Результати функціонального стану шлунка в періоди після хірургічного лікування ускладнених власне шлункових виразок [Текст] / Л.Я. Ковальчук, Ю.М. Футуйма, А.Д. Беденюк та ін. // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 5-10. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.10
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Ковальчук, Л.Я.; Футуйма, Ю.М.; Беденюк, А.Д.; Борак , В.Т.; Гнатко, В.В.; Балабан, Л.В.; Дуць, С.І.

Нет сведений об экземплярах

   
    Роль внутрішньої клубової артерії, глибокої артерії стегна при їх хронічній критичній ішемії [Текст] / Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, П.В. Гощинський , П.Я. Боднар // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 32-35. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.35
Рубрики: КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ--LEG
   ИШЕМИЯ--ISCHEMIAДоп.точки доступа:
Ковальчук, Л.Я.; Венгер, І.К.; Гощинський , П.В.; Боднар, П.Я.

Нет сведений об экземплярах

   
    Результати функціонального стану шлунка в періоди після хірургічного лікування ускладнених власне шлункових виразок [Текст] / Л.Я. Ковальчук, Ю.М. Футуйма, А.Д. Беденюк та ін. // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 5-10. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.10
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Ковальчук, Л.Я.; Футуйма, Ю.М.; Беденюк, А.Д.; Борак , В.Т.; Гнатко, В.В.; Балабан, Л.В.; Дуць, С.І.

Нет сведений об экземплярах

   
    Роль внутрішньої клубової артерії, глибокої артерії стегна при їх хронічній критичній ішемії [Текст] / Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, П.В. Гощинський , П.Я. Боднар // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 32-35. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.35
Рубрики: КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ--LEG
   ИШЕМИЯ--ISCHEMIAДоп.точки доступа:
Ковальчук, Л.Я.; Венгер, І.К.; Гощинський , П.В.; Боднар, П.Я.

Нет сведений об экземплярахШифр: МУ61/2005/2
   Журнал

Медичний індекс педіатрія [Текст] : інфрмаційний бюлетень. - 2004 . - Выходит ежеквартально
2005г. N 2
Содержание:
Ковальчук, Л. Я. Невідкладні завдання в медико-технічній галузі в світі вимог доказової медицини / Л.Я. Ковальчук, К.С. Волков, В.В. Дем. - С.3
Волков, К. С. Погляд на доказову медицину через призму біоетики / К.С. Волков, Н.М. Волкова, С.Н. Вадзюк. - С.4-6
Уваренко, А. Р. Доказова медицина у спектрі наукової інформації та галузевої інноваційної політики / А.Р. Уваренко. - С.2
Притуляк, А. І. До історії доказової медицини / А.І. Притуляк, Н.В. Ланг. - С.12
Селюченко, А. І. Роль служби доказової медичної інформації у системі доказової медицини / А.І. Селюченко, І.В. Шепеленко. - С.13
Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

    Ковальчук, Л. Я.
    Невідкладні завдання в медико-технічній галузі в світі вимог доказової медицини [Текст] / Л.Я. Ковальчук, К.С. Волков, В.В. Дем // Медичний індекс педіатрія : інфрмаційний бюлетень. - 2005. - N2. - С. 3
Рубрики: ИННОВАЦИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Волков, К.С.; Дем, В.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ШУ1/2006/3
   

Шпитальна хірургія [Текст] : український науково-практичний журнал. - 1998 . - ISSN 1681-2778. - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Ковальчук, Л. Я. Біоритм і кровотік при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки / Л.Я. Ковальчук, Л.М. Хоромський, Р.В. Свистун. - С.5-7
Шевченко, Р. С. Міні- інвазивні оперативні втручання в хірургії гострого панкреатиту / Р.С. Шевченко. - С.8-10
Іващук, О. І. Динаміка судинного ендотеліального фактора росту слизової оболонки дванадцятипалої кишки у хворих, старших 60 років, із гострокровоточивою дуоденальною виразкою / О.І. Іващук, В.Ю. Бодяка. - С.11-16
Грубник, В. В. Сучасні методи лікування складних нориць прямої кишки / В.В. Грубник, С.П. Дегтяренко. - С.17-21
Македонський, І. О. Імуногістохімічна оцінка іннервації прямої кишки та ректальної фістули при аноректальних вадах у дітей / І.О. Македонський. - С.22-25
Профілактика ускладнень лапароскопічної холецистектомії. - С.26-28
Харьков, А. Л. Визначення ступеня метаболічних порушень після класичних, мініінвазивних і комбінованих пластичних операцій при вікових змінах обличчя і шиї / А.Л. Харьков. - С.29-32
Дзюбановський, І. Я. Динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби очеревини / І.Я. Дзюбановський, О.Г. Дикий. - С.33-37
Запорожан, С. Й. Рецидив кровотечі- одна з причин летальності у хворих із гастродуоденальними кровотечами виразкового генезу / С.Й. Запорожан. - С.38-41
Квасницький, М. В. Діагностика уражень центральної нервової системи при факоматозах методами комп'ютерної та магнітно- резонансної томографії / М.В. Квасницький. - С.42-44
Лімфостимулююча терапія в комплексному лікуванні хворих на синдром стопи діабетика. - С.45-47
Сабадишин, Р. О. Показники водного імпедансу при панкреатиті залежно від супутньої серцево- судинної патології / Р.О. Сабадишин, Л.Р. Коробко. - С.48-49
Дивертикули стравоходу: ендоскопічні та хірургічні аспекти діагностики та лікування. - С.50-55
Елін, А. Ф. Кровотечі з гострих виразок слизової оболонки верхніх відділів шлунково- кишкового тракту у хворих з обтураційною жовтяницею: причини й шляхи профілактики / А.Ф. Елін. - С.56-60
Шідловський, В. О. Діагностика і хірургічне лікування внутрішніх жовчних нориць / В.О. Шідловський, І.М. Дейкало, О.В. Шідловський. - С.61-65
Рішко, В. В. Одномоментне хірургічне лікування хронічного калькульозного холециститу та інших захворювань органів черевної порожнини / В.В. Рішко. - С.66-69
Кульчиковська, О. М. Легеневі кровотечі і кровохаркання / О.М. Кульчиковська. - С.70-73
Технічні аспекти відеоторакоскопічної фенестрації перикарда (вфп) в лікуванні пацієнтів з гострим ексудативним перикардитом. - С.74-76
Малоінвазивні хірургічні втручання при травматичних пошкодженнях селезінки. - С.77-79
Шапринський, В. О. Використання методу електрозварювання біологічних тканин при гострому апендициті / В.О. Шапринський, І.П. Мельник. - С.80-82
Кондратенко, П. Г. Ультразвукове дослідження в діагностиці гострого апендициту / П.Г. Кондратенко, М.В. Конькова. - С.83-85
Порівняльна оцінка результатів підфасціальної дисекції перфорантних вен залежно від характеру оперативного втручання. - С.86-88
Дронов, О. І. Сучасні можливості застосування міні- інвазивних технологій в хірургічному лікуванні гострого панкреатиту / О.І. Дронов, А.П. Коваленко. - С.89-94
Боровікова, В. О. Сучасні методи лікування варикоцеле / В.О. Боровікова. - С.95-98
Нет сведений об экземплярах

    Ковальчук, Л. Я.
    Біоритм і кровотік при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки [Текст] / Л.Я. Ковальчук, Л.М. Хоромський, Р.В. Свистун // Шпитальна хірургія. - 2006. - N3. - С. 5-7. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.7
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCERДоп.точки доступа:
Хоромський, Л.М.; Свистун, Р.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

   
    Профілактика тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічних операціях на жовчних шляхах [Текст] / Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, О.П. Ковальчук та ін. // Шпитальна хірургія. - 2006. - N4. - С. 81-83. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.83
Рубрики: ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ--BILIARY TRACT DISEASES
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

   ТРОМБОЭМБОЛИЯ--THROMBOEMBOLISMДоп.точки доступа:
Ковальчук, Л.Я.; Венгер, І.К.; Ковальчук, О.П.; Гощинський, В.Д.; Беденюк, А.Д.; Костів, С.Я.; Дуць, С.І.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1