Шифр: ЕУ3/2006/1
   

Експериментальна і клінічна медицина [Текст]. - 1998 . - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Звягинцева, Т. В. Особенности показателей центральной гемодинамики при операционной травме в условиях различных видов обезболивания в эксперименте / Т.В. Звягинцева, К.Б. Герман. - С.5
Клименко, Н. А. Эозинофильная реакция при остром асептическом воспалении / Н.А. Клименко, Н.А. Шутова. - С.8
Клименко, М. О. Неферментативна ланка антиоксидантної системи в різні стадії експериментальної опікової хвороби при використанні препарату "Кріохор" / М.О. Клименко, Н.П. Субота, Л.Г. Нетюхайло. - С.13
Деримедвідь, Л. В. Дослідження ангіопротекторних і цукрознижуючих властивостей рекомбінантної супероксиддисмутази при дитизоновому діабеті у кролів / Л.В. Деримедвідь, І.П. Бухтіарова. - С.17
Швець, В. І. Ізоосмолярна гіпергідратація: взаємозв"язок змін гормональної регуляції водно-сольового обміну і параметрів гемостазу / В.І. Швець. - С.21
Воробьева, Т. М. Агрессивное поведение при аддикциях (клинико-психологические и экспериментальные исследования) / Т.М. Воробьева, Д.А. Бевзюк, А.П. Петрюк и др. - С.25
Другие авторы: Бевзюк Д.А., Петрюк А.П., Пайкова Л.Н., Плотников А.Г., Кутько И.И.
Тамм, Т. И. Ультраструктурные изменения клеток печени при экспериментальной непроходимости желчных путей / Т.И. Тамм, Н.В. Репин, И.Н. Мамонтов и др. - С.30
Другие авторы: Репин Н.В., Мамонтов И.Н., Говоруха Т.П., Марченко Л.Н., Дерегуз А.В.
Лам, М. М. Морфофункциональное состояние почек в отдаленные сроки после термической травмы кожи / М.М. Лам. - С.34
Шпак, В. С. Сравнительная характеристика морфологичесеих изменений почек крыс при гипо- или гипернатриевой диете на фоне сулемовой затравки / В.С. Шпак, А.И. Гоженко, Б.А. Насибуллин. - С.38
Кучма, І. Ю. Проблема синьогнійної інфекції у сучасній ветеринарній і гуманній медицині / І.Ю. Кучма, О.В. Порт, С.В. Новіков, Бочаров О.А. - С.43
Другие авторы: Порт О.В., Новіков С.В., Бочаров О.А.
Гальченко, С. Е. Спектрофлуориметрическое исследование экстрактов криоконсервированных фрагментов органов свиней . I. Собственная флуоресценция / С.Е. Гальченко, Т.С. Дюбко, Л.Д. Паценкер, Сандомирский Б.П. - С.48
Другие авторы: Дюбко Т.С., Паценкер Л.Д., Сандомирский Б.П.
Ревенко, Е.Б. Выбор криозащитной среды для криоконсервирования клеток мезенхимально-мезодермального происхождения / Е.Б. Ревенко, Т.М. Гурина, Т.Ф. Петренко, Петренко А.Ю. - С.53
Другие авторы: Гурина Т.М., Петренко Т.Ф., Петренко А.Ю.
Кострікова, Ю. А. Порівняльна характеристика перебігу репаративної регенерації гострої ацетатної виазки шлунка під дією даларгіну та вермілату / Ю.А. Кострікова, Ю.К. Хилько. - С.58
Саприкіна, Н. А. Вплив піразинаміду на репродуктивну здатність самців щурів і антенатальний та постнатальний розвиток потомства / Н.А. Саприкіна, Т.Ф. Бишовець, І.В. Лисенко, Коваленко В.М. - С.61
Другие авторы: Бишовець Т.Ф., Лисенко І.В., Коваленко В.М.
Рибак, В. А. Гістолічні дослідження впливу мазі "Трофепарин" на перебіг експериментального тромбофлебіту / В.А. Рибак, В.М. Кузнєцова. - С.66
Степанюк, Н. Г. Характеристика гастропротекторної дії корвітину на моделі аспіринової гастропатії / Н.Г. Степанюк, А.В. Томашевський, А.Г. Степанюк, Коваль В.С. - С.70
Другие авторы: Томашевський А.В., Степанюк А.Г., Коваль В.С.
Бойко, В. В. Эксперименткльное моделирование массивных повреждений печени / В.В. Бойко, Н.Н Удербаев. - С.74
Болокадзе, Є. О. Вплив матриксних металопртеїназ на розвиток ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих з різними компонентами метаболічного синдрому / Є.О. Болокадзе. - С.77
Журавльова, Л. В. Рівень інсуліноподібного фактора росту-1 та ремоделювання міокарда у хворих з хронічними захворюваннями печінки / Л.В. Журавльова. - С.81
Семидоцкая, Ж. Д. Особенности клиники хламидийной пнемонии / Ж.Д. Семидоцкая, О.С. Бильченко, А.В. Бильченко и др. - С.85
Другие авторы: Бильченко О.С., Бильченко А.В., Клапоух В.А., Заозерская Н.В.
Мясоедов, В. В. Низкоинтенсивное лазерное излучение и перекисный гомеостаз при лечении язвенной болезни желудка / В.В. Мясоедов, М.К. Адейшвили-Сыромятникова. - С.89
Шушляпин, О. И. Диагностика и профилактика осложнений при гастроэзофагальной рефлюксной болезни и пищеводе Бэррета / О.И. Шушляпин, А.Н. Бойко, Л.Г. Кононенко и др. - С.93
Другие авторы: Бойко А.Н., Кононенко Л.Г., Мищенко Л.Л., Тучинская М.А.
Власенко, М. А. Особенности изменения уровня про- и противовоспалителных цитокинов у больных хроническим гломерулонефритом с нефротическим синдромом / М.А. Власенко, Н.В. Ромасько, Е.Б. Радзишевская. - С.97
Хаустова, Н. Н. Влияние симвастина на липидно-фосфолипидный обмен в мембране эритроцитов у больных ограниченной склеродермией / Н.Н. Хаустова. - С.101
Чернуский, В. Г. Антитительный контроль цитокинов сенсибилизированных Т-лимфоцитов при бронхиальной астме у детей / В.Г. Чернуский, Ю.В. Одинец, И.Л. Дикий. - С.104
Фролова, Т. В. Популяційний аналіз частоти і тяжкості остеопенічних порушень у стратифікованих групах дітей великого промислового міста / Т.В. Фролова, С.П. Шкляр. - С.108
Феклин, В. А. Особенности регуляции легкими содержания серотонина в системном кровотоке у детей, больных острой пневмонией / В.А. Феклин, Гани М.М. Альфакави. - С.113
Козько, В. М. Клініко-біохімічна ефективність поєднаного застосування циклоферону та магнітолазерної терапії у хворих на хронічний гепатит C / В.М. Козько, В.Г. Ткаченко. - С.115
Колеснікова, І. П. Вплив багаторічної вакцинопрофілактики на інтенсивність і динаміку епідемічного процесу паротитної інфекції / І.П. Колеснікова. - С.119
Резниченко, Е. К. Клинико-электрофизиологические аспекты шейной мигрени у лиц молдодого возраста / Е.К. Резниченко, О.А. Колодяжная. - С.125
Дубенко, О. Е. Клинико-томографические особенности лакунарных инфарктов при наличии или отсутствии атеросклеротических окклюзионных поражений магистальных артерий мозга / О.Е. Дубенко, А.Е. Костюковская. - С.129
Деменко, В. Д. Співвідношення клінічних проявів і даних комп"ютерної томографії головного мозку при віддалених наслідках повторної легкої закритої черепно-мозкової травми / В.Д. Деменко, Д.В. Сміловський, В.М. Нартов, Меркулова О.Ю. - С.133
Другие авторы: Сміловський Д.В., Нартов В.М., Меркулова О.Ю.
Литовченко, Т. А. Особенности церебральной гемодинамики у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС при дисцикуляторной энцефалопатии на фоне гипертонической болезни / Т.А. Литовченко, Е.П. Завальная, Г.Л. Губина, Таций Н.П. - С.136
Другие авторы: Завальная Е.П., Губина Г.Л., Таций Н.П.
Самохвалов, А. В. Особенности личности больных с соматоформной вегетативной дисфункцией сердца и сердечно-сосудистой системы (F45.30) / А.В. Самохвалов. - С.140
Попова, С. С. Синдром первичного гиперпролактинемического гипогонадизма в структуре эндокринопатий. сопровождающихся поликистозом яичников. Часть I. Оценка клинических показателей / С.С. Попова. - С.144
Перчик, О. А. Сравнительная характеристика результатов действия криоконсервированого экстракта плаценты и препарата "Овестин", применяемых для лечения урогенитальных расстройств у женщин в период климактерия / О.А. Перчик. - С.148
Міцода, Р. М. Перебіг пологів у жінок з хронічною HCV- і ВІЛ-інфекцією / Р.М. Міцода. - С.151
Диннік, В. О. Характеристика гормонального статусу дівчат із вперше виниклими пубертатними матковими кровотечами / В.О. Диннік. - С.154
Москаленко, В. Ф. Регламентація права на охорону здоров"я в Конституції Європейського союзу / В.Ф. Москаленко. - С.158
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Клименко, М. О.
    Неферментативна ланка антиоксидантної системи в різні стадії експериментальної опікової хвороби при використанні препарату "Кріохор" [Текст] / М.О. Клименко, Н.П. Субота, Л.Г. Нетюхайло // Експериментальна і клінічна медицина. - 2006. - N1. - С. 13


Доп.точки доступа:
Субота, Н.П.; Нетюхайло, Л.Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: ЕУ3/2006/1
   

Експериментальна і клінічна медицина [Текст]. - 1998 . - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Звягинцева, Т. В. Особенности показателей центральной гемодинамики при операционной травме в условиях различных видов обезболивания в эксперименте / Т.В. Звягинцева, К.Б. Герман. - С.5
Клименко, Н. А. Эозинофильная реакция при остром асептическом воспалении / Н.А. Клименко, Н.А. Шутова. - С.8
Клименко, М. О. Неферментативна ланка антиоксидантної системи в різні стадії експериментальної опікової хвороби при використанні препарату "Кріохор" / М.О. Клименко, Н.П. Субота, Л.Г. Нетюхайло. - С.13
Деримедвідь, Л. В. Дослідження ангіопротекторних і цукрознижуючих властивостей рекомбінантної супероксиддисмутази при дитизоновому діабеті у кролів / Л.В. Деримедвідь, І.П. Бухтіарова. - С.17
Швець, В. І. Ізоосмолярна гіпергідратація: взаємозв"язок змін гормональної регуляції водно-сольового обміну і параметрів гемостазу / В.І. Швець. - С.21
Воробьева, Т. М. Агрессивное поведение при аддикциях (клинико-психологические и экспериментальные исследования) / Т.М. Воробьева, Д.А. Бевзюк, А.П. Петрюк и др. - С.25
Другие авторы: Бевзюк Д.А., Петрюк А.П., Пайкова Л.Н., Плотников А.Г., Кутько И.И.
Тамм, Т. И. Ультраструктурные изменения клеток печени при экспериментальной непроходимости желчных путей / Т.И. Тамм, Н.В. Репин, И.Н. Мамонтов и др. - С.30
Другие авторы: Репин Н.В., Мамонтов И.Н., Говоруха Т.П., Марченко Л.Н., Дерегуз А.В.
Лам, М. М. Морфофункциональное состояние почек в отдаленные сроки после термической травмы кожи / М.М. Лам. - С.34
Шпак, В. С. Сравнительная характеристика морфологичесеих изменений почек крыс при гипо- или гипернатриевой диете на фоне сулемовой затравки / В.С. Шпак, А.И. Гоженко, Б.А. Насибуллин. - С.38
Кучма, І. Ю. Проблема синьогнійної інфекції у сучасній ветеринарній і гуманній медицині / І.Ю. Кучма, О.В. Порт, С.В. Новіков, Бочаров О.А. - С.43
Другие авторы: Порт О.В., Новіков С.В., Бочаров О.А.
Гальченко, С. Е. Спектрофлуориметрическое исследование экстрактов криоконсервированных фрагментов органов свиней . I. Собственная флуоресценция / С.Е. Гальченко, Т.С. Дюбко, Л.Д. Паценкер, Сандомирский Б.П. - С.48
Другие авторы: Дюбко Т.С., Паценкер Л.Д., Сандомирский Б.П.
Ревенко, Е.Б. Выбор криозащитной среды для криоконсервирования клеток мезенхимально-мезодермального происхождения / Е.Б. Ревенко, Т.М. Гурина, Т.Ф. Петренко, Петренко А.Ю. - С.53
Другие авторы: Гурина Т.М., Петренко Т.Ф., Петренко А.Ю.
Кострікова, Ю. А. Порівняльна характеристика перебігу репаративної регенерації гострої ацетатної виазки шлунка під дією даларгіну та вермілату / Ю.А. Кострікова, Ю.К. Хилько. - С.58
Саприкіна, Н. А. Вплив піразинаміду на репродуктивну здатність самців щурів і антенатальний та постнатальний розвиток потомства / Н.А. Саприкіна, Т.Ф. Бишовець, І.В. Лисенко, Коваленко В.М. - С.61
Другие авторы: Бишовець Т.Ф., Лисенко І.В., Коваленко В.М.
Рибак, В. А. Гістолічні дослідження впливу мазі "Трофепарин" на перебіг експериментального тромбофлебіту / В.А. Рибак, В.М. Кузнєцова. - С.66
Степанюк, Н. Г. Характеристика гастропротекторної дії корвітину на моделі аспіринової гастропатії / Н.Г. Степанюк, А.В. Томашевський, А.Г. Степанюк, Коваль В.С. - С.70
Другие авторы: Томашевський А.В., Степанюк А.Г., Коваль В.С.
Бойко, В. В. Эксперименткльное моделирование массивных повреждений печени / В.В. Бойко, Н.Н Удербаев. - С.74
Болокадзе, Є. О. Вплив матриксних металопртеїназ на розвиток ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих з різними компонентами метаболічного синдрому / Є.О. Болокадзе. - С.77
Журавльова, Л. В. Рівень інсуліноподібного фактора росту-1 та ремоделювання міокарда у хворих з хронічними захворюваннями печінки / Л.В. Журавльова. - С.81
Семидоцкая, Ж. Д. Особенности клиники хламидийной пнемонии / Ж.Д. Семидоцкая, О.С. Бильченко, А.В. Бильченко и др. - С.85
Другие авторы: Бильченко О.С., Бильченко А.В., Клапоух В.А., Заозерская Н.В.
Мясоедов, В. В. Низкоинтенсивное лазерное излучение и перекисный гомеостаз при лечении язвенной болезни желудка / В.В. Мясоедов, М.К. Адейшвили-Сыромятникова. - С.89
Шушляпин, О. И. Диагностика и профилактика осложнений при гастроэзофагальной рефлюксной болезни и пищеводе Бэррета / О.И. Шушляпин, А.Н. Бойко, Л.Г. Кононенко и др. - С.93
Другие авторы: Бойко А.Н., Кононенко Л.Г., Мищенко Л.Л., Тучинская М.А.
Власенко, М. А. Особенности изменения уровня про- и противовоспалителных цитокинов у больных хроническим гломерулонефритом с нефротическим синдромом / М.А. Власенко, Н.В. Ромасько, Е.Б. Радзишевская. - С.97
Хаустова, Н. Н. Влияние симвастина на липидно-фосфолипидный обмен в мембране эритроцитов у больных ограниченной склеродермией / Н.Н. Хаустова. - С.101
Чернуский, В. Г. Антитительный контроль цитокинов сенсибилизированных Т-лимфоцитов при бронхиальной астме у детей / В.Г. Чернуский, Ю.В. Одинец, И.Л. Дикий. - С.104
Фролова, Т. В. Популяційний аналіз частоти і тяжкості остеопенічних порушень у стратифікованих групах дітей великого промислового міста / Т.В. Фролова, С.П. Шкляр. - С.108
Феклин, В. А. Особенности регуляции легкими содержания серотонина в системном кровотоке у детей, больных острой пневмонией / В.А. Феклин, Гани М.М. Альфакави. - С.113
Козько, В. М. Клініко-біохімічна ефективність поєднаного застосування циклоферону та магнітолазерної терапії у хворих на хронічний гепатит C / В.М. Козько, В.Г. Ткаченко. - С.115
Колеснікова, І. П. Вплив багаторічної вакцинопрофілактики на інтенсивність і динаміку епідемічного процесу паротитної інфекції / І.П. Колеснікова. - С.119
Резниченко, Е. К. Клинико-электрофизиологические аспекты шейной мигрени у лиц молдодого возраста / Е.К. Резниченко, О.А. Колодяжная. - С.125
Дубенко, О. Е. Клинико-томографические особенности лакунарных инфарктов при наличии или отсутствии атеросклеротических окклюзионных поражений магистальных артерий мозга / О.Е. Дубенко, А.Е. Костюковская. - С.129
Деменко, В. Д. Співвідношення клінічних проявів і даних комп"ютерної томографії головного мозку при віддалених наслідках повторної легкої закритої черепно-мозкової травми / В.Д. Деменко, Д.В. Сміловський, В.М. Нартов, Меркулова О.Ю. - С.133
Другие авторы: Сміловський Д.В., Нартов В.М., Меркулова О.Ю.
Литовченко, Т. А. Особенности церебральной гемодинамики у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС при дисцикуляторной энцефалопатии на фоне гипертонической болезни / Т.А. Литовченко, Е.П. Завальная, Г.Л. Губина, Таций Н.П. - С.136
Другие авторы: Завальная Е.П., Губина Г.Л., Таций Н.П.
Самохвалов, А. В. Особенности личности больных с соматоформной вегетативной дисфункцией сердца и сердечно-сосудистой системы (F45.30) / А.В. Самохвалов. - С.140
Попова, С. С. Синдром первичного гиперпролактинемического гипогонадизма в структуре эндокринопатий. сопровождающихся поликистозом яичников. Часть I. Оценка клинических показателей / С.С. Попова. - С.144
Перчик, О. А. Сравнительная характеристика результатов действия криоконсервированого экстракта плаценты и препарата "Овестин", применяемых для лечения урогенитальных расстройств у женщин в период климактерия / О.А. Перчик. - С.148
Міцода, Р. М. Перебіг пологів у жінок з хронічною HCV- і ВІЛ-інфекцією / Р.М. Міцода. - С.151
Диннік, В. О. Характеристика гормонального статусу дівчат із вперше виниклими пубертатними матковими кровотечами / В.О. Диннік. - С.154
Москаленко, В. Ф. Регламентація права на охорону здоров"я в Конституції Європейського союзу / В.Ф. Москаленко. - С.158
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Клименко, М. О.
    Неферментативна ланка антиоксидантної системи в різні стадії експериментальної опікової хвороби при використанні препарату "Кріохор" [Текст] / М.О. Клименко, Н.П. Субота, Л.Г. Нетюхайло // Експериментальна і клінічна медицина. - 2006. - N1. - С. 13


Доп.точки доступа:
Субота, Н.П.; Нетюхайло, Л.Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: УУ17/2007/1
   

Український радіологічний журнал [Текст] : науково-практичне видання. - 1993 . - ISSN 0167-8155. - Выходит ежеквартально
2007г. N 1
Содержание:
Європейська Хартія радіологічної освіти Докладний план навчання із субспеціальностей. - С.5
Абдулаєв, Р. Я. Комплексна ультрасонографія статевого члена: медичні аспекти / Р.Я. Абдулаєв, В.В. Гапченко, Ю.В. Мацак. - С.40
Удосконалення системи моніторингу хворих на рак грудної залози I-II стадії. - С.45
Другие авторы: , , Васильєв Л.Я., Радзішевська Є.Б., Вікман Я.Е., Горлеку Ф.Н.
Багдасарова, І. В. Гемодинаміка та функціональний стан нирок при первинному гломерулонефриті з нефротичним синдромом: вплив інгібіторів АПФ / І.В. Багдасарова, С.П. Фоміна, В.Ю. Кундін. - С.49
Пушкар, С. М. Використання таксотеру як індуктора апоптозу у неоад'ювантній терапії задавнених форм місцево-поширеного раку грудної залози / С.М. Пушкар, Т.П. Якимова, Н.В. Білозір. - С.55
Динаміка експериментальних пневмофіброзів у щурів під впливом ікс-випромінення. - С.60
Другие авторы: , , Узленкова Н.Є., Мамотюк Є.М., Гусакова В.А., Кононенко О.К.
Романова, О. А. Вторинний імунодефіцит у щурів, підданих ікс-опроміненню в малих дозах у доімплантаційному періоді ембріогенезу / О.А. Романова, Т.А. Сидоренко, Н.І. Ігумнова. - С.66
Клименко, М. О. Експресія білка р53 у лімфоцитах тимуса й селезінки щурів при дії низькоінтенсивного гамма-випромінення на фоні хронічного запалення / М.О. Клименко, О.С. Варваричева. - С.71
Випадок множинного синхронного ураження геніталій доброякісними пухлинами. - С.76
Другие авторы: , , Кругова І.М., Міхановський О.А., Слободянюк О.В., Скрипник Л.Д.
Тривалий перебіг раку верхньої губи. - С.78
Другие авторы: , , Тихоліз І.С., Старенький В.П., Радченко О.А., Долгая О.В.
Свинаренко, А. В. Аспекти оцінки і лікування рідкісної форми мієломної хвороби / А.В. Свинаренко, А.М. Насонова. - С.82
Наукометричний аналіз кваліфікаційних робіт з радіобіології Частина перша: аналіз докторських дисертацій. - С.85
Другие авторы: , , Артамонова Н.О., Обвінцева Г.І., Павліченко Ю.В., Масіч О.В.
Централізований індивідуальний дозиметричний контроль професійного опромінення медичних працівників України: 25-річний досвід роботи. - С.91
Другие авторы: , , Стадник Л.Л., Явон І.О., Панченко І.В., Смирнова І.П.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Клименко, М. О.
    Експресія білка р53 у лімфоцитах тимуса й селезінки щурів при дії низькоінтенсивного гамма-випромінення на фоні хронічного запалення [Текст] / М.О. Клименко, О.С. Варваричева // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання. - 2007. - N1. - С. 71 . - ISSN 0167-8155
Рубрики: ВОСПАЛЕНИЕ--INFLAMMATION
   ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ--RADIATION EFFECTS

   КРЫСЫ--RATSДоп.точки доступа:
Варваричева, О.С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)