Шифр: ЕУ3/2006/1
   

Експериментальна і клінічна медицина [Текст]. - 1998 . - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Звягинцева, Т. В. Особенности показателей центральной гемодинамики при операционной травме в условиях различных видов обезболивания в эксперименте / Т.В. Звягинцева, К.Б. Герман. - С.5
Клименко, Н. А. Эозинофильная реакция при остром асептическом воспалении / Н.А. Клименко, Н.А. Шутова. - С.8
Клименко, М. О. Неферментативна ланка антиоксидантної системи в різні стадії експериментальної опікової хвороби при використанні препарату "Кріохор" / М.О. Клименко, Н.П. Субота, Л.Г. Нетюхайло. - С.13
Деримедвідь, Л. В. Дослідження ангіопротекторних і цукрознижуючих властивостей рекомбінантної супероксиддисмутази при дитизоновому діабеті у кролів / Л.В. Деримедвідь, І.П. Бухтіарова. - С.17
Швець, В. І. Ізоосмолярна гіпергідратація: взаємозв"язок змін гормональної регуляції водно-сольового обміну і параметрів гемостазу / В.І. Швець. - С.21
Воробьева, Т. М. Агрессивное поведение при аддикциях (клинико-психологические и экспериментальные исследования) / Т.М. Воробьева, Д.А. Бевзюк, А.П. Петрюк и др. - С.25
Другие авторы: Бевзюк Д.А., Петрюк А.П., Пайкова Л.Н., Плотников А.Г., Кутько И.И.
Тамм, Т. И. Ультраструктурные изменения клеток печени при экспериментальной непроходимости желчных путей / Т.И. Тамм, Н.В. Репин, И.Н. Мамонтов и др. - С.30
Другие авторы: Репин Н.В., Мамонтов И.Н., Говоруха Т.П., Марченко Л.Н., Дерегуз А.В.
Лам, М. М. Морфофункциональное состояние почек в отдаленные сроки после термической травмы кожи / М.М. Лам. - С.34
Шпак, В. С. Сравнительная характеристика морфологичесеих изменений почек крыс при гипо- или гипернатриевой диете на фоне сулемовой затравки / В.С. Шпак, А.И. Гоженко, Б.А. Насибуллин. - С.38
Кучма, І. Ю. Проблема синьогнійної інфекції у сучасній ветеринарній і гуманній медицині / І.Ю. Кучма, О.В. Порт, С.В. Новіков, Бочаров О.А. - С.43
Другие авторы: Порт О.В., Новіков С.В., Бочаров О.А.
Гальченко, С. Е. Спектрофлуориметрическое исследование экстрактов криоконсервированных фрагментов органов свиней . I. Собственная флуоресценция / С.Е. Гальченко, Т.С. Дюбко, Л.Д. Паценкер, Сандомирский Б.П. - С.48
Другие авторы: Дюбко Т.С., Паценкер Л.Д., Сандомирский Б.П.
Ревенко, Е.Б. Выбор криозащитной среды для криоконсервирования клеток мезенхимально-мезодермального происхождения / Е.Б. Ревенко, Т.М. Гурина, Т.Ф. Петренко, Петренко А.Ю. - С.53
Другие авторы: Гурина Т.М., Петренко Т.Ф., Петренко А.Ю.
Кострікова, Ю. А. Порівняльна характеристика перебігу репаративної регенерації гострої ацетатної виазки шлунка під дією даларгіну та вермілату / Ю.А. Кострікова, Ю.К. Хилько. - С.58
Саприкіна, Н. А. Вплив піразинаміду на репродуктивну здатність самців щурів і антенатальний та постнатальний розвиток потомства / Н.А. Саприкіна, Т.Ф. Бишовець, І.В. Лисенко, Коваленко В.М. - С.61
Другие авторы: Бишовець Т.Ф., Лисенко І.В., Коваленко В.М.
Рибак, В. А. Гістолічні дослідження впливу мазі "Трофепарин" на перебіг експериментального тромбофлебіту / В.А. Рибак, В.М. Кузнєцова. - С.66
Степанюк, Н. Г. Характеристика гастропротекторної дії корвітину на моделі аспіринової гастропатії / Н.Г. Степанюк, А.В. Томашевський, А.Г. Степанюк, Коваль В.С. - С.70
Другие авторы: Томашевський А.В., Степанюк А.Г., Коваль В.С.
Бойко, В. В. Эксперименткльное моделирование массивных повреждений печени / В.В. Бойко, Н.Н Удербаев. - С.74
Болокадзе, Є. О. Вплив матриксних металопртеїназ на розвиток ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих з різними компонентами метаболічного синдрому / Є.О. Болокадзе. - С.77
Журавльова, Л. В. Рівень інсуліноподібного фактора росту-1 та ремоделювання міокарда у хворих з хронічними захворюваннями печінки / Л.В. Журавльова. - С.81
Семидоцкая, Ж. Д. Особенности клиники хламидийной пнемонии / Ж.Д. Семидоцкая, О.С. Бильченко, А.В. Бильченко и др. - С.85
Другие авторы: Бильченко О.С., Бильченко А.В., Клапоух В.А., Заозерская Н.В.
Мясоедов, В. В. Низкоинтенсивное лазерное излучение и перекисный гомеостаз при лечении язвенной болезни желудка / В.В. Мясоедов, М.К. Адейшвили-Сыромятникова. - С.89
Шушляпин, О. И. Диагностика и профилактика осложнений при гастроэзофагальной рефлюксной болезни и пищеводе Бэррета / О.И. Шушляпин, А.Н. Бойко, Л.Г. Кононенко и др. - С.93
Другие авторы: Бойко А.Н., Кононенко Л.Г., Мищенко Л.Л., Тучинская М.А.
Власенко, М. А. Особенности изменения уровня про- и противовоспалителных цитокинов у больных хроническим гломерулонефритом с нефротическим синдромом / М.А. Власенко, Н.В. Ромасько, Е.Б. Радзишевская. - С.97
Хаустова, Н. Н. Влияние симвастина на липидно-фосфолипидный обмен в мембране эритроцитов у больных ограниченной склеродермией / Н.Н. Хаустова. - С.101
Чернуский, В. Г. Антитительный контроль цитокинов сенсибилизированных Т-лимфоцитов при бронхиальной астме у детей / В.Г. Чернуский, Ю.В. Одинец, И.Л. Дикий. - С.104
Фролова, Т. В. Популяційний аналіз частоти і тяжкості остеопенічних порушень у стратифікованих групах дітей великого промислового міста / Т.В. Фролова, С.П. Шкляр. - С.108
Феклин, В. А. Особенности регуляции легкими содержания серотонина в системном кровотоке у детей, больных острой пневмонией / В.А. Феклин, Гани М.М. Альфакави. - С.113
Козько, В. М. Клініко-біохімічна ефективність поєднаного застосування циклоферону та магнітолазерної терапії у хворих на хронічний гепатит C / В.М. Козько, В.Г. Ткаченко. - С.115
Колеснікова, І. П. Вплив багаторічної вакцинопрофілактики на інтенсивність і динаміку епідемічного процесу паротитної інфекції / І.П. Колеснікова. - С.119
Резниченко, Е. К. Клинико-электрофизиологические аспекты шейной мигрени у лиц молдодого возраста / Е.К. Резниченко, О.А. Колодяжная. - С.125
Дубенко, О. Е. Клинико-томографические особенности лакунарных инфарктов при наличии или отсутствии атеросклеротических окклюзионных поражений магистальных артерий мозга / О.Е. Дубенко, А.Е. Костюковская. - С.129
Деменко, В. Д. Співвідношення клінічних проявів і даних комп"ютерної томографії головного мозку при віддалених наслідках повторної легкої закритої черепно-мозкової травми / В.Д. Деменко, Д.В. Сміловський, В.М. Нартов, Меркулова О.Ю. - С.133
Другие авторы: Сміловський Д.В., Нартов В.М., Меркулова О.Ю.
Литовченко, Т. А. Особенности церебральной гемодинамики у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС при дисцикуляторной энцефалопатии на фоне гипертонической болезни / Т.А. Литовченко, Е.П. Завальная, Г.Л. Губина, Таций Н.П. - С.136
Другие авторы: Завальная Е.П., Губина Г.Л., Таций Н.П.
Самохвалов, А. В. Особенности личности больных с соматоформной вегетативной дисфункцией сердца и сердечно-сосудистой системы (F45.30) / А.В. Самохвалов. - С.140
Попова, С. С. Синдром первичного гиперпролактинемического гипогонадизма в структуре эндокринопатий. сопровождающихся поликистозом яичников. Часть I. Оценка клинических показателей / С.С. Попова. - С.144
Перчик, О. А. Сравнительная характеристика результатов действия криоконсервированого экстракта плаценты и препарата "Овестин", применяемых для лечения урогенитальных расстройств у женщин в период климактерия / О.А. Перчик. - С.148
Міцода, Р. М. Перебіг пологів у жінок з хронічною HCV- і ВІЛ-інфекцією / Р.М. Міцода. - С.151
Диннік, В. О. Характеристика гормонального статусу дівчат із вперше виниклими пубертатними матковими кровотечами / В.О. Диннік. - С.154
Москаленко, В. Ф. Регламентація права на охорону здоров"я в Конституції Європейського союзу / В.Ф. Москаленко. - С.158
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Чернуский, В. Г.
    Антитительный контроль цитокинов сенсибилизированных Т-лимфоцитов при бронхиальной астме у детей [Текст] / В.Г. Чернуский, Ю.В. Одинец, И.Л. Дикий // Експериментальна і клінічна медицина. - 2006. - N1. - С. 104


Доп.точки доступа:
Одинец, Ю.В.; Дикий, И.Л.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: ЕУ3/2006/1
   

Експериментальна і клінічна медицина [Текст]. - 1998 . - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Звягинцева, Т. В. Особенности показателей центральной гемодинамики при операционной травме в условиях различных видов обезболивания в эксперименте / Т.В. Звягинцева, К.Б. Герман. - С.5
Клименко, Н. А. Эозинофильная реакция при остром асептическом воспалении / Н.А. Клименко, Н.А. Шутова. - С.8
Клименко, М. О. Неферментативна ланка антиоксидантної системи в різні стадії експериментальної опікової хвороби при використанні препарату "Кріохор" / М.О. Клименко, Н.П. Субота, Л.Г. Нетюхайло. - С.13
Деримедвідь, Л. В. Дослідження ангіопротекторних і цукрознижуючих властивостей рекомбінантної супероксиддисмутази при дитизоновому діабеті у кролів / Л.В. Деримедвідь, І.П. Бухтіарова. - С.17
Швець, В. І. Ізоосмолярна гіпергідратація: взаємозв"язок змін гормональної регуляції водно-сольового обміну і параметрів гемостазу / В.І. Швець. - С.21
Воробьева, Т. М. Агрессивное поведение при аддикциях (клинико-психологические и экспериментальные исследования) / Т.М. Воробьева, Д.А. Бевзюк, А.П. Петрюк и др. - С.25
Другие авторы: Бевзюк Д.А., Петрюк А.П., Пайкова Л.Н., Плотников А.Г., Кутько И.И.
Тамм, Т. И. Ультраструктурные изменения клеток печени при экспериментальной непроходимости желчных путей / Т.И. Тамм, Н.В. Репин, И.Н. Мамонтов и др. - С.30
Другие авторы: Репин Н.В., Мамонтов И.Н., Говоруха Т.П., Марченко Л.Н., Дерегуз А.В.
Лам, М. М. Морфофункциональное состояние почек в отдаленные сроки после термической травмы кожи / М.М. Лам. - С.34
Шпак, В. С. Сравнительная характеристика морфологичесеих изменений почек крыс при гипо- или гипернатриевой диете на фоне сулемовой затравки / В.С. Шпак, А.И. Гоженко, Б.А. Насибуллин. - С.38
Кучма, І. Ю. Проблема синьогнійної інфекції у сучасній ветеринарній і гуманній медицині / І.Ю. Кучма, О.В. Порт, С.В. Новіков, Бочаров О.А. - С.43
Другие авторы: Порт О.В., Новіков С.В., Бочаров О.А.
Гальченко, С. Е. Спектрофлуориметрическое исследование экстрактов криоконсервированных фрагментов органов свиней . I. Собственная флуоресценция / С.Е. Гальченко, Т.С. Дюбко, Л.Д. Паценкер, Сандомирский Б.П. - С.48
Другие авторы: Дюбко Т.С., Паценкер Л.Д., Сандомирский Б.П.
Ревенко, Е.Б. Выбор криозащитной среды для криоконсервирования клеток мезенхимально-мезодермального происхождения / Е.Б. Ревенко, Т.М. Гурина, Т.Ф. Петренко, Петренко А.Ю. - С.53
Другие авторы: Гурина Т.М., Петренко Т.Ф., Петренко А.Ю.
Кострікова, Ю. А. Порівняльна характеристика перебігу репаративної регенерації гострої ацетатної виазки шлунка під дією даларгіну та вермілату / Ю.А. Кострікова, Ю.К. Хилько. - С.58
Саприкіна, Н. А. Вплив піразинаміду на репродуктивну здатність самців щурів і антенатальний та постнатальний розвиток потомства / Н.А. Саприкіна, Т.Ф. Бишовець, І.В. Лисенко, Коваленко В.М. - С.61
Другие авторы: Бишовець Т.Ф., Лисенко І.В., Коваленко В.М.
Рибак, В. А. Гістолічні дослідження впливу мазі "Трофепарин" на перебіг експериментального тромбофлебіту / В.А. Рибак, В.М. Кузнєцова. - С.66
Степанюк, Н. Г. Характеристика гастропротекторної дії корвітину на моделі аспіринової гастропатії / Н.Г. Степанюк, А.В. Томашевський, А.Г. Степанюк, Коваль В.С. - С.70
Другие авторы: Томашевський А.В., Степанюк А.Г., Коваль В.С.
Бойко, В. В. Эксперименткльное моделирование массивных повреждений печени / В.В. Бойко, Н.Н Удербаев. - С.74
Болокадзе, Є. О. Вплив матриксних металопртеїназ на розвиток ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих з різними компонентами метаболічного синдрому / Є.О. Болокадзе. - С.77
Журавльова, Л. В. Рівень інсуліноподібного фактора росту-1 та ремоделювання міокарда у хворих з хронічними захворюваннями печінки / Л.В. Журавльова. - С.81
Семидоцкая, Ж. Д. Особенности клиники хламидийной пнемонии / Ж.Д. Семидоцкая, О.С. Бильченко, А.В. Бильченко и др. - С.85
Другие авторы: Бильченко О.С., Бильченко А.В., Клапоух В.А., Заозерская Н.В.
Мясоедов, В. В. Низкоинтенсивное лазерное излучение и перекисный гомеостаз при лечении язвенной болезни желудка / В.В. Мясоедов, М.К. Адейшвили-Сыромятникова. - С.89
Шушляпин, О. И. Диагностика и профилактика осложнений при гастроэзофагальной рефлюксной болезни и пищеводе Бэррета / О.И. Шушляпин, А.Н. Бойко, Л.Г. Кононенко и др. - С.93
Другие авторы: Бойко А.Н., Кононенко Л.Г., Мищенко Л.Л., Тучинская М.А.
Власенко, М. А. Особенности изменения уровня про- и противовоспалителных цитокинов у больных хроническим гломерулонефритом с нефротическим синдромом / М.А. Власенко, Н.В. Ромасько, Е.Б. Радзишевская. - С.97
Хаустова, Н. Н. Влияние симвастина на липидно-фосфолипидный обмен в мембране эритроцитов у больных ограниченной склеродермией / Н.Н. Хаустова. - С.101
Чернуский, В. Г. Антитительный контроль цитокинов сенсибилизированных Т-лимфоцитов при бронхиальной астме у детей / В.Г. Чернуский, Ю.В. Одинец, И.Л. Дикий. - С.104
Фролова, Т. В. Популяційний аналіз частоти і тяжкості остеопенічних порушень у стратифікованих групах дітей великого промислового міста / Т.В. Фролова, С.П. Шкляр. - С.108
Феклин, В. А. Особенности регуляции легкими содержания серотонина в системном кровотоке у детей, больных острой пневмонией / В.А. Феклин, Гани М.М. Альфакави. - С.113
Козько, В. М. Клініко-біохімічна ефективність поєднаного застосування циклоферону та магнітолазерної терапії у хворих на хронічний гепатит C / В.М. Козько, В.Г. Ткаченко. - С.115
Колеснікова, І. П. Вплив багаторічної вакцинопрофілактики на інтенсивність і динаміку епідемічного процесу паротитної інфекції / І.П. Колеснікова. - С.119
Резниченко, Е. К. Клинико-электрофизиологические аспекты шейной мигрени у лиц молдодого возраста / Е.К. Резниченко, О.А. Колодяжная. - С.125
Дубенко, О. Е. Клинико-томографические особенности лакунарных инфарктов при наличии или отсутствии атеросклеротических окклюзионных поражений магистальных артерий мозга / О.Е. Дубенко, А.Е. Костюковская. - С.129
Деменко, В. Д. Співвідношення клінічних проявів і даних комп"ютерної томографії головного мозку при віддалених наслідках повторної легкої закритої черепно-мозкової травми / В.Д. Деменко, Д.В. Сміловський, В.М. Нартов, Меркулова О.Ю. - С.133
Другие авторы: Сміловський Д.В., Нартов В.М., Меркулова О.Ю.
Литовченко, Т. А. Особенности церебральной гемодинамики у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС при дисцикуляторной энцефалопатии на фоне гипертонической болезни / Т.А. Литовченко, Е.П. Завальная, Г.Л. Губина, Таций Н.П. - С.136
Другие авторы: Завальная Е.П., Губина Г.Л., Таций Н.П.
Самохвалов, А. В. Особенности личности больных с соматоформной вегетативной дисфункцией сердца и сердечно-сосудистой системы (F45.30) / А.В. Самохвалов. - С.140
Попова, С. С. Синдром первичного гиперпролактинемического гипогонадизма в структуре эндокринопатий. сопровождающихся поликистозом яичников. Часть I. Оценка клинических показателей / С.С. Попова. - С.144
Перчик, О. А. Сравнительная характеристика результатов действия криоконсервированого экстракта плаценты и препарата "Овестин", применяемых для лечения урогенитальных расстройств у женщин в период климактерия / О.А. Перчик. - С.148
Міцода, Р. М. Перебіг пологів у жінок з хронічною HCV- і ВІЛ-інфекцією / Р.М. Міцода. - С.151
Диннік, В. О. Характеристика гормонального статусу дівчат із вперше виниклими пубертатними матковими кровотечами / В.О. Диннік. - С.154
Москаленко, В. Ф. Регламентація права на охорону здоров"я в Конституції Європейського союзу / В.Ф. Москаленко. - С.158
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Чернуский, В. Г.
    Антитительный контроль цитокинов сенсибилизированных Т-лимфоцитов при бронхиальной астме у детей [Текст] / В.Г. Чернуский, Ю.В. Одинец, И.Л. Дикий // Експериментальна і клінічна медицина. - 2006. - N1. - С. 104


Доп.точки доступа:
Одинец, Ю.В.; Дикий, И.Л.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ВУ20/2006/4
   Журнал

Врачебная практика [Текст]. - Харьков : ООО"Озон-Инвест", 1996 - . - ISSN 1028-6616. - Выходит раз в два месяца
2006г. № 4
Содержание:
Ащеулова, Т. В. Фактор некрозу пухлин-альфа та рецептори фактора некрозу пухлин-альфа при артеріальній гіпертензії / Т.В. Ащеулова, О.М. Ковальова. - С.4-8
Журавлева, Л. В. Влияние комбинированной терапии на ремоделирование левого желудочка у больных гипертонической болезнью и сопутствующими хроничеакими заболеваниями печени / Л.В. Журавлева, О.Н. Ковалева. - С.9-14
Влияние половых гормонов на показатели липидного обмена у больных ишемической болезнью сердца и климактерическими нарушениями. - С.15-18
Фармакотерапия стенокардии у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом II типа. - С.19-25
Латогуз, С. И. Влияние карведилола на дисфункцию эндотелия при нарушениях сердечного ритма у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом II типа / С.И. Латогуз. - С.27-30
Беловол, А. Н. Алгоритми прогнозування хронічної серцевої недостатності: методологія, структура та технологія застосування / А.Н. Беловол, П.Г. Кравчун, О.С. Шевченко. - С.31-38
Заика, М. В. Иммуно-воспалительные изменения при формировании хронической сердечной недостаточности / М.В. Заика. - С.39-43
Беловол, А. Н. Стратификация прогноза больных хронической сердечной недостаточностью / А.Н. Беловол, П.Г. Кравчун, Ю.Н. Мозговая. - С.44-47
Авдосьев, Ю. В. Рентгенохирургические методы коррекции допеченочной портальной гипертензии в эксперименте / Ю.В. Авдосьев. - С.49-55
Одинец, Ю. В. Ревматическая лихорадка / Ю.В. Одинец, О.А. Афанасьева. - С.57-64
Мильнер, И. А. Особенности эндотелиальной дисфункции при хронической ревматической болезни сердца, осложненной инфекционным эндокардитом / И.А. Мильнер, О. В. Синяченко. - С.65-69
Гуйда, П. П. К вопросу о диагностике системной красной волчанки / П.П. Гуйда. - С.71-74
Лебець, І. С. Характеристика мікроциркуляторних порушень за даними капіляроскопії у підлітків, хворих на остеоартроз / І.С. Лебець, Г.В. Летяго. - С.75-79
Синяченко, О. В. Лечение остеоартроза у больных сахарным диабетом / О. В. Синяченко, С.А. Мицукова. - С.81-83
Гуйда, П. П. Трудности диагностики системных васкулитов / П.П. Гуйда. - С.84-89
Бойко, В. В. Хирургическое лечение больных множественными хроническими язвами желудка / В.В. Бойко, С.В. Сушков. - С.91-94
Одинец, Ю. В. Особенности изменения уровня некоторых цитокинов и фактора адгезии сыворотки крови при бронхиальной астме у детей / Ю.В. Одинец, А.Г. Соловьева. - С.95-102
Афанасьева, О. А. Клинико-морфологическая характеристика детей и подростков, умерших от острых лейкозов / О.А. Афанасьева, Г.И. Губина-Вакулик. - С.103-109
Цюра, О. Н. Оценка соматического статуса и состояния вегетативной нервной системы у детей с заболеваниями щитовидной железы / О.Н. Цюра. - С.111-112
Нарколепсия и эпилепсия - дифференциальный диагноз на примере клинического наблюдения. - С.113-116
Нет сведений об экземплярах

    Одинец, Ю. В.
    Ревматическая лихорадка [Текст] / Ю.В. Одинец, О.А. Афанасьева // Врачебная практика. - 2006. - N4. - С. 56-64. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 63-64
Рубрики: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ--RHEUMATIC DISEASES
   ЛИХОРАДКА--FEVERДоп.точки доступа:
Афанасьева, О.А.

Нет сведений об экземплярах

    Одинец, Ю. В.
    Особенности изменения уровня некоторых цитокинов и фактора адгезии сыворотки крови при бронхиальной астме у детей [Текст] / Ю.В. Одинец, А.Г. Соловьева // Врачебная практика. - 2006. - N4. - С. 95-102. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 101-102
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA


Доп.точки доступа:
Соловьева, А.Г.

Нет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ВУ20/2006/5
   Журнал

Врачебная практика [Текст]. - Харьков : ООО"Озон-Инвест", 1996 - . - ISSN 1028-6616. - Выходит раз в два месяца
2006г. № 5
Содержание:
Кожемяка, А. І. Прогнозування ризику розвитку бронхіальної астми у дітей молодшого шкільного віку за допомогою особливостей дерматогліфіки методом покрокового дискримінантного аналізу / А.І. Кожемяка, Т.Л. Процюк. - С.4-8
Соловьева, А. Г. Уровень оксида азота у детей, больных бронхиальной астмой / А.Г. Соловьева. - С.9-12
Поляков, В. В. Астма-клуб-эффективная форма контроля бронхиальной астмы у детей / В.В. Поляков, Г.Р. Муратов, А.С. Сенаторова. - С.13-21
Шульга, Н. В. Особенности сердечно-сосудистой системы у детей, больных сахарным диабетом I типа / Н.В. Шульга. - С.22-25
Одинец, Ю. В. Взаимосвязь изменений уровней ИЛ-1, ФНО- и ИЛ-4 с основными показателями иммунитета у детей с различными синдромами острого гломерулонефрита / Ю.В. Одинец, Л.Е. Латышев. - С.26-31
Одинец, Ю. В. Особенности нейрогуморальной регуляции центральной и почечной гемодинамики при пиелонефритах у детей / Ю.В. Одинец, Ю.И. Шарковская. - С.32-35
Кульмінська, І. Ю. Особливості клінічного перебігу інфекційного мононуклеозу у дітей на сучасному етапі / І.Ю. Кульминcька ; І.Ю. Кульминcька. - С.36-38
Москаленко, С. В. Значение микробного биоценоза кишечника в формировании клинических вариантов течения сальмонеллеза у детей / С.В. Москаленко. - С.39-42
Жаркова, Т. С. Клиническкое значение цинка и селена при кишечных инфекциях у детей раннего возраста / Т.С. Жаркова, С.В. Кузнецов. - С.43-46
Ольховська, О. М. Показники цитокынового реагування при кишкових інфекціях у детей / О.М. Ольховська. - С.46-48
Кирсанова, Т. А. Клинико-иммунологическая характеристика ротавирусной микст-инфекции у детей / Т.А. Кирсанова. - С.49-52
Лісовий, В. М Випадок пухлини нирки у хворого, що знаходився на перитонеальному діалізі / В.М Лісовий, Н.М. Андоньєва. - С.53-55
Крутиков, Е. С. Влияние катехоламинов на динамику показателей артериального давления и электрокардиографии у больных, получающих хроническую гемодиализную терапию / Е.С. Крутиков. - С.55-59
Авдосьев, Ю. В. Рентгенэндоваскулярный гемостаз в комплексе гемостатических мероприятий при лечении больных с кишечными кровотечениями / Ю.В. Авдосьев. - С.61-65
Беловол, А. Н. Особенности влияния комбинированной терапии на выживаемость и возникновение осложнений у больных артериальной гипертензией по данным проспективного исследования / А.Н. Беловол, П.Г. Кравчун, В.Д. Бабаджан. - С.66-72
Игнатенко, Г. А. Применение прерывистой нормобарической гипокситерапии у больных мягкой артериальной гипертензией / Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, И.Н. Родин. - С.73-76
Беловол, А. Н. Антагонист кальция третьего поколения амлодипин в лечении ишемической болезни сердца с сопутствующей гипертонической болезнью: клинические эффекты, эндотелийзависимая вазодилатация / А.Н. Беловол, М.Э. Лысенко. - С.77-81
Эффективность применения фезама в комплексной терапии дисциркуляторной энцефалопатии различного генеза. - С.82-85
Березовский, А. Е. Современные подходы к лечению диабетической нефропатии / А.Е. Березовский. - С.86-90
Ушкварок, Л. Б. Патогенетические особенности состояния гомеостатических систем организма больных хронической сердечной недостаточностью с сохраненной систолической функцией левого желудочка / Л.Б. Ушкварок. - С.91-98
Особенности метаболических нарушений костной ткани у детей с гастродуоденальной патологией в условиях действия неблагоприятных факторов окружающей среды. - С.17-21
Нет сведений об экземплярах

    Одинец, Ю. В.
    Особенности нейрогуморальной регуляции центральной и почечной гемодинамики при пиелонефритах у детей [Текст] / Ю.В. Одинец, Ю.И. Шарковская // Врачебная практика. - 2006. - N5. - С. 32-35
Рубрики: ПИЕЛОНЕФРИТ--PYELONEPHRITIS
   ДЕТИ--CHILD

   ГЕМОДИНАМИКА--HEMODYNAMICS

Аннотация: Изучали уровень оксида азота, кортизола, ангиотензина 1 и ангиотензина II в сыворотке крови при пиелонефритах у детей. У всех больных отмечалось достоверное снижение содержания оксида азота в сыворотке крови на фоне повышения уровней ангиотензина 1, ангиотензина II, кортизола, что свидетельствовало о развитии эндотелиальной дисфункции. Установлены корреляционные связи между показателями центральной и почечной гемодинамики с одной стороны и уровнем кортизола, ангиотензина 1, ангиотензина II и оксидом азота с другой стороны, что подтверждает их роль в регуляции гемодинамики при пиелонефритах у детей. Вивчали рівень оксиду азоту, кортизолу, ангіотензину 1, ангіотензину II у сироватці крові при пієлонефритах у дітей. У всіх хворих відзначалося достовірне зниження вмісту оксиду азоту в сироватці крові на фоні підвищення рівнів ангіотензину 1, ангіотензину II, кортизолу, що свідчило про розвиток ендотеліальної дисфункції. Встановлені кореляційні зв"язки між показниками центральної і ниркової гемодинаміки з однієї сторони і рівнем кортизолу, ангіотензину 1, ангіотензину II і оксидом азоту з іншого боку, що підтверджує їх роль у регуляції гемодинаміки при пієлонефритах у дітей.


Доп.точки доступа:
Шарковская, Ю.И.

Нет сведений об экземплярах

    Одинец, Ю. В.
    Взаимосвязь изменений уровней ИЛ-1, ФНО- и ИЛ-4 с основными показателями иммунитета у детей с различными синдромами острого гломерулонефрита [Текст] / Ю.В. Одинец, Л.Е. Латышев // Врачебная практика. - 2006. - N5. - С. 26-31. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 30
Рубрики: ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ--GLOMERULONEPHRITIS
   ДЕТИ--CHILD

Аннотация: В статье представлены результаты исследования гуморального, клеточного звеньев, иммунитета,а также показателей фагоцитоза и уровней ИЛ-1бета, ФНО-альфа и ИЛ-4. Выявлено, что для всех детей с ОГН характерна активация гуморального звена иммунитета при одновременной супрессии клеточного звена иммунитета. Выявлены наличия взаимосвязей между основными иммунологическими показателями и уровнями ИЛ-1бета, ФНО-альфа и ИЛ-4 у детей с различными симптомами ОГН. У статті наведено результати дослідження гуморальної, клітинної ланок імунітету, а також показників фагоцитозу й рівнів ІЛ-1бета, ФНП-альфа та 1Л-4. Виявлено, що для всіх дітей із ГГН характерна активація гуморальної ланки імунітету при одночасній супресії клітинної ланки. Виявлено також наявність взаємозв"язку між основними імунологічними показниками й рівнем 1Л-1, ФНП-альфа та 1Л4 у дітей із різноманітними симптомами ГГН.


Доп.точки доступа:
Латышев, Л.Е.

Нет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ВУ20/2007/1
   Журнал

Врачебная практика [Текст]. - Харьков : ООО"Озон-Инвест", 1996 - . - ISSN 1028-6616. - Выходит раз в два месяца
2007г. № 1
Содержание:
Антипкін, Ю. Г. Наукові та практичні проблеми збереження здоров'я дітей України / Ю.Г. Антипкін. - С.7-11
Толмачова, С. Р. Медико-социальные проблемы детей-инвалидов с хронической соматической патологией / С.Р. Толмачова. - С.12-15
Диагностика и лечение заболеваний органов дыхания у новорожденных с перинатальнрым поражением ЦНС при использовании современных медицинских технологий. - С.16-20
Крамарев, С. О. Ротавірусна інфекція у дітей: епідеміологія та профілактика / С.О. Крамарев, Л.В. Закордонець. - С.21-23
Чернышева, О. Е. Характер изменений здоровья детей раннего возраста, состояния их иммунного и цитокинового статуса на фоне различного течения инфекции, вызванной вирусом Эпштейна-Барра / О.Е. Чернышева, Е.И. Юлиш, Л.А. Иванова. - С.24-28
Белоусов, Ю. В. Педиатрическая гастроэнтерология: вчера, сегодня, завтра / Ю.В. Белоусов. - С.29-33
Острополец, С. С. Современные аспекты патологии миокарда у детей / С.С. Острополец. - С.34-41
Одинец, Ю. В. Состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей, страдающих острыми лейкозами / Ю.В. Одинец, И.Н. Поддубная. - С.42-49
Проблемы и перспективы этиотропной терапии хронических вирусных гепатитов. - С.50-54
Сипливый, В. А. Современные подходы к хирургическому лечению больных циррозом печени / В.А. Сипливый, А.Г. Петюнин, А.В. Береснев. - С.55-62
Хворостинка, В. Н. Эндокринология на стыке тысячелетий / В.Н. Хворостинка, Е.В. Колесникова. - С.63-73
Кравчун, Н. О. Особливості структурно-функціональних та гемодинамічних змін серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу з метаболічним синдромом / Н.О. Кравчун. - С.74-79
Пиріг, Л. А. Нефрологія в Україні: Розвиток, сучасний стан і перспективи / Л.А. Пиріг. - С.80-84
Топчий, И. И. Функциональные свойства макрофаговпри хронической болезни почек и методы их коррекции / И.И. Топчий. - С.85-94
Лісовий, В. М Результати дослідження якості життя пацієнтів на перитонеальному діалізі / В.М Лісовий, Н.М. Андон'єва. - С.95-97
Ковалева, О. Н. Клинико-гемодинамическая эффективность комбинированной антигипертензивной терапии / О.Н. Ковалева, Т.В. Ащеулова. - С.98-102
Подригало, Л. В. Современные приоритеты и перспективы научно-практических исследований в нутрициологии / Л.В. Подригало, Н.М. Филатова, Р.С. Назарян. - С.103-107
Коробчанский, В. А. Психогигиена: как мы ее представляем в 2007 году / В.А. Коробчанский. - С.108-115
Нет сведений об экземплярах

    Одинец, Ю. В.
    Состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей, страдающих острыми лейкозами [Текст] / Ю.В. Одинец, И.Н. Поддубная // Врачеб. практика. - 2007. - N1. - С. 42-49. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 46-48
Рубрики: ЛЕЙКОЗЫ--LEUKEMIA
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES

   ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ--RESPIRATORY TRACT DISEASES

   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Поддубная, И.Н.

Нет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ВУ20/2007/2
   Журнал

Врачебная практика [Текст]. - Харьков : ООО"Озон-Инвест", 1996 - . - ISSN 1028-6616. - Выходит раз в два месяца
2007г. № 2
Содержание:
Бабак, О. Я. Достижения и перспективы диагностики и лечения терапевтических заболеваний / О.Я. Бабак. - С.5-9
Лимаренко, М. П. Особенности гипотрофии у детей раннего возраста / М.П. Лимаренко. - С.10-14
Рак, Л. И. О механизмах развития сердечной недостаточности у детей с воспалительными заболеваниями миокарда / Л.И. Рак. - С.15-19
Одинец, Ю. В. К вопросу о железодефицитных анемиях у детей / Ю.В. Одинец, И.Н. Поддубная, Е.Г. Каржинерова. - С.20-22
Каблукова, Е. К. Роль Бета 1-микроглобулинов в хронизации гломерулонефрита у детей / Акрам Слимие ; Акрам Слимие. - С.23-26
Лебець, І. С. До питання формування дистрофічних змін у суглобах у підлітків / І.С. Лебець, Н.С. Шевченко. - С.27-31
Козько, В. М. Профілактика грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекційних захворювань у людини / В.М. Козько, Д.В. Кацапов, А.В. Бондаренко. - С.32-37
Актуальные вопросы поражений центральной нервной системы герпесвирусной этиологии. - С.38-41
Мозгова, Ю. А. Оцінка ефективності комбінованої терапії експериментальної генералізованої ентерококкової інфекції / Ю.А. Мозгова. - С.42-45
Граніна, О. В. Вплив порушення перекисного окиснення ліпідів, системи антиоксидантного захисту та біоелементного балансу на формування діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет / О.В. Граніна. - С.46-50
Березняков, И. Г. Резистентность к диуретикам: механизмы развития и пути ее преодоления / И.Г. Березняков, Л.В. Богун. - С.51-57
Беловол, А. Н. Влияние Рамиприла на течение нарушений сердечного ритма у больных метаболическим синдромом / А.Н. Беловол, Е.В. Шайтуро. - С.58-62
Коломієць, Г. О. Клнічний стан хворих на хронічний бронхіт робітників машинобудівної промисловості після лікування / Г.О. Коломієць. - С.63-65
Щербина, И. Н. Определение ФСГ в качестве раннего маркера патологических проявлений пременопаузального периода / И.Н. Щербина, О.П. Липко. - С.66-67
Филатова, О. А. Соматоформные расстройства у больных сурдомутизмом / О.А. Филатова. - С.68-70
Новий штам перещеплюваної В-клітинної лімфоми. - С.71-73
Кравчун, П. Г. В постоянных поисках истин медицинины (К 60-летию со дня рождения професора А.Н. Шелеста) / П.Г. Кравчун. - С.74-75
Нет сведений об экземплярах

    Одинец, Ю. В.
    К вопросу о железодефицитных анемиях у детей [Текст] / Ю.В. Одинец, И.Н. Поддубная, Е.Г. Каржинерова // Врачеб. практика. - 2007. - N2. - С. 20-22. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 22
Рубрики: АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ--ANEMIA, IRON-DEFICIENCY
   ДЕТИ--CHILD

Кл.слова (ненормированные):
МЕГАФЕРИН


Доп.точки доступа:
Поддубная, И.Н.; Каржинерова, Е.Г.

Нет сведений об экземплярах