(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ПУ13/2006/15/1
   

Проблемы старения и долголетия [Текст] : научно-практический журнал. - 1990 . - Выходит ежеквартально
2006г. т.15 N 1
Содержание:
Рушкевич, Ю. Е. Адаптогенное действие хронической электрической стимуляции латеральной гипоталамической области у старых крыс / Ю.Е. Рушкевич, Т.А. Дубилей. - С.3-12
Фурменкова, Н. В. Возрастные особенности изменения активности и свойств глутатион-S-трансферазы в мозге крыс при иммобилизационном стрессе / Н.В. Фурменкова, В.В. Давыдов. - С.13-22
Коррекция пептидами эпифиза нарушений суточных биоритмов секреции мелатонина и тимического сывороточного фактора у практически здоровых людей пожилого возраста. - С.23-35
Левада, О. А. Особенности апрактических нарушений у больных пожилого и старческого возраста с хронической ишемией мозга / О.А. Левада. - С.36-43
Хухліна, О. С Вікові особливості розладів гемореології, стану системи гемостазу та печінкового кровообігу при неалкогольному стеатозі печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу / О.С Хухліна. - С.44-51
Польовий, В. П. Імуногеронтологічні аспекти травми живота, ускладненою перитонітом / В.П. Польовий. - С.52-59
Писарук, А. В. Влияние гипоксических тренировок на вегетативную регуляцию ритма сердца у пожилых людей / А.В. Писарук, Э.О. Асанов. - С.60-65
Социально-гигиенические факторы образа жизни и их влияние на состояние питания людей пожилого и старческого возраста. - С.66-75
Епідеміологія артеріальної гіпертензії та чинників ризику її розвитку в російсько-українській та кримсько-татарських популяціях сільськогосподарських районів АН Крим. - С.76-82
Дупленко, Ю. К. Наукометрический анализ современных приоритетов в изучении биоэтических аспектов геронтологии / Ю.К. Дупленко, С.Г. Бурчинский. - С.83-88
Нет сведений об экземплярах

    Польовий, В. П.
    Імуногеронтологічні аспекти травми живота, ускладненою перитонітом [Текст] / В.П. Польовий // Проблемы старения и долголетия. - 2006. - Том15, N1. - С. 52-59. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 58-59
Рубрики: БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ТРАВМЫ--ABDOMINAL INJURIES
   ПЕРИТОНИТ--PERITONITIS

   ПРЕСТАРЕЛЫЕ--AGEDИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: МУ10/2006/11/1
   

Медичні перспективи [Текст] : науковий журнал ДМА. - 1996 . - Выходит ежеквартально
2006г. т.11 N 1
Содержание:
Родинський, О. Г. Вплив вестибуло- та кортикоспінальних подразнень на нейрони спинного мозку в умовах спінальної суперрефлексії / О.Г. Родинський. - С.4-8
Машталір, М. А. Формування конусно-стовбурового відділу серця у мишачих та курячих зародків під впливом ретиноєвої кислоти / М.А. Машталір. - С.8-12
Крайдашенко, О. В. Серцева кахексія: синдром гострофазної активації / О.В. Крайдашенко, А.В. Хмельова. - С.12-17
Перцева, Т. О. Особливості гормонального статусу та використання замісної гормональної терапії у жінок, хворих на бронхіальну астму, в період перименопаузи / Т.О. Перцева, Т.В. Чурсінова, К.Б. Акімова. - С.18-23
Практичні результати застосування препарату "Квадроприл" (спіраприл) у лікуванні гіпертонічної хвороби. - С.23-27
Соломатіна, Л. В. Особливості клітинної та гуморальної імунологічної реактивності у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із запальною патологією внутрішніх органів / Л.В. Соломатіна. - С.28-32
Вілянська, О. М. Реабілітаційний потенціал як критерій ефективності лікування і прогнозу у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / О.М. Вілянська, В.В. Родіонова, А.О. Лисенко. - С.32-36
Горач, Н. В. Вплив комплексної терапії лізиноприлом та клімадиноном на показники добового моніторування артеріального тиску у жінок із гіпертонічною хворобою у перименопаузі / Н.В. Горач. - С.37-41
Трофімов, М. В. Особливості імунного статусу хворих на синдром Меллорі-Вейсса та їх зв'язок з основними клінічними показниками / М.В. Трофімов. - С.41-47
Василенко, В. А. Анемічний синдром та якість життя хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю / В.А. Василенко. - С.47-51
Крутиков, Е. С. Клініко-інструментальна оцінка ефективності амлодипіну в лікуванні серцево-судинних ускладнень у хворих на хронічному гемодіалізі / Е.С. Крутиков. - С.52-56
Вплив продепу (флуоксетину) на афективні розлади у пацієнтів із патологією верхнього відділу травного каналу. - С.56-60
Тиреоїдний статус населення Дніпропетровської області. - С.60-65
Дядик, В. П. Патогенетична терапія хворих на гострі вірусні гепатити В на тлі наркоманії / В.П. Дядик. - С.65-69
Лоскутов, О. Є. 10 років українсько-німецького співробітництва ортопедів-травматологів / О.Є. Лоскутов, М.Л. Головаха. - С.69-71
Бойко, В. В. Аутопсійна характеристика морфологічних змін у нирках потерпілих літнього і старечого віку внаслідок абдомінальної травми з внутрішньою кровотечею / В.В. Бойко, В.П. Польовий. - С.71-77
Мартемянов, В. В. Ефективність місцевого застосування серветок із металокомплексом для лікування гнійних ран / В.В. Мартемянов. - С.77-84
Яловчук, А. В. До питання віддалених наслідків ускладненого перебігу вагітності матерів у розвитку їх немовлят / А.В. Яловчук. - С.84-87
Кіреєва, Т. В. Досвід застосування цифрану OD у лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний бронхіт / Т.В. Кіреєва, Л.І. Конопкіна, О.К. Саусь. - С.87-91
Оцінка ступеня мінералізації твердих тканин зубів та запальних процесів у тканинах пародонта під дією лікувально-профілактичного комплексу у дітей методом спектроколориметрії. - С.91-99
Фастовець, О. О. Мінеральний склад твердих тканин зуба при фізіологічному, затриманому і патологічному стиранні / О.О. Фастовець. - С.99-102
Єрмаченко, О. Б. Токсиколого-гігієнічна оцінка гумату амонію та його регламентування / О.Б. Єрмаченко, Д.Р. Садеков. - С.103-106
Михалюк, Є. Л. Варіабельність серцевого ритму і динаміка тропоніну і при дистрофії міокарда внаслідок фізичного перенапруження / Є.Л. Михалюк. - С.106-110
Гігієна - очима студентів. - С.111-114
Чинники ризику народження дитини з уродженою щілиною губи і/або піднебіння в західному регіоні України. - С.115-120
Професор З.М.Дубоссарська. - С.121-122
В.Г.Харченку в день 75-річчя. - С.123-124
Професор Солоний Вадим Іванович: (до 70-річчя від дня народження). - С.125
Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у ІІ кварталі 2006 року. - С.126-138
Нет сведений об экземплярах

    Бойко, В. В.
    Аутопсійна характеристика морфологічних змін у нирках потерпілих літнього і старечого віку внаслідок абдомінальної травми з внутрішньою кровотечею [Текст] / В.В. Бойко, В.П. Польовий // Медичні перспективи. - 2006. - Том11, N1. - С. 71-77. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ТРАВМЫ--ABDOMINAL INJURIES
   ПОЧКИ--KIDNEYДоп.точки доступа:
Польовий, В.П.

Нет сведений об экземплярах