(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ13/2006/5
   

Український медичний часопис [Текст] : науково-практичний загальномедичний журнал. - 1998 . - ISSN 1562-1146. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 5
Содержание:
Вороненко, Ю. В. Медичне право в системі права України: стан і перспективи розвитку / Ю.В. Вороненко, Я.Ф. Радиш. - С.5-10
Рудень, В. В. Диспропорція між бюджетним фінансуванням медичної галузі та станом здоров"я населення України як необхідність запровадження економічних методів управління у практичній охороні здоров"я / В.В. Рудень, О.М. Сидорчук, Т.Г. Гутор. - С.11-16
Василишин, Р. Й. Автоматизована технологія розрахунку накладних витрат в закладах охорони здоров"я / Р.Й. Василишин. - С.17-20
Коркушко, О. В Использование кардоната в комплексном лечении пациентов пожилого возраста со стабильной стенокардией напряжения І-ІІ функционального класса / О.В Коркушко, В.Б. Шатило, В.А. Ищук. - С.21-28
Михайленко, В. Е. Нейротоксинотерапия в комплексном восстановительном лечении детей со спастическим церебральным параличом / В.Е. Михайленко. - С.29-32
Мурашко, Н. К. Дисциркуляторна енцефалопатія та деменція: алгоритм діагностики і лікування / Н.К. Мурашко. - С.33-37
Соломенчук, Т. М. Клініко-епідеміологічні та патоморфологічні особливості інфаркту міокарда в молодому і середньому віці / Т.М. Соломенчук. - С.38-45
Карабань, Н. В. Препараты леводопы в патогенетической терапии болезни Паркинсона / Н.В. Карабань. - С.46-50
Кругляк, Г. О. Вплив активності та сероваріантів герпесвірусної персистенції на клінічні прояви розсіяного склерозу / Г.О. Кругляк. - С.51-53
Міжпівкульна асиметрія як церебральний базис психопатологіх у віддалений період опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи. - С.54-64
Залесский, В. Н. Основные направления развития биомагнитных исследований в кардиологии (ишемиология и аритмология): современное состояние, проблемы и перспективы / В.Н. Залесский, О.Б. Дынник. - С.65-73
Результаты стресс-эхокардиографии с добутамином у пациентов с ишемической болезнью сердца с разной степенью поражения венечных артерий. - С.74-80
Осовська, Н. Ю. Зв"язок аномальних хорд лівого шлуночка із шлуночковими аритміями / Н.Ю. Осовська. - С.81-84
Авраменко, М. Л. Особливості організації та проведення танцювально-рухової терапії для осіб з обмеженими фізичними можливостями в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів / М.Л. Авраменко, Д.А Кузнєцов. - С.85-89
Шевага, В. М. Діагностичне значення мікроелементного складу сироватки крові у хворих з дисциркуляторними енцефалопатіями / В.М. Шевага, М.Г. Семчишин. - С.90-93
Зозуля, І. С. Клінічні аспекти спінальної травми на рівні поперекового відділу хребта / І.С. Зозуля, М.А. Бистрицька. - С.94-97
Скибчик, В. А. Клінічні аспекти гіпертригліцеридемії та її корекція / В.А. Скибчик. - С.98-106
Остеоартроз верхних конечностей: 11 принципов лечения. - С.107
Проверьте свои знания: 10 вопросов об ОРЗ. - С.108-110
Нет сведений об экземплярах

    Кругляк, Г. О.
    Вплив активності та сероваріантів герпесвірусної персистенції на клінічні прояви розсіяного склерозу [Текст] / Г.О. Кругляк // Український медичний часопис. - 2006. - N5. - С. 51-53. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ--MULTIPLE SCLEROSIS
   HERPESVIRIDAE ИНФЕКЦИИ--HERPESVIRIDAE INFECTIONSНет сведений об экземплярах