Шифр: ВУ14/2006/3
   Журнал

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. [Текст] : науково - практичний журнал. - ISSN 1681-2786. - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Пономаренко, В. М. Сучасний стан захворюваності осіб непрацездатного віку в Україні / В.М. Пономаренко, В.Л. Весельський, Н.В. Медведовська и др. - С.6
Другие авторы: Весельський В.Л., Медведовська Н.В., Курчатов Г.В., Кульчицька Т.К.
Чепелевська, Л. А. Сучасні та прогнозні тенденції захворюваності на туберкульоз і смертності від нього населення України / Л.А. Чепелевська, О.В. Любінец. - С.10
Нагорна, А. М. Державна реєстрація захворюваваності населення України на професійну онкологічну патологію та шляхи її удосконалення / А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик, П.М. Вітте и др. - С.12
Другие авторы: Варивончик Д.В., Вітте П.М., Степаненко А.В., Грузова Л.М., Соколова М.П., Кириченко О.Є.
Бакалюк, Т. Г. Медико-соціальні аспекти проблеми інтеграції України в Європейський союз / Т.Г. Бакалюк, І.Є. Давидович, С.І. Сміян и др. - С.16
Другие авторы: Давидович І.Є., Сміян С.І., Давидович Є.І., Грималюк Н.В., Бакалюк Т.Г., Насалик Б.Г., Сидоренко О.Л., Погоріла М.А., Дзига С.В.
Якимець, В. М. Особливості сімейно-побутових умов ветеранів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них контингентів / В.М. Якимець. - С.21
Слабкий, Г. О. Динаміка захворюваності дорослого населення Донецької області на хвороби крові та кровотворних органів / Г.О. Слабкий, І.Ю. Батманова. - С.29
Іпатов, А. В. Медико-соціальна характеристика інвалідності внаслідок травм дистальних відділів верхньої кінцівки / А.В. Іпатов, О.В. Сергієні, І.В. Бойко и др. - С.34
Другие авторы: Сергієні О.В., Бойко І.В., Войтчак Т.Г., Ліфаренко Є.Л., Хомяков В.М.
Шатило, В. Й. Тимчасова і стійка втрата працездатності внаслідок парентеральних вірусних гепатитів В і С / В.Й. Шатило, Г.О. Слабкий. - С.39
Децик, О. З. Порівняльний аналіз захворюваності жінок, старших 40 років, як основа для прийняття рішень у практиці сімейної медицини / О.З. Децик, Н.І. Кольцова. - С.43
Гаврилюк, О. Ф. Фактори захворюваності сільського населення та їх значення для забезпечення соціальної справедливості в отриманні медичної допомоги / О.Ф. Гаврилюк. - С.47
Голубчиков, М. В. Методичні підходи до впровадження електронного документообігу в охорону здоров'я України / М.В. Голубчиков, О.С. Коваленгко, Ю.А. Міхненко, К.М.Фархан аль Шияб. - С.52
Другие авторы: Коваленгко О.С., Міхненко Ю.А., К.М.Фархан аль Шияб
Клименко, П. М. Управління лікувальнео-профілактичними закладами на основі системного підходу / П.М. Клименко, О.С. Коваленко. - С.55
Коваленко, О. С. Роль інформаційних технологій при застосуванні медичних стандартів / О.С. Коваленко, К. Стіпхаут. - С.59
Пономаренко, В. М. Аналіз медико-демографічних характеристик країн пострадянського простору і країн-членів Євросоюзу на основі метааналізу міжнародних баз даних / В.М. Пономаренко, О.М. Очередько, В.П. Клименюк. - С.62
Голяченко, О. М. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров'я на регіональноиму рівні / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Л.М. Романюк и др. - С.76
Другие авторы: Шульгай А.Г., Романюк Л.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є., Никитюк О.Я.
Агарков, В. І. Методологічний аналіз і напрямки розвитку сучасних систем охорони здоров'я / В.І. Агарков, І.І. Грищенко, Г.К. Северин. - С.80
Пономаренко, В. М. Стандартизація підготовки кліничного провізора в інтернатурі як перспективна модель підвищення якості надання медичної допомоги населенню України / В.М. Пономаренко, А.Б. Зіменковський, О.Ю. Грем, Зарума Л.Є. - С.86
Другие авторы: Зіменковський А.Б., Грем О.Ю., Зарума Л.Є.
Слабкий, Г. О. До питання організації протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу в столиці України / Г.О. Слабкий, О.В. Юрченко. - С.90
Лехан, В. М. Якість життя як критерій якості медичної допомоги / В.М. Лехан, О.Л. Зюков, А.В. Іпатов. - С.95
Волчек, В. В. Аналіз якості лікувально-діагностичного процесу кардіологічних хворих в спеціалізованих відділеннях / В.В. Волчек. - С.100
Хобзей, М. К. До питання оцінки якості та ефективності надання медичної допомоги населенню Львівської області / М.К. Хобзей. - С.104
Голяченко, А. О. Реабілітація в діяльності сімейного лікаря / А.О. Голяченко. - С.108
ПОбережний, А. Я. Деякі основні результати надання швидкої медичної допомоги сільському населенню Хмельницької області в 2006 році / А.Я. ПОбережний. - С.110
Слабкий, Г. О. Ункціонально-організаційна система надання акушерської допомоги жіночому населенню великого промислового регіону в рамках впровадження сімейної медицини / Г.О. Слабкий, Г.Д. Сидоренко. - С.113
Луцик, О. Б. Вивчення думки лікарів щодо практики та якості призначення лікарських засобів / О.Б. Луцик. - С.114
Пономаренко, В. М. Права пацієнтів (реалії та проблеми). / В.М. Пономаренко, В.Л. Весельський, В.С. Швецов и др. - С.118
Другие авторы: Весельський В.Л., Швецов В.С., Істомін С.В., Новінська М.М.
Филатов, В. Б. Отношение населения к оказанию медицинской помощи, представляемой частными медицинскини организациями в Российской Федерации / В.Б. Филатов, Р.В. Коротких, К.К. Касимовский. - С.122
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)Шифр: ПУ2/2006/4
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 4
Содержание:
Лук'янова, О. М. Медикаментозна корекція склерогенезу як профілактика цирозу печінки у дітей з хронічними вірусними гепатитами / О.М. Лук'янова, В.С. Березенко, А.Г. Ципкун. - С.5
Гнатейко, О. З. Зміна рівня метаболітів оксиду азоту в сироватці крові при природжених вадах серця у новонароджених дітей / О.З. Гнатейко, О.Я. Скляров, І.Ю. Авраменко. - С.11
Чуріліна, А. В. Особливості сучасної кліничної картини неонатальних жовтяниць / А.В. Чуріліна, Л.Ф. Чала, Н.І. Мациніна и др. - С.14
Другие авторы: Чала Л.Ф., Мациніна Н.І., Зуєва Г.В., Масюта Д.І., Москалюк О.М.
Дудник, В. М. Оцінка антианемічної активності рекомбінантного еритропоетину у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / В.М. Дудник. - С.16
Антонець, В. А. Особливості діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей з бронхіальною астмою / В.А. Антонець. - С.23
Каладзе, М. М. Роль ендотоксину кишкової палички і тимічних факторів у регуляції прокоагулянтної та фібринолітичної активності лейкоцитів у підлітків, хворих на рецидивуючий бронхіт / М.М. Каладзе, Л.І. Слобожан. - С.26
Майданник, В. Г. Морфофункціональна характеристика серця і центральна гемодинаміка у дітей та підлітків, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет / В.Г. Майданник, Л.П. Глєбова, В.В. Довгодько, Коротич Т.І. - С.31
Другие авторы: Глєбова Л.П., Довгодько В.В., Коротич Т.І.
Самсон, О. Я. Статевий розвиток та його вплив на кынцевий зрыст хворих з рызною ендокринною патологыэю / О.Я. Самсон, О.В. Большова, Н.А. Спринчук и др. - С.35
Другие авторы: Большова О.В., Спринчук Н.А., Вишневська О.А., Дерев'янко Г.А., Белякова Л.С., Пелещук Т.А.
Литвин, Б. С. Зміни жирнокислотного спектру поту у дітей з вегетативними дисфункціями внаслідок екопатогенного впливу малих доз радіації / Б.С. Литвин. - С.43
Волоха, А. П. Прояви інфекційного синдрому у дітей з гіпогамма-глобулінеміями / А.П. Волоха, Л. І. Чернишова. - С.39
Щудро, С. А. Якість життя підлітків - учнів загальноосвітніх шкіл / С.А. Щудро. - С.46
Чуриліна, А. В. Аспекти етіопатогенезу кон'югаційних жовтяниць / А.В. Чуриліна, О.О. Глуховська. - С.51
Майданник, В. Г. І.В. Троїцький - основоположник вітчизняної педіатрії / В.Г. Майданник. - С.58
Бєлоусов, Ю. В. Професор Іван Віссаріонович Троїцький в Харкові (1902-1919) / Ю.В. Бєлоусов. - С.65
Дука, К. Д. Дніпропетровський період діяльності професора Івана Віссаріоновича Троїцького (1919-1923) / К.Д. Дука, Н.М. Мішина. - С.67
Туманова, Л. Є. Особливості кліничного перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з хронічним пієлонефритом та мікоплазменою інфекцією / Л.Є. Туманова, В.Ю. Жук. - С.70
Дашкевич, В. Є. Корекція йодної недостатності у вагітних в умовах різного ступеня йодного дефіциту / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич. - С.73
Маркін, Л. Б. Корекція гемодинамічних розладів у функціональній системі мати-плацента-плід при загрозі передчасних пологів / Л.Б. Маркін, В.В. Флуд. - С.77
Гудима, О. О. Кисневотранспортна функція крові у породілей з різним ступенем крововтрати в пологах / О.О. Гудима, А.М. Громова. - С.81
Вдовиченко, Ю. П. Клінична оцінка основних лабораторних показників при перитоніті після кесарева розтину / Ю.П. Вдовиченко, В.І. Бойко. - С.85
Тітенко, Т. М. Особливості порушень менструальної функції при дифузних формах ендемічного зобу / Т.М. Тітенко. - С.88
Чубей, Г. В. Особливості кліничного перебігу та діагностики аденоміозу / Г.В. Чубей. - С.92
Децик, О. З. Аналіз смертності та потенціально втрачених років життя жінок в пери- та постменопаузі / О.З. Децик. - С.96
Кондратюк, В. К. Етнографічна та морфологічна оцінка стану придатків матки у пацієнток з пухлиноподібними ураженнями яєчників / В.К. Кондратюк, Т.Д. Задорожна, І.Б. Вовк и др. - С.99
Другие авторы: Задорожна Т.Д., Вовк І.Б., Корнацька А.Г., Ільїна О.І.
Веропотвелян, П. М. Застосування препарату Фемостон для лікування психоемоційного стану у жінок з клімактеричним синдромом / П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, О.М. Панасенко, Дрінь Т.М. - С.104
Другие авторы: Веропотвелян М.П., Панасенко О.М., Дрінь Т.М.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Децик, О. З.
    Аналіз смертності та потенціально втрачених років життя жінок в пери- та постменопаузі [Текст] / О.З. Децик // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2006. - N4. - С. 96 . - ISSN 0031-4048


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: ПУ2/2006/5
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 5
Содержание:
Аряєв, М. Л. Біоетичні проблеми при веденні дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками / М.Л. Аряєв, Н.В. Котова, О.О. Старець. - С.5
Дудник, В. М. Основні форми анемічного синдрому у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, зв'язок з перебігом захворювання та активністю запального процесу / В.М. Дудник, О.О. Пентюк. - С.10
Майданник, В. Г. Варіабельність ритму серця у дітей з енурезом / В.Г. Майданник, Т.Д. Клець, І.О. Мітюряєва. - С.17
Мітюряєва, І. О. Фактори ризику та прогнозування розвитку різних кліничних форм енурезу у дітей / І.О. Мітюряєва. - С.22
Починок, Т. В. Взаємозв'язок стану клітинного імунітету, фагоцитозу та деяких показників кальцій-фосфорного обміну у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, котрі страждають на часті гострі респіраторні вірусні інфекції / Т.В. Починок, О.В. Тяжка, Л.І. Апуховська и др. - С.28
Другие авторы: Тяжка О.В., Апуховська Л.І., Васюкова М.М., Антошкіна А.М., Горобець Н.І., Кухарська Н.Г.
Омельченко, Л. І. Затримка росту та остеопенічний синдром при ревматичних захворюваннях у дітей - патогенез та перспективи корекції / Л.І. Омельченко, В.Б. Ніколаєнко, Н.А. Ларіонова. - С.33
Майданник, В. Г. Умкалор: механізм дії та показання до застосування / В.Г. Майданник. - С.38
Беш, Л. В. Діти, які часто хворіють: сучасний стан проблеми та можливості лікування / Л.В. Беш. - С.49
Крючко, Т. О. Ефективність та безпечність застосування Проспану в комплексному лікуванні дітей з бронхообструктивним синдромом / Т.О. Крючко, Ю.М. Кінаш, Л.М. Рудяга. - С.53
Дашкевич, В. Є. Особливості акушерського анамнезу, соціального статусу, перебігу вігітності й пологів у жіноку з паталогічним прелімінарним періодом / В.Є. Дашкевич, С.Є. Савченко, Т.В. Коломійченко. - С.57
Дашкевич, В. Є. Функціональний стан щитовидної залози у вагітних в умовах різної йодної забезпеченості / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич, М.А. Дербак. - С.60
Барковський, Д. Є. Оптимізація спостереження жінок з набряками вагітних: генетичні та нейроімуноендокринні предиктори їхнього розвитку / Д.Є. Барковський. - С.64
Маркін, Л. Б. Розлади гестаційної трансформації преплацентарного кровоплину / Л.Б. Маркін, О.М. Гірник. - С.67
Козодой, А. В. Особливості стану фетоплацентарного комплексу у жінок пізнього репродуктивного віку / А.В. Козодой. - С.71
Шафарчук, В. М. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з артеріальною гіпертензією / В.М. Шафарчук. - С.73
Апресова, К. Г. Психологічний статус вагітних з артеріальною гіпотонією / К.Г. Апресова, Н.А. Татенко. - С.76
Сергієнко, С. М. Особливості кліничного перебігу вагітності та пологів у жінок різних соматотипів / С.М. Сергієнко. - С.78
Назаренко, Л. Г. Анестезіологічний чинник у пологовому будинку, доброзичливому до дитини: кесарів розтин / Л.Г. Назаренко, В.С. Фесенко, О.М. Нестенко. - С.81
Бойко, В. І. Клінична оцінка результатів мікробіологічних досліджень при перитоніті після кесарева розтину / В.І. Бойко. - С.85
Веропотвелян, П. М. Комплексна терапія бактеріального вагінозу з мікоплазменою та ураплазменою мікстінфекцією у жінок репродуктивного віку / П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, О.Т. Лазаренко, Горук П.С. - С.88
Другие авторы: Веропотвелян М.П., Лазаренко О.Т., Горук П.С.
Корчинська, О. О. Поєднані форми внутрішньоутробних інфекцій: патогенез акушерських і перинатальних ускладнень та їх профілактика / О.О. Корчинська. - С.91
Тітенко, Т. М. Особливості гІпофізарно-яєчникової системи при дифузних формах ендемічного зобу / Т.М. Тітенко. - С.97
Децик, О. З. Інтегральна характеристика стану здоров'я жінок в пери- і постменопаузі / О.З. Децик. - С.101
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Децик, О. З.
    Інтегральна характеристика стану здоров'я жінок в пери- і постменопаузі [Текст] / О.З. Децик // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2006. - N5. - С. 101 . - ISSN 0031-4048


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Децик, О. З.
    Порівняльний аналіз захворюваності жінок, старших 40 років, як основа для прийняття рішень у практиці сімейної медицини [Текст] / О.З. Децик, Н.І. Кольцова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. : Науково - практичний журнал. - 2006. - N3. - С. 43 . - ISSN 1681-2786


Доп.точки доступа:
Кольцова, Н.І.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ПУ2/2006/4
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 4
Содержание:
Лук"янова, О. М. Медикаментозна корекція склерогенезу як профілактика цирозу печінки у дітей з хронічними вірусними гепатитами / О.М. Лук"янова, В.С. Березенко, А.Г. Ципкун. - С.5-10
Гнатейко, О. З. Зміна рівня метаболітів оксиду азоту в сироватці крові при природжених вадах серця у новонароджених дітей / О.З. Гнатейко, О.Я. Скляров, І.Ю. Авраменко. - С.11-13
Особливості сучасної клінічної картини неонатальних жовтяниць . - С.14-16
Дудник, В. М. Оцінка антианемічної активності рекомбінантного еритропоетину у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / В.М. Дудник. - С.16-23
Антонець, В. А. Особливості діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей з бронхіальною астмою / В.А. Антонець. - С.23-26
Каладзе, М. М. Роль ендотоксину кишкової палички і тимічних факторів у регуляції прокоагулянтної та фібринолітичної активності лейкоцитів у підлітків, хворих на рецидивуючий бронхіт / М.М. Каладзе, Л.І. Слобожан. - С.26-30
Морфофункціональна характеристика серця і центральна гемодинаміка у дітей та підлітків, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет. - С.31-34
Статевий розвиток та його вплив на остаточний зріст хворих з різною ендокринною патологією. - С.35-38
Волоха, А. П. Прояви інфекційного синдрому у дітей з гіпогамма-глобулінеміями / А.П. Волоха, Л.І. Чернишова. - С.39-43
Литвин, Б. С. Зміни жирнокислотного спектру поту у дітей з вегетативними дисфункціями внаслідок екопатогенного впливу малих доз радіації / Б.С. Литвин. - С.43-46
Щудро, С. А. Якість життя підлітків - учнів загальноосвітніх шкіл / С.А. Щудро. - С.46-50
Чуриліна, А. В. Аспекти етіопатогенезу кон'югаційних жовтяниць / А.В. Чуриліна, О.О. Глуховська. - С.51-54
Микола Михайлович Коренєв: До 75-річчя від дня народження. - С.55-56
Савелій Савелійович Острополець: До 75-річчя від дня народження. - С.56-57
Майданник, В. Г. І.В. Троїцький - основоположник вітчизняної педіатрії / В.Г. Майданник. - С.58-64
Бєлоусов, Ю. В. Професор Іван Віссаріонович Троїцький в Харкові (1902-1919) / Ю.В. Бєлоусов. - С.65-67
Дука, К. Д. Дніпропетровський період діяльності професора Івана Віссаріоновича Троїцького (1919-1923) / К.Д. Дука, Н.М Мішина. - С.67-69
Туманова, Л. Є. Особливості клінічного перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з хронічним пієлонефритом та мікоплазменою інфекцією / Л.Є. Туманова, В.Ю. Жук. - С.70-73
Дашкевич, В. Є. Корекція йодної недостатності у вагітних в умовах різного ступеня йодного дефіциту / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич. - С.73-77
Гудима, О. О. Кисневотранспортна функція крові у породілей з різним ступенем крововтрати в пологах / О.О. Гудима, А.М. Громова. - С.81-84
Вдовиченко, Ю. П. Клінічна оцінка основних лабораторних показників при перитоніті після кесарева розтину / Ю.П. Вдовиченко, В.І. Бойко. - С.85-88
ТІтенко, Т. М. Особливості порушень менструальної функції при дифузних формах ендемічного зобу / Т.М. ТІтенко. - С.88-91
Чубей, Г. В. Особливості клінічного перебігу та діагностики аденоміозу / Г.В. Чубей. - С.92-95
Децик, О. З. Аналіз смертності та потенціально втрачених років життя жінок в пери- та постменопаузі / О.З. Децик. - С.96-99
Ехографічна та морфологічна оцінка стану придатків матки у пацієнток з пухлиноподібними ураженнями яєчників. - С.99-103
Застосування препарату фемостон для лікування психоемоційного стану у жінок з клімактеричним синдромом . - С.104-106
Маркін, Л. Б. Корекція гемодинамічних розладів у функціональній системі мати-плацента-плід при загрозі передчасних пологів / Л.Б. Маркін, В.В. Флуд. - С.77-80
Нет сведений об экземплярах

    Децик, О. З.
    Аналіз смертності та потенціально втрачених років життя жінок в пери- та постменопаузі [Текст] / О.З. Децик // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2006. - N4. - С. 96-99. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 98-99
Рубрики: ПРЕМЕНОПАУЗА--PREMENOPAUSE
   ПОСТМЕНОПАУЗА--POSTMENOPAUSE

   СМЕРТНОСТЬ--MORTALITYИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ПУ2/2006/5
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 5
Содержание:
Аряєв, М. Л. Біоетичні проблеми при веденні дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками / М.Л. Аряєв, Н.В. Котова, О.О. Старець. - С.5-9
Дудник, В. М. Основні форми анемічного синдрому у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, зв'язок з перебігом захворювання та активністю запального процесу / В.М. Дудник, О.О. Пентюк. - С.10-17
Варіабельність ритму серця у дітей з енурезом. - С.17-21
Мітюряєва, І. О. Фактори ризику та прогнозування розвитку різних клінічних форм енурезу у дітей / І.О. Мітюряєва. - С.22-27
Взаємозв'язок стану клітинного імунітету, фагоцитозу т а деяких показників кальцій-фосфорного обміну у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, котрі страждають на часті гострі респіраторні вірусні інфекції. - С.28-32
Омельченко, Л. І Затримка росту та остеопенічний синдром при ревматичних захворюваннях у дітей - патогенез та перспективи корекції / Л.І Омельченко, В.Б. Ніколаєнко, Н.А. Ларіонова. - С.33-37
Майданник, В. Г. Умкалор: механізм дії та показання до застосування / В.Г. Майданник. - С.38-48
Беш, Л. В. Діти, які часто хворіють: сучасний стан проблеми та можливості лікування / Л.В. Беш. - С.49-52
Крючко, Т. О. Ефективність та безпечність застосування проспану в комплесному лікуванні дітей з обструктивним синдромом / Т.О. Крючко, Ю.М. Кінаш, Л.М. Рудяга. - С.53-56
Дашкевич, В. Є. Особливості акушерського анамнезу, соціального статусу, перебігу вагітності й пологів у жінок з патологічним прелімінарним періодом / В.Є. Дашкевич, С.Є. Савченко, Т.В. Коломійченко. - С.57-59
Дашкевич, В. Є. Функціональний стан щитовидної залози у вагітних в умовах різної йодної забезпеченості / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич, М.А. Дербак. - С.60-63
Барковський, Д. Є. Оптимізація спостереження жінок з набряками вагітних: генетичні та нейроімуноендокринні предиктори їхнього розвитку / Д.Є. Барковський. - С.64-66
Маркін, Л. Б. Розлади гестаційної трансформації преплацентарного кровоплину / Л.Б. Маркін, О.М. Гірник. - С.67-70
Козодой, А. В. Особливості стану фетоплацентарного комплексу у жінок пізнього репродуктивного віку / А.В. Козодой. - С.71-73
Шафарчук, В. М. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з артеріальною гіпертензією / В.М. Шафарчук. - С.73-75
Апресова, К. Г. Психологічний статус вагітних з артеріальною гіпотонією / К.Г. Апресова. - С.76-78
Сергієнко, С. М. Особливості клінічного перебігу вагітності та пологів у жінок різних соматотипів / С.М. Сергієнко. - С.78-80
Назаренко, Л. Г. Анестезіологічний чинник у пологовому будинку, доброзичливому до дитини: кесарів розтин / Л.Г. Назаренко, В.С. Фесенко, О.М. Настенко. - С.81-84
Бойко, В. І. Клінічна оцінка результатів мікробіологічних досліджень при перитоніті після кесарева розтину / В.І. Бойко. - С.85-88
Комплексна терапія бактеріального вагінозу з мікоплазменою та уреплазменою мікст-інфекцією у жінок репродуктивного віку. - С.88-91
Корчинська, О. О Поєднані форми внутрішньоутробних інфекцій: патогенез акушерських і перинатальних ускладнень та їх профілактика / О.О Корчинська. - С.91-97
ТІтенко, Т. М. Особливості гіпофізарно-яєчникової системи при дифузних формах ендемічного зобу / Т.М. ТІтенко. - С.97-100
Децик, О. З. Інтегральна характеристика стану здоров'я жінок в пери- і постменопаузі / О.З. Децик. - С.101-104
Леонід Борисович Маркін: До 60-річчя від дня народження. - С.105
Нет сведений об экземплярах

    Децик, О. З.
    Інтегральна характеристика стану здоров'я жінок в пери- і постменопаузі [Текст] / О.З. Децик // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2006. - N5. - С. 101-104. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 104
Рубрики: ПРЕМЕНОПАУЗА--PREMENOPAUSE
   ПОСТМЕНОПАУЗА--POSTMENOPAUSE

   ЖЕНЩИНЫ--WOMEN

   ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЕ--HEALTH STATUSИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: ЗУ3/2006/4
   

Здоровье женщины [Текст] : всеукраинский научно-практический журнал. - 1998 . - Выходит ежеквартально
2006г. N 4
Содержание:
Гордиенко, С. Международный опыт в обеспечении гендерного равенства изучили в Верховной Раде / С. Гордиенко. - С.17
Децик, О. З. Проблема менопаузи з позицій організації охорони здоров'я / О.З. Децик. - С.37
Камінський, В. В. Сучасний підхід у лікуванні загрози переривання вагітності у жінок, які хворіють або перехворіли на вірусний гепатит В / В.В. Камінський, А.А. Кравець, К.В. Гончар. - С.44
Гончар, К. В. Комплексне лікування загрози переривання вагітності у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В / К.В. Гончар. - С.50
Лакатош, В. П. Стан системи імунітету у вагітних при недоношеній вагітності, яка ускладнена передчасним розривом плодових оболонок / В.П. Лакатош, Н.П. Гончарук, О.М. Корніліна и др. - С.55
Другие авторы: Гончарук Н.П., Корніліна О.М., Лазаренко Л.М., Костенко О.Ю., Бондаренко Н.П.
Білик, Н. М. Профілактичне лікування вагітних групи резику, що загрозливі по виникненню передчасного відшарування плаценти / Н.М. Білик. - С.62
Струк, В. Ф. Перебіг пологів у жінок, які інфіковані парвовірусом В19 / В.Ф. Струк, А.Г. Коломійцева, І.І. Гудивок. - С.65
Грищенко, О. В. Клинические и прогностические аспекты лечения бактериального вагиноза у беременных / О.В. Грищенко, И.В. Лахно, В.Л. Дудко и др. - С.69
Другие авторы: Лахно И.В., Дудко В.Л., Дудко Л.В., Ступак И.И., Сторчак А.В.
Гераскина, Л. Р. Рациональная коррекция микробиологической составляющей иммунной системы слизистых оболочек урогенитального тракта при беременномти / Л.Р. Гераскина, Н.С. Луценко. - С.73
Коханов, І. В. Особливості перебігу вагітності у жінок, хворих на цукровий діабет з підвищеним рівнем антифосфоліпідних антитіл / І.В. Коханов. - С.76
Пісков, Г. Г. Визначення нормальних значень показників обміну заліза у вагітних, плодів і в плаценті / Г.Г. Пісков, І.Д. Іванський. - С.80
Меллина, И. М. Антигипертензивная терапия у беременных с гипертонической болезнью / И.М. Меллина. - С.83
Гайструк, Н. А. Психоемоційний стан і нейроендокринна адаптація у вагітних з артеріальною гіпертензією та їх ефективна корекція / Н.А. Гайструк. - С.87
Апресова, К. Г. Функциональное состояние эндотелия у беременных с артериальной гипотонией / К.Г. Апресова, Н.И. Гончаренко. - С.91
Репина, М. А. Фитопрепараты в лечении заболеваний почек у беременных и отдаленные результаты состояния здоровья их детей / М.А. Репина, В.А. Колчина, С.Р. Кузьмина-Крутецкая и др. - С.94
Другие авторы: Колчина В.А., Кузьмина-Крутецкая С.Р., Стамбулова О.А., Голубенко Н.А.
Процепко, О. О. Сучасний стан надання оперативної допомоги жінкам з генітальним пролапсом на Україні (експертна оцінка) / О.О. Процепко. - С.100
Грищенко, О. В. Пути стимуляции процесса репарации после удаления фоновых процессов эктоцервикса / О.В. Грищенко, А.В. Сторчак, В.И. Останина. - С.103
Татарчук, Т. Ф. Клинико-морфологическая характеристика изолированной и сочетанной лейомиомы матки / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Т.Д. Задорожная, Могилевский Д.М. - С.109
Другие авторы: Косей Н.В., Задорожная Т.Д., Могилевский Д.М.
Лакатош, В. П. Клинический случай атипичного течения эклампсии / В.П. Лакатош, О.Ю. Костенко, Ф.С. Ващук и др. - С.115
Другие авторы: Костенко О.Ю., Ващук Ф.С., Гужевская И.В., Жабицкая Л.А.
Чайка, В. К. Опыт применения диеногеста в комбинации с эстрадиолом в перименопаузе / В.К. Чайка, В.П. Квашенко, Е.Г. Яшина. - С.121
Заварзина, О. О. Инновационные технологии в лечении тяжелых форм гестоза / О.О. Заварзина, Е.В. Жаров, М.Д. Фомин и др. - С.124
Другие авторы: Жаров Е.В., Фомин М.Д., Константинова М.Ю., Рябцева М.В.
Луценко, Н. С. Эффективность лечения Заноцином ОD сальпингоофоритов у женщин, мужья которых страдают воспалительными заболеваниями мочеполового тракта / Н.С. Луценко, Г.Ф. Писаренко. - С.128
Бондаренко, Л. И. Оптимизация лечения первичной дисменореи / Л.И. Бондаренко, Е.В. Иващенко, А.В. Красовская. - С.132
Сокольський, С. Я. Роль Денеболу в лікуванні больового синдрому в гінекологічній практиці / С.Я. Сокольський, О.П. Гнатко, Н.С. Печура и др. - С.137
Другие авторы: Гнатко О.П., Печура Н.С., Чубатий А.І., Коврига П.М.
Товстановская, В. А. "Эротекс" - препарат выбора для местной контрацепции / В.А. Товстановская, И.В. Ус, Вл.В. Подольский. - С.142
Судома, І. О. Особливості формування піноподій у здорових жінок в натуральних, штучних циклах та в циклах із контрольованою гіперстимуляцією яєчників / І.О. Судома, А.Л. Бараненко, Т.Д. Задорожна. - С.146
Маслій, Ю. В. Етіопатогенетичні чинники синдрому слабкої відповіді яєчників в циклах допоміжних репродуктивних технологій / Ю.В. Маслій, Г.Б. Лівшиць, І.О. Судома. - С.152
Резниченко, Г. И. Применение бусерелина при пролиферативных процессах эндометрия - безопасный путь сохранения репродуктивного здоровья / Г.И. Резниченко, Н.Ю. Резниченко, И.М. Белай и др. - С.158
Другие авторы: Резниченко Н.Ю., Белай И.М., Шишкина О.И., Буцан В.Ю.
Сенчук, А. Я. Профилактика послеабортных воспалительных осложнений у женщин группы высокого риска / А.Я. Сенчук, А.В. Заболотная. - С.162
Айкашев, С. А. Основные пути профилактики прерыванияи непланированной беременности в ранних сроках и коррекция осложнений / С.А. Айкашев, В.К. Чайка, В.П. Квашенко, Сай С.Ю. - С.166
Другие авторы: Чайка В.К., Квашенко В.П., Сай С.Ю.
Вальтрекс - препарат второго поколения этиопатогенетической терапии генитального герпеса. - С.171
Лазаренко, Л. М. Прогностичне значення фагоцитарніх тестів при урогенітальному хламідіозі, викликаному моно-або мікст-інфекцією, що передається статевим шляхом / Л.М. Лазаренко, А.В. Руденко, Л.О. Ганова и др. - С.174
Другие авторы: Руденко А.В., Ганова Л.О., Михайленко О.М., Лакатош В.П., Круглікова В.Т., Співак М.Я.
Товстановская, В. А. Исследование эффективности применения препарата "Кагоцел" у больных с хроническим рецидивирующим генитальным герпесом / В.А. Товстановская, И.В. Ус. - С.180
Башмакова, М. А. Генитальные микоплазмы и микоплазменные инфекции / М.А. Башмакова, А.М. Савичева. - С.185
Эволюция поколений пробиотиков обрела природный смысл. - С.191
Браун, Д. Бутоконазола нитрат 2% для лечения вульвовагинального кандидоза / Д. Браун, М.Р. Херцль, Р.Х. Кауфман. - С.197
Фитониринговые препараты и их применение во врачебной практике. - С.202
Богомазова, В. И. Некоторые аспекты семейной патологии: аномалии лицевой части черепа - хейлогнатопалатосхиз / В.И. Богомазова, Н.В. Раденко, В.В. Свиридова, Гульков Ю.К. - С.204
Другие авторы: Раденко Н.В., Свиридова В.В., Гульков Ю.К.
Головко, Т. С. Ультразвуковые и рентгенологические параллели в диагностике мастопатий / Т.С. Головко, А.С. Крахмалева, Л.П. Крахмалева. - С.207
Успенский, Д. А. Комплексная диагностика посттравматического жирового некроза молочной железы / Д.А. Успенский. - С.214
Аряев, Н. Л. Алгоритм медицинского наблюдения детей раннего возроста, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами / Н.Л. Аряев, Н.В. Котова, Е.А. Старец, Жилка Н.Я. - С.217
Другие авторы: Котова Н.В., Старец Е.А., Жилка Н.Я.
Павлишин, Г. А. Перинатальні інфекції у новонароджених: особливості клінічного перебігу на сучасному етапі / Г.А. Павлишин. - С.223
Берестовой, О. А. Кетанов - препарат выбора для купирования хронических тазовых болей / О.А. Берестовой. - С.228
Горовой, В. И. Использование препарата "Yentreve " (дулоксетина) в комплексном лечении женщин со стрессовым недержанием мочи / В.И. Горовой, С.И. Жук, В.П. Головенко, Кулаковская О.В. - С.234
Другие авторы: Жук С.И., Головенко В.П., Кулаковская О.В.
Каминский, В. В. Научно-практический опыт применения левоноргестрел - рилизинг системы: контрацептивные и терапевтические эффекты (обзор литературы) / В.В. Каминский, С.И. Жук, А.Н. Григоренко. - С.237
Ахмед-Халиль, Абу-Сара Хамиль. Урогенитальный микоплазмоз и его роль в акушерско-гинекологической патологии (обзор литературы) / А.С.Х. Ахмед-Халиль, О.Н. Сохина, О.Ю. Костенко и др. - С.247
Другие авторы: Сохина О.Н., Костенко О.Ю., Лакатош В.П., Лазаренко Л.М., Прощенко О.Н.
Крижанівська, А. Є. Лікувальний патоморфоз раку шийки матки Т1b стадії при використанні неад'ювантної терапії / А.Є. Крижанівська, О.В. Каленська, В.І. Левандовський. - С.256
Батечко, С. А. Коллагеновая реставрация стареющей кожи лица / С.А. Батечко. - С.259
Работы, опубликованные в 2006 году. - С.267
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Децик, О. З.
    Проблема менопаузи з позицій організації охорони здоров'я [Текст] / О.З. Децик // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2006. - N4. - С. 37
Рубрики: МЕНОПАУЗА
   ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ

   УКРАИНАИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ГУ1/2006/4
   

Галицький лікарський вісник [Текст] : науково-практичний журнал. - 1994 . - Выходит ежеквартально
2006г. N 4
Содержание:
Андрейчин, С. М. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів та їх корекція / С.М. Андрейчин, Т.В. Лихацька. - С.5-6
Артиш, Ю. П. Імуноморфологічне визначення складових компонентів бронхоасоційованої лімфоїдної тканини при хронічних обструктивних захворюваннях легенів / Ю.П. Артиш, О.Г. Курик, М.Д. Андрєєв. - С.7-8
Бондар, Л. В. Патоморфологія провідної системи серця при гострому інфаркті міокарда / Л.В. Бондар. - С.9-11
Вакалюк, І. П. Клініко-патогенетичні закономірності розвитку скоротливої дисфункції міокарда у хворих на алкогольний цироз печінки / І.П. Вакалюк, Н.В. Іжицька. - С.11-13
Василик, В. М. Вплив корвітину на патоморфологію аерогематичного бар"єру легень щурів з каловим перетонітом / В.М. Василик. - С.14-16
Критерії діагностики та прогнозування перебігу гострих одонтогенних процесів щелепно-лицевої ділянки у дітей. - С.16-18
Горша, О. В. Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексу реабілітаційних заходів у відновлювальному лікуванні хворих на дитячий церебральний параліч / О.В. Горша, Б.А. Насибуллін. - С.18-21
Загуровський, В. М. Експериментально-психологічні дані психотерапії та психофармакотерапії нападів порушення ритму і частоти серцевих скорочень / В.М. Загуровський. - С.21-24
Іванова, Н. С. Експериментальне обгрунтування діагностики перфорацій стінок кореневого каналу і його апікальних сполучень із перирадикулярними тканинами / Н.С. Іванова. - С.25-27
Клименко, В. І. Особливості клініки та мікроелементного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця в процесі тривалої ліпідознижуючої та гепатопротекторної терапії / В.І. Клименко. - С.27-30
Кобрин, О. П. Динаміка клініко-лабораторних показників у хворих на генералізований пародонтит із хронічною хламідійною інфекцією під впливом місцевого застосування препарату "Протефлазід" / О.П. Кобрин, В.І. Герелюк. - С.31-34
Козлова, І. В. Морфологічна характеристика інтерстицію нирки при цукровому діабеті 2 типу / І.В. Козлова. - С.34-36
Кремінська, І. Б. Пероксидне окислення ліпідів в умовах гіперхолестеринемії і максимального фізичного навантаження / І.Б. Кремінська. - С.37-38
Крижанівська, А. Є. Комбіноване лікування хворих на рак шийки матки TIb стадії / А.Є. Крижанівська. - С.39-40
Крутіков, Є. С. Оцінка показників клітинного і гуморального імунітету у хворих, які знаходяться на програмному гемодіалізі / Є.С. Крутіков. - С.41-42
Кукурудз, Н. І. Вивчення порушень функціонального стану геному нейтрофільних гранулоцитів переферійної крові у хворих на генералізований пародонтит та їх корекція амізоном / Н.І. Кукурудз, Л.Є. Ковальчук, В.І. Герелюк. - С.43-46
Кулик, О. М. Вплив ендотоксикозу, викликаного експериментальним гнійним кокситом на метаболічну активність легенів / О.М. Кулик. - С.46-50
Левченко, В. А. Динаміка клінічних проявів вегетосудинної дистонії у молодих людей під впливом лікування верапамілом і курантілом / В.А. Левченко, І.П. Вакалюк. - С.51-53
Литвинець, Є. А. Психопатологічні прояви та їх корекція у хворих на хронічний простатит / Є.А. Литвинець. - С.54-56
Мойсеєнко, І. М. Вплив усадки фіксувальних цементів на тривалість використання незнімних конструкцій зубних протезів / І.М. Мойсеєнко, М.М. Рожко. - С.56-58
Мойсеєнко, Н. М. Особливості трактування офтальмологічних критеріїв диференціальної діагностики струсу і забою головного мозку легкого ступеня / Н.М. Мойсеєнко. - С.58-61
Олійник, О. І. Особливості перебігу псоріатичного артриту в сучасних умовах / О.І. Олійник. - С.56-58
Оринчак, М. А. Антигіпертензивна ефективність лерканидипіну у хволрих з метаболічним синдромом / М.А. Оринчак, О.І. Кочержат. - С.64-67
Пікас, О. Б. Стан системи оксиду азоту (11) у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на хронічний бронхіт / О.Б. Пікас. - С.67-70
Притула, В. П. Інтраопераційна діагностика кістозних трансформацій загальної жовчної протоки у дітей / В.П. Притула. - С.70-72
Пташник, Г. І. Ультраструктура гемокапілярів та власної оболонки звивистих сім"яних канальців у чоловіків похилого віку / Г.І. Пташник. - С.72-73
Рожко, О. М. Поширеність зубо-щелепних аномалій у дітей Прикарпаття , які проживають в різних екологічних умовах / О.М. Рожко, В.П. Неспрядко. - С.74-77
Савченкова, Л. В. Вплив ліпофлавону з ацелізином на аденілнуклеотидний обмін у щурів з хронічною серцевою недостатністю / Л.В. Савченкова, Т.В. Афоніна. - С.77-80
Слугоцька, І. В. Деформованість еритроцитів та цитокіновий профіль в умовах гемічної гіпоксії у хворих на залізодифіцитну анемію / І.В. Слугоцька. - С.81-83
Стефанко, С. Л. Перебіг вагітності та пологів у вагітних жінок із гестаційним ожирінням / С.Л. Стефанко. - С.83-85
Тащук, В. К. Вплив кверцитину в умовах постінфарктного ремоделювання лівого шлуночка та формування гемоденамічної і нейрогуморальної відповіді на етапі міокардіального пошкодження та на фоні спостереження / Тащук В.К., Хашмі Міссаоуі. - С.85-87
Тимків, І. С. Вплив виду йодовмісного середника та наявність антитіл до пероксидази тиреоцитів на перебіг вагітності та пологів / І.С. Тимків. - С.87-90
Фесенко, В. С. Мультимодальна спинальна анестезия для кесаревого розтину : якість і тривалість післяопераційного знеболювання / В.С. Фесенко. - С.90-93
Цицюра, О. О. Особливості клініко-параклінічного перебігу ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку / О.О. Цицюра. - С.93-96
Юсипчук, У. В. Клініко-функціональні характеристики порушень мозкового і переферійного кровопливу у хворих на артеріальну гіпертензію / У.В. Юсипчук. - С.96-98
Заранський, М. В. Особливості імунізації та реабілітації дітей з онкогематологічною патологією / М.В. Заранський. - С.99-100
Особливості комбінованого знеболення нижніх молярів в амбулаторній стоматології. - С.101-103
Матвейко, Г. Б. Прогнозування ускладнень вагітності та пологів у вагітних жінок із герпетичною і цитомегаловірусною інфекцією / Г.Б. Матвейко, М.М. Осипчук. - С.103-105
Інтеграція Болонського процесу у вищу медичну освіту. - С.106-108
Геник, С. М. Біблія - джерело мудрості про людину / С.М. Геник. - С.108-111
Підвищення фаховості студентів випускного курсу залишається вимогою часу. - С.111-112
Децик, О. З. Результати аналізу захворюваності жінок старше 40 років за даними самооцінки здоров"я та медичних оглядів як основа моделювання потреби в медичній допомозі / О.З. Децик. - С.113-115
Основні аспекти ревматологічної служби на рівні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. - С.116-117
Федорків, Н. Б. Використання ланцюга офіційних статистичних показників для оцінки перебігу різних періодів вагітності , пологів і перенатальних станів у сільських районах / Н.Б. Федорків, Н.І. Кольцова. - С.118-120
Шевчук, М. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку абдомінальної хірургії в Івано-Франківській області / М.Г. Шевчук, В.І. Пилипчук. - С.121-124
Нейко, Є. М. Сучасні підходи до діагностики і лікування алергічних захворювань. Значення специфічної імунотерапії (за матеріалами 2 з"їзду алергологів України / Є.М. Нейко, Н.В. Чернюк. - С.125-127
Гаврилюк, Н. С. Сучасні погляди на етіологію , патогенез та напрямки медикаментозного впливу на хронічні (повні) ерозії шлунку / Н.С. Гаврилюк. - С.128-133
Геник, С. М. Роль кровоносних судин в пухлинному рості / С.М. Геник. - С.133-136
Грабан, А. Ю. Нові підходи до хвороби Паркінсона / А.Ю. Грабан, В. Куран. - С.137-139
Нейко, Є. М. Сучасні погляди на цироз печінки / Є.М. Нейко, О.А. Шаповал. - С.140-142
Патогенетичні механізми прогресування хронічного обструктивного захворювання легень у хворих, інфікованих Chlamudia pneumoniae. - С.142-147
Нет сведений об экземплярах

    Децик, О. З.
    Результати аналізу захворюваності жінок старше 40 років за даними самооцінки здоров"я та медичних оглядів як основа моделювання потреби в медичній допомозі [Текст] / О.З. Децик // Галицький лікарський вісник : Наук.-практ. часопис. - 2006. - N4. - С. 113-115. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ--MORBIDITY
   ЖЕНЩИН ЗДОРОВЬЯ ОХРАНА--WOMEN'S HEALTHНет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ГУ1/2007/1
   

Галицький лікарський вісник [Текст] : науково-практичний журнал. - 1994 . - Выходит ежеквартально
2007г. N 1
Содержание:
Коваль, С. М. Природа інсулінорезистентності. Причинно-наслідковий взаємозв"язок з артеріальною гіпертензією / С.М. Коваль, І.О. Снігурська. - С.5-10
Нейко, Є. М. Епігенетичні механізми регуляйії активності генів і мультифакторні хвороби / Є.М. Нейко, Л.Є. Ковальчук, Н.В. Чернюк. - С.11-14
Атеросклеротичне ураження судин різних басейнів у хворих на системний червоний вовчак. - С.15-17
Барінова, М. Е. Регуляція активності тирозинфосфатаз метаболітами арахідонової кислоти в динаміці запально-репаративного процесу за умов цукрового діабету 2 типу / М.Е. Баринова ; М.Е. Баринова. - С.17-19
Боцюрко, В. І. Клініко-патогенетична оцінка ефективності комплексного лікування біфтопом та епадолом порушеного ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу з явищами стеатогепатозу / В.І. Боцюрко, І.О. Костіцька. - С.20-22
Василик, В. М. Вплив корвітину на функціональну активність сурфактангу легень білих щурів з каловим перитонітом / В.М. Василик. - С.23-24
Василишин, У. Р. Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування імудону як засобу імунопрофілактики та імуно-терапії інфекційно-алергічних захворювань слизової оболонки порожнини рота при користуванні знімними конструкціями зубних протезів / У.Р. Василишин, Г.М. Ерстенюк. - С.25-26
Стан здоров"я дітей йолодефіцитного гірського регіону Прикарпаття. - С.27-29
Гінчицька, Л. В. Структурно-функціональна характеристика скелету щурів при постоваріоектомічній моделі експериментального остеопорозу / Л.В. Гінчицька. - С.29-32
Гриб, В. А. Клініко-нейрофізіологічне дослідження функціонального стану периферичних нервів на ранньому етапі цукрового діабету 1 та 2 типів / В.А. Гриб. - С.32-38
Дельва, Д. Ю. Стан перекисного окислення ліпідів, активність антиоксидантного захисту та показники ендогенної інтоксикації у дітей та підлітків, хворих на епілепсію в процесі лікування / Д.Ю. Дельва. - С.36-38
Зуб, Л. О. Деякі особливості процесів антиоксидантного захисту у хворих на хронічний гломерулонефрит різних вікових груп / Л.О. Зуб. - С.39-41
Іванова, Н. С. Шляхи підвищення ефективності діагностики стану кореневого каналу при перфорації його стінки та апікального сполучення перирадикулярними тканинами / Н.С. Іванова. - С.41-44
Імунний статус у хворих на ревматичну хворобу серця. - С.45-48
Механіко-математичне обгрунтування товщини каркасів металокерамічних зубних протезів. - С.48-50
Курик, О. Г. Патогістологія передсердно-шлуночкового пучка та його ніжок у померлих від гострої коронарної недостатності та інфаркту міокарда / О.Г. Курик, Л.В. Атаманюк, Л.В. Боднар. - С.51-54
Реакція нейроно-гліального комплексу м"язо-кишкового нервового сплетіння стравоходу після однобічного перетину вагосимпатичного стовбура. - С.54-56
Лизин, Т. М. Ультраструктурні зміни плаценти у жінок з передчасними пологами / Т.М. Лизин. - С.57-58
Нюшко, Т. Ю. Структурно-функціональні зміни та діастолічна функція лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу 2 стадії в залежності від добового профілю артеріального тиску / Т.Ю. Нюшко. - С.59-60
Палійчук, І. В. Вивчення функціонального стану геному епітеліоцитів слизової оболонки порожнини рота у хворих на різні форми протезного стоматиту / І.В. Палійчук, Л.Є. Ковальчук, Г.М. Ерстенюк. - С.61-65
Пікас, О. Б. Жирнокислотний склад ліпідів сироватки крові та конденсату видихнутого повітря у хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень та порівняльний аналіз їх показників / О.Б. Пікас. - С.66-68
Притула, В. П. Мініінвазивні хірургічні втручання при ехінококових кістах у дітей / В.П. Притула. - С.68-71
Характеристика епітеліального і мезенхімального компонентів плеоморфної аденоми привушної слинної залози у первинних і рецидивних пухлинах. - С.71-75
Савка, В. Г. Патофізіологічний аналіз орієнтаційної будови , фазового зсуву кристалічної речовини при кореляційно-оптичному дослідженні нирок та умов розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому / В.Г. Савка. - С.73-75
Морфологічні зміни в стінці тонкої і товстої кишки при експериментальному перитоніті. - С.76-78
Тащук, В. К. Швидкісні показники кровотоку та показники периферичного опору сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця / В.К. Тащук, Д.В. Шорікова, М.О. Гінгуляк. - С.79-81
Бондаренко, М. В. Випадок ранньої пренатальної діагностики нерозділених близнюків-омфолопагів / М.В. Бондаренко, Л.В. Костенко, М.Р. Мицкан. - С.76-78
Лоприл і амлодил та нові перспективи лікування гострої лівошлуночкової недостатності . (Клінічне спостереження). - С.84-85
Укуси змій у дітей та їх лікування. - С.85-86
Клепач, М. С. Термічна травма. Класифікація, клініка, діагностика та надання невідкладної лікарської допомоги / М.С. Клепач. - С.87-92
Нейко, Є. М. Моральний аспект соціально-професійної орієнтації студентської молоді / Є.М. Нейко, Н.В. Скробач. - С.93-94
Створення умов для післядипломної підготовки лікарів-ортопедів за Булонським процесом. - С.94-96
Волинський, А. І. Поширеність артеріальної гіпертензії серед сільського населення Івано-Франківської області / А.І. Волинський, І.М. Горбась. - С.97-100
Децик, О. З. Медико-організаційні аспекти профілактики хвороб системи кровообігу у жінок в пери- і постменопаузі / О.З. Децик. - С.100-103
Чуйко, Н. Я. Клініко-патологоанатомічний аналіз структури смертності хворих з цереброваскулярними хворобами за даними централізованого патологоанатомічного відділення при Івано-Франківській обласній клінічній лікарні за 2001-2005 рр / Н.Я. Чуйко. - С.103-105
Геник, С. М. Роль метаболічного синдрому у виникненні атеротромбозу / С.М. Геник, С.І. Геник, М.Б. Федорків. - С.106-108
Козлова, І. В. Роль подоцитів у розвитку діабетичної нефропатії / І.В. Козлова. - С.108-111
Ленчук, Т. Л. Методи проміневої діагностики у вивченні стану кісткового апарату при мієломній хворобі / Т.Л. Ленчук. - С.111-113
Нейко, Н. В. Хронічний пародонтит та атеросклероз : сучасний стан проблеми / Н.В. Нейко, Н.О. Стасюк. - С.114-116
Федоров, С. В. Медіатори запалення та хронічна серцева недостатність / С.В. Федоров. - С.117-120
Марцинковський, І. Б. Лікарі-випускники медичного факультету Київського університету - знайомі Т.Шевченка / І.Б. Марцинковський. - С.121-122
Нет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ВУ14/2006/3
   Журнал

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. [Текст] : науково - практичний журнал. - ISSN 1681-2786. - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Сучасний стан захворюваності осіб непрацездатного віку вУкраїні. - С.6-9
Чепелевська, Л. А. Сучасні та прогнозні тенденції захворюваності на туберкульоз і смертності від нього населення України / Л.А. Чепелевська, О.В. Любінець. - С.10-12
Державна реєстрація захворюваності населення України на професійну онкологічну патологію та шляхи її удосконалення. - С.12-15
Медико-соціальні аспекти проблеми інтеграції України в Європейський Союз. - С.16-20
Якимець, В. М. Особливості сімейно-побутових умов ветеранів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них контингентів / В.М. Якимець. - С.21-28
Слабкий, Г. О Динаміка захворюваності дорослого населення Донецької області на хвороби крові та кровотворних органів / Г.О Слабкий, І.Ю. Батманова. - С.29-34
Медико-соціальна характеристика інвалідності внаслідок травм дистальних відділів верхньої кінцівки. - С.34-38
Шатило, В. Й. Тимчасова і стійка втрата працездатності внаслідок парентеральних вірусних гепатитів В і С / В.Й. Шатило, Г.О Слабкий. - С.39-42
Децик, О. З. Порівняльний аналіз захворюваності жінок, старших 40 років, як основа для прийняття рішень у практиці сімейної медицини / О.З. Децик, Н.І. Кольцова. - С.43-46
Гаврилюк, О. Ф. Фактори захворюваності сільського населення та їх значення для забезпечення соціальної справедливості в отриманні медичної допомоги / О.Ф. Гаврилюк. - С.47-51
Методичні підходи до впровадження електронного документообігу в охорону здоров"я України. - С.52-55
Клименко, П. М Управління лікувально-профілактичними закладами на основі системного підходу / П.М Клименко, О.С. Коваленко. - С.55-58
Коваленко, О. С. Роль інформаційних технологій при застосуванні медичних стандартів / О.С. Коваленко, К. Стіпхаут. - С.59-61
Пономаренко, В. М. Аналіз медико-демографічних характеристик країн пострадянського простору і країн-членів Євросоюзу на основі мета-аналізу міжнародних баз даних / В.М. Пономаренко, О.М. Очередько, В.П. Клименюк. - С.62-75
Інформаційне забезпечення управління охороною здоров"я на регіональному рівні. - С.76-79
Агарков, В. І. Методологічний аналіз і напрямки розвитку сучасних систем охорони здоров"я / В.І. Агарков, І.І. Грищенко, Г.К. Северин. - С.80-85
Стандартизація підготовки клінічного провізора в інтернатурі як перспективна модель підвищення якості надання медичної допомоги населенню України. - С.86-89
Слабкий, Г. О До питання організації протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІДУ в столиці України / Г.О Слабкий, О.В. Юрченко. - С.90-95
Лехан, В. М. Якість життя як критерій якості медичної допомоги / В.М. Лехан, О.Л. Зюков, А.В. Іпатов. - С.95-100
Волчек, В. В. Аналіз якості лікувально-діагностичного процесу кардіологічних хворих в спеціалізованих відділеннях / В.В. Волчек. - С.100-103
Хобзей, М. К. До питання оцінки якості та ефективності надання медичної допомоги населенню Львівської області / М.К. Хобзей. - С.104-107
Голяченко, А. О. Реабілітація в діяльності сімейного лікаря / А.О. Голяченко. - С.108-109
Побережний, А. Я. Деякі основні результати надання швидкої медичної допомоги сільському населенню Хмельницької області в 2006 році / А.Я. Побережний. - С.110-112
Слабкий, Г. О Функціонально-організаційна система надання акушерської допомоги жіночому населенню великого промислового регіону в рамках впровадження сімейної медицини / Г.О Слабкий, Г.Д. Сидоренко. - С.113
Луцик, О. Б. Вивченя думки лікарів щодо практики та якості призначення лікарських засобів / О.Б. Луцик. - С.114-117
Права пацієнтів (реалії та проблеми). - С.118-121
Отношение населения к оказанию медицинской помощи,предоставляемой частными медицинскими организациями в Российской Федерации. - С.122-128
Марцінковський, І. Б. Медичний факультет Київського університету у творах Т.Г.Шевченка / І.Б. Марцінковський. - С.129-131
Нет сведений об экземплярах

    Децик, О. З.
    Порівняльний аналіз захворюваності жінок, старших 40 років, як основа для прийняття рішень у практиці сімейної медицини [Текст] / О.З. Децик, Н.І. Кольцова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - N3. - С. 43-46. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ--MORBIDITY
   КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД--CLIMACTERIC

   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICEДоп.точки доступа:
Кольцова, Н.І.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ЗУ3/2007/2
   

Здоровье женщины [Текст] : всеукраинский научно-практический журнал. - 1998 . - Выходит ежеквартально
2007г. N 2
Содержание:
Жилка, Н. Я. Деякі питання підготовки акушерів-гінекологів щодо профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини / Н.Я. Жилка, Т.І. Тарасова, Г.О. Слабкий. - С.26-28.
Успенский, Д. А. К вопросу о подготовке семейных врачей ранней диагностике рака молочной железы / Д.А. Успенский. - С.29-30.
Перинатальные инфекции (научно-доказательные подходы к оказанию помощи). - С.31-47.
Опросник ЭГРИ как инструмент оценки методологического качества руководств по клинической практике. - С.48-51.
Білик, Н. М. Вплив профілактичної терапії на перебіг пологів та стан новонароджених у вагітних групи ризику з виникнення передчасного відшарування плаценти / Н.М. Білик. - С.52-54.
Рожковская, Н. Н. Вильпрафен в амбулаторной терапии смешанных урогенитальных инфекций при беременности / Н.Н. Рожковская, Я.В. Рожковский. - С.55-58.
Ткаченко, Р. О. Перинатальні аспекти епідурального знеболювання пологів / Р.О. Ткаченко. - С.59-62.
Мониторинг патологии шейки матки у беременных. - С.63-67.
Манзюк, Е. Е. Особенности экосистемы родовых путей у беременных с геморроем / Е.Е. Манзюк, Э.Б. Яковлева. - С.68-70.
Пісков, Г. Г. Стан фетоплацентарної системи при латентному дефіциті заліза в організмі жінки / Г.Г. Пісков, І.Д. Іванський, С.С. Дем'яненко. - С.72-77.
Гайструк, Н. А. Профілактика пізнього гестозу у вагітних з гіпертензивним синдромом щляхом використання Магне-В6 та Карбонату / Н.А. Гайструк, А.Н. Гайструк. - С.78-80.
Игнатко, И. В. Патогенез, диагностика и терапия раннего токсикоза беременых / И.В. Игнатко, А.И. Давыдов. - С.82-87.
Струк, В. Ф. Концентрація альфа-туморнекротичного фактору в сироватці крові у вагітних, інфікованих папіломавірусами hpv-6 та hpv-11 / В.Ф. Струк. - С.88-91.
Венцківський, Б. М. Стан фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень у жінок, які перенесли сифілітичну інфекцію / Б.М. Венцківський, О.В. Башинська. - С.92-96.
Ефименко, О. А. Менеджмент менопаузы: роль гинеколога в выборе менопаузальной гормонотерапии пациенткам с гипертензией / О.А. Ефименко. - С.97-99.
Децик, О. З. Якість життя та здоров'я жінок у пери- і постменопаузі / О.З. Децик. - С.100-103.
Тактика лікування жінок з аденоміозом в поєднанні з запальними процесами геніталій в залежності від морфофункціонального стану органів-мішеней. - С.104-107.
Тихомиров, А. Л. Амоксициллин/клавулант - адекватный подход к лечению воспалительных заболеваний женских половых органов / А.Л. Тихомиров, С.И. Сарсания. - С.108-115.
Гнатко, Е. П. Комбинированные препараты местного назначения в лечении вагинальных инфекций / Е.П. Гнатко. - С.116-118.
Томпсон, Д. Биоадгезивная система локального введения лекарственного препарата / Д. Томпсон, Л.Р. Сол. - С.120-123.
Іванюта, Л. І. Застосування препаратів Флуомізін і Гінофлор при лікуванні вагінітів різної етіології та відновлення нормальної флори піхви / Л.І. Іванюта, І.І. Ракша, І.О. Баранецька. - С.124-126.
Рощина, Г. Ф. Современные подходы к тактике ведения больных с урогенитальными расстройствами в период климактерия / Г.Ф. Рощина. - С.127-134.
Іванюта, Л. І. Порівняльна характеристика груп жінок буковинського регіону із різним статусом фертильності (епідеміологічне дослідження) / Л.І. Іванюта, О.В. Хасаян. - С.135-140.
Берестовой, О. А. Генитальный эндометриоз: так что же мы лечим? / О.А. Берестовой. - С.141-146.
Клінічні та терапевтичні аспекти застосування бусерину при ендометріозі у жінок великого промислового міста. - С.148-150.
Ласачко, С. А. Клинический опыт применения внуриматочной левоноргестрел-рилизинг-системы у пациенток с дисгормональными заболеваниями органов малого таза и молочных желез / С.А. Ласачко, Е.Г. Яшина, В.П. Квашенко. - С.151-157.
Жук, С. И. Индивидуальный подход к коррекции нарушений оварио-менструального цикла / С.И. Жук, Е.А. Ночвина, Л.Д. Захурдаева. - С.158-162.
Зміни гормонального гомеостазу у жінок з пухлиноподібними ураженнями яєчників у динаміці лікування. - С.164-167.
Ласачко, С. А. Опыт применения аналога гонадотропного рилизинг-гормона "Бусерина" у женщин с сочетанными гиперпластическими процессами эндометрия и молочной железы / С.А. Ласачко, Ю.А. Малова. - С.168-171.
Оптимизация лечения и профилактики синехий малых половых губ у девочек. - С.172-175.
Резников, В. А. Протефлазид в комплексной терапии иммунологического бесплодия / В.А. Резников, И.А. Феськова. - С.176-177.
Маслій, Ю. В. Запліднення in vitro у природних циклах як альтернативна лікувальна тактика у пацієнтів із синдромом слабкої відповіді яєчників на стимуляцію гонадотропінами / Ю.В. Маслій, І.О. Судома. - С.178-182.
Прогнозування порушень репродуктивного здоров'я мешканок промислового регіону з екстрагенітальними захворюваннями, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи. - С.183-186.
Луценко, Н. С. Коррекция гиперпролактинемии у женщин после аборта / Н.С. Луценко, Л.Р. Гераскина. - С.187-190.
Основы регуляции лактогенеза в послеродовом и постабортном периодах. - С.192-196.
Кутасевич, Я. Ф. Опыт комплексного лечения папилломавирусной инфекции с применением препаратов Колломак и Кагоцел / Я.Ф. Кутасевич, И.А. Олейник. - С.197-200.
Подольський, В. В. Ефективність застосування препарату Дістрептаза в акушерсько-гінекологічній практиці / В.В. Подольський. - С.201-204.
Застосування інактивованої герпетичної вакцини (БІОГЕРП) у хворих на часторецидивуючий генітальний герпес. - С.206-211.
Кришталь, В. В. Цефагил - новый стимулятор сексуальной функции у женщин и мужчин / В.В. Кришталь. - С.212-214.
Врожденный порок развития сердца плода - фиброэластоз эндокарда: опыт пренатальной диагностики и патогистологического исследования. - С.215-220.
Янковский, Д. С. Биологическая характеристика и перспективы использования отдельных видов микроорганизмов в составе пробиотиков / Д.С. Янковский, Г.С. Дымент. - С.221-234.
Создание нового мультипробиотика на основе симбмоза сахаролитических бактерий и экстракта прополиса. - С.235-241.
Батман, Ю. А. Содержание макро- и микроэлементов в пуповинной крови у новорожденных различных клинических групп / Ю.А. Батман. - С.242-246.
Лепихов, П. А. Ультразвуковая диагностика неотложных состояний в педиатрии / П.А. Лепихов, Г.Н. Турпакова, В.Н. Мальцев. - С.247-253.
Мельник, М. М. Маркери ангіогенезу раку молочної залози / М.М. Мельник; . - С.254-260.
Яценко, Л. Д. Улучшение результатов лечения больных немелкоклеточным раком легкого при использовании полиплатиллена в адъювантном химиотерапевтическом режиме / Л.Д. Яценко. - С.262-265.
Haggerty, C. L. Новые подходы в лечении воспалительных заболеваний органов малого таза: обзор новых рандомизированных клинических исследований / C.L. Haggerty, R.B. Ness. - С.266.
Simms, I. Взаимосвязь между инфицированием Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis и воспалительными заболеваниями органов малого таза / I. Simms, K. Eastick, H. Mallinson. - С.266-268.
Mellenius, H. Высокая частота выявления Mycoplasma genitalium при неспецифическом уретрите и цервиците. Результаты нового исследования, проведенного в Швеции / H. Mellenius, J. Boman, E.N. Lundquist. - С.268.
Ness, R. B. Оценка эффективности лечения воспалительных заболеваний органов малого таза в амбулаторных условиях и госпиталях. Результаты рандомизированного исследования PEACH / R.B. Ness, D.E. Soper, R.L. Holley. - С.268-269.
Bevan, C. D. Эффективность и безопасность азитромицина в монотерапии или в комбинации с метронидазолом по сравнению с двумя стандартными режимами антибактериальной терапии в лечении воспалительных заболеваний органов малого таза / C.D. Bevan, G.L. Ridgway, C.D. Rothermel. - С.269.
Частота і структура артеріальної гіпертензії в країнах світу. - С.270-272.
Нет сведений об экземплярах

    Децик, О. З.
    Якість життя та здоров'я жінок у пери- і постменопаузі [Текст] / О.З. Децик // Здоровье женщины. - 2007. - N 2. - С. 100-103.
ГРНТИ

Рубрики: МЕНОПАУЗА--MENOPAUSE
   КАЧЕСТВО ЖИЗНИ--QUALITY OF LIFE

   ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ--HEALTH SURVEYSНет сведений об экземплярах