Особливості пілоричного гелікобактеріозу у дітей [Текст] / В.Й. Кімакович, С.Л. Няньковський, В.А. Іванців та ін. // Шпитальна хірургія. - 2006. - N4. - С. 70-73. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.73
Рубрики: ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ--GASTROINTESTINAL DISEASES
   ДЕТИ--CHILD

   HELICOBACTER PYLORI--HELICOBACTER PYLORIДоп.точки доступа:
Кімакович, В.Й.; Няньковський, С.Л.; Іванців, В.А.; Івахненко, О.С.; Лукасевич, І.М.; Борис, Я.А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ПУ3/2006/3
   Журнал

Перинатологія та педіатрія [Текст] : научно-практический журнал. - Киiв : Експерт, 1999 - . - Выходит ежеквартально
2006г. № 3
Содержание:
Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною: Наказ Міністерства охорони здоров'я № 152 від 04.04.2005 . - С.8-22
Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів: Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 48 від 03.02.2006 . - С.23-53
Знаменська, Т. К. Особливості мозкової гемодинаміки і стану мозкових структур у новонароджених, які перенесли асфіксію / Т.К. Знаменська, О.О. Лошак. - С.54-55
Безкаравайный, Б. А. Применение кардоната в комплексной терапии новорожденных с затянувшейся желтухой и метаболической кардиомиопатией / Б.А. Безкаравайный, М.И. Когутницкая. - С.56-58
Шунько, Є. Є. Ефективність застосування триглобуліну в комплексній терапії новонароджених з неонатальними інфекціями / Є. Є. Шунько, Ю.Ю. Краснова, К.Б. Ястремський. - С.60-64
Francois, Manson . Обстеження плода у першому триместрі вагітності / Manson Francois, Comalli Dillon Kathleen. - С.65-80
Апресова, К. Г. Особенности маточно-плацентарного и плодового кровообращения при артериальной гипотонии у беременных / К.Г. Апресова, Е.Н. Дзюба. - С.81-83
Євтушенко, О. І. Особливості перебігу експериментальної ентеровірусної інфекції на різних етапах вагітності / О.І. Євтушенко. - С.84-88
Роль витамина D3 в сохранении и улучшении здоровья детей . - С.91-96
Няньковський, С. Л. Імуномоделювальний ефект харчування дитини / С.Л. Няньковський, О.С. Івахненко. - С.97-100
Функціональний стан ендотелію та системи L-аргінін NO у дітей з хронічними гепатитами. - С.102-105
Євграфова, Н. Б. Стан екзокринної функції підшлункової залози у дітей з ацетонемічним синдромом / Н.Б. Євграфова, Л.В. Квашніна, В.П. Родіонов. - С.106-108
Оксид азоту: клініко-діагностичне значення показників метаболізму у дітей з ревматоїдним артритом. - С.109-112
Старець, О. О. Оцінка стану клітинного імунітету на першому році життя у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками / О.О. Старець, Н.В. Котова. - С.113-115
Борисенко, М. І. Роль системного імунітету в патогенезі хронічного гастродуоденіту у дітей / М.І. Борисенко. - С.116-120
Кулик, О. М. Динаміка змін катепсину В, катепсину Д та протеолітичної активності при гнійному кокситі в експерименті / О.М. Кулик, О.М. Магомедов, А.Ф. Левицький. - С.121-123
Няньковський, С. Л. Роль пробіотиків у вигодовуванні дітей, профілактиці і лікуванні захворювань у дітей та дорослих / С.Л. Няньковський, Х. Шаєвська, Я. Заричанський. - С.124-130
Костенко, А. В. Досвід застосування синглетно-кисневої терапії у медичній практиці / А.В. Костенко, Л.В. Квашніна. - С.132-136
Методы диагностики и лечения гастрошизиса и омфалоцеле у детей (обзор литературы). - С.137-143
Текученко, Е. В. Гормональная регуляция костного метаболизма и минерального обмена у детей с ревматоидным артритом (обзор литературы) / Е.В. Текученко. - С.144-147
Опыт применения биологически активных добавок серии "Биотроф" в комплексном лечении детей с патологией органов пищеварения. - С.148-151
Дудник, В. М. Ефективність застосування метотрексату при лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту у дітей / В.М. Дудник, Л.І Омельченко. - С.152-156
Людвік, Т. А. Використання скринінг-діагностики біологічно активних зон організму для оцінки загального стану дітей із вродженою і набутою патологією сполучної тканини / Т.А. Людвік. - С.157-158
Ефективність застосування антиконвульсивної терапії та препаратів метаболічної дії при лікуванні дітей з симптоматичними епілепсіями. - С.159-161
Поляков, К. В. Патоморфологія судин легенів при синдромі Айєрза у дітей / К.В. Поляков. - С.162-164
Батечко, С. А. Трансдермальній натуральній коллаген от "Inventia Polish technologies" - новая эпоха в косметологии и медицинской практике / С.А. Батечко. - С.165-169
Світлій пам'яті вченого секретаря інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України Мороза Олександра Дмитровича. - С.170
Нет сведений об экземплярах

    Няньковський, С. Л.
    Імуномоделювальний ефект харчування дитини [Текст] / С.Л. Няньковський, О.С. Івахненко // Перинатологія та педіатрія. - 2006. - N3. - С. 97-100. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 99-100
Рубрики: ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ--CHILD NUTRITION
   ПРОБИОТИКИ--PROBIOTICSДоп.точки доступа:
Івахненко, О.С.

Нет сведений об экземплярах

    Няньковський, С. Л.
    Роль пробіотиків у вигодовуванні дітей, профілактиці і лікуванні захворювань у дітей та дорослих [Текст] / С.Л. Няньковський, Х. Шаєвська, Я. Заричанський // Перинатологія та педіатрія. - 2006. - N3. - С. 124-130. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 128-130
Рубрики: ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЕ--HEALTH STATUS
   ПИТАНИЕ--NUTRITION

   ПРОБИОТИКИ--PROBIOTICSДоп.точки доступа:
Шаєвська, Х.; Заричанський, Я.

Нет сведений об экземплярахШифр: ЗУ501/2007/11/12
   

Здоров'я України XXI сторіччя [Текст] : медична газета. - Выходит дважды в месяц
2007г. N 11/12
Содержание:
Климчук, В. Контроль липидного спектра крови - неотъемлемое условие лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний / В. Климчук. - С.7
Татаренко, О. Международный симпозиум по кардиологии: вопросы сердечно-сосудистой протекции : Мадрид, Испания. 4-5 мая 2007 г. / О. Татаренко. - С.12
Барсукова, Е. Новые подходы в терапии пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений : По материалам Х1У Российского национального конгресса "Человек и лекарство" ( 16-20 апреля, г.Москва) / Е. Барсукова. - С.14
Жарінов, О. Й. Серцево-судинний ризик у хворих на артеріальну гіпертензію: питання і відповіді / О.Й. Жарінов. - С.17
Гладкий, А. Что нового в неврологии? / А. Гладкий. - С.19
Курята, А. В. Эффективность испрльзования квинаприла для лечения артериальной гипертензии у больных хронической болезнью почек 11 стадии и его влияние на уровень суточной протеинурии / А.В. Курята, Г.М. Аллау, Ф.Х. Хиджази, Фролова Э.А. - С.20
Другие авторы: Аллау Г.М., Хиджази Ф.Х., Фролова Э.А.
Овсиенко, Н. Современные анальгетики - основа эффективного лечения больных хирургического профиля / Н. Овсиенко. - С.22
Мищенко, Н. Колоректальный рак: современные подходы к диагностике и лечению / Н. Мищенко. - С.25
Гладкий, А. Решая головоломку инсульта: определение стандартов лечения / А. Гладкий. - С.26
Вторичная профилактика инсульта : Пресс-релиз. - С.27
Молчанов, Д. Тромболизис в харьковской кардиологии: есть ли надежда преодолеть преграды на пути дальнейшего совершенствования? / Д. Молчанов. - С.28
Молчанов, Д. Взаємодія влади та лікарів на шляху до спільної мети.Приклад Харкова / Д. Молчанов. - С.30
Маринжа, Л. Полтавские врачи "скорой помощи" впервіе провели догоспитальній тромболизис при остром инфаркте миокарда / Л. Маринжа. - С.31
Клименко, Ю. Ребенок, родившийся на 22-й неделе гестации, выжил!Сенсация или повод для дискуссии? / Ю. Клименко. - С.32
Мищенко, Н. Артериальная гипертензия и сахарный диабет: пути оптимизации лечения / Н. Мищенко. - С.36
Овсиенко, Н. Рациональная антибиотикотерапия - основа профилактики и лечения рецидивирующих заболеваний верхних дыхательных путей / Н. Овсиенко. - С.39
Аугментин: самый летний антибиотик. - С.41
Овсиенко, Н. Купирование абдоминального болевого синдрома больных с патологией органов ЖКТ / Н. Овсиенко. - С.44
Овсиенко, Н. Аллергический ринит: что быстрее исцелит? / Н. Овсиенко. - С.45
Артюшенко, А. Современные аспекты рациональной антибиотикотерапии / А. Артюшенко. - С.46
Овсиенко, Н. Современные подходы к лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта: значение метаболической терапии / Н. Овсиенко. - С.48
Овсиенко, Н. Эффективное лечение хронических диффузных заболеваний печени / Н. Овсиенко. - С.50
Овсиенко, Н. Современные фитопрепараты в терапии заболеваний ЛОР-органов / Н. Овсиенко. - С.52
Овсиенко, Н. Метаболическая терапия алкогольной болезни печени / Н. Овсиенко. - С.53
Килимчук, В. Гострий алкогольний гепатит: як не втратити хворого / В. Килимчук. - С.54
Овсиенко, Н. Современные методы коррекции недостаточности внешнесекреторной функции поджелудочной железы / Н. Овсиенко. - С.55
Дворецкий, Л. И. Хроническая обструктивная болезнь легких и остеопороз: реальный вклад ингаляционных глюкокортикоидов / Л.И. Дворецкий, Е.М. Чистякова. - С.56
Меркулова, Ю. В. Экспериментальное исследование алкопротекторных свойств L-аргинина L-глутамата / Ю.В. Меркулова, О.Н. Гомон, Л.А. Чайка и др. - С.58
Другие авторы: Гомон О.Н., Чайка Л.А., Доровской А.В., Падалко В.И., Козлова Е.И
Денисов, А. Перспективы расширения спектра применения Н1-гистаминоблокаторов 111 поколения / А. Денисов. - С.60
Овсієнко, Н. Реформування системи охорони здоров,я України - шлях до здорового та тривалого життя / Н. Овсієнко. - С.62
Пухлик, Б. М. Как, зачем и чем лечить поллиноз / Б.М. Пухлик. - С.65
Мищенко, Н. Лечение больных с ургентным недержанием мочи / Н. Мищенко. - С.66
Кузнецова, С. М. Вестибулярные нарушения: когда земля уходит из-под ног / С.М. Кузнецова. - С.68
Копча, В. С. Вивчення ефективності Ентеролу при гострих кишкових інфекціях / В.С. Копча. - С.68
Крамарев, С. О. Досвід застосування орального цефалоспорину 111 покоління Цефіксу в терапії гострих кишкових інфекцій у дітей / С.О. Крамарев, О.А. Дмитрієва. - С.70
Маринжа, Л. Колумб медицинской химии Иван Горбачевский / Л. Маринжа. - С.72
Вишневська, О. А. Дослідження маркерів секреції соматотропіну в дітей із гіпофізарним нанізмом на тлі терапії гормоном росту / О.А. Вишневська. - С.74
Няньковський, С. Л. Оптимізація сумішей для штучного вигодування дітей / С.Л. Няньковський, О.С. Івахненко. - С.75
Гладкий, А. Что нового в гастроэнтерологии? / А. Гладкий. - С.76
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Няньковський, С. Л.
    Оптимізація сумішей для штучного вигодування дітей [Текст] / С.Л. Няньковський, О.С. Івахненко // Здоров'я України XXI сторіччя : Медична газета. - 2007. - N11/12. - С. 75
Рубрики: ПЕДИАТРИЯ--PEDIATRICS13


Доп.точки доступа:
Івахненко, О.С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: СУ10/2006/5
   Журнал

Сучасна гастроентерологія [Текст] : український науково-практичний журнал. - Киев, 2000 - . - ISSN 1727-5725. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 5
Содержание:
Диагностическая ценность С-метацитинового дыхательного теста при некоторых хронических диффузных заболеваний печени. - С.4-7
Губська, О. Ю. Функціональний стан підшлункової залози у хворих на целіакію / О.Ю. Губська, Ю.В. Чичула, Н.В. Кугмерова. - С.8-10
Журавлева, Л. В. Влияние комбинированной терапии на иммунный статус больных гипертонической болезнью с нарушением функции печени / Л.В. Журавлева, О.Н. Ковалёва. - С.11-15
Жакун, І. Б. Helicobacter pylori, запалення та ліпіди / І.Б. Жакун, В.М. Жакун. - С.16-20
Вдовиченко, В. І. Безсимптомний нерефлюксний (реактивний) езофагіт : поширення, критерії діагнозу, місце в міжнародній номенклатурі хвороб і причин смерті х перегляду / В.І. Вдовиченко, А.В. Острогляд. - С.21-23
Эффективность сочетанного применения противовирусных препаратов и курортных факторов при хроническом вирусном гепатите С . - С.24-27
Белоусова, О. Ю. Тонус и моторика толстой кишки при хроническом неспецифическом неязвенном колите у детей / О.Ю. Белоусова. - С.28-30
Функціональні езофагеальні розлади. - С.41-44
Римські критерії 111. - С.31-40
Ткач, С. М. Сравнительная эффективность различных видов противорецидивного лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / С.М. Ткач, Ю.Г. Кузенко. - С.45-49
Харитонова, Л. А. Алгоритм наблюдения за детьми с желчнокаменной болезнью / Л.А. Харитонова. - С.50-52
Новое в лечении хронических вирусных гепатитов. - С.53-55
Губергриц, Н. Б. Клинико-патогенетическое обоснование эффективности комбинации фамотидина и антацидов при хроническом рецидивирующем панкреатите / Н.Б. Губергриц, К.Н. Слесарева. - С.56-67
Стародуб, Є. М. Ефективність "софтоваку" при хронічному закрепі / Є.М. Стародуб, С.Є. Шостак, О.Є. Самогальська. - С.68-71
Звягинцева, Т. Д. "Гастритол" в коррекции дисмоторных нарушений у больных с постхолецистэктомическим синдромом / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай. - С.72-75
Бабак, О. Я. Механизмы гепатопротекторного и токсического влияния азота оксида / О.Я. Бабак, Н.В. Ярмыш, Г.Ю. Панченко. - С.76-84
Няньковський, С. Л. Роль пробіотиків у вигодовуванні дітей , профілактиці і лікуванні захворювань у дітей та дорослих / С.Л. Няньковський, Х. Шаєвська, Я. Заричанський. - С.85-92
Бобро, Л. Н. Тактика ведения больных с желтухой. Лекция 4 / Л. Н. Бобро, Л.М. Пасиешвили. - С.93-97
Нет сведений об экземплярах

    Няньковський, С. Л.
    Роль пробіотиків у вигодовуванні дітей , профілактиці і лікуванні захворювань у дітей та дорослих [Текст] / С.Л. Няньковський, Х. Шаєвська, Я. Заричанський // Сучас. гастроентерологія : Укр. наук.-практ. журн. - 2006. - N5. - С. 85-92. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ--CHILD NUTRITION
   ПРОБИОТИКИ--PROBIOTICSДоп.точки доступа:
Шаєвська, Х.; Заричанський, Я.

Нет сведений об экземплярах