Шифр: ЗУ3/2006/3
   

Здоровье женщины [Текст] : всеукраинский научно-практический журнал. - 1998 . - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Мікробіоценоз урогенітальних органів та корекція його порушень у жінок фертильного віку,що знаходяться під впливом тютюнопаління. - С.61
Другие авторы: , , Подольський В.В., Федунів Ю.С., Гульчий М.М., Охріменко Л.А.
Слабкий, Г. О. Шляхи вдосконалення медичної допомоги жінкам у післяабортному періоді / Г.О. Слабкий, О.В. Горбенко. - С.138
Старец, Е. А. Клиника ВИЧ-инфекции у детей с быстрым прогрессированием заболевания при перинатальном пути инфицирования / Е.А. Старец. - С.247
Гайструк, Н. А. Прогнозування плацентарної недостатності у вагітних з артеріальною гіпертензією / Н.А. Гайструк, А.В. Гайструк, А.В. Мельник. - С.16
Тютюнник, В. Л. Вагинальный кандидоз у беременных: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение / В.Л. Тютюнник. - С.19
Товстановская, В. А. Кардонат в комплексной терапии плацентарной недостаточности у беременных с дефицитом железа / В.А. Товстановская, Г.Г. Писков, Иванский. - С.23
Ухналь, Л. В. Застосування перерозподілу крові в організмі вагітних з плацентарною недостатністю для корекції у них порушень матково-плацентарно-плодового кровотоку / Л.В. Ухналь. - С.26
Дуболазов, В. Д. Профилактика и лечение фетоплацентарной недостаточности у беременных с артериальной гипертензией / В.Д. Дуболазов. - С.31
Гудивок, І. І. Комплексна терапія вагітних зі звичними мимовільними викиднями / І.І. Гудивок, І.П. Поліщук. - С.37
Резніченко, Г. І. Шляхи мінімізації негативного впливу проживання у великому промисловому місті на стан здоров'я вагітних та новонароджених дітей / Г.І. Резніченко, Ю.Г. Резніченко, Ф.В. Шикаєва, Головко Г.В. - С.39
Другие авторы: Резніченко Ю.Г., Шикаєва Ф.В., Головко Г.В.
Бойчук, А. В. Мікет-інфекція в акушерстві та гінекології та сучасні підходи до її лікування / А.В. Бойчук. - С.43
Камінський, В. В. Нові можливості лікування вегето-судинних проявів клімактеричного синдрому у жінок / В.В. Камінський, О.Г. Єщенко, М.В. Зеленська, Скрипник Т.Л. - С.47
Другие авторы: Єщенко О.Г., Зеленська М.В., Скрипник Т.Л.
Резниченко, Н. А. Особенности клеточного и гуморального звена иммунитета у пациенток с хронической кандидозной инфекцией / Н.А. Резниченко. - С.53
Чайка, В. К. Заноцин ОD: комплаентность и эффективность в лечении хронических воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин / В.К. Чайка, О.Н. Долгошапко, Г.М. Адамов, Ткаченко И.П. - С.56
Другие авторы: Долгошапко О.Н., Адамов Г.М., Ткаченко И.П.
Нестеренко, В. Г. Индукторы эндогенного интерферона в лечении вирусных инфекций: результаты клинических испытаний нового индуктора интерферона - препарата "Кагоцел" / В.Г. Нестеренко, Ф.И. Ершов, А.Н. Ловенецкий. - С.67
Олійник, Ю. В. Досвід застосування кетопрофена у гінекологічній практиці / Ю.В. Олійник. - С.76
Вовк, И. Б. Лечение нарушений менструальной функции у девушек как метод нормализации процесса полового созревания / И.Б. Вовк, В.Ф. Петербургская. - С.80
Жук, С. И. Применение препарата "Гинофорт" для коррекции зубиоза влагалища / С.И. Жук, Е.А. Ночвина, С.Н. Косьяненко. - С.85
Bodo, K. Местное введение низкой дозы эстриола и ацидофильных лактобактерий в постменопаузальном периоде / K. Bodo, J. Jenny. - С.89
Бенцківський, Б. М. Профілактика та корекція проявів постоваріоектомічного синдрому у жінок з патологією щитоподібної залози / Б.М. Бенцківський, М.Є. Яроцький, І.В. Яроцька. - С.93
Жегулович, В. Г. Особенности хирургической тактики при лапароскопическом лечении пельвиоперитонитов гинекологического происхождения / В.Г. Жегулович, Л.Н. Семенюк. - С.97
Жук, С. И. Анализ межменструальных кровотечений на фоне применения внутриматочной левоноргестрел-выделяющей системы / С.И. Жук, А.Н. Григоренко. - С.99
Барковський, Д. Є. Нейроімуноендокринні маркери прогнозування прееклампії / Д.Є. Барковський. - С.102
Чайка, В. К. Алгоритм обследования и реабилитации пациенток с невынашиванием беременности и ассоциированной вирусно-бактериальной инфекцией на этапе планирования беременности / В.К. Чайка, Б.А. Иотенко, Т.Н. Демина. - С.109
Матыцина, Л. А. Контрацепция в студенческой среде / Л.А. Матыцина, Д.Е. Грейданус. - С.115
Танько, О. П. Пути оптимизации контрацепции в послеродовом периоде / О.П. Танько, О.И. Калиновская, С.И. Гайворонская и др. - С.121
Другие авторы: Калиновская О.И., Гайворонская С.И., Иващенко Н.В., Самойлова М.В.
Венцківський, Б. М. Діагностична та хірургічна лапароскопія у відновленні репродуктивного здоров'я жінок після односторонньої оваріо-аднексектомії / Б.М. Венцківський, О.А. Бурка, В.Г. Жегулович. - С.124
Маслій, Ю. В. Біохімічні маркери яєчникового резерву у пацієнтів із синдромом слабкої відповіді на стимуляцію гонадотропінами в циклах допоміжних репродуктивних технологій / Ю.В. Маслій. - С.126
Зинченко, В. М. Донація ооцитів в програмах допоміжних репродуктивних технологій / В.М. Зинченко, В.І. Банніков, О.М. Мозгова. - С.131
Іванюта, С. О. Штучні аборти - проблема, яка є не тільки медичною, але й соціальною / С.О. Іванюта. - С.135
Могилевкина, И. А. Факторы, определяющие аборты и использование контрацепции / И.А. Могилевкина, О.М. Бабенко. - С.146
Бабенко, О. М. Стан здоров'я жінок після переривання небажаної вагітності (огляд літератури) / О.М. Бабенко, І.О. Могілевкіна. - С.151
Товстановская, В. А. Использование препарата Аугментии в лечении неспецифических воспалительных заболеваний женских половых органов / В.А. Товстановская, И.В. Ус. - С.158
Новые рекомендации по лечению урогенитальной хламидийной инфекции. - С.163
Рекомендации по лечению герпеса половых органов. - С.167
Булда, О. В. Сучасні підходи до лікування невиношування у жінок із сифілісом в анамнезі / О.В. Булда. - С.173
Товстановская, В. А. Эффективность орнидазола при лечении урогенитального трихомониаза у женщин / В.А. Товстановская, И.В. Ус. - С.176
Янковский, Д. С. Мультикомпонентные пробиотики группы "Симбитер": итоги и перспективы биоконструирования и применения в клинической практике / Д.С. Янковский, Г.С. Дымент. - С.181
Захаренко, Н. Ф. Гормональные контрацептивы в лечении аденомиоза у женщин с избыточной массой тела и проявлениями гиперандрогении / Н.Ф. Захаренко. - С.190
Гнатко, Е. П. Комбинированные препараты местного назначения в лечении вагинальных инфекций / Е.П. Гнатко. - С.193
Чибисова, И. В. Опыт применения препарата Мастодинон у больных с мастопатией и аденомиозом на фоне патологии гепатобилиарной системы / И.В. Чибисова. - С.197
Носенко, О. М. Особливості клінічної картини при різних гістоструктурних формах доброякісних кістозних утворень яєчників у жінок підліткового і репродуктивного віку / О.М. Носенко. - С.201
Козуб, Н. И. Сравнительная характеристика различных методов гормонального лечения эндометриоидных кист яичников после лапароскопического их лечения / Н.И. Козуб, Л.И. Недоступ, М.Н. Козуб. - С.213
Воробйова, Л. І. Проблеми лікування хворих на рак ендометрія / Л.І. Воробйова, С.В. Неспрядько, О.В. Турчак, Безносенко М.П. - С.216
Другие авторы: Неспрядько С.В., Турчак О.В., Безносенко М.П.
Мельник, М. М. Молекулярно-генетичні маркери раку яєчників / М.М. Мельник. - С.220
Воробьева, Л. И. Современные представления о биологии пузырного заноса и постпузырных трофобластических опухолей / Л.И. Воробьева, Н.П. Цип, Ю.А. Гриневич и др. - С.229
Другие авторы: Цип Н.П., Гриневич Ю.А., Храновская Н.Н., Югринова Л.Г., Балахонов А.И.
Симончук, Е. В. Клинико-параклиническая характеристика эндометриоидного рака яичников / Е.В. Симончук. - С.232
Успенский, Д. А. Диагностические возможности цифровой и пленочной маммографий в выявлении опухлевых и предопухолевых заболеваний молочных желез / Д.А. Успенский, Н.А. Сухина. - С.235
Білик, Н. М. Ультразвукове дослідження та кардіотокографія при оцінці стану внутрішньоутробного плода у жінок з передчасним відшаруванням плаценти / Н.М. Білик. - С.240
Котова, Н. В. Оценка эффективности и безопасности антиретровирусной профилактики для новорожденных от ВИЧ-инфицированных женщин с учетом экспозиции наркотических веществ / Н.В. Котова. - С.243
Татарчук, Т. Ф. Функциональные заболевания печени в практике гинеколога / Т.Ф. Татарчук, Т.В. Шевчук. - С.250
Харьков, А. Л. Определение зависимости преждевременного старения от экзогенных и эндогенных факторов риска с использованием дискриминантного анализа / А.Л. Харьков. - С.261
Джафаркулиев, Ф. Д. Интегрированная медицинская помощь - основа комплексного подхода к лечению больных / Ф.Д. Джафаркулиев. - С.266
Чайка, В. К. Деякі аспекти імунноендокринного гомеостазу при доброякісних кістозних утвореннях яєчників (огляд літератури) / В.К. Чайка, О.М. Носенко. - С.270
Товстановська, В. О. Генітальна герпетична інфекція (огляд літератури) / В.О. Товстановська, І.В. Ус. - С.275
Кирилюк, М. Л. Акромегалия: случай из практики / М.Л. Кирилюк, С.В. Коновалов. - С.282
Батечко, С. А. Трансдермальный натуральный коллаген от "Inventia polish technologies" - новая эпоха в косметологии и медицинской практике / С.А. Батечко. - С.285
Степанківська, Г. К. Навчаючи, самі навчаємось: сторінки історії кафедри акушерства і гінекології № 1 / Г.К. Степанківська. - С.290
Світлій пам'яті вченого секретаря інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України Мороза Олексія Дмитровича. - С.295
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Кирилюк, М. Л.
    Акромегалия: случай из практики [Текст] / М.Л. Кирилюк, С.В. Коновалов // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2006. - N3. - С. 282
Рубрики: АКРОМЕГАЛИЯ


Доп.точки доступа:
Коновалов, С.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: АР500/2007/1
   

Андрология и генитальная хирургия [Текст] : научно-практический рецензируемый журнал. - 2000 . - Выходит ежеквартально
2007г. N 1
Содержание:
Гончаров, Н. П. Ожирение и метаболический синдром у мужчин среднего возраста:сравнительный анализ андрогенного статуса,антропометрических показателей,липидного спектра, показателей углеводного обмена / Н.П. Гончаров, Г.В. Кация, Н.а. Чагина. - С.6
Рольпро-и противовоспалительных цитокинов в патогенезе васкулогенной эректильной дисфункции. - С.14
Другие авторы: , , Цырендоржиев Д.Д., Еркович А.А., Печурина И.Н., Шелякин И.Е.
Алетин, Р. Р. Особенности лечения больных с гемофилией при корригирующих операциях на наружных половых рганах / Р.Р. Алетин, В.В. Михайличенко, Т.Н. Назаров. - С.19
Особенности эндоскопической техники при доброкачественных опухолях брюшной полости у девочек. - С.22
Другие авторы: , , Адамян Л.В., Поддубный И.В., Файзулин А.К., Глыбина Т.М.
Михайличенко, В. В. Способ имплантации фаллопротезов / В.В. Михайличенко, В.Н. Фесенко, П.С. Выдрин. - С.26
Кирилюк, М. Л. Мозаичный вариант синдрома Клайнфельтера / М.Л. Кирилюк. - С.29
Положительній результат одностороннего ограниченного интракаверзного протезирования у больного с приапизмом. - С.32
Другие авторы: , , Таруашвили И.Г., Чилов С.А., Тируашвили Г.И., Кочов В.Н.
Хирургическое лечение болезни Пейрони. (Реферативній обзор). - С.34
Играют ли андрогены определяющую роль в механизме эрекции?. - С.36
Эректильная дисфункция и симптомы нижних мочевых путей:различные состояния с одинаковой этиологией?. - С.45
Алтунин, Д. В. Отчет о проведении мастер-класса World of Andrology - 3.Заместительная восстановительная урология и андрология. Москва, 20-21 ноября 2006 год / Д.В. Алтунин, И.А. Данилов. - С.51
Клинические рекомендации Болезнь Пейрони. - С.55
Другие авторы: , , Щеплев П.А., Данилов И.А., Колотинский А.Б., Гвасалия Б.Р.
Клинические рекомендации Эректильная дисфункция. - С.59
Другие авторы: , , Щеплев П.А., Данилов И.А., Колотинский А.Б., Гвасалия Б.Р.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Кирилюк, М. Л.
    Мозаичный вариант синдрома Клайнфельтера [Текст] / М.Л. Кирилюк // Андрология и генитальная хирургия : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2007. - N1. - С. 29
Рубрики: СИНДРОМ
   ГИПОТИРЕОЗ

   ЛЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКАИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: МУ5/2007/2
   

Медицинская ребилитация, курортология, физиотерапия [Текст] : научно-практичний журнал. - Киев : ООО "Тамед", 1994 - . - Выходит ежеквартально
2007г. N 2
Содержание:
Гайдаєв, Ю. О. Відновлення фізичної роботоздатності хворих на ішемічну хворобу серця на санаторно-курортному етапі як пріоритетний напрямок медичної реабілітації / Ю.О. Гайдаєв, О.Г. Юшковська, Р.Н. Шульга. - С.3
Романчук, О. П. Поліфункціональні детермінанти вегетативної регуляції при спортивній діяльності / О.П. Романчук. - С.7
Мельник, В. В. Критерии диагностики и эффективности лечения посттравматическогомиофасциального болевого синдрома верхних конечностей / В.В. Мельник. - С.10
Богатырева, Т. В. Эффективность влияния контрастной криотерапии на костно-мышечный аппарат больных артрозом в сочетании с межпозвонковым остеохондрозом / Т.В. Богатырева, А.Н. Арват. - С.15
Використання біорезонансної електротерапії на санаторно-курортному етапі у жінок з вузловим зобом. - С.18
Другие авторы: , , НіколаєваН.Г., Колоденко О.В., Колоденко В.В., Рязанцева І.В.
Клочко, В. В. Влияние озонотерапии на эндотелиальную дисфункцию у больных пожилого возраста с изолированной систолической артериальной гипертензией / В.В. Клочко. - С.22
Структурно-функциональные корреляты однократного воздействия маломинерализованных минеральных вод на органы пищеварительного тракта здоровых крыс. - С.24
Другие авторы: , , Бабов К.Д., Золотарева Т.А., Насибуллин Б.А., Крокос А.А.
Королев, В. А. К вопросу о прогностическом значении гликозилированного гемоглобина у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями / В.А. Королев. - С.27
Застосування високочастотної магнітотерапії в комплексному лікуванні хворих на остеохондроз хребта. - С.30
Другие авторы: , , Цимбалюк В.І., Жданова В.М., Трибель О.В., Богомаз Г.І.
Філак, Ф. Г. Тип відношення до хвороби у хворих на постгастрорезекційний синдром у зв'язкуз ускладненим перебігом виразкової хвороби дванадцятипалої кишки / Ф.Г. Філак, В.О. Коростильов. - С.32
О необходимости оптимизации восстановительного лечения в санаторно-курортной сфере. - С.35
Другие авторы: , , Лобода М.В., Бабов К.Д., Омецинский Б.Ф., Дмитриева Г.А.
Здоров'я здорової людини. - С.36
Другие авторы: , , Бабов К.Д., Дмитрієва Г.О., Леонова Н.Н., Гріняєва Л.Я.
Критерии оценки эффективности санаторно-курортного лечения и ранней курортной реабилитации. - С.36
Другие авторы: , , Драгомирецкая Н.В., Бондарчук Г.Ф., Малыхина Т.И., Заболотная И.Б.
Золотарева, Т. А. Вегетативные показатели как критерий оценки переносимости бальнеотерапии / Т.А. Золотарева, В.С. Бусова, А.А. Крокос. - С.37
Стадный, В. П. Роль комплексной физиотерапии на санаторно-курортном этапе лечения и ранней реабилитации больных с переломами / В.П. Стадный. - С.38
Бабов, К. Д. Ефективність комбінованої кінезотерапії при санаторно-курортному лікуванні хворих на остеохондроз хребта / К.Д. Бабов, Н.Г. Ніколаєва, І.В. Балашова. - С.38
Ніколаєва, Н. Г. Використання комбінованої кінезотерапії при диспластичній патології хребта у дітей / Н.Г. Ніколаєва, І.В. Балашова. - С.39
Богатырева, Т. В. Применение комплексной контрастной криотерапии и грязелечения при артрозах в сочетании с межпозвонковым остеохондрозом / Т.В. Богатырева, А.Н. Арват. - С.39
Богатырева, Т. В. Когнитивные нарушения у больных, перенесших мозговой инсульт, и коррекция их с использованием физических факторов / Т.В. Богатырева, Е.С. Иванюк. - С.40
Кирилюк, М. Л. Комплексное использование минеральных вод, пневмопрессинга нижних конечностей в сочетании с магнитотерапией и прерывистой зональной абдоминальной декомпрессией при диабетической ангиопатии / М.Л. Кирилюк, А.Д. Гавловский, Л.Я. Грицак. - С.41
Польщакова, Т. В. Ефективність за найближчими та віддаленими результатами санаторно-курортного лікування інфікованих на туберкульоз часто хворіючих на респіраторні захворювання дітей / Т.В. Польщакова, С.А. Доценко. - С.41
Эксперементальные исследования особенностей биологического действия иловых сульфидных и торфяных пелоидов, расположенных в разных эколого-географических регионах Украины. - С.41
Другие авторы: , , Золотарева Т.А., Насибуллин Б.А., Павлова Е.С., Ручкина Е.С.
Алексеенко, Н. А. Функциональное состояние почек под влиянием пелоидов у животных с моделью адъювантного артрита / Н.А. Алексеенко, С.Г. Гуща, Л.В. Тихоход. - С.42
Нікіпелова, О. М. Роль води у структурно-колоїдному стані мулових сульфідних пелоїдних систем / О.М. Нікіпелова. - С.43
Щодо розробки нормативних документів із санітарно-єпідеміологічного контролю лікувально-плавальних басейнів. - С.43
Другие авторы: , , Нікіпелова О.М., Мокієнко А.В., Кисилевська А.Ю., Леонова С.В.
Погребний, А. Л. Перспективи розвитку курортно-рекреаційної діяльності в природно-заповідних територіях Львівської та Закарпатської областей / А.Л. Погребний, О.М. Коєва. - С.44
Леонова, С. В. Наукове обгрунтування визначення території смт. Нові Санжари Полтавської області природною територією курорту місцевого значення / С.В. Леонова. - С.44
Кисилевська, А. Ю. Рекомендації щодо оптимізації відпуску лікувальних процедур з використанням сірководневих мінеральних вод / А.Ю. Кисилевська, О.М. Нікіпелова, Л.Б. Солодова. - С.45
Біленький, К. Е. Особливості мікробних ценозів в проявах мінеральних лікувальних вод сходу України / К.Е. Біленький, С.І. Ніколенко. - С.45
Чуєнко, А. В. Особливості визначення міді та цинку в мінеральних лікувальних водах / А.В. Чуєнко, А.В. Латаєва, Є.Ф. Радунь. - С.46
Коева, К. А. Магний в природных водах и методы его определения / К.А. Коева. - С.46
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

    Кирилюк, М. Л.
    Комплексное использование минеральных вод, пневмопрессинга нижних конечностей в сочетании с магнитотерапией и прерывистой зональной абдоминальной декомпрессией при диабетической ангиопатии [Текст] / М.Л. Кирилюк, А.Д. Гавловский, Л.Я. Грицак // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия : Научно-практичний журнал. - 2007. - N2. - С. 41
Рубрики: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
   МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ--MINERAL WATERS

   РЕАБИЛИТАЦИЯ--REHABILITATIONДоп.точки доступа:
Гавловский, А.Д.; Грицак, Л.Я.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ЗУ16/2006/3
   

Здоровье мужчины [Текст] : научно-практический журнал Ассоциации сексологов и андрологов Украины. - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Саратовский, В. Р. Борьба за "корень жизни": [интервью с И.И.Горпинченко по проблеме заболеваний предстательной железы] / В.Р. Саратовский. - С.13-14.
Высоцкий, В. М. О необходимости создания государственной программы для дальнейшего усовершенствования сексологической и андрологической помощи населению Украины / В.М. Высоцкий, Е.В. Высоцкая. - С.15-17.
Горпинченко, И. И. Сателлитный симпозиум фирммы Pfizer. Восьмой конгресс Европейского общества сексуальной медицины / И.И. Горпинченко, Ю.Н. Гурженко. - С.18-20.
Мельников, С. Н. Научно-практическая конференция сексологов и андрологов Украины "Возрастные аспекты сексологии и андрологии" / С.Н. Мельников. - С.21-23.
Корниенко, А. М. Международный Конгресс по андрологии (Второй юбилейный Конгресс Профессиональной ассоциации андрологов России) / А.М. Корниенко. - С.25-26.
Сучасна медицина - теоретичний підхід та практичний досвід. - С.27-28.
Харьков, А. Л. Прогнозирование геморрагических осложнений, инфицирование ран и эксплантатов / А.Л. Харьков. - С.31-33.
Боржієвський, А. Ц. Нові напрямки в застосуванні толтеродину / А.Ц. Боржієвський. - С.34.
Оценка действия силденафила на уровень давления в легочной артерии, функцию внешнего дыхания и функциональное состояние эндотелия (Открытое пилотное исследование). - С.35-36.
Горпинченко, И. И. Использование препарата Геримакс Энерджи в сексологической и андрологической практике / И.И. Горпинченко, Ю.Н. Гурженко. - С.37-42.
Россихин, В. В. Эффективность применения препаратов Зомакс® и Альфатер в терапии пациентов с хроническим хламидийным простатитом / В.В. Россихин. - С.43-46.
Заседа, Ю. И. Формирование сексуального поведения при шизотипическом расстройстве у мужчин / Ю.И. Заседа. - С.47-49.
Горпинченко, И. И. Эффективность Класана в лечении хронического простатита микоплазменной этиологии / И.И. Горпинченко, К.Р. Нуриманов. - С.50-51.
Лесин, А. И. Интимные проблемы в моральном и возрастном аспектах / А.И. Лесин. - С.52-54.
Лучицкий, В. Е. Безопасность заместительной андрогенотерапии при позднем гипогонадизме у мужчин (Обзор литературы) / В.Е. Лучицкий. - С.55-57.
Генетическая предрасположенность к хроническому течению простатита и медикаментозные способы ее коррекции. - С.58-60.
Сытенко, А. М. Сиалис (тадалафил): актуальные проблемы пролонгированного применения при эректильной дисфункции / А.М. Сытенко. - С.62-64.
Луценко, А. Г. Сексуальные расстройства в структуре формирования социальных фобий у лиц молодого возраста / А.Г. Луценко. - С.66-67.
Шаплыгин, Л. В. Импаза в лечении эректильной дисфункции / Л.В. Шаплыгин, С.В. Алисейко. - С.68-70.
Использование мультипробиотика Апибакт в комплексном лечении урогенитальных инфекционных заболеваний у супружеской пары. - С.72-76.
Мельников, С. Н. Клиническое обоснование применения С.О.М.Е. с позиции физиологии женского оргазма / С.Н. Мельников, О.В. Ромащенко. - С.78-80.
Антонян, И. М. Гиперактивность мочевого пузыря у больных с инфравезикальной обструкцией / И.М. Антонян, Ю.П. Серняк, А.С. Фуксзон. - С.81-85.
Нуриманов, К. Р. Дальфузин - альфа1-адреноблокатор для лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы / К.Р. Нуриманов. - С.86-88.
Эффективность и безопасность препарата Простаплант форте при LUTS, обусловленных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (Обзор клинических исследований). - С.90-94.
Ухаль, М. И. Опыт применения препарата Флоксиум (левофлоксацин) в лечении рецидивирующего инфекционного хринического цистита, простатита, а также после оперативных вмешательств на предстательной железе и нижних мочевых путях / М.И. Ухаль. - С.95-96.
Патофізіологія цитратів та їх роль у виникненні каменів у сечових шляхах. - С.98-102.
Кирилюк, М. Л. Синдром преждевременного адренархе / М.Л. Кирилюк. - С.103-104.
Нуріманов, К. Р. Аналіз ефективності та безпечності методик діагностики чоловічої безплідності при азооспермії / К.Р. Нуріманов. - С.105-112.
Сравнительное рандомизированное пилотное исследование по оценке эффективности и переносимости азитромицина и доксициклина в лечении простатита, вызванного Ureaplasma urealyticum. - С.113-116/
Гурженко, Ю. Н. Современная терапия урогенитального хламидиоза у мужчин с применением препарата группы фторхинолонов Спарфло / Ю.Н. Гурженко. - С.117-120.
Системное лечение рецидивирующего генитального герпеса у мужчин. - С.121-124.
Зиквин в лечении урогенитального хламидиоза. - С.126-128.
Лебедюк, М. Н. Новые подходы в комплексном лечении больных хроническим простатитом хламидийной этиологии с применением препарата Азимед (азитромицин) / М.Н. Лебедюк, В.Н. Скнарь. - С.129-131.
Айзятулов, Р. Ф. Протефлазид в комплексном лечении смешанной мочеполовой инфекции у мужчин / Р.Ф. Айзятулов. - С.133-134.
Динамика чувствительности влагалищной трихомонады к антипротозойным препаратам. - С.136-138.
Клиническая эффективность и безопасность препаратов Азимед и Орнизол в лечении неспецифических воспалительных заболеваний урогенитальной сферы у супружеской пары. - С.139-145.
Шамраев, С. Н. Применение компьютерной системы распознавания в ранней диагностике рака предстательной железы / С.Н. Шамраев. - С.146-150.
Хейнс, Крис Ф. Применение трипторелина для лечения рака предстательной железы: Клиническая эффективность и переносимость / Крис Ф. Хейнс. - С.151-162.
Mongiat-Artus, P. Роль агонистов лютеинизирующего гормона рилизинг-гормона (ЛГРГ) и гормональной терапии в лечении рака простаты / P Mongiat-Artus, P. Teillas. - С.163-171.
Арустамян, К. К. Некоторые аспекты лечения урогенитального хламидиоза (Обзор литературы) / К.К. Арустамян. - С.172-178.
Нет сведений об экземплярах

    Кирилюк, М. Л.
    Синдром преждевременного адренархе [Текст] / М.Л. Кирилюк // Здоровье мужчины. - 2006. - N 3. - С. 103-104.
ГРНТИ

Рубрики: ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ--SEX MATURATION
   ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ--PUBERTY, PRECOCIOUSНет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ЗУ16/2007/2
   

Здоровье мужчины [Текст] : научно-практический журнал Ассоциации сексологов и андрологов Украины. - Выходит ежеквартально
2007г. N 2
Содержание:
Зайцев, В. 22-й Конгресс Европейской ассоциации урологов / В. Зайцев. - С.12-16.
Сытенко, А. М. 22-й ежегодный Международный конгресс Европейской урологической ассоциации / А.М. Сытенко. - С.17-18.
Лучицкий, В. Е. Сателлитный симпозиум фирмы "Bayer Schering Pharma" / В.Е. Лучицкий. - С.19-20.
Сытенко, А. М. Твердость эрекции - основа удовлетворенности сексуальной жизнью / А.М. Сытенко. - С.21-24.
Терещенко, А. С. Особенности реабилитации и ухода за больными с недержанием мочи / А.С. Терещенко. - С.24-26.
Барклей, Лори. Алендронат повышает минеральную плотность костной ткани у мужчин, больных раком предстательной железы и получающих антиандрогенную терапию / Лори Барклей. - С.28-31.
Гурен, Л. Поздний гипогонадизм: характерные признаки, распространенность, симптомы и диагностика / Л. Гурен. - С.31-34.
Hartmann, Uwe. Депрессия и сексуальная дисфункция: обзор / Uwe Hartmann. - С.36-40.
Ромащенко, О. В. Метод анкетирования в практике женской сексологии / О.В. Ромащенко, С.Н. Мельников, В.А. Головинов. - С.41-43.
Кочарян, Г. С. Воздействие феромонов на женскую репродуктивную систему: современный анализ проблемы / Г.С. Кочарян. - С.45-50.
Любарский, А. В. Некоторые аспекты безопасной терапии в андрологии / А.В. Любарский. - С.51-55.
Лесін, А. І. Проблеми етики, моралі та деонтології в практиці сексопатолога, андролога / А.І. Лесін. - С.57-59.
Современный взгляд на использование неспецифических противовоспалительных препаратов (Диклоберл) у больных с синдромом хронической тазовой боли. - С.60-64.
Гузенко, В. Н. Использование склеротерапии у больных с гидроцеле / В.Н. Гузенко, И.А. Бабюк, Е.И. Мамченко. - С.66-67.
Филатова, О. А. Нарушение психосексуального развития у больных сурдомутизмом / О.А. Филатова. - С.69-70.
Мазо, Е. Б. Абактал (пефлоксацин) в лечении больных хроническим бактериальным простатитом / Е.Б. Мазо, С.В. Попов. - С.71-74.
Корниенко, А. М. Оценка диапазона возможностей применения препарата Сиалис при лечении эректиальной дисфункции у пациентов с сопутствующей соматической патологией / А.М. Корниенко. - С.75-78.
Имшинецкая, Л. П. Импаза в терапии эректильной дисфункции (обзор литературы) / Л.П. Имшинецкая. - С.80-82.
Лучицький, Є. В. Застосування препарату Ранопрост для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози у чоловіків, хворих на цукровий діабет / Є.В. Лучицький. - С.84-87.
Вітковський, В. Ф. Результати комплексного лікування уратного літіазу препаратом Ураліт-У / В.Ф. Вітковський, Ю.Б. Борис, Р.В. Багриновський. - С.88.
Дзеранов, Н. К. Лечение мочекаменной болезни - комплексная медицинская проблема / Н.К. Дзеранов, Д.А. Бешлиев. - С.89-94.
Горпинченко, И. И. Максибат - уникальное решение широкого спектра проблем в урологической практике: клинический обзор / И.И. Горпинченко, М.Г. Романюк. - С.95-98.
Сытенко, А. М. Применение фитопрепарата Простамед в терапии симптоматической доброкачественной гиперплазии предстательной железы / А.М. Сытенко. - С.100-102.
Нуриманов, К. Р. Дальфузин: эффективность 6-месячного лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы / К.Р. Нуриманов. - С.104-106.
Терещук, С. И. Применение препарата Простаплант Форте в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы с сопутствующими патологиями / С.И. Терещук, А.Д. Вовк, И.В. Корж. - С.108-112.
Исследование клинической эффективности и переносимости препарата Витапрост у мужчин с нарушенной спермограммой, состоящих в бесплодном браке. - С.113-116.
Нестеренко, В. Г. Индукторы эндогенного интерферона в лечении вирусных инфекций. Результаты клинических испытаний индуктора интерферона - препарата Кагоцел / В.Г. Нестеренко, Ф.И. Ершов, А.Н. Ловенецкий. - С.118.
Опыт применения препарата Азимед в лечении рецидивов урогенитального хламидиоза. - С.125-129.
Горпинченко, И. И. Исследование эффективности применения препарата Герпевир в комплексном лечении больных генитальным герпесом / И.И. Горпинченко, Ю.Н. Гурженко. - С.130-134.
Лесовой, В. Н. Молекулярные факторы хронизации простатита трихомонадной этиологии и медикаментозные способы ее коррекции / В.Н. Лесовой, А.В. Аркатов, А.В. Книгавко. - С.135-138.
Позднякова, Н. Б. Імунореабілітація при інфекційних захворюваннях урогенітального тракту / Н.Б. Позднякова. - С.140-142.
Сравнительная чувствительность Trichomonas vagichomonas к препаратам 5-нитроимидазольного ряда и других групп с использованием культурального метода. - С.144-147.
Факторы прогноза рака полового члена и их значение при выборе тактики лечения. - С.148-151.
Возіанов, С. О. Лапароскопічна висока резекція яєчкової вени у разі варикоцеле / С.О. Возіанов, С.С. Біляк. - С.152-153.
Лесовой, В. Н. Способ хирургического лечения кальцифицированной бляшки при фибробластической индурации полового члена / В.Н. Лесовой, А.В. Аркатов, Н.Л. Панасовский. - С.154-155.
Связь между фрагментацией ДНК сперматозоидов человека, маркерами апоптоза спермы и уровнем биологически стойких хлорорганических соединений в сыворотке крови. - С.157.
Кирилюк, М. Л. Пролактинома. Клиника и методы лечения / М.Л. Кирилюк. - С.157159.
Бондаренко, В. А. Уровни свободного тестостерона в крови у мужчин с патоспермиями / В.А. Бондаренко, В.А. Кожемяка, А.С. Минухин. - С.159-161.
Заболевания наружных половых органов у детей как причина нарушения репродуктивной функции. - С.162.
Плехова, О. І. Медико-генетичне консультування хлопців із сімей з обтяженим анамнезом щодо порушень репродуктивної функції / О.І. Плехова, Н.В. Багацька, І.Г. Дємєнкова. - С.163.
Сравнительное изучение методов подготовки сперматозоидов человека при иммунологическом бесплодии. - С.164-165.
Грищенко, В. И. Диагностика и лечение иммунологического бесплодия / В.И. Грищенко, Н.Г. Грищенко, Н.Ю. Смаглий. - С.165.
Ворчалов, М. М. Показатели мужского здоровья в центральном регионе России за период 1995-2004гг. / М.М. Ворчалов, И.С. Шорманов. - С.166-167.
Использование криоконсервированной плацентарной ткани при нарушениях сперматогенеза у мужчин. - С.168-171.
Вплив антиоксидантної терапії на характеристики про- та антиоксидантного балансу сім'яної рідини чоловіків з гіпофертильністю невизначеного генезу. - С.172-174.
Коренева, Е. М. Фитоэстрогены как фактор гипофертильности / Е.М. Коренева, Н.А. Карпенко. - С.176.
Применение магнитно-лазерной терапии в комплексном лечении экскреторно-токсического бесплодия у мужчин. - С.177-178.
Ухаль, М. И. Роль острого инфекционно-воспалительного процесса в придатках и яичках в развитии олиго- и некроспермии и патогенетические составные нарушения фертильности эякулята / М.И. Ухаль, И.П. Пустовойт. - С.178-180.
Изучение хемоаттрактантных свойств криоконсервированной фолликулярной жидкости человека. - С.181-182.
Гринчук, В. О. Чоловічий фактор у безплідному шлюбі / В.О. Гринчук. - С.183.
Хронические везикулиты как причина мужского бесплодия. Современная терапия. - С.184-189.
Использование сперматозоидов, хранившихся в условиях гипотермии, для программы ЭКО. - С.189.
Кукурекин, Ю. В. Фертильность после лечения рака: актуальные вопросы сохранения овариальной и тестикулярной функции / Ю.В. Кукурекин, О.В. Нестайко, А.Н. Бушученко. - С.190-193.
Сытенко, А. М. Некоторые социально-физиологические причины бесплодия супружеской пары. Есть ли перспектива дальнейшего существования человечества? / А.М. Сытенко. - С.194-199.
Рясный, А. В. Микрохирургическое лечение варикоцеле: оптимальная малоинвазивная методика / А.В. Рясный, Д.Ф. Тучин. - С.201.
О повышении эффективности оперативного лечения варикоцеле. - С.201-202.
Диагностика и лечение обтурационной формы мужского бесплодия с помощью трансуретральной катетеризации семяизгоняющих протоков. - С.202-203.
Оцінка якості життя пацієнток з неплідністю до та після ендоскопічного лікування. - С.204-205.
Дубчак, А. Є. Фертильна та сексуальна функція у чоловіків при трубно-перитонеальній безплідності жінок / А.Є. Дубчак, О.В. Мілевський. - С.206-208.
Литвинець, Є. А. Лікування безпліддя у чоловіків, обумовленого хламідійною інфекцією / Є.А. Литвинець, Л.Я. Литвинець, О.О. Козак. - С.209-210.
Лимфотропная антибиотикотерапия хронического урогенитального хламидиоза и особенности местного иммунитета у мужчин. - С.212.
Мавров, Г. И. Лечение резистестной трихомонадно-бактериальной инфекции / Г.И. Мавров, А.Е. Нагорный, А.А. Ярошенко. - С.212.
Мавров, Г. И. Генитальная папилломавирусная инфекция: новые данные о патогенезе и лечении / Г.И. Мавров, А.Е. Нагорный, А.А. Ярошенко. - С.213.
Особенности фармакодинамики пефлоксацина при лимфотропном введении у мужчин, страдающих хроническим урогенитальным хламидиозом. - С.213-214.
Нет сведений об экземплярах

    Кирилюк, М. Л.
    Пролактинома. Клиника и методы лечения [Текст] / М.Л. Кирилюк // Здоровье мужчины. - 2007. - N 2. - С. 157159.
ГРНТИ

Рубрики: ПРОЛАКТИНОМА--PROLACTINOMA
   ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ--RADIOTHERAPY

   ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ--HYPERPROLACTINEMIAНет сведений об экземплярах