(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ОУ2/2006/3
   

Одеський медичний журнал [Текст] : науково-практичний журнал. - 1997 . - Выходит раз в два месяца
2006г. N 3
Содержание:
Противірусна дія офіцінальних препаратів Е- амінокапронової кислоти й унітіолу щодо вірусу грипу птахів. - С.4-8
Горбань, Є. М. Адренергічна і холінергічна регуляція глюкокортикоїдної функції надниркових залоз та інсулогенної функції підшлункової залози дорослих і старих щурів у ранні терміни після одноразового опромінення / Є.М. Горбань, Н.В. Топольнікова. - С.9-13
Годован, В. В. Тканинне дихання і окиснювальне фосфорилування у мітохондріях серця при експериментальній міокардіодистрофії та її медикаментозній корекції / В.В. Годован, В.Й. Кресюн, І.Й. Сейфулліна. - С.13-17
Ферментативний метод оцінки стану кісткової тканини. - С.17-21
Особливості фармакокінетики 14С-рибофлавіну в організмі мишей при його внутрішньосудинному введенні. - С.21-23
Нетюхайло, Л. Г. Вміст вільних жирних кислот у крові на різних стадіях експериментальної опікової хвороби при застосуванні препарату "Кріохор" / Л.Г. Нетюхайло. - С.24-25
Петелкакі, А. В. Морфометричні порушення імунокомпетентних органів і надниркових залоз, спричинені черепно-мозковою травмою, та ефекти пентоксифіліну і L-депренілу / А.В. Петелкакі. - С.25-28
Сторчило, О. В Фармакокорекція порушень транспорту гліцину в тонкій кишці нащадків опромінених тварин / О.В Сторчило, В.К Напханюк, О.А. Багірова. - С.29-31
Шнайдер, С. А. Активність РНКаз підщелепних слинних залоз на різних етапах онтогенезу щурів, отриманих від опромінених попередників / С.А. Шнайдер. - С.31-33
Ануфрієва, Л. В. Статеві особливості впливу терапії амлодипіном на показники варіабельності серцевого ритму у пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією на амбулаторному етапі / Л.В. Ануфрієва, М.І. Яблучанський. - С.34-37
Бабій, Р. І. Ефективність застосування коригувального гелю "Мальцит" при протезуванні знімними зубними протезами пацієнтів із гіпосалівацією / Р.І. Бабій. - С.37-39
Гешелін, С. О. Диференційна діагностика доброякісних захворювань і раку щитоподібної залози у визначенні обсягу хірургічної операції / С.О. Гешелін, С.Р. Петров, О.І. Кравченко. - С.40-43
Вплив блокаторів кальцієвих каналів на показники внутрішньосерцевої гемодинаміки в найближчому післяопераційному періоді у хворих із супровідною артеріальною гіпертензією. - С.43-45
Гончарук, С. Ф. Наявність супровідної патології у дітей з бронхіальною астмою залежно від віку і ступеня тяжкості захворювання / С.Ф. Гончарук, Г.В. Касьяненко. - С.45-47
Функціональна активність нейтрофілів і моноцитів периферичної крові хворих на В-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію. - С.48-50
Дубініна, В. Г. Генетичні аспекти розвитку раку ендометрія / В.Г. Дубініна, В.М. Боброва. - С.50-57
Особливості стану органів гастродуоденальної і гепатобіліарної зон при обмеженій склеродермії у дітей на сучасному етапі. - С.58-60
Путієнко, О. О. Порівняльна оцінка результатів вітреальної хірургії регматогенного відшарування сітківки, ускладненого розвинутими стадіями проліферативної вітреоретинопатії з використанням різних методів візуалізації очного дна / О.О. Путієнко. - С.60-64
Струк, В. Ф. Поширеність папіломавірусної інфекції у вагітних / В.Ф. Струк. - С.65-67
Ухаль, О. М. Функціональні порушення сечового міхура і морфологічні зміни його епітеліального шару у хворих на хронічний цистит / О.М. Ухаль. - С.67-70
Федорук, О. С. Клінічна ефективність адреноблокатора Дженокард у терапії доброякісної гіперплазії простати / О.С. Федорук, А.І Гоженко, К.А. Владиченко. - С.70-72
Хухліна, О. С Взаємозв'язок розладів стану протеїназо-інгібіторної системи і сполучної тканини у патогенезі прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки / О.С Хухліна. - С.72-75
Чеботарьова, М. О. Порівняльний аналіз динаміки сироваткового вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів у жінок, прооперованих із приводу трубно-перитонеальної безплідності / М.О. Чеботарьова. - С.75-78
Бородина, Г. Л. Анализ динамики первичной инвалидности вследствие саркоидоза в Республике Беларусь / Г.Л. Бородина. - С.79-82
Степула, В. В. Рак шийки матки в Україні: проблеми і розв'язання / В.В. Степула, О.В. Лук"янчук, А.І. Рибін. - С.83-86
Нет сведений об экземплярах

    Гончарук, С. Ф.
    Наявність супровідної патології у дітей з бронхіальною астмою залежно від віку і ступеня тяжкості захворювання [Текст] / С.Ф. Гончарук, Г.В. Касьяненко // Одеський медичний журнал. - 2006. - N3. - С. 45-47. - Бібліогр.: с. 47
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   СОПУТСТВУЮЩИЕ БОЛЕЗНИ--COMORBIDITY

   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Касьяненко, Г.В.

Нет сведений об экземплярахШифр: МУ5/2006/3
   

Медицинская ребилитация, курортология, физиотерапия [Текст] : научно-практичний журнал. - Киев : ООО "Тамед", 1994 - . - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Стадний, В. П. Деякі аспекти застосування інфрапелотерапії при курортному лікуванні хворих з травмами і захворюваннями кістково-суглобового апарату / В.П. Стадний, М.І. Пустовойт, Є.О. Косовєров и др. - С.3
Другие авторы: Пустовойт М.І., Косовєров Є.О., Козак С.В., Нікітушкіна В.М., Маковецький О.М., Макарченко О.Є.
Дехтярьов, Ю. П. Рухові режими у осіб з різним рівнем фізичного здоров"я та факторами ризику ішемічної хвороби серця / Ю.П. Дехтярьов. - С.7
Ежов, В. В. Изучение возможности оптимизации восстановительного лечения больных артериальной гипертензией / В.В. Ежов, А.П. Головченко, Л.В. Ежова, Коломиец П.И. - С.10
Другие авторы: Головченко А.П., Ежова Л.В., Коломиец П.И.
Рачиба, О. А. Эффективность применения ультразвука в комплексном лечении больных с артериальной гипертензией в условиях стационара / О.А. Рачиба, О.Н. Роздильськая. - С.13
Шандра, А. В. Применение энапа в комплексном санаторном лечении больных ишемической болезнью сердца / А.В. Шандра. - С.16
Товт-Коршинська, М. І. Поєднане застосування кортикостероїдів та антилейкотрієнового препарату у пульмонологічній реабілітації хворих на бронхіальну астму / М.І. Товт-Коршинська, П.П. Добра, І.В. Чопей и др. - С.18
Другие авторы: Добра П.П., Чопей І.В., Лемко І.С., Копинець І.І., Вороб"євська С.А., Корабельшикова М.О.
Гончарук, С. Ф. Особенности динамики спирографических показателей у детей с бронхиальной астмой на протяжении курса лечения в камере искусственного микроклимата соляного аэрозоля / С.Ф. Гончарук, Т.И. Федорчук, А.В. Касьяненко. - С.20
Асанов, Э. О. Возрастные изменения состояния симпатоадреналовой системы при адаптации к периодической гипоксии / Э.О. Асанов, М.В. Беликова. - С.23
Анохіна, С. В. Корекція порушень структурно-функціонального стану еритроцитів у хворих на метаболічний синдром / С.В. Анохіна. - С.26
Золотарева, Т. А. Оценка биологического действия пелоидов разных типов и месторождений в эксперименте / Т.А. Золотарева, Е.С. Павлова, Б.А. Насибуллин, Ручкина А.С. - С.29
Другие авторы: Павлова Е.С., Насибуллин Б.А., Ручкина А.С.
Алексеенко, Н. А. Информативность физиологических показателей экспериментальных животных при прогнозной оценке торфяных пелоидов / Н.А. Алексеенко, С.Г. Гуща, Л.В. Тихоход. - С.32
Олешко, А. Я. Патогенентическое обоснование антиоксидантного эффекта некоторых физических лечебных факторов / А.Я. Олешко. - С.35
враменко, М. Л. Концепція ароматерапії за умов центрів професійної реабілітації інвалідів / М.Л. враменко, Д.А. Кузнєцов. - С.39
Біленький, К. Е. Гідромінеральні лікувальні ресурси північної частини Арабатської стрілки як складова створення та розвитку курортної території / К.Е. Біленький. - С.41
Герасимова, Н. А. Санаторно-курортна реабілітація в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз студентів / Н.А. Герасимова, О.А. Бабуріна, І.М. Смольська, Умінська Ю.В. - С.44
Другие авторы: Бабуріна О.А., Смольська І.М., Умінська Ю.В.
Суняйкін, Б. С. Щодо комплексного лікування хворих з порушеннями секреторно-видільної функції нирок при хронічному пієлонефриті за умов санаторію / Б.С. Суняйкін. - С.46
Стеблюк, В. В. Синдром менеджера в практиці медичної реабілітації / В.В. Стеблюк. - С.48
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ОУ2/2006/3
   

Одеський медичний журнал [Текст] : науково-практичний журнал. - 1997 . - Выходит раз в два месяца
2006г. N 3
Содержание:
Противірусна дія офіцінальних препаратів Е- амінокапронової кислоти й унітіолу щодо вірусу грипу птахів. - С.4-8
Горбань, Є. М. Адренергічна і холінергічна регуляція глюкокортикоїдної функції надниркових залоз та інсулогенної функції підшлункової залози дорослих і старих щурів у ранні терміни після одноразового опромінення / Є.М. Горбань, Н.В. Топольнікова. - С.9-13
Годован, В. В. Тканинне дихання і окиснювальне фосфорилування у мітохондріях серця при експериментальній міокардіодистрофії та її медикаментозній корекції / В.В. Годован, В.Й. Кресюн, І.Й. Сейфулліна. - С.13-17
Ферментативний метод оцінки стану кісткової тканини. - С.17-21
Особливості фармакокінетики 14С-рибофлавіну в організмі мишей при його внутрішньосудинному введенні. - С.21-23
Нетюхайло, Л. Г. Вміст вільних жирних кислот у крові на різних стадіях експериментальної опікової хвороби при застосуванні препарату "Кріохор" / Л.Г. Нетюхайло. - С.24-25
Петелкакі, А. В. Морфометричні порушення імунокомпетентних органів і надниркових залоз, спричинені черепно-мозковою травмою, та ефекти пентоксифіліну і L-депренілу / А.В. Петелкакі. - С.25-28
Сторчило, О. В Фармакокорекція порушень транспорту гліцину в тонкій кишці нащадків опромінених тварин / О.В Сторчило, В.К Напханюк, О.А. Багірова. - С.29-31
Шнайдер, С. А. Активність РНКаз підщелепних слинних залоз на різних етапах онтогенезу щурів, отриманих від опромінених попередників / С.А. Шнайдер. - С.31-33
Ануфрієва, Л. В. Статеві особливості впливу терапії амлодипіном на показники варіабельності серцевого ритму у пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією на амбулаторному етапі / Л.В. Ануфрієва, М.І. Яблучанський. - С.34-37
Бабій, Р. І. Ефективність застосування коригувального гелю "Мальцит" при протезуванні знімними зубними протезами пацієнтів із гіпосалівацією / Р.І. Бабій. - С.37-39
Гешелін, С. О. Диференційна діагностика доброякісних захворювань і раку щитоподібної залози у визначенні обсягу хірургічної операції / С.О. Гешелін, С.Р. Петров, О.І. Кравченко. - С.40-43
Вплив блокаторів кальцієвих каналів на показники внутрішньосерцевої гемодинаміки в найближчому післяопераційному періоді у хворих із супровідною артеріальною гіпертензією. - С.43-45
Гончарук, С. Ф. Наявність супровідної патології у дітей з бронхіальною астмою залежно від віку і ступеня тяжкості захворювання / С.Ф. Гончарук, Г.В. Касьяненко. - С.45-47
Функціональна активність нейтрофілів і моноцитів периферичної крові хворих на В-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію. - С.48-50
Дубініна, В. Г. Генетичні аспекти розвитку раку ендометрія / В.Г. Дубініна, В.М. Боброва. - С.50-57
Особливості стану органів гастродуоденальної і гепатобіліарної зон при обмеженій склеродермії у дітей на сучасному етапі. - С.58-60
Путієнко, О. О. Порівняльна оцінка результатів вітреальної хірургії регматогенного відшарування сітківки, ускладненого розвинутими стадіями проліферативної вітреоретинопатії з використанням різних методів візуалізації очного дна / О.О. Путієнко. - С.60-64
Струк, В. Ф. Поширеність папіломавірусної інфекції у вагітних / В.Ф. Струк. - С.65-67
Ухаль, О. М. Функціональні порушення сечового міхура і морфологічні зміни його епітеліального шару у хворих на хронічний цистит / О.М. Ухаль. - С.67-70
Федорук, О. С. Клінічна ефективність адреноблокатора Дженокард у терапії доброякісної гіперплазії простати / О.С. Федорук, А.І Гоженко, К.А. Владиченко. - С.70-72
Хухліна, О. С Взаємозв'язок розладів стану протеїназо-інгібіторної системи і сполучної тканини у патогенезі прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки / О.С Хухліна. - С.72-75
Чеботарьова, М. О. Порівняльний аналіз динаміки сироваткового вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів у жінок, прооперованих із приводу трубно-перитонеальної безплідності / М.О. Чеботарьова. - С.75-78
Бородина, Г. Л. Анализ динамики первичной инвалидности вследствие саркоидоза в Республике Беларусь / Г.Л. Бородина. - С.79-82
Степула, В. В. Рак шийки матки в Україні: проблеми і розв'язання / В.В. Степула, О.В. Лук"янчук, А.І. Рибін. - С.83-86
Нет сведений об экземплярах

    Гончарук, С. Ф.
    Наявність супровідної патології у дітей з бронхіальною астмою залежно від віку і ступеня тяжкості захворювання [Текст] / С.Ф. Гончарук, Г.В. Касьяненко // Одеський медичний журнал. - 2006. - N3. - С. 45-47. - Бібліогр.: с. 47
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   СОПУТСТВУЮЩИЕ БОЛЕЗНИ--COMORBIDITY

   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Касьяненко, Г.В.

Нет сведений об экземплярах

    Гончарук, С. Ф.
    Особенности динамики спирографических показателей у детей с бронхиальной астмой на протяжении курса лечения в камере искусственного микроклимата соляного аэрозоля [Текст] / С.Ф. Гончарук, Т.И. Федорчук, А.В. Касьяненко // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия : Научно-практичний журнал. - 2006. - N3. - С. 20
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ
   ДЫХАНИЕ

   ФИЗИОТЕРАПИЯДоп.точки доступа:
Федорчук, Т.И.; Касьяненко, А.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)