(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ШУ1/2006/1
   

Шпитальна хірургія [Текст] : український науково-практичний журнал. - 1998 . - ISSN 1681-2778. - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Порівняльне дослідження бактерійної транслокації при різних методах ведення хворих на гострий деструктивний панкреатит. - С.6-8
Антонюк, О. С. Ранні ускладнення після операцій на кишечнику / О.С. Антонюк. - С.9-12
Пролом, Н. В. Хірургічна корекція структурно-функціональних порушень печінки у хворих на калькульозний холецистит / Н.В. Пролом. - С.13-15
Мізюк, В. М. Зміни функціонального стану генома гепатоцитів у хворих на гострий панкреатит, ускладнений печінковою недостатністю / В.М. Мізюк, Л.Є. Ковальчук. - С.16-18
Вардинець, І. С. Прогнозування та обгрунтування вибору хірургічного м етоду лікування хворих похилого і старечого віку на гострий холецистит / І.С. Вардинець. - С.19-22
Трутяк, І. Р. Пошкодження селезінки: спленектомія, органозберігальна операція чи консервативне лікування? / І.Р. Трутяк, Я.М. Лунь, Р.І. Трутяк. - С.23-27
Особливості патогенезу та профілактика розвитку інтестинальної форми абдомінального сепсису та інших післяопераційних ускладнень у хворих з хірургічною патологією живота. - С.28-31
Василюк, С. М. Класифікація та хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи / С.М. Василюк. - С.32-35
Костів, С. Я. Корекція реперфузійного синдрому при хірургічному лікуванні пацієнтів із атеросклеротичною оклюзією аорто-клубово-стегнового сегмента / С.Я. Костів. - С.36-40
Юрчик, О. М. Ретроспективний аналіз перебігу пологів оперативних та через природні родові шляхи, у жінок з інфекціями, що передаються статевим шляхом / О.М. Юрчик, І.Є. Гуменна. - С.41-44
Гриза, П. В. Аутогемотрансфузії в хірургії / П.В. Гриза. - С.45-49
Футуйма, Ю. М. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини залежно від методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка / Ю.М. Футуйма. - С.50-55
Македонський, І. О. Нормалізація функції органів сечової системи у дітей з комбінованими аномаліями аноректальної зони, хребта та спинного мозку / І.О. Македонський. - С.56-59
Геряк, С. М. Клініко- патогенетичні підходи до лікування фетоплацентарної недостатності та гіпоксії плода у вагітних із субклінічним гіпотиреозом / С.М. Геряк. - С.60-65
Шульгай, А. Г. Закономірності морфофункціональних змін судинногго русла тонкої і товстої кишок при механічній жовтяниці та різних способах ії корекції / А.Г. Шульгай. - С.66-72
Шкрадюк, О. В. Резекція селезінки з використанням зшиваючих апаратів (експерим. дослідж.) / О.В. Шкрадюк, В.А. Березовський, С.В. Березовський. - С.73-75
Селезінка, Р. М. Функціонально- морфологічний моніторинг пересадженої легені / Р.М. Селезінка. - С.76-79
Венгер, І. К. Мікрофлора трофічної виразки венозного генезу. Ефективність застосування A- бактерину / І.К. Венгер, О.А. Якимчук, Ю.Ю. Свідерський. - С.80-82
Можливості ультразвукової діагностики раку жовчного міхура і позапечінкових жовчних проток в Рівненському обласному клінічному лікувально- діагностичному центрі ім. В. Поліщука. - С.83-85
Використання препарату "Серта" в комплексному лікуванні хворих після герніоалопластики. - С.86-88
Рудковська, Н. Г. Досвід впровадження лапароскопічних гінекологічних втручань на базі багатопрофільного центру малоінвазивної хірургії / Н.Г. Рудковська, О.Л. Сова, А.О. Волков. - С.89-91
Боровікова, В. О. Новий спосіб оперативного лікування варикоцеле / В.О. Боровікова, В.В. Бризицький. - С.92-94
Цимбалюк, В. І. Перші результати застосування методу епідуральної електростимуляції у хворих з наслідками травматичних ушкоджень грудних і поперекових сегментів спинного мозку / В.І. Цимбалюк, Ю.Я. Ямінський. - С.95-102
Нецюк, О. Г. Порівняльний аналіз віддалених результатів оперативного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки / О.Г. Нецюк. - С.103-106
Бліхар, Є. Й. Розвиток фтизіохірургічної допомоги хворим на туберкульоз легень на Тернопільщині / Є.Й. Бліхар, Ю.В. Довбуш, В.Д. Рудик. - С.107-109
Філіпович, В. О. Спосіб лікування ателектазу і параканкрозної пневмонії у хворого на рак легенів / В.О. Філіпович, А.А. Ткач. - С.110
Перекрут селезінки у вагітної. - С.111
Квасницький, М. В. Вибір тактики лікування неускладнених переломів грудного та поперекового відділів хребта / М.В. Квасницький, Ю.О. Грубар, О.М. Квасницький. - С.112-115
Лівобічний хілоторакс внаслідок пошкодження навколоаортальних гілок грудної лімфатичної протоки. - С.116-117
Рудковська, Н. Г. Агенезія жовчного міхура: клінічне спостереження при лапароскопії / Н.Г. Рудковська, А.О. Волков. - С.118-119
Застосування елоксатину в лікуванні хворих на поширені форми колоректального раку. - С.120-121
Операція "відчаю". - С.122-123
Випадок флегмони глибокого фасціального простору гомілки. - С.124-125
Бабін, І. О. Гостра профузна шлункова кровотеча у хворого з газовою анаеробною інфекцією / І.О. Бабін, Ю.К. Басалик, Д.Ф. Шульга. - С.126-127
Нет сведений об экземплярах

    Нецюк, О. Г.
    Порівняльний аналіз віддалених результатів оперативного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки [Текст] / О.Г. Нецюк // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 103-106. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.106
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCER

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Аннотация: Проведено обстеження хворих, які перенесли оперативне втручання з приводу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Встановлено чітку залежність між способом хірургічного лікування та частотою ускладнень, що виникають внаслідок цього.
Проведены исследования больные, которые перенесли оперативные вмешательства по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Установлено четкую зависимость между способом хирургического лечения и частотой осложнений, которые возникают в результате этого.


Нет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ШУ1/2006/1
   

Шпитальна хірургія [Текст] : український науково-практичний журнал. - 1998 . - ISSN 1681-2778. - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Порівняльне дослідження бактерійної транслокації при різних методах ведення хворих на гострий деструктивний панкреатит. - С.6-8
Антонюк, О. С. Ранні ускладнення після операцій на кишечнику / О.С. Антонюк. - С.9-12
Пролом, Н. В. Хірургічна корекція структурно-функціональних порушень печінки у хворих на калькульозний холецистит / Н.В. Пролом. - С.13-15
Мізюк, В. М. Зміни функціонального стану генома гепатоцитів у хворих на гострий панкреатит, ускладнений печінковою недостатністю / В.М. Мізюк, Л.Є. Ковальчук. - С.16-18
Вардинець, І. С. Прогнозування та обгрунтування вибору хірургічного м етоду лікування хворих похилого і старечого віку на гострий холецистит / І.С. Вардинець. - С.19-22
Трутяк, І. Р. Пошкодження селезінки: спленектомія, органозберігальна операція чи консервативне лікування? / І.Р. Трутяк, Я.М. Лунь, Р.І. Трутяк. - С.23-27
Особливості патогенезу та профілактика розвитку інтестинальної форми абдомінального сепсису та інших післяопераційних ускладнень у хворих з хірургічною патологією живота. - С.28-31
Василюк, С. М. Класифікація та хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи / С.М. Василюк. - С.32-35
Костів, С. Я. Корекція реперфузійного синдрому при хірургічному лікуванні пацієнтів із атеросклеротичною оклюзією аорто-клубово-стегнового сегмента / С.Я. Костів. - С.36-40
Юрчик, О. М. Ретроспективний аналіз перебігу пологів оперативних та через природні родові шляхи, у жінок з інфекціями, що передаються статевим шляхом / О.М. Юрчик, І.Є. Гуменна. - С.41-44
Гриза, П. В. Аутогемотрансфузії в хірургії / П.В. Гриза. - С.45-49
Футуйма, Ю. М. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини залежно від методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка / Ю.М. Футуйма. - С.50-55
Македонський, І. О. Нормалізація функції органів сечової системи у дітей з комбінованими аномаліями аноректальної зони, хребта та спинного мозку / І.О. Македонський. - С.56-59
Геряк, С. М. Клініко- патогенетичні підходи до лікування фетоплацентарної недостатності та гіпоксії плода у вагітних із субклінічним гіпотиреозом / С.М. Геряк. - С.60-65
Шульгай, А. Г. Закономірності морфофункціональних змін судинногго русла тонкої і товстої кишок при механічній жовтяниці та різних способах ії корекції / А.Г. Шульгай. - С.66-72
Шкрадюк, О. В. Резекція селезінки з використанням зшиваючих апаратів (експерим. дослідж.) / О.В. Шкрадюк, В.А. Березовський, С.В. Березовський. - С.73-75
Селезінка, Р. М. Функціонально- морфологічний моніторинг пересадженої легені / Р.М. Селезінка. - С.76-79
Венгер, І. К. Мікрофлора трофічної виразки венозного генезу. Ефективність застосування A- бактерину / І.К. Венгер, О.А. Якимчук, Ю.Ю. Свідерський. - С.80-82
Можливості ультразвукової діагностики раку жовчного міхура і позапечінкових жовчних проток в Рівненському обласному клінічному лікувально- діагностичному центрі ім. В. Поліщука. - С.83-85
Використання препарату "Серта" в комплексному лікуванні хворих після герніоалопластики. - С.86-88
Рудковська, Н. Г. Досвід впровадження лапароскопічних гінекологічних втручань на базі багатопрофільного центру малоінвазивної хірургії / Н.Г. Рудковська, О.Л. Сова, А.О. Волков. - С.89-91
Боровікова, В. О. Новий спосіб оперативного лікування варикоцеле / В.О. Боровікова, В.В. Бризицький. - С.92-94
Цимбалюк, В. І. Перші результати застосування методу епідуральної електростимуляції у хворих з наслідками травматичних ушкоджень грудних і поперекових сегментів спинного мозку / В.І. Цимбалюк, Ю.Я. Ямінський. - С.95-102
Нецюк, О. Г. Порівняльний аналіз віддалених результатів оперативного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки / О.Г. Нецюк. - С.103-106
Бліхар, Є. Й. Розвиток фтизіохірургічної допомоги хворим на туберкульоз легень на Тернопільщині / Є.Й. Бліхар, Ю.В. Довбуш, В.Д. Рудик. - С.107-109
Філіпович, В. О. Спосіб лікування ателектазу і параканкрозної пневмонії у хворого на рак легенів / В.О. Філіпович, А.А. Ткач. - С.110
Перекрут селезінки у вагітної. - С.111
Квасницький, М. В. Вибір тактики лікування неускладнених переломів грудного та поперекового відділів хребта / М.В. Квасницький, Ю.О. Грубар, О.М. Квасницький. - С.112-115
Лівобічний хілоторакс внаслідок пошкодження навколоаортальних гілок грудної лімфатичної протоки. - С.116-117
Рудковська, Н. Г. Агенезія жовчного міхура: клінічне спостереження при лапароскопії / Н.Г. Рудковська, А.О. Волков. - С.118-119
Застосування елоксатину в лікуванні хворих на поширені форми колоректального раку. - С.120-121
Операція "відчаю". - С.122-123
Випадок флегмони глибокого фасціального простору гомілки. - С.124-125
Бабін, І. О. Гостра профузна шлункова кровотеча у хворого з газовою анаеробною інфекцією / І.О. Бабін, Ю.К. Басалик, Д.Ф. Шульга. - С.126-127
Нет сведений об экземплярах

    Нецюк, О. Г.
    Порівняльний аналіз віддалених результатів оперативного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки [Текст] / О.Г. Нецюк // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 103-106. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.106
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCER

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Аннотация: Проведено обстеження хворих, які перенесли оперативне втручання з приводу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Встановлено чітку залежність між способом хірургічного лікування та частотою ускладнень, що виникають внаслідок цього.
Проведены исследования больные, которые перенесли оперативные вмешательства по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Установлено четкую зависимость между способом хирургического лечения и частотой осложнений, которые возникают в результате этого.


Нет сведений об экземплярах