(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ОУ2/2006/6
   

Одеський медичний журнал [Текст] : науково-практичний журнал. - 1997 . - Выходит раз в два месяца
2006г. N 6
Содержание:
Головенко, М. Я. Біофармацевтичні підходи до раціонального використання препаратів бензідіазепіновоого ряду / М.Я. Головенко, І.Ю. Борисюк, К.В. Преподобна. - С.4-7
Калинчук, С. В. Аналіз результатів телемедичного консультування населення Одеського регіону / С.В. Калинчук, М.Р. Баязітов. - С.7-10
Губський, А. Ю. Пошук і ідентифікація ділянок локалізації в геномі миші послеіовностей cRSS, структура яких припускає високий рекомбінаційний потенціал / А.Ю. Губський, В.Г. Зіньковський. - С.11-14
Патофізіологічний аналіз дослідження біохімічних параметрів тубулоінтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазуні за допомогою вегетативного резонансного тесту "Імедіс-тест+". - С.14-17
Сторчило, О. В Фармакологічна регуляція функціонування систем гідролізу і транспорту димерних субстратів у тонкій кишці нащадків опромінених тварин / О.В Сторчило, О.А. Багірова, В.К Напханюк. - С.18-21
Шеремета, Л. М. Дослідження гепатопротекторної активності ліпосомального кверцетину при гострому експериментальному токсичному гепатиті, викликаному тетрахлорметаном / Л.М. Шеремета. - С.21-24
Бас, О. А Ефективність локального дозованого вакууму і ліцитину в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту / О.А Бас, А.М. Седлецька, Н.А. Івченко. - С.25-30
Волошина, О. Б Ефективність застосування низькочастотної магнітотерапії для корекції метаболічних порушень у хворих з артеріальною гіпертензією / О.Б Волошина, Г.В. Чернецька, В.М. Бондар. - С.31-34
Зачеславський, О. М. Ураження сечостатевої системи грибами роду CANDIDA у чоловіків і раціональний вибір антимікотиків / О.М. Зачеславський. - С.34-37
Котова, Н. В. Діагностична цінність дослідження генетичного матеріалу ВІЛ методом полімеразної ланцюгової реакції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками / Н.В. Котова, О.О. Старець. - С.38-41
Кулик, О. Л. М-індекси нелінійності варіабельності серцевого ритму у пацієнтів із больовою формою хронічної ішемічної хвороби серця за наявності й відсутності депресії / О.Л. Кулик, О.І. Серікова, М.І. Яблучанський. - С.41-43
Раціональна антибіотикопрофілактика в хірургічному стаціонарі. - С.44-47
Пікас, О. Б. Спектр жирних кислот ліпідів сироватки крові у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на хронічний бронхіт / О.Б. Пікас, В.І. Петренко. - С.47-49
Микитюк, О. П. Вплив нестероїдних протизапальних препаратів і мелатоніну на добовий профіль артеріального тиску хворих на остеоартроз із супровідною артеріальною гіпертензією / О.П. Микитюк, О.В Пішак. - С.50-53
Путієнко, О. О. Результати інтравітреальних втручань у хворих із регматогенним відшаруванням сітківки, ускладненим розвинутими стадіями задньої форми проліферативної вітреоретинопатії / О.О. Путієнко. - С.53-57
Тихонова, С. А. Оцінка концентрації стабільних метаболітів оксиду азоту і NO -синтазної активності плазми й еритроцитів у молодих чоловіків із передгіпертензією та артеріальною гіпертензією 1-го ступеня залежно від типу реакції артеріального тиску при велоергометрії / С.А. Тихонова. - С.57-60
Хрущ, В. І. Спосіб патогенетичної терапії хворих на атопічний дерматит / В.І. Хрущ. - С.60-65
Юрлова, Л. В. Показники тіолдисульфідної системи, перекисного окиснення ліпідів, сорбційної здатності еритроцитів та ендогенної інтоксикації у хворих на хронічну телогенову алопецію / Л.В. Юрлова. - С.65-67
Читанава, Т. З. Перебіг вагітності у III триместрі у жінок із кандидозним вагінітом на фоні дисмікроелементозу / Т.З. Читанава. - С.67-70
Лучков, А. І. Анатомо-хірургічні особливості розташування артеріальних судин матки та її придатків і наявність артеріальних анастомозів за умов норми та при фіброміомі матки / А.І. Лучков. - С.70-75
Мокієнко, А. В. Знезаражування води як фактор впливу на здоро'я населення / А.В. Мокієнко, Н.Ф. Петренко, А.І Гоженко. - С.76-77
Бабій, І. Л Особливості муколітичної терапії в комплексному лікуванні дітей з бронхообструктивним синдромом / І.Л Бабій, О.М. Платонова, В.І. Величко. - С.78-82
Дубініна, В. Г. Сучасні підходи до лікування гіперпластичних процесів ендометрія / В.Г. Дубініна. - С.83-86
Професор Юрій Львович Курако: Некролог. - С.87-88
Нет сведений об экземплярах

    Кулик, О. Л.
    М-індекси нелінійності варіабельності серцевого ритму у пацієнтів із больовою формою хронічної ішемічної хвороби серця за наявності й відсутності депресії [Текст] / О.Л. Кулик, О.І. Серікова, М.І. Яблучанський // Одеський медичний журнал. - 2006. - N6. - С. 41-43. - Бібліогр.: с. 43
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА--MYOCARDIAL ISCHEMIA
   ДЕПРЕССИЯ--DEPRESSION

   СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ЧАСТОТА--HEART RATE

   КАРДИОЛОГИЯДоп.точки доступа:
Серікова, О.І.; Яблучанський, М.І.

Нет сведений об экземплярах