(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ПУ3/2006/4
   Журнал

Перинатологія та педіатрія [Текст] : научно-практический журнал. - Киiв : Експерт, 1999 - . - Выходит ежеквартально
2006г. № 4
Содержание:
Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні: Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 584 від 29.08.2006 р. - С.8-21
Про затвердження клінічного Протоколу надання неонатологічної допомоги дітям із жовтяницею новонароджених: Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 255 від 27.04.2006 р. . - С.31-45
60-летний юбилей Бабия Игоря Леонидовича. - С.46-47
Українському інституту громадського здоров'я 10 років. - С.48-52
Ященко, Ю. Б. Особливості інфузійної терапії новонароджених з гострим ураженням легенів / Ю.Б. Ященко. - С.53-56
Знаменська, Т. К. Динаміка концентрації 2, 3-дифосфогліцерату у новонароджених в залежності від ступеня тяжкості перенесеної асфіксії / Т.К. Знаменська, О.І. Жданович, О.О. Лошак. - С.57-58
Сорокін, О. В. Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду, стану плода та новонародженого у жінок з невиношуванням вагітності за наявності генітального герпесу / О.В. Сорокін. - С.59-61
Македонський, І. О. Можливості пренатальної діагностики і хірургічна корекція екстрофії сечового міхура / І.О. Македонський. - С.62-64
Яблонь, О. С. Фізичний розвиток як критерій нутрієнтно-енергетичної забезпеченості новонароджених з дуже малою масою тіла / О.С. Яблонь. - С.65-68
Надін, Давід. Анатомія та ехокардіографія нормального серця плода / Давід Надін. - С.73-82
Морфофункціональні зміни мітохондрій нейроцитів стовбура мозку щурів в умовах експериментальної моделі гіпоксії та їх корекція цереброкурином і ліпіном. - С.83-86
Квашнина, Л. В. Значение особенностей вегетативного гомеостаза у здоровых детей младшего школьного возраста в формировании разных типов сокращения желчных путей и возможности их коррекции препаратом персен / Л.В. Квашнина, С.Б. Клименко, Е.Ф. Клименко. - С.87-90
Современные подходы к лечению дисбиотических расстройств кишечника и коррекции иммунного статуса у детей раннего возраста. - С.92-96
Дисбіоз кишечника як прояв дезадаптаційного синдрому у дітей молодшого шкільного віку. - С.97-99
Стан місцевого імунітету та показники мікроекології кишечника у дітей з ревматоїдним артритом. - С.100-102
Дудник, В. М. Дефіцит заліза та вітамінів в організмі - предиктор низької ефективності базової терапії метатрексатом у дітей, хворих на ревматоїдний артрит / В.М. Дудник, Л.І Омельченко, Т.А. Людвік. - С.103-106
Клініко-лабораторні та сонографічні критерії оцінки функціонального стану підшлункової залози у дітей на донозологічному етапі. - С.107-110
Котова, Н. В. Фізичний розвиток дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих жінок / Н.В. Котова, О.О. Старець. - С.111-116
Процюк, Т. Л. Фактори, що впливають на формування, розвиток та перебіг бронхіальної астми у дітей Подільського регіону / Т.Л. Процюк. - С.117-120
Применение энцефабола в комплексной реабилитации детей с последствиями перинатального поражения ЦНС в возрасте от трех месяцев до одного года. - С.121-124
Федосеев, В. А. Использование препарата кардонат в комплексном лечении детей с перинатальной патологией нервной системы / В.А. Федосеев, Н.П. Федосеева, В.Г. Середенко. - С.125-130
Характеристика побічних ефектів при застосуванні антибіотиків групи цефалоспоринів в педіатричній практиці . - С.131-134
Сафонова, І. М. Сучасний погляд на можливості ультразвукової допплерометрії в діагностиці патології фетоплацентарного комплексу (огляд літератури) / І.М. Сафонова, І.С. Лук"янова. - С.135-140
Атрезія стравоходу і трахеостравохідна нориця: історичний аспект проблеми та клінічний випадок успішної корекції вади у новонародженого із численними факторами ризику. - С.141-144
"Функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей - актуальна проблема дитячої гастроентерології", Всеукраїнська науково-практична конференція, 5-6 жовт. 2006 р., м. Чернівці. - С.145-146
III конгрес педіатрів України "Сучасні проблеми клінічної педіатрії" 17-19 жовт. 2006 р., Київ. - С.147-149
Світлій пам'яті професора Ласиці Ольги Ларіонівни. - С.150-151
Лепихов, П. А. Ультразвуковая диагностика заворота средней кишки у новорожденных. Синдром Ледда / П.А. Лепихов, И.И. Турпакова. - С.70-72
Нет сведений об экземплярах

    Лепихов, П. А.
    Ультразвуковая диагностика заворота средней кишки у новорожденных. Синдром Ледда [Текст] / П.А. Лепихов, И.И. Турпакова // Перинатологія та педіатрія. - 2006. - N4. - С. 70-72. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 72
Рубрики: КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ--INTESTINAL OBSTRUCTION
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ НЕПРОХОДИМОСТЬ--DUODENAL OBSTRUCTION

   НОВОРОЖДЕННЫЙ--INFANT, NEWBORN

   АНОМАЛИИ--ABNORMALITIESДоп.точки доступа:
Турпакова, И.И.

Нет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ЗУ3/2007/2
   

Здоровье женщины [Текст] : всеукраинский научно-практический журнал. - 1998 . - Выходит ежеквартально
2007г. N 2
Содержание:
Жилка, Н. Я. Деякі питання підготовки акушерів-гінекологів щодо профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини / Н.Я. Жилка, Т.І. Тарасова, Г.О. Слабкий. - С.26-28.
Успенский, Д. А. К вопросу о подготовке семейных врачей ранней диагностике рака молочной железы / Д.А. Успенский. - С.29-30.
Перинатальные инфекции (научно-доказательные подходы к оказанию помощи). - С.31-47.
Опросник ЭГРИ как инструмент оценки методологического качества руководств по клинической практике. - С.48-51.
Білик, Н. М. Вплив профілактичної терапії на перебіг пологів та стан новонароджених у вагітних групи ризику з виникнення передчасного відшарування плаценти / Н.М. Білик. - С.52-54.
Рожковская, Н. Н. Вильпрафен в амбулаторной терапии смешанных урогенитальных инфекций при беременности / Н.Н. Рожковская, Я.В. Рожковский. - С.55-58.
Ткаченко, Р. О. Перинатальні аспекти епідурального знеболювання пологів / Р.О. Ткаченко. - С.59-62.
Мониторинг патологии шейки матки у беременных. - С.63-67.
Манзюк, Е. Е. Особенности экосистемы родовых путей у беременных с геморроем / Е.Е. Манзюк, Э.Б. Яковлева. - С.68-70.
Пісков, Г. Г. Стан фетоплацентарної системи при латентному дефіциті заліза в організмі жінки / Г.Г. Пісков, І.Д. Іванський, С.С. Дем'яненко. - С.72-77.
Гайструк, Н. А. Профілактика пізнього гестозу у вагітних з гіпертензивним синдромом щляхом використання Магне-В6 та Карбонату / Н.А. Гайструк, А.Н. Гайструк. - С.78-80.
Игнатко, И. В. Патогенез, диагностика и терапия раннего токсикоза беременых / И.В. Игнатко, А.И. Давыдов. - С.82-87.
Струк, В. Ф. Концентрація альфа-туморнекротичного фактору в сироватці крові у вагітних, інфікованих папіломавірусами hpv-6 та hpv-11 / В.Ф. Струк. - С.88-91.
Венцківський, Б. М. Стан фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень у жінок, які перенесли сифілітичну інфекцію / Б.М. Венцківський, О.В. Башинська. - С.92-96.
Ефименко, О. А. Менеджмент менопаузы: роль гинеколога в выборе менопаузальной гормонотерапии пациенткам с гипертензией / О.А. Ефименко. - С.97-99.
Децик, О. З. Якість життя та здоров'я жінок у пери- і постменопаузі / О.З. Децик. - С.100-103.
Тактика лікування жінок з аденоміозом в поєднанні з запальними процесами геніталій в залежності від морфофункціонального стану органів-мішеней. - С.104-107.
Тихомиров, А. Л. Амоксициллин/клавулант - адекватный подход к лечению воспалительных заболеваний женских половых органов / А.Л. Тихомиров, С.И. Сарсания. - С.108-115.
Гнатко, Е. П. Комбинированные препараты местного назначения в лечении вагинальных инфекций / Е.П. Гнатко. - С.116-118.
Томпсон, Д. Биоадгезивная система локального введения лекарственного препарата / Д. Томпсон, Л.Р. Сол. - С.120-123.
Іванюта, Л. І. Застосування препаратів Флуомізін і Гінофлор при лікуванні вагінітів різної етіології та відновлення нормальної флори піхви / Л.І. Іванюта, І.І. Ракша, І.О. Баранецька. - С.124-126.
Рощина, Г. Ф. Современные подходы к тактике ведения больных с урогенитальными расстройствами в период климактерия / Г.Ф. Рощина. - С.127-134.
Іванюта, Л. І. Порівняльна характеристика груп жінок буковинського регіону із різним статусом фертильності (епідеміологічне дослідження) / Л.І. Іванюта, О.В. Хасаян. - С.135-140.
Берестовой, О. А. Генитальный эндометриоз: так что же мы лечим? / О.А. Берестовой. - С.141-146.
Клінічні та терапевтичні аспекти застосування бусерину при ендометріозі у жінок великого промислового міста. - С.148-150.
Ласачко, С. А. Клинический опыт применения внуриматочной левоноргестрел-рилизинг-системы у пациенток с дисгормональными заболеваниями органов малого таза и молочных желез / С.А. Ласачко, Е.Г. Яшина, В.П. Квашенко. - С.151-157.
Жук, С. И. Индивидуальный подход к коррекции нарушений оварио-менструального цикла / С.И. Жук, Е.А. Ночвина, Л.Д. Захурдаева. - С.158-162.
Зміни гормонального гомеостазу у жінок з пухлиноподібними ураженнями яєчників у динаміці лікування. - С.164-167.
Ласачко, С. А. Опыт применения аналога гонадотропного рилизинг-гормона "Бусерина" у женщин с сочетанными гиперпластическими процессами эндометрия и молочной железы / С.А. Ласачко, Ю.А. Малова. - С.168-171.
Оптимизация лечения и профилактики синехий малых половых губ у девочек. - С.172-175.
Резников, В. А. Протефлазид в комплексной терапии иммунологического бесплодия / В.А. Резников, И.А. Феськова. - С.176-177.
Маслій, Ю. В. Запліднення in vitro у природних циклах як альтернативна лікувальна тактика у пацієнтів із синдромом слабкої відповіді яєчників на стимуляцію гонадотропінами / Ю.В. Маслій, І.О. Судома. - С.178-182.
Прогнозування порушень репродуктивного здоров'я мешканок промислового регіону з екстрагенітальними захворюваннями, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи. - С.183-186.
Луценко, Н. С. Коррекция гиперпролактинемии у женщин после аборта / Н.С. Луценко, Л.Р. Гераскина. - С.187-190.
Основы регуляции лактогенеза в послеродовом и постабортном периодах. - С.192-196.
Кутасевич, Я. Ф. Опыт комплексного лечения папилломавирусной инфекции с применением препаратов Колломак и Кагоцел / Я.Ф. Кутасевич, И.А. Олейник. - С.197-200.
Подольський, В. В. Ефективність застосування препарату Дістрептаза в акушерсько-гінекологічній практиці / В.В. Подольський. - С.201-204.
Застосування інактивованої герпетичної вакцини (БІОГЕРП) у хворих на часторецидивуючий генітальний герпес. - С.206-211.
Кришталь, В. В. Цефагил - новый стимулятор сексуальной функции у женщин и мужчин / В.В. Кришталь. - С.212-214.
Врожденный порок развития сердца плода - фиброэластоз эндокарда: опыт пренатальной диагностики и патогистологического исследования. - С.215-220.
Янковский, Д. С. Биологическая характеристика и перспективы использования отдельных видов микроорганизмов в составе пробиотиков / Д.С. Янковский, Г.С. Дымент. - С.221-234.
Создание нового мультипробиотика на основе симбмоза сахаролитических бактерий и экстракта прополиса. - С.235-241.
Батман, Ю. А. Содержание макро- и микроэлементов в пуповинной крови у новорожденных различных клинических групп / Ю.А. Батман. - С.242-246.
Лепихов, П. А. Ультразвуковая диагностика неотложных состояний в педиатрии / П.А. Лепихов, Г.Н. Турпакова, В.Н. Мальцев. - С.247-253.
Мельник, М. М. Маркери ангіогенезу раку молочної залози / М.М. Мельник; . - С.254-260.
Яценко, Л. Д. Улучшение результатов лечения больных немелкоклеточным раком легкого при использовании полиплатиллена в адъювантном химиотерапевтическом режиме / Л.Д. Яценко. - С.262-265.
Haggerty, C. L. Новые подходы в лечении воспалительных заболеваний органов малого таза: обзор новых рандомизированных клинических исследований / C.L. Haggerty, R.B. Ness. - С.266.
Simms, I. Взаимосвязь между инфицированием Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis и воспалительными заболеваниями органов малого таза / I. Simms, K. Eastick, H. Mallinson. - С.266-268.
Mellenius, H. Высокая частота выявления Mycoplasma genitalium при неспецифическом уретрите и цервиците. Результаты нового исследования, проведенного в Швеции / H. Mellenius, J. Boman, E.N. Lundquist. - С.268.
Ness, R. B. Оценка эффективности лечения воспалительных заболеваний органов малого таза в амбулаторных условиях и госпиталях. Результаты рандомизированного исследования PEACH / R.B. Ness, D.E. Soper, R.L. Holley. - С.268-269.
Bevan, C. D. Эффективность и безопасность азитромицина в монотерапии или в комбинации с метронидазолом по сравнению с двумя стандартными режимами антибактериальной терапии в лечении воспалительных заболеваний органов малого таза / C.D. Bevan, G.L. Ridgway, C.D. Rothermel. - С.269.
Частота і структура артеріальної гіпертензії в країнах світу. - С.270-272.
Нет сведений об экземплярах

    Лепихов, П. А.
    Ультразвуковая диагностика неотложных состояний в педиатрии [Текст] / П.А. Лепихов, Г.Н. Турпакова, В.Н. Мальцев // Здоровье женщины. - 2007. - N 2. - С. 247-253.
ГРНТИ

Рубрики: УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHY


Доп.точки доступа:
Турпакова, Г.Н.; Мальцев, В.Н.

Нет сведений об экземплярах