(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ШУ1/2006/1
   

Шпитальна хірургія [Текст] : український науково-практичний журнал. - 1998 . - ISSN 1681-2778. - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Порівняльне дослідження бактерійної транслокації при різних методах ведення хворих на гострий деструктивний панкреатит. - С.6-8
Антонюк, О. С. Ранні ускладнення після операцій на кишечнику / О.С. Антонюк. - С.9-12
Пролом, Н. В. Хірургічна корекція структурно-функціональних порушень печінки у хворих на калькульозний холецистит / Н.В. Пролом. - С.13-15
Мізюк, В. М. Зміни функціонального стану генома гепатоцитів у хворих на гострий панкреатит, ускладнений печінковою недостатністю / В.М. Мізюк, Л.Є. Ковальчук. - С.16-18
Вардинець, І. С. Прогнозування та обгрунтування вибору хірургічного м етоду лікування хворих похилого і старечого віку на гострий холецистит / І.С. Вардинець. - С.19-22
Трутяк, І. Р. Пошкодження селезінки: спленектомія, органозберігальна операція чи консервативне лікування? / І.Р. Трутяк, Я.М. Лунь, Р.І. Трутяк. - С.23-27
Особливості патогенезу та профілактика розвитку інтестинальної форми абдомінального сепсису та інших післяопераційних ускладнень у хворих з хірургічною патологією живота. - С.28-31
Василюк, С. М. Класифікація та хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи / С.М. Василюк. - С.32-35
Костів, С. Я. Корекція реперфузійного синдрому при хірургічному лікуванні пацієнтів із атеросклеротичною оклюзією аорто-клубово-стегнового сегмента / С.Я. Костів. - С.36-40
Юрчик, О. М. Ретроспективний аналіз перебігу пологів оперативних та через природні родові шляхи, у жінок з інфекціями, що передаються статевим шляхом / О.М. Юрчик, І.Є. Гуменна. - С.41-44
Гриза, П. В. Аутогемотрансфузії в хірургії / П.В. Гриза. - С.45-49
Футуйма, Ю. М. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини залежно від методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка / Ю.М. Футуйма. - С.50-55
Македонський, І. О. Нормалізація функції органів сечової системи у дітей з комбінованими аномаліями аноректальної зони, хребта та спинного мозку / І.О. Македонський. - С.56-59
Геряк, С. М. Клініко- патогенетичні підходи до лікування фетоплацентарної недостатності та гіпоксії плода у вагітних із субклінічним гіпотиреозом / С.М. Геряк. - С.60-65
Шульгай, А. Г. Закономірності морфофункціональних змін судинногго русла тонкої і товстої кишок при механічній жовтяниці та різних способах ії корекції / А.Г. Шульгай. - С.66-72
Шкрадюк, О. В. Резекція селезінки з використанням зшиваючих апаратів (експерим. дослідж.) / О.В. Шкрадюк, В.А. Березовський, С.В. Березовський. - С.73-75
Селезінка, Р. М. Функціонально- морфологічний моніторинг пересадженої легені / Р.М. Селезінка. - С.76-79
Венгер, І. К. Мікрофлора трофічної виразки венозного генезу. Ефективність застосування A- бактерину / І.К. Венгер, О.А. Якимчук, Ю.Ю. Свідерський. - С.80-82
Можливості ультразвукової діагностики раку жовчного міхура і позапечінкових жовчних проток в Рівненському обласному клінічному лікувально- діагностичному центрі ім. В. Поліщука. - С.83-85
Використання препарату "Серта" в комплексному лікуванні хворих після герніоалопластики. - С.86-88
Рудковська, Н. Г. Досвід впровадження лапароскопічних гінекологічних втручань на базі багатопрофільного центру малоінвазивної хірургії / Н.Г. Рудковська, О.Л. Сова, А.О. Волков. - С.89-91
Боровікова, В. О. Новий спосіб оперативного лікування варикоцеле / В.О. Боровікова, В.В. Бризицький. - С.92-94
Цимбалюк, В. І. Перші результати застосування методу епідуральної електростимуляції у хворих з наслідками травматичних ушкоджень грудних і поперекових сегментів спинного мозку / В.І. Цимбалюк, Ю.Я. Ямінський. - С.95-102
Нецюк, О. Г. Порівняльний аналіз віддалених результатів оперативного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки / О.Г. Нецюк. - С.103-106
Бліхар, Є. Й. Розвиток фтизіохірургічної допомоги хворим на туберкульоз легень на Тернопільщині / Є.Й. Бліхар, Ю.В. Довбуш, В.Д. Рудик. - С.107-109
Філіпович, В. О. Спосіб лікування ателектазу і параканкрозної пневмонії у хворого на рак легенів / В.О. Філіпович, А.А. Ткач. - С.110
Перекрут селезінки у вагітної. - С.111
Квасницький, М. В. Вибір тактики лікування неускладнених переломів грудного та поперекового відділів хребта / М.В. Квасницький, Ю.О. Грубар, О.М. Квасницький. - С.112-115
Лівобічний хілоторакс внаслідок пошкодження навколоаортальних гілок грудної лімфатичної протоки. - С.116-117
Рудковська, Н. Г. Агенезія жовчного міхура: клінічне спостереження при лапароскопії / Н.Г. Рудковська, А.О. Волков. - С.118-119
Застосування елоксатину в лікуванні хворих на поширені форми колоректального раку. - С.120-121
Операція "відчаю". - С.122-123
Випадок флегмони глибокого фасціального простору гомілки. - С.124-125
Бабін, І. О. Гостра профузна шлункова кровотеча у хворого з газовою анаеробною інфекцією / І.О. Бабін, Ю.К. Басалик, Д.Ф. Шульга. - С.126-127
Нет сведений об экземплярах

    Македонський, І. О.
    Нормалізація функції органів сечової системи у дітей з комбінованими аномаліями аноректальної зони, хребта та спинного мозку [Текст] / І.О. Македонський // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 56-59. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.59
Рубрики: ПОЗВОНОЧНИК--SPINE
   МОЗГ СПИННОЙ--SPINAL CORD

   ПРЯМАЯ КИШКА--RECTUM

   АНУС--ANUS

   УРОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ--UROLOGIC DISEASES

   ДЕТИ--CHILD

Аннотация: Обстеження дітей з нейрогенними порушеннями сечовипускання на фоні комбінованих вад розвитку аноректальної зони, хребта та спинного мозку з використанням ультразвукового, рентгенологічного, уродинамічного методів. Розроблені критерії диференційованного підходу до лікування на основі даних уродинаміки. Запропонований алгоритм лікування.
Обследованы дети с нейрогенными нарушениями мочеиспускания на фоне комбинированных нарушений развития аноректальной зоны, позвоночника и спинного мозга с использованием ультразвукового, рентгенологического, урологического методов. Разработаны критерии дифференцированного подхода к лечению на основе данных уродинамики. Предложен алгоритм лечения.


Нет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ШУ1/2006/2
   

Шпитальна хірургія [Текст] : український науково-практичний журнал. - 1998 . - ISSN 1681-2778. - Выходит ежеквартально
2006г. N 2
Содержание:
Результати функціонального стану шлунка в періоди після хірургічного лікування ускладнених власне шлункових виразок. - С.5-10
Фомін, П. Д. Причини летальності серед хворих з гастродуоденальними кровотечами / П.Д. Фомін, С.Й. Запорожан. - С.11-15
Гуцуляк, А. І. Вибір адекватної хірургічної тактики у хворих з проривною гастродуоденальною виразкою / А.І. Гуцуляк. - С.16-18
Бодяка, В. Ю. Ендоскопічна ін'єкційна терапія в профілактиці раннього рецидиву кровотечі у хворих, старших 60 років, із гострокровоточивою дуоденальною виризкою / В.Ю. Бодяка. - С.19-23
Рішко, В. В. Рефлюкс-езофагіт і виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Поєднане хірургічне лікування / В.В. Рішко, О.П. Яковець. - С.24-26
Русин, В. І. Внутрішньочеревний тиск: від стандартизації визначень- до ефективного лікування / В.І. Русин, Б.М. Пацкань, К.Є. Румянцев. - С.27-31
Роль внутрішньої клубової артерії, глибокої артерії стегна при їх хронічній критичній ішемії. - С.32-35
Вергун, А. Р. Застосування серраціопептидази у комплексному лікуванні хворих на трихофітійний піднігтьовий гіперкератоз, ускладнений врослим нігтем / А.Р. Вергун, В.В. Котик. - С.36-39
Герасимів, І. М. Шкіра людини як джерело антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів / І.М. Герасимів, О.В. Покришко. - С.40-46
Грубник, В. В. Порівняльний аналіз клінічної ефективності різних методів субфасціальної відеоендоскопічної дисекції перфорантних вен при лікуванні хронічної венозної недостатності / В.В. Грубник, А.А. Альшариф, А.Б. Смірнов. - С.47-50
Русин, В. І. Частота та причини пізньої реоклюзії стегново- підколінно- гомілкового сегмента / В.І. Русин, В.В. Корсак. - С.51-53
Македонський, І. О. Особливості анатомічних співвідношень органів малого таза в ембріонів щурів при експериментальному формуванні аноректальних та урогенітальних вад / І.О. Македонський. - С.54-57
Комбіновані та лапароскопічні симультанні операції, іх клінічне значення та перспективи розвитку. - С.60-61
Андрейчин, В. А. Використання методики трансплантації аутологічного кісткового мозку при переломах довгих кісток з порушенням репаративної регенерації / В.А. Андрейчин. - С.62-64
Грубар, Ю. О. Артроскопічна діагностика травматичних ушкоджень хряща колінного суглоба / Ю.О. Грубар. - С.65-67
Василюк, М. Д. Хірургічне лікування облітеруючого атеросклерозу термінального відділу черевної аорти і ії віток при критичній ішемії тканин / М.Д. Василюк, А.Г. Шевчук, І.В. Біцька. - С.68-70
Венгер, І. К. ВІдновлення клапанного апарату глибоких вен нижніх кінцівок у хворих на післятромбофлебічну хворобу / І.К.Венгер, О.А. Якимчук, С.Я. Костів. - С.71-73
Оментит, що симулював пухлину черевної порожнини в дитини 2 років. - С.74-75
Мітюк, І. І. Пізнавально- практична діяльність хірурга в ситуаціях професійного ризику / І.І. Мітюк, С.В. Черкасов. - С.76-79
Волошин, Ю. Л. Проблеми післяопераційної злукової непрохідності у дітей / Ю.Л. Волошин, П.С. Русак. - С.80-82
Трихобезоар шлунка у дорослої жінки. - С.83-84
Апендектомія під лапароскопією. - С.85-86
Коптюх, В. В. Дерматом валиковий / В.В. Коптюх, М.П. Перепелиця, В.В. Коптюх. - С.87-88
Муравйов, В. П. Що повинен знати хірург про дифтерію / В.П. Муравйов, Т.В. Муравйов, П.Т. Муравйов. - С.89-93
Тяжкий випадок флегмони голови та шиї. - С.94
Семенюк, Ю. С. Слово про Вчителя / Ю.С. Семенюк. - С.95-96
Пам'яті відомого хірурга Юрія- Ростислава Коморовського. - С.97-98
Коробко, Л. Р. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи при панкреатитах / Л.Р. Коробко. - С.58-59
Нет сведений об экземплярах

    Македонський, І. О.
    Особливості анатомічних співвідношень органів малого таза в ембріонів щурів при експериментальному формуванні аноректальних та урогенітальних вад [Текст] / І.О. Македонський // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 54-57. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.57
Рубрики: МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА--UROGENITAL SYSTEM
   ТАЗ--PELVIS

   ЭМБРИОН--EMBRYOНет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ШУ1/2006/1
   

Шпитальна хірургія [Текст] : український науково-практичний журнал. - 1998 . - ISSN 1681-2778. - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Порівняльне дослідження бактерійної транслокації при різних методах ведення хворих на гострий деструктивний панкреатит. - С.6-8
Антонюк, О. С. Ранні ускладнення після операцій на кишечнику / О.С. Антонюк. - С.9-12
Пролом, Н. В. Хірургічна корекція структурно-функціональних порушень печінки у хворих на калькульозний холецистит / Н.В. Пролом. - С.13-15
Мізюк, В. М. Зміни функціонального стану генома гепатоцитів у хворих на гострий панкреатит, ускладнений печінковою недостатністю / В.М. Мізюк, Л.Є. Ковальчук. - С.16-18
Вардинець, І. С. Прогнозування та обгрунтування вибору хірургічного м етоду лікування хворих похилого і старечого віку на гострий холецистит / І.С. Вардинець. - С.19-22
Трутяк, І. Р. Пошкодження селезінки: спленектомія, органозберігальна операція чи консервативне лікування? / І.Р. Трутяк, Я.М. Лунь, Р.І. Трутяк. - С.23-27
Особливості патогенезу та профілактика розвитку інтестинальної форми абдомінального сепсису та інших післяопераційних ускладнень у хворих з хірургічною патологією живота. - С.28-31
Василюк, С. М. Класифікація та хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи / С.М. Василюк. - С.32-35
Костів, С. Я. Корекція реперфузійного синдрому при хірургічному лікуванні пацієнтів із атеросклеротичною оклюзією аорто-клубово-стегнового сегмента / С.Я. Костів. - С.36-40
Юрчик, О. М. Ретроспективний аналіз перебігу пологів оперативних та через природні родові шляхи, у жінок з інфекціями, що передаються статевим шляхом / О.М. Юрчик, І.Є. Гуменна. - С.41-44
Гриза, П. В. Аутогемотрансфузії в хірургії / П.В. Гриза. - С.45-49
Футуйма, Ю. М. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини залежно від методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка / Ю.М. Футуйма. - С.50-55
Македонський, І. О. Нормалізація функції органів сечової системи у дітей з комбінованими аномаліями аноректальної зони, хребта та спинного мозку / І.О. Македонський. - С.56-59
Геряк, С. М. Клініко- патогенетичні підходи до лікування фетоплацентарної недостатності та гіпоксії плода у вагітних із субклінічним гіпотиреозом / С.М. Геряк. - С.60-65
Шульгай, А. Г. Закономірності морфофункціональних змін судинногго русла тонкої і товстої кишок при механічній жовтяниці та різних способах ії корекції / А.Г. Шульгай. - С.66-72
Шкрадюк, О. В. Резекція селезінки з використанням зшиваючих апаратів (експерим. дослідж.) / О.В. Шкрадюк, В.А. Березовський, С.В. Березовський. - С.73-75
Селезінка, Р. М. Функціонально- морфологічний моніторинг пересадженої легені / Р.М. Селезінка. - С.76-79
Венгер, І. К. Мікрофлора трофічної виразки венозного генезу. Ефективність застосування A- бактерину / І.К. Венгер, О.А. Якимчук, Ю.Ю. Свідерський. - С.80-82
Можливості ультразвукової діагностики раку жовчного міхура і позапечінкових жовчних проток в Рівненському обласному клінічному лікувально- діагностичному центрі ім. В. Поліщука. - С.83-85
Використання препарату "Серта" в комплексному лікуванні хворих після герніоалопластики. - С.86-88
Рудковська, Н. Г. Досвід впровадження лапароскопічних гінекологічних втручань на базі багатопрофільного центру малоінвазивної хірургії / Н.Г. Рудковська, О.Л. Сова, А.О. Волков. - С.89-91
Боровікова, В. О. Новий спосіб оперативного лікування варикоцеле / В.О. Боровікова, В.В. Бризицький. - С.92-94
Цимбалюк, В. І. Перші результати застосування методу епідуральної електростимуляції у хворих з наслідками травматичних ушкоджень грудних і поперекових сегментів спинного мозку / В.І. Цимбалюк, Ю.Я. Ямінський. - С.95-102
Нецюк, О. Г. Порівняльний аналіз віддалених результатів оперативного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки / О.Г. Нецюк. - С.103-106
Бліхар, Є. Й. Розвиток фтизіохірургічної допомоги хворим на туберкульоз легень на Тернопільщині / Є.Й. Бліхар, Ю.В. Довбуш, В.Д. Рудик. - С.107-109
Філіпович, В. О. Спосіб лікування ателектазу і параканкрозної пневмонії у хворого на рак легенів / В.О. Філіпович, А.А. Ткач. - С.110
Перекрут селезінки у вагітної. - С.111
Квасницький, М. В. Вибір тактики лікування неускладнених переломів грудного та поперекового відділів хребта / М.В. Квасницький, Ю.О. Грубар, О.М. Квасницький. - С.112-115
Лівобічний хілоторакс внаслідок пошкодження навколоаортальних гілок грудної лімфатичної протоки. - С.116-117
Рудковська, Н. Г. Агенезія жовчного міхура: клінічне спостереження при лапароскопії / Н.Г. Рудковська, А.О. Волков. - С.118-119
Застосування елоксатину в лікуванні хворих на поширені форми колоректального раку. - С.120-121
Операція "відчаю". - С.122-123
Випадок флегмони глибокого фасціального простору гомілки. - С.124-125
Бабін, І. О. Гостра профузна шлункова кровотеча у хворого з газовою анаеробною інфекцією / І.О. Бабін, Ю.К. Басалик, Д.Ф. Шульга. - С.126-127
Нет сведений об экземплярах

    Македонський, І. О.
    Нормалізація функції органів сечової системи у дітей з комбінованими аномаліями аноректальної зони, хребта та спинного мозку [Текст] / І.О. Македонський // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 56-59. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.59
Рубрики: ПОЗВОНОЧНИК--SPINE
   МОЗГ СПИННОЙ--SPINAL CORD

   ПРЯМАЯ КИШКА--RECTUM

   АНУС--ANUS

   УРОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ--UROLOGIC DISEASES

   ДЕТИ--CHILD

Аннотация: Обстеження дітей з нейрогенними порушеннями сечовипускання на фоні комбінованих вад розвитку аноректальної зони, хребта та спинного мозку з використанням ультразвукового, рентгенологічного, уродинамічного методів. Розроблені критерії диференційованного підходу до лікування на основі даних уродинаміки. Запропонований алгоритм лікування.
Обследованы дети с нейрогенными нарушениями мочеиспускания на фоне комбинированных нарушений развития аноректальной зоны, позвоночника и спинного мозга с использованием ультразвукового, рентгенологического, урологического методов. Разработаны критерии дифференцированного подхода к лечению на основе данных уродинамики. Предложен алгоритм лечения.


Нет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ШУ1/2006/2
   

Шпитальна хірургія [Текст] : український науково-практичний журнал. - 1998 . - ISSN 1681-2778. - Выходит ежеквартально
2006г. N 2
Содержание:
Результати функціонального стану шлунка в періоди після хірургічного лікування ускладнених власне шлункових виразок. - С.5-10
Фомін, П. Д. Причини летальності серед хворих з гастродуоденальними кровотечами / П.Д. Фомін, С.Й. Запорожан. - С.11-15
Гуцуляк, А. І. Вибір адекватної хірургічної тактики у хворих з проривною гастродуоденальною виразкою / А.І. Гуцуляк. - С.16-18
Бодяка, В. Ю. Ендоскопічна ін'єкційна терапія в профілактиці раннього рецидиву кровотечі у хворих, старших 60 років, із гострокровоточивою дуоденальною виризкою / В.Ю. Бодяка. - С.19-23
Рішко, В. В. Рефлюкс-езофагіт і виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Поєднане хірургічне лікування / В.В. Рішко, О.П. Яковець. - С.24-26
Русин, В. І. Внутрішньочеревний тиск: від стандартизації визначень- до ефективного лікування / В.І. Русин, Б.М. Пацкань, К.Є. Румянцев. - С.27-31
Роль внутрішньої клубової артерії, глибокої артерії стегна при їх хронічній критичній ішемії. - С.32-35
Вергун, А. Р. Застосування серраціопептидази у комплексному лікуванні хворих на трихофітійний піднігтьовий гіперкератоз, ускладнений врослим нігтем / А.Р. Вергун, В.В. Котик. - С.36-39
Герасимів, І. М. Шкіра людини як джерело антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів / І.М. Герасимів, О.В. Покришко. - С.40-46
Грубник, В. В. Порівняльний аналіз клінічної ефективності різних методів субфасціальної відеоендоскопічної дисекції перфорантних вен при лікуванні хронічної венозної недостатності / В.В. Грубник, А.А. Альшариф, А.Б. Смірнов. - С.47-50
Русин, В. І. Частота та причини пізньої реоклюзії стегново- підколінно- гомілкового сегмента / В.І. Русин, В.В. Корсак. - С.51-53
Македонський, І. О. Особливості анатомічних співвідношень органів малого таза в ембріонів щурів при експериментальному формуванні аноректальних та урогенітальних вад / І.О. Македонський. - С.54-57
Комбіновані та лапароскопічні симультанні операції, іх клінічне значення та перспективи розвитку. - С.60-61
Андрейчин, В. А. Використання методики трансплантації аутологічного кісткового мозку при переломах довгих кісток з порушенням репаративної регенерації / В.А. Андрейчин. - С.62-64
Грубар, Ю. О. Артроскопічна діагностика травматичних ушкоджень хряща колінного суглоба / Ю.О. Грубар. - С.65-67
Василюк, М. Д. Хірургічне лікування облітеруючого атеросклерозу термінального відділу черевної аорти і ії віток при критичній ішемії тканин / М.Д. Василюк, А.Г. Шевчук, І.В. Біцька. - С.68-70
Венгер, І. К. ВІдновлення клапанного апарату глибоких вен нижніх кінцівок у хворих на післятромбофлебічну хворобу / І.К.Венгер, О.А. Якимчук, С.Я. Костів. - С.71-73
Оментит, що симулював пухлину черевної порожнини в дитини 2 років. - С.74-75
Мітюк, І. І. Пізнавально- практична діяльність хірурга в ситуаціях професійного ризику / І.І. Мітюк, С.В. Черкасов. - С.76-79
Волошин, Ю. Л. Проблеми післяопераційної злукової непрохідності у дітей / Ю.Л. Волошин, П.С. Русак. - С.80-82
Трихобезоар шлунка у дорослої жінки. - С.83-84
Апендектомія під лапароскопією. - С.85-86
Коптюх, В. В. Дерматом валиковий / В.В. Коптюх, М.П. Перепелиця, В.В. Коптюх. - С.87-88
Муравйов, В. П. Що повинен знати хірург про дифтерію / В.П. Муравйов, Т.В. Муравйов, П.Т. Муравйов. - С.89-93
Тяжкий випадок флегмони голови та шиї. - С.94
Семенюк, Ю. С. Слово про Вчителя / Ю.С. Семенюк. - С.95-96
Пам'яті відомого хірурга Юрія- Ростислава Коморовського. - С.97-98
Коробко, Л. Р. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи при панкреатитах / Л.Р. Коробко. - С.58-59
Нет сведений об экземплярах

    Македонський, І. О.
    Особливості анатомічних співвідношень органів малого таза в ембріонів щурів при експериментальному формуванні аноректальних та урогенітальних вад [Текст] / І.О. Македонський // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 54-57. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.57
Рубрики: МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА--UROGENITAL SYSTEM
   ТАЗ--PELVIS

   ЭМБРИОН--EMBRYOНет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: МУ10/2006/11/3
   

Медичні перспективи [Текст] : науковий журнал ДМА. - 1996 . - Выходит ежеквартально
2006г. т.11 N 3
Содержание:
Дзяк, Г. В. Наша історія - наша скарбниця / Г.В. Дзяк. - С.5-11.
Перцева, Т. О. Роль фактора "ІнфекціяЇколонізація" у формуванні та прогресуванні хронічного обструктивного захворювання легень / Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна. - С.11-15.
Люлько, О. В. Патоморфологічні зміни нирок під час ішемії / О.В. Люлько, Я.М. Підгірний, С.І. Баранник. - С.16-25.
Сердюк, А. М. Етичні основи еколого-гігєнічних проблем України / А.М. Сердюк. - С.26-32.
Лоскутов, О. Є. До 15-річчя клініки ендопротезування суглобів / О.Є. Лоскутов, О.Є. Олійник, Д.А. Синєгубов. - С.32-35.
Антигипертензивная єффективность спираприла у больніх мягкой и умеренной артериальной гипертензией. - С.36-41.
Бобров, В. А. Состояние депрессорніх субстанций при констелляции клапанной болезни сердца с артериальной гипертензией / В.А. Бобров, Л.И. Витохина, Н.В. Бортняк. - С.42-46.
Шандала, М. Г. Борьба с вирусными инфекциями как дезинфектологическая проблема / М.Г. Шандала. - С.46-51
Філіппов, Ю. О. Прогностичне значення клінічних проявів жовчнокам"яної хвороби до оперативного втручання та вплив факторів часу на перебіг захворювання після холецистектомії / Ю.О. Філіппов, В.Б. Ягмур. - С.52-58.
Іпатов, А. В. Стан та перспективи взаємодії Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності з Дніпропетровською державною медичною академією (до 90-річчя Дніпропетровської державної медичної академії) / А.В. Іпатов. - С.58-63
Риженко, С. А. Дніпропетровська держсанепідслужба на варті санепідблагополуччя населення області / С.А. Риженко. - С.63-73
Лехан, В. М. Резерви підвищення ефективності в стаціонарному секторі охорони здоров"я / В.М. Лехан, М.Б. Щербиніна, В.В. Волчек. - С.73-81
Штепа, А. П. Творческое содружество и единство - залог успеха / А.П. Штепа, В.И. Моргачова, В.Д. Касьяненко. - С.81-86
Березнюк, В. В. Науково-практична діяльність кафедри оториноларингології Дніпропетровської державної медичної академії / В.В. Березнюк, В.С. Зайцев. - С.87-91
Мащенко, І. С Цитокіновий статус у хворих на генералізований пародонтит та його зв"язок із станом процесів метаболізму кісткової тканини / І.С Мащенко, О.О. Гудар"ян. - С.91-96
Сучасні підходи до медичної реабілітації хворих та інвалідів із наслідками травм і захворювань передпліччя та кисті. - С.96-102
Ханюков, О. О. Досвід застосування симвастатину (вазиліпу) в лікуванні хворих на ішемічному хворобу серця / О.О. Ханюков, П.О. Каплан, А.Г. Півняк. - С.102-107
Македонський, І. О. Створення патогенетичної експериментальної моделі аноректальних та урогенітальних мальформацій / І.О. Македонський. - С.107-110.
Перфторан і реамберин як альтернативні агенти для модуляції мікроциркуляторно-мітохондріальної дисфункції у хворих на тяжкий сепсис та септичний шок. - С.111-118
Мунтян, С. О. Зміни еритроцитарних індексів у хворих на виразкові гастродуоденальні кровотечі в постгеморагічному періоді / С.О. Мунтян, В.В. Васильченко, А.М. Власенко. - С.118-122
Висотюк, Л. Фдуїмуцил: патогенетичне та клінічне обгрунтування застосування при респіраторній патології / Л. Висотюк, А. Громова. - С.122-135
Шевченко, І. М. Динаміка морфологічних параметрів та темпів біологічного розвитку юних спортсменок, які займаються художньою гімнастикою / І.М. Шевченко. - С.135-141
Щудро, С. А. Імовірнісна оцінка взаємозв"язку фізичного розвитку та якості життя підлітків / С.А. Щудро, О.М. Мацуга. - С.141-152
Інджикулян, А. А. Основні морфологічні характеристики серця чоловіків зрілого віку залежно від антропометричних показників організму / А.А. Інджикулян. - С.152-155
Зміни вмісту нейроспецифічного білка S-100 бета під впливом нейролептиків в умовах моделювання психотичних розладів. - С.156-159
Лобачова, О. В. Сучасний стан діяльності та розвитку фармацевтичного ринку України у порівнянні зі світовим / О.В. Лобачова. - С.160-163
Горовенко, Н. Г. Роль генетичних факторів у розвитку респіраторного дистрес-синдрому новонароджених / Н.Г. Горовенко, З.І. Россоха, С.В. Подольська. - С.163-170
Худоярова, Д. А. Аномалии развития женских половіх органов и пути их коррекции / Д.А. Худоярова. - С.170-172
Нет сведений об экземплярах

    Македонський, І. О.
    Створення патогенетичної експериментальної моделі аноректальних та урогенітальних мальформацій [Текст] / І.О. Македонський // Медичні перспективи. - 2006. - Том11, N3. - С. 107-110. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: АНУС--ANUS
   ПРЯМАЯ КИШКА--RECTUM

   МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ АНОМАЛИИ--UROGENITAL ABNORMALITIES

   ПЛОДА РАЗВИТИЕ--FETAL DEVELOPMENTНет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ23/2006/10/2
   

Урологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1997 . - Выходит ежеквартально
2006г. т.10 N 2
Содержание:
Люлько, О. В. Механічні властивості та особливості будови новоутвореної фіброзної капсули нирки після декапсуляції / О.В. Люлько, Є.А. Квятковський, Т.О. Квятковська. - С.5-8
Стець, О. В. Зменшення пошкодження ниркової тканини шляхом вибору безпечних термінів проведення повторної дистанційної літотрипсії у пацієнтів з каменями нирок / О.В. Стець. - С.9-14
Павлюк, С. О. Роль кишкових інфекцій у розвитку гострих запальних захворювань нирок / С.О. Павлюк. - С.15-19
Пирогов, В. О. Функція нижніх сечових шляхівв у чоловіків різного віку / В.О. Пирогов, Ю.М. Бондаренко. - С.19-25
Роль препарату Простаплант форте у відновленні акту сечовипускання після ТУР передміхурової залози. - С.25-28
Македонський, І. О. Особливості іннервації при екстрофії сечового міхура у новонародженх дітей / І.О. Македонський. - С.29-32
Порівняння ефективності і толерантності пропіверину гідрохлориду у формах миттєвого (IR) та сповільненого (ER) вивільнення із плацебо у жінок з гіперактивним сечовим міхуром. - С.32-39
Шляхи підвищення ефективності лікування жінок із стресовим нетриманням сечі. - С.40-49
Македонський, І. О. Імуногістохімічне визначення мускаринових М2 та МЗ рецепторів у пацієнтів з екстрофією сечового міхура / І.О. Македонський. - С.49-53
Литвинець, Є. А. Хронічний простатит: кольорова ультразвукова ангіографія в оцінці результатів лікування / Є.А. Литвинець, Л.В. Костенко. - С.53-56
Гістологія резидуальної пухлини у хворих на несеміномні герміногенні пухлини яєчка після хіміотерапії. - С.57-59
Молчанов, Р. М. Субпопуляції лімфоцитів у сечі хворих на рак сечового міхура / Р.М. Молчанов. - С.59-61
Возіанов, С. О. Сучасний підхід до діагностики ниркової коліки та уретеролітіазу / С.О. Возіанов, М.В. Зеляк. - С.62-68
Квятковська, Т. О. Етіопатогенез і лікування гідроцеле / Т.О. Квятковська, О.А. Фролов, Є.А. Квятковський. - С.69-74
Пасечніков, С. П. До 165-річчя Національного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця. Історія кафедри урології / С.П. Пасечніков, В.Д. Байло, В.О. Попов. - С.75-78
Нет сведений об экземплярах

    Македонський, І. О.
    Особливості іннервації при екстрофії сечового міхура у новонародженх дітей [Текст] / І.О. Македонський // Урологія. - 2006. - Том10, N2. - С. 29-32. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 31
Рубрики: МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ--BLADDER
   НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ--INFANT, NEWBORN, DISEASES

Аннотация: Проведено морфологическое изучение тканей мочевого пузыря 30 новорожденных с экстрофией мочевого пузыря. Отмечено возрастание коэффициента тканевого матрикса до 1,2 против 0,38 в контрольной группе. Выявлено уменьшение количества миелинизированных нервных волокон за счет уменьшения количества маленьких волокон с сохранением больших нервных волокон.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Македонський, І. О.
    Імуногістохімічне визначення мускаринових М2 та МЗ рецепторів у пацієнтів з екстрофією сечового міхура [Текст] / І.О. Македонський // Урологія. - 2006. - Том10, N2. - С. 49-53. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 52-53
Рубрики: МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ--BLADDER
   НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ--INFANT, NEWBORN, DISEASES

Аннотация: Целью данной работы было иммуногистохимическое выявление локализации, количественный анализ М2 и М3 мускариновых рецепторов в стенке мочевого пузыря в норме и при экстрофии мочевого пузыря (ЭМП). Образцы тканей были получены у 30 детей с ЭМП и 20 контрольных. Было выявлено присутствие М2 и М3 рецепторов в гладких мышцах, нервных окончаниях в детрузоре и сосудах,эпителии в контрольном исследовании с их количественным определением. При ЭМП выявлено уменьшение количества М2 и М3 мускариновых рецепторов. Нами выявлено нарушение распространения и уменьшения количества данных рецепторов в стенке мочевого пузыря при ЭМП. Количественная иммуногистохимия является эффективным методом изучения рецепторного аппарата мочевого пузыря при ЭМП.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: МУ10/2006/11/4
   

Медичні перспективи [Текст] : науковий журнал ДМА. - 1996 . - Выходит ежеквартально
2006г. т.11 N 4
Содержание:
Молчанов, Р. М. Роль бактеріальної колонізації слизової сечового міхура в патогенезі сечової інфекції / Р.М. Молчанов, С.О. Павлюк. - С.4-10.
Антонюк, С. В. Імуногістохімічний аналіз фосфоліпази А2 легень у нормі та при кадмієвій пневмопатії в експерименті / С.В. Антонюк, В.А. Гуртовий, Ю.С. Хожаєнко. - С.10-14
Сердюк, В. М. Стан функціональних груп білків, оксидативної, антиоксидантної активності тканин ока після експериментальної склеротомії / В.М. Сердюк. - С.15-20
Македонський, І. О. Вплив призначення адріаміцину на формування спинної хорди ембріонів щурів / І.О. Македонський. - С.20-23
Заячківська, О. С. Вплив модифікації жирнокислотного складу клітинних мембран на гастропротекцію за умов стрес-індукованих уражень / О.С. Заячківська. - С.24-27
Релапароскопія у лікуванні післяопераційних внутрішньочеревних ускладнень. - С.28-31
Яковенко, Л. Н. Інтраопераційне виявлення артеріо-венозних мальформацій при видаленні внутрішньомозкових гематом півкуль великого мозку / Л.Н. Яковенко, В.А. Яцик. - С.32-34
Вплив метаботропної терапії при комплексному лікуванні на перебіг серцевої недостатності у пацієнтів із міокардитом на тіл системних захворювань сполучної тканини. - С.35-40
Сапожниченко, Л. В. Показники імпульсної тканинної доплер-ехокардіографії у хворих із постійною формою фібриляції передсердь / Л.В. Сапожниченко. - С.40-44
Мелещик, Л. В. Вплив частоти серцевих скорочень на стан діастолічної функції та типи ремоделювання серця в оссіб із високими нормальними цифрами артеріального тиску / Л.В. Мелещик. - С.44-47
Стан регіонарного артеріального тиску, гемостазу у хворих на варикозне розширення вен нижніх кінцівок при різних стадіях хронічної венозної недостатності. - С.48-52
Бурчинський, С. Г. Олатропіл® -новий комбінований ноотропний препарат / С.Г. Бурчинський. - С.53-56
Загуровський, В. М. Клініко-патологічні дані психотерапії і психофармакотерапії нападів порушення ритму і частоти серцевих скорочень / В. М. Загуровський. - С.56-61
Порушення глікозилювання білків у дітей з високим рівнем стигматизації. - С.61-63
Кондратьєв, В. О. Відновлення серцевої гемодинаміки в перебігу інфекційного міокардиту у дітей / В.О. Кондратьєв, Г.В. Кулікова. - С.63-67
Чмиленко, Т. С. Методичний підхід до складання мікроелементного портрету захворювання за вмістом цинку, нікелю, плюмбуму, феруму та купруму у волоссі дітей / Т.С. Чмиленко, О.В. Саєвич, Ф.О. Чмиленко. - С.67-73
Дроздова, І. В. Психічні і поведінкові розлади у хворих на артеріальну гіпертензію / І.В. Дроздова. - С.73-80
Борисова, І. С Ознаки обмеження фізичної роботоздатності хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у залежності від стадії і ступеня тяжкості перебігу захворювання / І.С Борисова. - С.80-84
Абрамова, Е. А. Реабілітація юних спортсменів у віддаленому періоді черепно-мозкової травми методами мануальної кінезіотерапії / Е.А. Абрамова, Т.А. Шитиков. - С.85-88
Пєшкова, О. В. Зміни реакції серцево-судинної системи на проби з додатковими фізичними навантаженнями при початкових ступенях перетренованості у спортсменів / О.В. Пєшкова. - С.88-93
Авраменко, О. М. Сучасні підходи до фізичної реабілітації хворих на дисплазію сполучної тканини з клініко-морфологічними проявами ураження серцево-судинної системи / О.М. Авраменко. - С.93-98
Добовий профіль артеріального тиску і варіабельність серцевого ритму у жінок, хворих на гіпертонічну хворобу, у перименопаузі. - С.98-102
Із досвіду державного санепіднагляду за місцями водокористування р.Дніпро. - С.103-106
Касьяненко, В. Д. О санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом нормировании / В.Д. Касьяненко, А.П. Штепа, В.И. Моргачова. - С.106-113
Спадковість як чинник ризику народження дитини з уродженою щілиною губи і/або піднебіння. - С.114-120
Соціально-медичні фактори ризику для здоров"я дитячого населення. - С.121-123.
Святенко, Т. В. Статистичні реалії захворюваності на червоний плоский лишай: цифри та факти / Т.В. Святенко. - С.123-128
Професор М.М.Паранько (до 75-річчя від дня народження). - С.129
Нет сведений об экземплярах

    Македонський, І. О.
    Вплив призначення адріаміцину на формування спинної хорди ембріонів щурів [Текст] / І.О. Македонський // Медичні перспективи. - 2006. - Том11, N4. - С. 20-23. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: НОВОРОЖДЕННЫЙ--INFANT, NEWBORN
   АНОМАЛИИ--ABNORMALITIES

   ХОРДА--NOTOCHORDНет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ШУ1/2006/3
   

Шпитальна хірургія [Текст] : український науково-практичний журнал. - 1998 . - ISSN 1681-2778. - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Ковальчук, Л. Я. Біоритм і кровотік при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки / Л.Я. Ковальчук, Л.М. Хоромський, Р.В. Свистун. - С.5-7
Шевченко, Р. С. Міні- інвазивні оперативні втручання в хірургії гострого панкреатиту / Р.С. Шевченко. - С.8-10
Іващук, О. І. Динаміка судинного ендотеліального фактора росту слизової оболонки дванадцятипалої кишки у хворих, старших 60 років, із гострокровоточивою дуоденальною виразкою / О.І. Іващук, В.Ю. Бодяка. - С.11-16
Грубник, В. В. Сучасні методи лікування складних нориць прямої кишки / В.В. Грубник, С.П. Дегтяренко. - С.17-21
Македонський, І. О. Імуногістохімічна оцінка іннервації прямої кишки та ректальної фістули при аноректальних вадах у дітей / І.О. Македонський. - С.22-25
Профілактика ускладнень лапароскопічної холецистектомії. - С.26-28
Харьков, А. Л. Визначення ступеня метаболічних порушень після класичних, мініінвазивних і комбінованих пластичних операцій при вікових змінах обличчя і шиї / А.Л. Харьков. - С.29-32
Дзюбановський, І. Я. Динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби очеревини / І.Я. Дзюбановський, О.Г. Дикий. - С.33-37
Запорожан, С. Й. Рецидив кровотечі- одна з причин летальності у хворих із гастродуоденальними кровотечами виразкового генезу / С.Й. Запорожан. - С.38-41
Квасницький, М. В. Діагностика уражень центральної нервової системи при факоматозах методами комп'ютерної та магнітно- резонансної томографії / М.В. Квасницький. - С.42-44
Лімфостимулююча терапія в комплексному лікуванні хворих на синдром стопи діабетика. - С.45-47
Сабадишин, Р. О. Показники водного імпедансу при панкреатиті залежно від супутньої серцево- судинної патології / Р.О. Сабадишин, Л.Р. Коробко. - С.48-49
Дивертикули стравоходу: ендоскопічні та хірургічні аспекти діагностики та лікування. - С.50-55
Елін, А. Ф. Кровотечі з гострих виразок слизової оболонки верхніх відділів шлунково- кишкового тракту у хворих з обтураційною жовтяницею: причини й шляхи профілактики / А.Ф. Елін. - С.56-60
Шідловський, В. О. Діагностика і хірургічне лікування внутрішніх жовчних нориць / В.О. Шідловський, І.М. Дейкало, О.В. Шідловський. - С.61-65
Рішко, В. В. Одномоментне хірургічне лікування хронічного калькульозного холециститу та інших захворювань органів черевної порожнини / В.В. Рішко. - С.66-69
Кульчиковська, О. М. Легеневі кровотечі і кровохаркання / О.М. Кульчиковська. - С.70-73
Технічні аспекти відеоторакоскопічної фенестрації перикарда (вфп) в лікуванні пацієнтів з гострим ексудативним перикардитом. - С.74-76
Малоінвазивні хірургічні втручання при травматичних пошкодженнях селезінки. - С.77-79
Шапринський, В. О. Використання методу електрозварювання біологічних тканин при гострому апендициті / В.О. Шапринський, І.П. Мельник. - С.80-82
Кондратенко, П. Г. Ультразвукове дослідження в діагностиці гострого апендициту / П.Г. Кондратенко, М.В. Конькова. - С.83-85
Порівняльна оцінка результатів підфасціальної дисекції перфорантних вен залежно від характеру оперативного втручання. - С.86-88
Дронов, О. І. Сучасні можливості застосування міні- інвазивних технологій в хірургічному лікуванні гострого панкреатиту / О.І. Дронов, А.П. Коваленко. - С.89-94
Боровікова, В. О. Сучасні методи лікування варикоцеле / В.О. Боровікова. - С.95-98
Нет сведений об экземплярах

    Македонський, І. О.
    Імуногістохімічна оцінка іннервації прямої кишки та ректальної фістули при аноректальних вадах у дітей [Текст] / І.О. Македонський // Шпитальна хірургія. - 2006. - N3. - С. 22-25. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.25
Рубрики: АНУС--ANUS
   ПРЯМАЯ КИШКА--RECTUM

   ДЕТИ--CHILDИмеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ПУ3/2006/4
   Журнал

Перинатологія та педіатрія [Текст] : научно-практический журнал. - Киiв : Експерт, 1999 - . - Выходит ежеквартально
2006г. № 4
Содержание:
Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні: Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 584 від 29.08.2006 р. - С.8-21
Про затвердження клінічного Протоколу надання неонатологічної допомоги дітям із жовтяницею новонароджених: Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 255 від 27.04.2006 р. . - С.31-45
60-летний юбилей Бабия Игоря Леонидовича. - С.46-47
Українському інституту громадського здоров'я 10 років. - С.48-52
Ященко, Ю. Б. Особливості інфузійної терапії новонароджених з гострим ураженням легенів / Ю.Б. Ященко. - С.53-56
Знаменська, Т. К. Динаміка концентрації 2, 3-дифосфогліцерату у новонароджених в залежності від ступеня тяжкості перенесеної асфіксії / Т.К. Знаменська, О.І. Жданович, О.О. Лошак. - С.57-58
Сорокін, О. В. Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду, стану плода та новонародженого у жінок з невиношуванням вагітності за наявності генітального герпесу / О.В. Сорокін. - С.59-61
Македонський, І. О. Можливості пренатальної діагностики і хірургічна корекція екстрофії сечового міхура / І.О. Македонський. - С.62-64
Яблонь, О. С. Фізичний розвиток як критерій нутрієнтно-енергетичної забезпеченості новонароджених з дуже малою масою тіла / О.С. Яблонь. - С.65-68
Надін, Давід. Анатомія та ехокардіографія нормального серця плода / Давід Надін. - С.73-82
Морфофункціональні зміни мітохондрій нейроцитів стовбура мозку щурів в умовах експериментальної моделі гіпоксії та їх корекція цереброкурином і ліпіном. - С.83-86
Квашнина, Л. В. Значение особенностей вегетативного гомеостаза у здоровых детей младшего школьного возраста в формировании разных типов сокращения желчных путей и возможности их коррекции препаратом персен / Л.В. Квашнина, С.Б. Клименко, Е.Ф. Клименко. - С.87-90
Современные подходы к лечению дисбиотических расстройств кишечника и коррекции иммунного статуса у детей раннего возраста. - С.92-96
Дисбіоз кишечника як прояв дезадаптаційного синдрому у дітей молодшого шкільного віку. - С.97-99
Стан місцевого імунітету та показники мікроекології кишечника у дітей з ревматоїдним артритом. - С.100-102
Дудник, В. М. Дефіцит заліза та вітамінів в організмі - предиктор низької ефективності базової терапії метатрексатом у дітей, хворих на ревматоїдний артрит / В.М. Дудник, Л.І Омельченко, Т.А. Людвік. - С.103-106
Клініко-лабораторні та сонографічні критерії оцінки функціонального стану підшлункової залози у дітей на донозологічному етапі. - С.107-110
Котова, Н. В. Фізичний розвиток дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих жінок / Н.В. Котова, О.О. Старець. - С.111-116
Процюк, Т. Л. Фактори, що впливають на формування, розвиток та перебіг бронхіальної астми у дітей Подільського регіону / Т.Л. Процюк. - С.117-120
Применение энцефабола в комплексной реабилитации детей с последствиями перинатального поражения ЦНС в возрасте от трех месяцев до одного года. - С.121-124
Федосеев, В. А. Использование препарата кардонат в комплексном лечении детей с перинатальной патологией нервной системы / В.А. Федосеев, Н.П. Федосеева, В.Г. Середенко. - С.125-130
Характеристика побічних ефектів при застосуванні антибіотиків групи цефалоспоринів в педіатричній практиці . - С.131-134
Сафонова, І. М. Сучасний погляд на можливості ультразвукової допплерометрії в діагностиці патології фетоплацентарного комплексу (огляд літератури) / І.М. Сафонова, І.С. Лук"янова. - С.135-140
Атрезія стравоходу і трахеостравохідна нориця: історичний аспект проблеми та клінічний випадок успішної корекції вади у новонародженого із численними факторами ризику. - С.141-144
"Функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей - актуальна проблема дитячої гастроентерології", Всеукраїнська науково-практична конференція, 5-6 жовт. 2006 р., м. Чернівці. - С.145-146
III конгрес педіатрів України "Сучасні проблеми клінічної педіатрії" 17-19 жовт. 2006 р., Київ. - С.147-149
Світлій пам'яті професора Ласиці Ольги Ларіонівни. - С.150-151
Лепихов, П. А. Ультразвуковая диагностика заворота средней кишки у новорожденных. Синдром Ледда / П.А. Лепихов, И.И. Турпакова. - С.70-72
Нет сведений об экземплярах

    Македонський, І. О.
    Можливості пренатальної діагностики і хірургічна корекція екстрофії сечового міхура [Текст] / І.О. Македонський // Перинатологія та педіатрія. - 2006. - N4. - С. 62-64. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 64
Рубрики: ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА--PRENATAL DIAGNOSIS
   МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ--BLADDER

   УРОЛОГИЧЕСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ--UROLOGIC SURGICAL PROCEDURESНет сведений об экземплярах