(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ГУ1/2006/4
   

Галицький лікарський вісник [Текст] : науково-практичний журнал. - 1994 . - Выходит ежеквартально
2006г. N 4
Содержание:
Андрейчин, С. М. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів та їх корекція / С.М. Андрейчин, Т.В. Лихацька. - С.5-6
Артиш, Ю. П. Імуноморфологічне визначення складових компонентів бронхоасоційованої лімфоїдної тканини при хронічних обструктивних захворюваннях легенів / Ю.П. Артиш, О.Г. Курик, М.Д. Андрєєв. - С.7-8
Бондар, Л. В. Патоморфологія провідної системи серця при гострому інфаркті міокарда / Л.В. Бондар. - С.9-11
Вакалюк, І. П. Клініко-патогенетичні закономірності розвитку скоротливої дисфункції міокарда у хворих на алкогольний цироз печінки / І.П. Вакалюк, Н.В. Іжицька. - С.11-13
Василик, В. М. Вплив корвітину на патоморфологію аерогематичного бар"єру легень щурів з каловим перетонітом / В.М. Василик. - С.14-16
Критерії діагностики та прогнозування перебігу гострих одонтогенних процесів щелепно-лицевої ділянки у дітей. - С.16-18
Горша, О. В. Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексу реабілітаційних заходів у відновлювальному лікуванні хворих на дитячий церебральний параліч / О.В. Горша, Б.А. Насибуллін. - С.18-21
Загуровський, В. М. Експериментально-психологічні дані психотерапії та психофармакотерапії нападів порушення ритму і частоти серцевих скорочень / В.М. Загуровський. - С.21-24
Іванова, Н. С. Експериментальне обгрунтування діагностики перфорацій стінок кореневого каналу і його апікальних сполучень із перирадикулярними тканинами / Н.С. Іванова. - С.25-27
Клименко, В. І. Особливості клініки та мікроелементного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця в процесі тривалої ліпідознижуючої та гепатопротекторної терапії / В.І. Клименко. - С.27-30
Кобрин, О. П. Динаміка клініко-лабораторних показників у хворих на генералізований пародонтит із хронічною хламідійною інфекцією під впливом місцевого застосування препарату "Протефлазід" / О.П. Кобрин, В.І. Герелюк. - С.31-34
Козлова, І. В. Морфологічна характеристика інтерстицію нирки при цукровому діабеті 2 типу / І.В. Козлова. - С.34-36
Кремінська, І. Б. Пероксидне окислення ліпідів в умовах гіперхолестеринемії і максимального фізичного навантаження / І.Б. Кремінська. - С.37-38
Крижанівська, А. Є. Комбіноване лікування хворих на рак шийки матки TIb стадії / А.Є. Крижанівська. - С.39-40
Крутіков, Є. С. Оцінка показників клітинного і гуморального імунітету у хворих, які знаходяться на програмному гемодіалізі / Є.С. Крутіков. - С.41-42
Кукурудз, Н. І. Вивчення порушень функціонального стану геному нейтрофільних гранулоцитів переферійної крові у хворих на генералізований пародонтит та їх корекція амізоном / Н.І. Кукурудз, Л.Є. Ковальчук, В.І. Герелюк. - С.43-46
Кулик, О. М. Вплив ендотоксикозу, викликаного експериментальним гнійним кокситом на метаболічну активність легенів / О.М. Кулик. - С.46-50
Левченко, В. А. Динаміка клінічних проявів вегетосудинної дистонії у молодих людей під впливом лікування верапамілом і курантілом / В.А. Левченко, І.П. Вакалюк. - С.51-53
Литвинець, Є. А. Психопатологічні прояви та їх корекція у хворих на хронічний простатит / Є.А. Литвинець. - С.54-56
Мойсеєнко, І. М. Вплив усадки фіксувальних цементів на тривалість використання незнімних конструкцій зубних протезів / І.М. Мойсеєнко, М.М. Рожко. - С.56-58
Мойсеєнко, Н. М. Особливості трактування офтальмологічних критеріїв диференціальної діагностики струсу і забою головного мозку легкого ступеня / Н.М. Мойсеєнко. - С.58-61
Олійник, О. І. Особливості перебігу псоріатичного артриту в сучасних умовах / О.І. Олійник. - С.56-58
Оринчак, М. А. Антигіпертензивна ефективність лерканидипіну у хволрих з метаболічним синдромом / М.А. Оринчак, О.І. Кочержат. - С.64-67
Пікас, О. Б. Стан системи оксиду азоту (11) у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на хронічний бронхіт / О.Б. Пікас. - С.67-70
Притула, В. П. Інтраопераційна діагностика кістозних трансформацій загальної жовчної протоки у дітей / В.П. Притула. - С.70-72
Пташник, Г. І. Ультраструктура гемокапілярів та власної оболонки звивистих сім"яних канальців у чоловіків похилого віку / Г.І. Пташник. - С.72-73
Рожко, О. М. Поширеність зубо-щелепних аномалій у дітей Прикарпаття , які проживають в різних екологічних умовах / О.М. Рожко, В.П. Неспрядко. - С.74-77
Савченкова, Л. В. Вплив ліпофлавону з ацелізином на аденілнуклеотидний обмін у щурів з хронічною серцевою недостатністю / Л.В. Савченкова, Т.В. Афоніна. - С.77-80
Слугоцька, І. В. Деформованість еритроцитів та цитокіновий профіль в умовах гемічної гіпоксії у хворих на залізодифіцитну анемію / І.В. Слугоцька. - С.81-83
Стефанко, С. Л. Перебіг вагітності та пологів у вагітних жінок із гестаційним ожирінням / С.Л. Стефанко. - С.83-85
Тащук, В. К. Вплив кверцитину в умовах постінфарктного ремоделювання лівого шлуночка та формування гемоденамічної і нейрогуморальної відповіді на етапі міокардіального пошкодження та на фоні спостереження / Тащук В.К., Хашмі Міссаоуі. - С.85-87
Тимків, І. С. Вплив виду йодовмісного середника та наявність антитіл до пероксидази тиреоцитів на перебіг вагітності та пологів / І.С. Тимків. - С.87-90
Фесенко, В. С. Мультимодальна спинальна анестезия для кесаревого розтину : якість і тривалість післяопераційного знеболювання / В.С. Фесенко. - С.90-93
Цицюра, О. О. Особливості клініко-параклінічного перебігу ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку / О.О. Цицюра. - С.93-96
Юсипчук, У. В. Клініко-функціональні характеристики порушень мозкового і переферійного кровопливу у хворих на артеріальну гіпертензію / У.В. Юсипчук. - С.96-98
Заранський, М. В. Особливості імунізації та реабілітації дітей з онкогематологічною патологією / М.В. Заранський. - С.99-100
Особливості комбінованого знеболення нижніх молярів в амбулаторній стоматології. - С.101-103
Матвейко, Г. Б. Прогнозування ускладнень вагітності та пологів у вагітних жінок із герпетичною і цитомегаловірусною інфекцією / Г.Б. Матвейко, М.М. Осипчук. - С.103-105
Інтеграція Болонського процесу у вищу медичну освіту. - С.106-108
Геник, С. М. Біблія - джерело мудрості про людину / С.М. Геник. - С.108-111
Підвищення фаховості студентів випускного курсу залишається вимогою часу. - С.111-112
Децик, О. З. Результати аналізу захворюваності жінок старше 40 років за даними самооцінки здоров"я та медичних оглядів як основа моделювання потреби в медичній допомозі / О.З. Децик. - С.113-115
Основні аспекти ревматологічної служби на рівні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. - С.116-117
Федорків, Н. Б. Використання ланцюга офіційних статистичних показників для оцінки перебігу різних періодів вагітності , пологів і перенатальних станів у сільських районах / Н.Б. Федорків, Н.І. Кольцова. - С.118-120
Шевчук, М. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку абдомінальної хірургії в Івано-Франківській області / М.Г. Шевчук, В.І. Пилипчук. - С.121-124
Нейко, Є. М. Сучасні підходи до діагностики і лікування алергічних захворювань. Значення специфічної імунотерапії (за матеріалами 2 з"їзду алергологів України / Є.М. Нейко, Н.В. Чернюк. - С.125-127
Гаврилюк, Н. С. Сучасні погляди на етіологію , патогенез та напрямки медикаментозного впливу на хронічні (повні) ерозії шлунку / Н.С. Гаврилюк. - С.128-133
Геник, С. М. Роль кровоносних судин в пухлинному рості / С.М. Геник. - С.133-136
Грабан, А. Ю. Нові підходи до хвороби Паркінсона / А.Ю. Грабан, В. Куран. - С.137-139
Нейко, Є. М. Сучасні погляди на цироз печінки / Є.М. Нейко, О.А. Шаповал. - С.140-142
Патогенетичні механізми прогресування хронічного обструктивного захворювання легень у хворих, інфікованих Chlamudia pneumoniae. - С.142-147
Нет сведений об экземплярах

    Геник, С. М.
    Біблія - джерело мудрості про людину [Текст] / С.М. Геник // Галицький лікарський вісник : Наук.-практ. часопис. - 2006. - N4. - С. 108-111. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: РЕЛИГИЯ И НАУКА--RELIGION AND SCIENCE


Нет сведений об экземплярах

    Геник, С. М.
    Роль кровоносних судин в пухлинному рості [Текст] / С.М. Геник // Галицький лікарський вісник : Наук.-практ. часопис. - 2006. - N4. - С. 133-136. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: НОВООБРАЗОВАНИЯ--NEOPLASMS


Нет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ГУ1/2007/1
   

Галицький лікарський вісник [Текст] : науково-практичний журнал. - 1994 . - Выходит ежеквартально
2007г. N 1
Содержание:
Коваль, С. М. Природа інсулінорезистентності. Причинно-наслідковий взаємозв"язок з артеріальною гіпертензією / С.М. Коваль, І.О. Снігурська. - С.5-10
Нейко, Є. М. Епігенетичні механізми регуляйії активності генів і мультифакторні хвороби / Є.М. Нейко, Л.Є. Ковальчук, Н.В. Чернюк. - С.11-14
Атеросклеротичне ураження судин різних басейнів у хворих на системний червоний вовчак. - С.15-17
Барінова, М. Е. Регуляція активності тирозинфосфатаз метаболітами арахідонової кислоти в динаміці запально-репаративного процесу за умов цукрового діабету 2 типу / М.Е. Баринова ; М.Е. Баринова. - С.17-19
Боцюрко, В. І. Клініко-патогенетична оцінка ефективності комплексного лікування біфтопом та епадолом порушеного ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу з явищами стеатогепатозу / В.І. Боцюрко, І.О. Костіцька. - С.20-22
Василик, В. М. Вплив корвітину на функціональну активність сурфактангу легень білих щурів з каловим перитонітом / В.М. Василик. - С.23-24
Василишин, У. Р. Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування імудону як засобу імунопрофілактики та імуно-терапії інфекційно-алергічних захворювань слизової оболонки порожнини рота при користуванні знімними конструкціями зубних протезів / У.Р. Василишин, Г.М. Ерстенюк. - С.25-26
Стан здоров"я дітей йолодефіцитного гірського регіону Прикарпаття. - С.27-29
Гінчицька, Л. В. Структурно-функціональна характеристика скелету щурів при постоваріоектомічній моделі експериментального остеопорозу / Л.В. Гінчицька. - С.29-32
Гриб, В. А. Клініко-нейрофізіологічне дослідження функціонального стану периферичних нервів на ранньому етапі цукрового діабету 1 та 2 типів / В.А. Гриб. - С.32-38
Дельва, Д. Ю. Стан перекисного окислення ліпідів, активність антиоксидантного захисту та показники ендогенної інтоксикації у дітей та підлітків, хворих на епілепсію в процесі лікування / Д.Ю. Дельва. - С.36-38
Зуб, Л. О. Деякі особливості процесів антиоксидантного захисту у хворих на хронічний гломерулонефрит різних вікових груп / Л.О. Зуб. - С.39-41
Іванова, Н. С. Шляхи підвищення ефективності діагностики стану кореневого каналу при перфорації його стінки та апікального сполучення перирадикулярними тканинами / Н.С. Іванова. - С.41-44
Імунний статус у хворих на ревматичну хворобу серця. - С.45-48
Механіко-математичне обгрунтування товщини каркасів металокерамічних зубних протезів. - С.48-50
Курик, О. Г. Патогістологія передсердно-шлуночкового пучка та його ніжок у померлих від гострої коронарної недостатності та інфаркту міокарда / О.Г. Курик, Л.В. Атаманюк, Л.В. Боднар. - С.51-54
Реакція нейроно-гліального комплексу м"язо-кишкового нервового сплетіння стравоходу після однобічного перетину вагосимпатичного стовбура. - С.54-56
Лизин, Т. М. Ультраструктурні зміни плаценти у жінок з передчасними пологами / Т.М. Лизин. - С.57-58
Нюшко, Т. Ю. Структурно-функціональні зміни та діастолічна функція лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу 2 стадії в залежності від добового профілю артеріального тиску / Т.Ю. Нюшко. - С.59-60
Палійчук, І. В. Вивчення функціонального стану геному епітеліоцитів слизової оболонки порожнини рота у хворих на різні форми протезного стоматиту / І.В. Палійчук, Л.Є. Ковальчук, Г.М. Ерстенюк. - С.61-65
Пікас, О. Б. Жирнокислотний склад ліпідів сироватки крові та конденсату видихнутого повітря у хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень та порівняльний аналіз їх показників / О.Б. Пікас. - С.66-68
Притула, В. П. Мініінвазивні хірургічні втручання при ехінококових кістах у дітей / В.П. Притула. - С.68-71
Характеристика епітеліального і мезенхімального компонентів плеоморфної аденоми привушної слинної залози у первинних і рецидивних пухлинах. - С.71-75
Савка, В. Г. Патофізіологічний аналіз орієнтаційної будови , фазового зсуву кристалічної речовини при кореляційно-оптичному дослідженні нирок та умов розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому / В.Г. Савка. - С.73-75
Морфологічні зміни в стінці тонкої і товстої кишки при експериментальному перитоніті. - С.76-78
Тащук, В. К. Швидкісні показники кровотоку та показники периферичного опору сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця / В.К. Тащук, Д.В. Шорікова, М.О. Гінгуляк. - С.79-81
Бондаренко, М. В. Випадок ранньої пренатальної діагностики нерозділених близнюків-омфолопагів / М.В. Бондаренко, Л.В. Костенко, М.Р. Мицкан. - С.76-78
Лоприл і амлодил та нові перспективи лікування гострої лівошлуночкової недостатності . (Клінічне спостереження). - С.84-85
Укуси змій у дітей та їх лікування. - С.85-86
Клепач, М. С. Термічна травма. Класифікація, клініка, діагностика та надання невідкладної лікарської допомоги / М.С. Клепач. - С.87-92
Нейко, Є. М. Моральний аспект соціально-професійної орієнтації студентської молоді / Є.М. Нейко, Н.В. Скробач. - С.93-94
Створення умов для післядипломної підготовки лікарів-ортопедів за Булонським процесом. - С.94-96
Волинський, А. І. Поширеність артеріальної гіпертензії серед сільського населення Івано-Франківської області / А.І. Волинський, І.М. Горбась. - С.97-100
Децик, О. З. Медико-організаційні аспекти профілактики хвороб системи кровообігу у жінок в пери- і постменопаузі / О.З. Децик. - С.100-103
Чуйко, Н. Я. Клініко-патологоанатомічний аналіз структури смертності хворих з цереброваскулярними хворобами за даними централізованого патологоанатомічного відділення при Івано-Франківській обласній клінічній лікарні за 2001-2005 рр / Н.Я. Чуйко. - С.103-105
Геник, С. М. Роль метаболічного синдрому у виникненні атеротромбозу / С.М. Геник, С.І. Геник, М.Б. Федорків. - С.106-108
Козлова, І. В. Роль подоцитів у розвитку діабетичної нефропатії / І.В. Козлова. - С.108-111
Ленчук, Т. Л. Методи проміневої діагностики у вивченні стану кісткового апарату при мієломній хворобі / Т.Л. Ленчук. - С.111-113
Нейко, Н. В. Хронічний пародонтит та атеросклероз : сучасний стан проблеми / Н.В. Нейко, Н.О. Стасюк. - С.114-116
Федоров, С. В. Медіатори запалення та хронічна серцева недостатність / С.В. Федоров. - С.117-120
Марцинковський, І. Б. Лікарі-випускники медичного факультету Київського університету - знайомі Т.Шевченка / І.Б. Марцинковський. - С.121-122
Нет сведений об экземплярах

    Геник, С. М.
    Роль метаболічного синдрому у виникненні атеротромбозу [Текст] / С.М. Геник, С.І. Геник, М.Б. Федорків // Галиц. лікар. вісн. : Наук.-практ. часопис. - 2007. - N1. - С. 106-108. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ДИАБЕТ САХАРНЫЙ--DIABETES MELLITUS
Кл.слова (ненормированные):
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ


Доп.точки доступа:
Геник, С.І.; Федорків, М.Б.

Нет сведений об экземплярах