Шифр: ПУ2/2006/3
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 3
Содержание:
Майданник, В. Г. Гипофосфатемический ( витамин D- резистентный ) рахит у детей / В.Г. Майданник. - С.5
Гнатейко, О. З. Роль генетичних чинникків у виникненні природжених вад розвитку нирок у дітей / О.З. Гнатейко, І.Ю. Кулачковська, О.Л. Личковська, Косцик Н.Р. - С.14
Другие авторы: Кулачковська І.Ю., Личковська О.Л., Косцик Н.Р.
Дудник, В. М. Динаміка показників активності запального процесу в процесі фармакотерапіі анемічного синдрому у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / В.М. Дудник. - С.17
Роєва, Л. В. Динаміка змін електрофізіологіі міокарда та рівня працездатності у дітей з вторинною кардіоміопатією / Л.В. Роєва. - С.23
Починок, Т. В. Метод прогнозування формування недиферинційованої дисплазії сполучної тканини та порушень імунітету у дітей / Т.В. Починок, О.В. Тяжка, А.М. Антошкіна и др. - С.27
Другие авторы: Тяжка О.В., Антошкіна А.М., Васюкова М.М., Горобець Н.І., кухарська Н.Г.
Бобер, Л. Й. Особливості зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у хворих на муковісцидоз та целіакію / Л.Й. Бобер, Я.В. Возниця, О.З. Гнатейко, Макух Г.В., Парунян Л.М. - С.32
Другие авторы: Возниця Я.В., Гнатейко О.З., Макух Г.В., Парунян Л.М.
Лукашук, В. Д. Психологічні порушення при хронічних гастродуоденальних захворюваннях у дітей та типи їх психоматиної конституції / В.Д. Лукашук, Л.М. Головатюк, Н.В. Алексєєнко и др. - С.38
Другие авторы: Головатюк Л.М., Алексєєнко Н.В., Баб'як В.М., Коссак І.Б., Ходаківська С.П., Єсипова С.І., Дмитришин Б.Я.
Волянська, Л. А. Деякі особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією / Л.А. Волянська, С.С. Левенець, Т.М. Косовська, Бурбела Е.І. - С.42
Другие авторы: Левенець С.С., Косовська Т.М., Бурбела Е.І.
Фролова, Т. В. Рівень популяційного здоров'я та поширеність остеопенії серед дитячого населення промислового регіону / Т.В. Фролова. - С.46
Майданник, В. Г. Ефективність та безпечність застосування Проспану при гострому бронхіті у дітей / В.Г. Майданник, С.Ю. Свойкіна. - С.49
Мокія-Сербіна, С. О. Застосування препарату Ехінацея композитум на тлі базисної терапії при бронхіальній астмі у дітей за наявності персистенції вірусів / С.О. Мокія-Сербіна, Т.В. Литвинова. - С.52
Борисенко, М. І. Застосування Гастритолу в комплексному лікуванні хронічного гастродуоденіту у дітей / М.І. Борисенко, Н.К. Махровська, Т.В. Стеценко. - С.57
Романенко, Т. Г. Сучасний стан проблеми наркоманії та вагітності / Т.Г. Романенко, М.В. Зеленська. - С.63
Резніченко, Г. І. Порушення процесів гомеостазу у вагітних з пізнім гестозом і прегестозом та шляхи їх корекції / Г.І. Резніченко, Г.В. Головко. - С.67
Козодой, А. В. Особливості акушерської та перинатальної патології у жінок пізнього репродуктивного віку / А.В. Козодой. - С.71
Веропотвелян, П. М. Вплив нервово-психічного напруження на перебіг вагітності та пологів у молодих жінок / П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, О.М. Панасенко, Шевченко А.С. - С.74
Другие авторы: Веропотвелян М.П., Панасенко О.М., Шевченко А.С.
Коханевич, Є. В. Пологи у жінок з хронічною HCV-інфекцією / Є.В. Коханевич, Н.В. Харченко, Р.М. Міцода. - С.77
Галич, С. Р. Показники перебігу пологів в умовах інтрапартальної анальгезії / С.Р. Галич, І.А. Анчева. - С.80
Вдовиченко, Ю. П. Кліничні аспекти перитоніту після кесарева розтину / Ю.П. Вдовиченко, В.І. Бойко. - С.83
Сергієнко, С. М. Перебіг післяпологового періоду та стан новонароджених у жінок з метаболічним синдромом / С.М. Сергієнко. - С.87
Орчаков, В. О. Сучасні уявлення про формування та визначення кількості амніотичної рідини / В.О. Орчаков, О.О. Дрозд. - С.90
Вдовиченко, Ю. П. Оптимізація медико-соціальної допомоги зі збереження репродуктивного здоров'я дівчаток-підлітків / Ю.П. Вдовиченко, Т.М. Тітенко. - С.96
Вовк, І. Б. Принципи консервативного лікування жінок репродуктивного віку з пухлиноподібним ураженням яєчників / І.Б. Вовк, В.К. Кондратюк, А.Г. Корнацька, Чубей Г.Б. - С.98
Другие авторы: Кондратюк В.К., Корнацька А.Г., Чубей Г.Б.
Громова, А. М. Характеристика білків гострої фази та кровообігу органів малого таза при запальних захворюваннях придатків матки / А.М. Громова, О.М. Зятина. - С.101
Мельников, С. М. Вплив хірургічного лікування на сексуальне здоров'я / С.М. Мельников. - С.105
Кобеляцький, Ю. Ю. Свічки Моваліса як компонент комплексної терапії вторинної дисменореї у пацієнток з ендометріозом / Ю.Ю. Кобеляцький. - С.109
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: ПУ2/2006/4
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 4
Содержание:
Лук'янова, О. М. Медикаментозна корекція склерогенезу як профілактика цирозу печінки у дітей з хронічними вірусними гепатитами / О.М. Лук'янова, В.С. Березенко, А.Г. Ципкун. - С.5
Гнатейко, О. З. Зміна рівня метаболітів оксиду азоту в сироватці крові при природжених вадах серця у новонароджених дітей / О.З. Гнатейко, О.Я. Скляров, І.Ю. Авраменко. - С.11
Чуріліна, А. В. Особливості сучасної кліничної картини неонатальних жовтяниць / А.В. Чуріліна, Л.Ф. Чала, Н.І. Мациніна и др. - С.14
Другие авторы: Чала Л.Ф., Мациніна Н.І., Зуєва Г.В., Масюта Д.І., Москалюк О.М.
Дудник, В. М. Оцінка антианемічної активності рекомбінантного еритропоетину у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / В.М. Дудник. - С.16
Антонець, В. А. Особливості діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей з бронхіальною астмою / В.А. Антонець. - С.23
Каладзе, М. М. Роль ендотоксину кишкової палички і тимічних факторів у регуляції прокоагулянтної та фібринолітичної активності лейкоцитів у підлітків, хворих на рецидивуючий бронхіт / М.М. Каладзе, Л.І. Слобожан. - С.26
Майданник, В. Г. Морфофункціональна характеристика серця і центральна гемодинаміка у дітей та підлітків, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет / В.Г. Майданник, Л.П. Глєбова, В.В. Довгодько, Коротич Т.І. - С.31
Другие авторы: Глєбова Л.П., Довгодько В.В., Коротич Т.І.
Самсон, О. Я. Статевий розвиток та його вплив на кынцевий зрыст хворих з рызною ендокринною патологыэю / О.Я. Самсон, О.В. Большова, Н.А. Спринчук и др. - С.35
Другие авторы: Большова О.В., Спринчук Н.А., Вишневська О.А., Дерев'янко Г.А., Белякова Л.С., Пелещук Т.А.
Литвин, Б. С. Зміни жирнокислотного спектру поту у дітей з вегетативними дисфункціями внаслідок екопатогенного впливу малих доз радіації / Б.С. Литвин. - С.43
Волоха, А. П. Прояви інфекційного синдрому у дітей з гіпогамма-глобулінеміями / А.П. Волоха, Л. І. Чернишова. - С.39
Щудро, С. А. Якість життя підлітків - учнів загальноосвітніх шкіл / С.А. Щудро. - С.46
Чуриліна, А. В. Аспекти етіопатогенезу кон'югаційних жовтяниць / А.В. Чуриліна, О.О. Глуховська. - С.51
Майданник, В. Г. І.В. Троїцький - основоположник вітчизняної педіатрії / В.Г. Майданник. - С.58
Бєлоусов, Ю. В. Професор Іван Віссаріонович Троїцький в Харкові (1902-1919) / Ю.В. Бєлоусов. - С.65
Дука, К. Д. Дніпропетровський період діяльності професора Івана Віссаріоновича Троїцького (1919-1923) / К.Д. Дука, Н.М. Мішина. - С.67
Туманова, Л. Є. Особливості кліничного перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з хронічним пієлонефритом та мікоплазменою інфекцією / Л.Є. Туманова, В.Ю. Жук. - С.70
Дашкевич, В. Є. Корекція йодної недостатності у вагітних в умовах різного ступеня йодного дефіциту / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич. - С.73
Маркін, Л. Б. Корекція гемодинамічних розладів у функціональній системі мати-плацента-плід при загрозі передчасних пологів / Л.Б. Маркін, В.В. Флуд. - С.77
Гудима, О. О. Кисневотранспортна функція крові у породілей з різним ступенем крововтрати в пологах / О.О. Гудима, А.М. Громова. - С.81
Вдовиченко, Ю. П. Клінична оцінка основних лабораторних показників при перитоніті після кесарева розтину / Ю.П. Вдовиченко, В.І. Бойко. - С.85
Тітенко, Т. М. Особливості порушень менструальної функції при дифузних формах ендемічного зобу / Т.М. Тітенко. - С.88
Чубей, Г. В. Особливості кліничного перебігу та діагностики аденоміозу / Г.В. Чубей. - С.92
Децик, О. З. Аналіз смертності та потенціально втрачених років життя жінок в пери- та постменопаузі / О.З. Децик. - С.96
Кондратюк, В. К. Етнографічна та морфологічна оцінка стану придатків матки у пацієнток з пухлиноподібними ураженнями яєчників / В.К. Кондратюк, Т.Д. Задорожна, І.Б. Вовк и др. - С.99
Другие авторы: Задорожна Т.Д., Вовк І.Б., Корнацька А.Г., Ільїна О.І.
Веропотвелян, П. М. Застосування препарату Фемостон для лікування психоемоційного стану у жінок з клімактеричним синдромом / П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, О.М. Панасенко, Дрінь Т.М. - С.104
Другие авторы: Веропотвелян М.П., Панасенко О.М., Дрінь Т.М.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Гнатейко, О. З.
    Зміна рівня метаболітів оксиду азоту в сироватці крові при природжених вадах серця у новонароджених дітей [Текст] / О.З. Гнатейко, О.Я. Скляров, І.Ю. Авраменко // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2006. - N4. - С. 11 . - ISSN 0031-4048


Доп.точки доступа:
Скляров, О.Я.; Авраменко, І.Ю.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Роль генетичних чинникків у виникненні природжених вад розвитку нирок у дітей [Текст] / О.З. Гнатейко, І.Ю. Кулачковська, О.Л. Личковська, Косцик Н.Р. // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2006. - N3. - С. 14 . - ISSN 0031-4048


Доп.точки доступа:
Гнатейко, О.З.; Кулачковська, І.Ю.; Личковська, О.Л.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Особливості зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у хворих на муковісцидоз та целіакію [Текст] / Л.Й. Бобер, Я.В. Возниця, О.З. Гнатейко, Макух Г.В., Парунян Л.М. // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2006. - N3. - С. 32 . - ISSN 0031-4048


Доп.точки доступа:
Бобер, Л.Й.; Возниця, Я.В.; Гнатейко, О.З.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Роль генетичних чинників у виникненні природжених вад розвитку нирок у дітей [Текст] / О.З. Гнатейко, І.Ю. Кулачковська, І.Ю. Личковська, Н.Р. Косцик // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2006. - N3. - С. 14-16. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 16
Рубрики: ПОЧЕК БОЛЕЗНИ--KIDNEY DISEASES
   АНОМАЛИИ--ABNORMALITIES

   ГЕНЕТИКА--GENETICS

   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Гнатейко, О.З.; Кулачковська, І.Ю.; Личковська, І.Ю.; Косцик, Н.Р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Особливості зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у хворих на муковісцидоз та целіакію [Текст] / Л.Й. Бобер, Я.В. Возниця, О.З. Гнатейко та ін. // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2006. - N3. - С. 32-37. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 37
Рубрики: КИСТОЗНЫЙ ФИБРОЗ--CYSTIC FIBROSIS
   ЦЕЛИАКИЯ--CELIAC DISEASE

   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Бобер, Л.Й.; Возниця, Я.В.; Гнатейко, О.З.; Макух, Г.В.; Парунян, Л.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ПУ2/2006/4
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 4
Содержание:
Лук"янова, О. М. Медикаментозна корекція склерогенезу як профілактика цирозу печінки у дітей з хронічними вірусними гепатитами / О.М. Лук"янова, В.С. Березенко, А.Г. Ципкун. - С.5-10
Гнатейко, О. З. Зміна рівня метаболітів оксиду азоту в сироватці крові при природжених вадах серця у новонароджених дітей / О.З. Гнатейко, О.Я. Скляров, І.Ю. Авраменко. - С.11-13
Особливості сучасної клінічної картини неонатальних жовтяниць . - С.14-16
Дудник, В. М. Оцінка антианемічної активності рекомбінантного еритропоетину у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / В.М. Дудник. - С.16-23
Антонець, В. А. Особливості діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей з бронхіальною астмою / В.А. Антонець. - С.23-26
Каладзе, М. М. Роль ендотоксину кишкової палички і тимічних факторів у регуляції прокоагулянтної та фібринолітичної активності лейкоцитів у підлітків, хворих на рецидивуючий бронхіт / М.М. Каладзе, Л.І. Слобожан. - С.26-30
Морфофункціональна характеристика серця і центральна гемодинаміка у дітей та підлітків, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет. - С.31-34
Статевий розвиток та його вплив на остаточний зріст хворих з різною ендокринною патологією. - С.35-38
Волоха, А. П. Прояви інфекційного синдрому у дітей з гіпогамма-глобулінеміями / А.П. Волоха, Л.І. Чернишова. - С.39-43
Литвин, Б. С. Зміни жирнокислотного спектру поту у дітей з вегетативними дисфункціями внаслідок екопатогенного впливу малих доз радіації / Б.С. Литвин. - С.43-46
Щудро, С. А. Якість життя підлітків - учнів загальноосвітніх шкіл / С.А. Щудро. - С.46-50
Чуриліна, А. В. Аспекти етіопатогенезу кон'югаційних жовтяниць / А.В. Чуриліна, О.О. Глуховська. - С.51-54
Микола Михайлович Коренєв: До 75-річчя від дня народження. - С.55-56
Савелій Савелійович Острополець: До 75-річчя від дня народження. - С.56-57
Майданник, В. Г. І.В. Троїцький - основоположник вітчизняної педіатрії / В.Г. Майданник. - С.58-64
Бєлоусов, Ю. В. Професор Іван Віссаріонович Троїцький в Харкові (1902-1919) / Ю.В. Бєлоусов. - С.65-67
Дука, К. Д. Дніпропетровський період діяльності професора Івана Віссаріоновича Троїцького (1919-1923) / К.Д. Дука, Н.М Мішина. - С.67-69
Туманова, Л. Є. Особливості клінічного перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з хронічним пієлонефритом та мікоплазменою інфекцією / Л.Є. Туманова, В.Ю. Жук. - С.70-73
Дашкевич, В. Є. Корекція йодної недостатності у вагітних в умовах різного ступеня йодного дефіциту / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич. - С.73-77
Гудима, О. О. Кисневотранспортна функція крові у породілей з різним ступенем крововтрати в пологах / О.О. Гудима, А.М. Громова. - С.81-84
Вдовиченко, Ю. П. Клінічна оцінка основних лабораторних показників при перитоніті після кесарева розтину / Ю.П. Вдовиченко, В.І. Бойко. - С.85-88
ТІтенко, Т. М. Особливості порушень менструальної функції при дифузних формах ендемічного зобу / Т.М. ТІтенко. - С.88-91
Чубей, Г. В. Особливості клінічного перебігу та діагностики аденоміозу / Г.В. Чубей. - С.92-95
Децик, О. З. Аналіз смертності та потенціально втрачених років життя жінок в пери- та постменопаузі / О.З. Децик. - С.96-99
Ехографічна та морфологічна оцінка стану придатків матки у пацієнток з пухлиноподібними ураженнями яєчників. - С.99-103
Застосування препарату фемостон для лікування психоемоційного стану у жінок з клімактеричним синдромом . - С.104-106
Маркін, Л. Б. Корекція гемодинамічних розладів у функціональній системі мати-плацента-плід при загрозі передчасних пологів / Л.Б. Маркін, В.В. Флуд. - С.77-80
Нет сведений об экземплярах

    Гнатейко, О. З.
    Зміна рівня метаболітів оксиду азоту в сироватці крові при природжених вадах серця у новонароджених дітей [Текст] / О.З. Гнатейко, О.Я. Скляров, І.Ю. Авраменко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2006. - N4. - С. 11-13. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 13
Рубрики: ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ--HEART DEFECTS, CONGENITAL
   НОВОРОЖДЕННЫЙ--INFANT, NEWBORNДоп.точки доступа:
Скляров, О.Я.; Авраменко, І.Ю.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ПУ2/2007/1
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2007г. N 1
Содержание:
Майданник, В. Г. Ефективність антибактеріальної терапії пієлонефриту у дітей за результатами систематичних оглядів та мета-аналізу / В.Г. Майданник. - С.5
Тяжка, О. В. Визначення схильності дітей до захворювань та їх реабілітація- основа первинної профілактики в педіатрії / О.В. Тяжка. - С.17
Павлишин, Г. А. Комплексна патогенетична терапія новонароджених з проявами перинатальних інфекцій / Г.А. Павлишин. - С.19
Нагорна, Н. В. Раціональне лікування дітей з захворюваннями гастродуоденальної зони / Н.В. Нагорна, О.В. Бордюгова, Г.В. Дубова и др. - С.23
Другие авторы: Бордюгова О.В., Дубова Г.В., Конопко Н.М., Четверик Н.О.
Борисенко, М. І. Стан місцевого імунітету шлунка та дванадцятипалої кишки при хронічному гастродуоденіті у дітей / М.І. Борисенко. - С.28
Горбась, В. А. Порівняльна характеристика перебігу позагоспітальних пневмоній у дітей різного віку / В.А. Горбась, О.І. Сміян, Т.П. Бинда. - С.34
Тяжка, О. В. Особливості мінерального обміну у дітей з алергічною схильністю / О.В. Тяжка, Л.О. Левадна. - С.37
Мітюряєва, І. О. Ефективність медикаментозного лікування первинної форми енурезу у дітей / І.О. Мітюряєва, В.Г. Майданник. - С.40
Кіцера, Н. І. Деякі аспекті медико-генетичного консультування жінок репродукційного віку з лімфомою Годжкіна в анамнезі / Н.І. Кіцера, О.З. Гнатейко, Р.С. Поліщук и др. - С.47
Другие авторы: Гнатейко О.З., Поліщук Р.С., Шпарик Я.В., Гельнер Н.В.
Нечитайло, Ю. М. Цефалгія у дітей - якість життя та ефективність лікарських засобів / Ю.М. Нечитайло, Н.І. Ковтюк, І.Д. Шкробанець. - С.53
Бодня, К. І. Нове в діагностиці та лікуванні паразитарних інвазій / К.І. Бодня. - С.55
Віталій Григорович Майданник (до 50-річчя від дня народження). - С.59
Ігор Леонідович Бабій (до 60-річчя від дня народження). - С.62
Дашкевич, В. Є. Вагітність за умов йодного дефіциту - як фактор стимуляції зобогенезу / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич. - С.64
Чайка, В. К. Комплексна программа ведення вагітних з інфекцією нирок / В.К. Чайка, Ю.О. Талапаєнко, С.В. Чермних. - С.72
Савченко, С. Є. Тироїдний гомеостаз у жінок зі слабістю пологової діяльності, що розвинулась після патологічного прелімінарного періоду / С.Є. Савченко. - С.77
Апресова, К. Г. Вплив ендотеліальних факторів на перебіг вагітності у хворих з артеріальною гіпотонією / К.Г. Апресова, Т.В. Радош, Н.Р. Косинчук. - С.80
Козодой, А. В. Тактика ведення вагітності у жінок з гіперандрогенією в анамнезі / А.В. Козодой. - С.82
Авраменко, Т. В. Комплекс лікувально-профілактичних заходів для вагітних, хворих на цукровий діабет, з антифосфоліпідним синдромом / Т.В. Авраменко, О.І. Жданович, Т.В. Коломійченко, Коханов І.В. - С.85
Другие авторы: Жданович О.І., Коломійченко Т.В., Коханов І.В.
Хомінська, З. Б. Перебіг першої половини вагітності та динаміка гормональних показників після екстракорпорального запліднення з донацією ооцитів / З.Б. Хомінська, Л.Є. Туманова, В.І. Банніков. - С.87
Бойко, В. І. Клініко-морфологічні аспекти перитоніту після кесарева розтину / В.І. Бойко. - С.91
Вовк, І. Б. Стан клітинної ланки імунної системи та роль системи антифосфоліпідних антитіл у жінок репродуктивного віку з пухлиноподібними ураженнями яєчників / І.Б. Вовк, В.П. Чернишов, В.К. Кондратюк, Донський Б.В. - С.93
Другие авторы: Чернишов В.П., Кондратюк В.К., Донський Б.В.
Дубініна, В. Г. Ідентифікація нових генів-маркерів раку ендометрія на підставі поліморфізму ISSR-регіонів ДНК / В.Г. Дубініна, В.П. Доменюк, Т.Г. Вербицька и др. - С.97
Другие авторы: Доменюк В.П., Вербицька Т.Г., Літовкік К.В., Бубнов В,В.
Яремчук, Т. П. Особливості перебігу та пологів в програмі доказової медицини у жінок з пролікованим сифілісом / Т.П. Яремчук, А.Ф. Шрамкевич, Г.Є. Левчук, Согуйко І.Р. - С.100
Другие авторы: Шрамкевич А.Ф., Левчук Г.Є., Согуйко І.Р.
Веропотвелян, П. М. Бактеріальний вагіноз репродуктивного віку та його целеспрямована терапія препаратами гексикон і вагілак / П.М. Веропотвелян, В.Г. Гінзбург, М.П. Веропотвелян и др. - С.103
Другие авторы: Гінзбург В.Г., Веропотвелян М.П., Панасенко О.М., Шевченко А.С.
Кондратюк, В. К. Сучасні уявлення щодо патогенетичних механізмів ураження репродуктивної системи у жінок з пухлиноподібними ураженнями яєчників / В.К. Кондратюк. - С.107
Нет сведений об экземплярах

   
    Деякі аспекті медико-генетичного консультування жінок репродукційного віку з лімфомою Годжкіна в анамнезі [Текст] / Н.І. Кіцера, О.З. Гнатейко, Р.С. Поліщук и др // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2007. - N1. - С. 47 . - ISSN 0031-4048


Доп.точки доступа:
Кіцера, Н.І.; Гнатейко, О.З.; Поліщук, Р.С.

Нет сведений об экземплярах