрики: ТРАХЕОСТОМИЯ--TRACHEOSTOMY
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Мальована, І.В.; Савчук, Е.В.

Нет сведений об экземплярах

    Протасевич, Г. С.
    Дифузний зовнішній отит: Повідомл [Текст] / Г.С. Протасевич, Е.В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - N4. - С. 82-91. - Бібліогр.: с.88-91
Рубрики: ОТИТ НАРУЖНЫЙ--OTITIS EXTERNA


Доп.точки доступа:
Савчук, Е.В.

Нет сведений об экземплярахШифр: ЖУ4/2007/1
   

Журнал вушних, носових і горлових хвороб [Текст] : науково-практичний. - 1924 . - ISSN 0044-4650. - Выходит раз в два месяца
2007г. N 1
Содержание:
Дослідження активності нейтральних протеїназ загальної та специфічної дії, а1-інгібітора протеїназ, лізоциму і каталази в ротовому секреті у пацієнтів з алергічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів . - С.2
Другие авторы: , , Веремєєнко К.М., Голобородько О.П., Кизим О.Й., Карпенко Г.Ф.
Іськів, Б. Г. Клінічна характеристика хворих з серозною формою хронічного секреторного середнього отиту / Б.Г. Іськів, І.І. Горішній. - С.7
Сребняк, І. А. Дослідження активності катепсину В в біологічних рідинах та перифокальних тканинах середнього вуха у хворих на хронічний гнійний середній отит з холестеатомою. Повідомлення 1 / І.А. Сребняк, О.Й. Кизим. - С.12
Тактика ведения больных с инородными телами пищевода. - С.16
Другие авторы: , , Селезнев К.Г., Долженко С.А., Сухомлин Ю.А., Окунь О.С.
Косаківська, І. А. Показники акустичної імпедансометрії у дітей з викривленням перегородки носа / І.А. Косаківська, К.Ю. Куреньова. - С.20
Лутфуллаев, Г. У. К вопросу о клинической классификации гемангиомы глотки / Г.У. Лутфуллаев. - С.24
Завалий, М. А. Антибактериальная резистентность микрофлоры при синуситах в АР Крым / М.А. Завалий. - С.27
Боенко, С. К. Наш опыт организации научной деятельности кафедры оториноларингологии факультета последипломного образования / С.К. Боенко, В.В. Кизим, Д.С. Боенко. - С.32
Применение препарата "Синупрет" у трахеостомированных больных. - С.35
Другие авторы: , , Хоров О.Г., Алещик И.Ч., Рыбак Р.Ф., Лапурко Е.Н.
Мельников, О. Ф. "Тонзилгон Н" как фитоиммуномодулятор широкого спектра / О.Ф. Мельников, Ю.А. Дидиченко. - С.38
Наш опыт кохлеарной имплантации и отбора пациентов для ее проведения. - С.43
Другие авторы: , , Березнюк В.В., Зайцев А.В., Лыщенко Д.В., Битева Е.Л.
Мітін, Ю. В. Обгрунтування використання та ефективність поєднаного застосування антибактеріальних і протизапальних препаратів в ЛОР-практиці / Ю.В. Мітін, Я.Ю. Гомза, В.Л. Дідковський. - С.46
Паламарчук, В. В. Нова форма стероїдної протидії в ЛОР-онкології. Повідомлення 1 / В.В. Паламарчук, Л.В. Клюзко. - С.52
Яремчук, С. Э. Консервативная терапия назальными стероидами в отоларингологии: почему, что, когда и как? / С.Э. Яремчук. - С.54
Моисеев, С. В. Роль амоксициллина в лечении распространенных внебольничных инфекций / С.В. Моисеев. - С.57
Гарюк, Г. И. Применение антибиотика фторхинолонового ряда "Тебрис" при острых воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и их осложнениях / Г.И. Гарюк, О.Г. Гарюк. - С.65
Шкорботун, В. О. Використання ультразвукового сканування для візуалізації стороннього тіла при пораненні м'яких тканин вискової ділянки та глотки кулями з пневматичної зброї / В.О. Шкорботун, Т.В. Маркітан, Я.В. Шкорботун. - С.68
Протасевич, Г. С. Фурункул зовнішнього слухового ходу Повідомлення II / Г.С. Протасевич, Е.В. Савчук. - С.70
Лукач, Е. В. Моноклональні антитіла в онкології / Е.В. Лукач. - С.78
Лайко, А. А. Секреторний середній отит.-К.: Логос, 2005.-120с. / А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, І.І. Горішній. - С.86
Шпидловська, Т. В. "Сенсоневральна приглухуватість",-Київ: Логос, 2006.-779с. / Т.В. Шпидловська, Д.І. Заболотний, Т.А. Шпидловська. - С.90
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Протасевич, Г. С.
    Фурункул зовнішнього слухового ходу Повідомлення II [Текст] / Г.С. Протасевич, Е.В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний. - 2007. - N1. - С. 70 . - ISSN 0044-4650


Доп.точки доступа:
Савчук, Е.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Внутрішньочерепні ускладнення синуситів. Повідомлення 2 [Текст] / Г.С. Протасевич, Ю.М. Андрейчин , М.В. Турчин, Е.В. Савчук // Ринологія. - 2006. - N3. - С. 70-78. - Бібліогр.: с. 76-78
Рубрики: СИНУСИТ--SINUSITIS
   МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ--BRAIN DISEASESДоп.точки доступа:
Протасевич, Г.С.; Андрейчин , Ю.М.; Турчин, М.В.; Савчук, Е.В.

Нет сведений об экземплярах