(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: СУ21/2006/1
   Журнал

Сімейна медицина [Текст] : науково-практичний журнал. - Киiв : ТОВ "ДСГ Лтд", 2002 - . - Выходит ежеквартально
2006г. № 1
Содержание:
Пасічнік, І. П. Тактика сімейного лікаря при гострих респіраторних захворюваннях у дітей. / І.П. Пасічнік, Л.М. Пасієшвілі. - с.3-5
Кл.слова: ГРВІ у дітей, Інфекціі у дітей
Виноградов, Н. О. Профілактичні та протиепідемічні заходи в осередках пташиного грипу. / Н.О. Виноградов, В.І. Гринько, В.В. Мартинюк. - С.6-8
Мавров, Г. І. Інфекції, що передаються статевим шляхом: проблема охорони здоров"я і не тільки. / Г.І. Мавров. - с.9-13
Кл.слова: Інфекції передабться статевим шляхом, Проблема охорони здоров"я
Гураль, А. Л. Сучасний стан проблеми вірусних гепатитів в Україні / А.Л. Гураль, В.Р. Шагінян, Т.А. Сергеева. - с.14-16
Кл.слова: Інфекції, Вірусні гепатити
Вовк, А. Д. Лікування хворих на хронічний гепатит С / А.Д. Вовк, І.В. Соляник, В.І. Янченко. - С.17-20
Николаева, О. Д. Роль семейного врача в условиях эпидемии туберкулеза. / О.Д. Николаева. - С.20-24
Етіологічна структура гнійних бактеріальних менінгітів в Україні в 1992-2004. - С.25-26
Чопей, І. В. Актуальни питання лікування гелікобактериозу в родинах із патологією гастродуоденальної зони / І.В. Чопей, П.О. Колесник, Ф.М. Яринич : 27-33
Христич, Т. М. Патогенетичні аспекти обгрунтування лікування хронічного бронхіту в поєднанні з хронічним панкреатитом. / Т.М. Христич, Я.М. Телекі. - С.31-33
Колесников, Ы. П. Сучасні стратегія й тактика елімінації кору. / Ы.П. Колесников. - С.34-37
Кліменко, В. А. Атопічний дерматит у практиці сімейного лікаря. / В.А. Кліменко. - С.37-40
Лукашевич, А. В. Кандидозы / А.В. Лукашевич. - С.42-46
Козярин, О. М. Прионные болезни и их профилактика. / О.М. Козярин, О.М. Вернер. - С.46-49
Лісовий, В. М. Методичні напрямки інтеграції викладання сімейної медицини на додипломному та післядипломному етапах. / В.М. Лісовий, Л.М. Пасієшвілі, Л.М. Бобро. - С.50-52
Сіренко, Ю. М. Ефективність профілактичних заходів для попередження розвитку серцево-судинних захворювань. / Ю.М. Сіренко. - С.52-60
Корсунская, Л. Л. Эффективность комплексного профилактического действия прамистара (прамирацетама) у лиц пожилого возраста. / Л.Л. Корсунская. - С.61-66
Барна, О. М. Особливости медикаментозного лікування IХС у жінок / О.М. Барна. - С.67-71
Мироненко, М. О. Новые подходы к лечению диабетической полинейропатии. / М.О. Мироненко. - С.72-74
Сіренко, Ю. М. Функція нирок у хворих з артеріальною гіпертензією: методи дослідження та стратегія корекції поружень (частина 2) / Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко, В.М.,Рейко М.М. Граніч В.М. - С.75-81
Скибчик, В. А. Особливості ліпідного обміну у хворих на інфаркт міокарпда і цукровий діабет типу ІІ: вплив статі, віку,тяжкості розладів вуглеводного обміну і артеріальної гіпертензії. / В.А. Скибчик, Т.М. Соломенчук. - С.82-90
Іващук, С. І. Підготовка сімейного лікаря з хірургічних дисциплін. / С.І. Іващук, С.В. Білецький, Л.П. Іващук О.І. Сидорчук. - С.91-95
Богомаз, В. М. Розвиток недержавного медичного сектора міста Київа в 1999-2004 роках / В.М. Богомаз, В.М. Заболотько. - С.96-98
Єфіменко, Т. П. Обсяги спеціалізованої медичної допомоги дітям у закладах сімейної медицини Харківскої області / Т.П. Єфіменко. - С.99-102
Нормативно-правовий супровід розвиткузагальної практики/сімейної медицини в Україні / . - С.103
Нет сведений об экземплярах

    Барна, О. М.
    Особливости медикаментозного лікування IХС у жінок [Текст] / О.М. Барна // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №1. - С. 67-71
Рубрики: Ишемическая болезнь сердца
   ЖенщиныНет сведений об экземплярахШифр: РУ2/2006/25/1
   Журнал

Репродуктивное здоровья женщины [Текст] : всеукраинский научно-практический журнал. - Киев : Профессионал. - Выходит ежеквартально
2006г. Т. 25 № 1
Содержание:
Корнацька, А. Г. Сучасний підхід до лікування кандидозних вульвовагінітів / А.Г. Корнацька, О.О. Ревенько, Т.О. Лисяна. - С.14
Горленко, А. М. Ендокринопмтії в ендемічній зоні, стан ланок гомеостазу та реабілітаційні заходи / А.М. Горленко, О.Ю. Александров. - С.19
Есть ли рецепт у сексуальности?. - С.21
Каминский, В. В. Проблемы стандартизации в дистанционном обучении в гинекологии / В.В. Каминский, Н.А. Синенко, А.А. Суханова. - С.24
Горпинченко, І. І. Оцінкка показників стану сексуального здоров'я жінок різних вікових груп / І.І. Горпинченко, О.В. Ромащенко, С.М. Мельников, Білоголовська В.В. - С.27
Другие авторы: Ромащенко О.В., Мельников С.М., Білоголовська В.В.
Ромащенко, О. В. Особенности женского оргазма / О.В. Ромащенко, С.Н. Мельников. - С.31
Подольський, В. В. Особливості сексуальної дисфункції у жінок фертильного віку / В.В. Подольський, В.В. Тетерін, В.Л. Дронова и др. - С.36
Другие авторы: Тетерін В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С.
Вовк, І. Б. Ефективність застосування Вітрум Пренатал Форте для профілактики природжених вад розвитку плода у жінок з інфекціями, що передаються статевим шляхом / І.Б. Вовк, О.Ю. Борисюк. - С.41
Майоров, М. В. Нитроимидазолы в акушерско- гинекологической практике / М.В. Майоров. - С.46
Серов, В. Н. Влагалищная инфекция: рациональные методы лечения / В.Н. Серов. - С.51
Луценко, Н. С. Мастопатия: проблемы и решения / Н.С. Луценко. - С.55
Казмирчук, О. В. Гомеопатические препараты в практике гинеколога / О.В. Казмирчук, П.И. Дмитренко, Л.И. Ковтун и др. - С.60
Другие авторы: Дмитренко П.И., Ковтун Л.И., Орчакова В.С., Дзюбак Е.В., Плаксий Э.Д.
Серов, В. Н. Анемия при беременности / В.Н. Серов. - С.63
Барна, О. М. Лікування менопаузальних розладів: співвідношення користі та безпеки / О.М. Барна. - С.69
Герасимова, Т. В. Бесплодие у женщин с гиперпролактинемией, диагностика и лечение / Т.В. Герасимова. - С.75
Григлренко, П. П. Стан імунної системи у вагітних та породілей з прееклампсією, розроджених кесаревим розтином / П.П. Григлренко, Е.І. Богачов, А.П. Григоренко. - С.79
Венцківський, Б. М. Сучасні підходи до застосування донаторів оксиду азоту у терапії невиношування вагітності / Б.М. Венцківський, Л.Л. Жабіцька. - С.83
Хала, Ахмед Сабри Кассим Аль-Тавель. Оценка алиментарного статуса и его коррекция у беременніх с ожирением / Ахмед Сабри Кассим Аль-Тавель Хала, Н.Н. Рожковская. - С.85
Яцишин, Н. Г. Профілактика недоношування у жінок з гормональною дисфункцією яєчників в анамнезі / Н.Г. Яцишин. - С.88
Полюлях, О. А. Коррекция плацентарной недостаточности у женщин с хронической патологией печени и желчевыводящих путей / О.А. Полюлях. - С.91
Яремчук, Л. В. Дослідження імунологічного статусу при застосуванні антигомотоксичних препаратів у породілей з пологовими травмами промежини, які мали порушення мікробіоценозу піхви під час вагітності / Л.В. Яремчук. - С.93
Подольський, В. В. Особливості перебігу вагітності у жінок з інфекційно-запальними процесами жіночих статевих органів та їх лікування антигомотоксичними препаратами / В.В. Подольський, В.Л. Дронова, Г.Й. Геревич и др. - С.96
Другие авторы: Дронова В.Л., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С., Федунів Ю.С.
Бондарь, Е. В. Ранняя диагностика гестоза у беременных с риском развития железодефицитной анамии / Е.В. Бондарь. - С.100
Мирович, Е. Д. Критерии формирования групп риска развития послеродовой недостаточности тазового дна / Е.Д. Мирович, И.В. Коктышев, С.А. Петренко. - С.102
Бойко, В. И. Постоперационная дисфункция иммунной системы при абдоминальном родоразрешении / В.И. Бойко. - С.106
Глазков, И. С. Профилактика невынашивания беременности у женщин с гипотиреозом / И.С. Глазков, И.Ю. Мамоменко-Морозова. - С.108
Вдовиченко, Ю. П. Перспективы применения препарата Холивер в комплексном лечении ранних гестозов беременных у женщин с хронической патологией печени и желчевыводящих путей / Ю.П. Вдовиченко, В.Л. Винарская-Свиридюк. - С.111
Грицай, І. М. Особливості функціонального стану печінки у вагітних, хворих на цукровий діабет / І.М. Грицай, Н.А. Архипова, В.К. Тищенко, Горіла Є.М. - С.114
Другие авторы: Архипова Н.А., Тищенко В.К., Горіла Є.М.
Ситнікова, В. А. Фетоплацентарний комплекс при аліментарно-конституціональному ожирінні у жінок / В.А. Ситнікова, Н.М. Рожковська, Ахмед Сабри Кассим Аль-Тавель Хала. - С.117
Каминский, В. В. Опыт применения препарата Гексион у беременных с бактериальным вагинозом с целью профилактики внутриутробного инфицирования плода / В.В. Каминский, Е.Г. Ещенко, М.В. Зеленская. - С.119
Татарчук, Т. Ф. Современные аспекты органосохраняющей терапии лейомиомы матки / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Д.М. Могилевский и др. - С.123
Другие авторы: Косей Н.В., Могилевский Д.М., Сухоребрая Е.И., Шакало И.Н.
Подольський, В. В Особливості стану системи імунітету у жінок фертильного віку та шляхи його корекції / В.В Подольський, В.Л. Дронова, Р.С. Теслюк. - С.130
Жук, С. И. Использование препарата Гинофорт в лечении вагинального кандидоза / С.И. Жук, Н.А. Годлевская, Е.А. Ночвина. - С.133
Слинчук, Н. В. Коррекция климактерических нарушений у женщин с гепатобилиарной патологией / Н.В. Слинчук. - С.136
Веропотвелян, П. Н. Медико-социальные аспекты и сохранение репродуктивного здоровья у молодых женщин, прервавших первую беременность / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, С.В. Арсентьева и др. - С.139
Другие авторы: Веропотвелян Н.П., Арсентьева С.В., Шевченко А.С., Щербинская Е.С
Волошин, А. А. Реабилитация репродуктивной функции женщин после лапароскопического лечения кист и доброкачественных опухолей яичников / А.А. Волошин. - С.143
Голота, В. Я. Проблема бактериального вагиноза / В.Я. Голота, Т.Р. Никонюк, В.А. Бенюк. - С.145
Титенко, Т. М. Особенности гинекологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста с аутоиммунным тиреоидитом / Т.М. Титенко. - С.149
Вдовиченко, Ю. П. Комбинированная терапия хронического эндометрита после длительного нахождения внутриматочных контрацептивов / Ю.П. Вдовиченко, Т.В. Лещева. - С.153
Вовк, І. Б. Клінична характеристика та гормональний статус дівчат і молодих жінок з явищами гіперандрогенії та методи гормональної корекції / І.Б. Вовк, А.Г. Корнацька, О.В. Трохимович. - С.156
Коломейчук, В. М. Використання мікродозованого препарату Ліндинет 20 в лікуванні первинних дисменорей у дівчат-підлітків / В.М. Коломейчук, Л.І. Андреєва. - С.160
Чеботарева, М. А. Особенности процессов перекисного окисления липидов у женщин, страдающих трубно- перитонеальной формой бесплодия / М.А. Чеботарева. - С.163
Капустін, Е. В. Порівняльний аналіз кліничної результативності протоколів контрольованої оваріальної гіперстимуляції з використанням константної та динамічної дози гонадотропінів / Е.В. Капустін. - С.165
Іванюта, Л. І Частота та структура неплідного шлюбу в Буковинському регіоні за даними епідеміологічного дослідження / Л.І Іванюта, О.В Хасаян. - С.170
Рогачевский, А. П Возрастные аспекты транспортной функции матки у бесплодных женщин с эндометриозом / А.П Рогачевский. - С.174
Татарчук, Т. Ф. Неконтрацептивные эффекты гестагенов - критерий индивидуального подхода к назначению гормональной контрацепции / Т.Ф. Татарчук, Т.В. Шевчук, О.И. Бодрягова. - С.177
Chiu, L. M. Фармакокинетика азитромицина,для внутривенной инфузии, и цефтриаксона при их раздельном и совместном применении у здоровых добровольцев / L.M. Chiu, A.M. Menhinick, and G. W. Amsden Johnson. - С.183
Гопчук, О. М. Корекція порушень менструального циклу у жінок з герпетичною інфекцією / О.М. Гопчук. - С.187
Нагорная, В. Ф. Оценка эффективности препарата Протефлазид в схемах супрессивной терапии герпетической инфекции у пациенток с привычным невынашиванием беременности / В.Ф. Нагорная, С.В. Николаева. - С.191
Мицода, Р. М. Послеродовой период у женщин с репликацией возбудителей вирусных гепатитов во время гестации и коррекции осложнений Протефлазидом / Р.М. Мицода. - С.195
Потапов, В. А. Клинико-лабораторная оценка эффективности Изопринозина в лечении папилломавирусной инфекции, ассоциированной с цервикальной интраэпителиальной неоплазией / В.А. Потапов, Т.В. Демченко, Т.Р. Стрельцова и др. - С.199
Другие авторы: Демченко Т.В., Стрельцова Т.Р., Гавриш Л.П., Загурский Ю.Б., Медведев М.В., Польщиков П.И.
Барановская, Г. А. Оптимизация тактики ведения беременности у женщин с ВИЧ - инфекцией / Г.А. Барановская. - С.201
Воробьев, А. А. Клинический опыт и методология применения сурфактанта Сукрим у новорожденных / А.А. Воробьев. - С.203
Шунько, Є. Є. Вплив впровадження Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в закладах охорони здоров'я матері та дитини Львівської області на тривалість грудного вигодовування / Є.Є. Шунько, О.Л. Шлемкевич, Л.Б. Янів. - С.207
Малюта, Р. М. Комбіноване використання Зидовудину і Невірапіну з метою профілактики вертикальної трансмісіїї ВІЛ новонародженому / Р.М. Малюта, М.Л. Аряев, СімененкоІ.В. - С.213
Тришина, С. В. Влияние магнитотерапии на отдельные показатели кальциевого гомеостаза у детей, больных бронхиальной астмой, в процессе санаторного лечения / С.В. Тришина. - С.217
Сенчук, А. Я. Діагностичне значення, чутливість та специфічність визначення онкомаркера СА - 125 до та після внутрішньоматкового кріохірургічного лікування аденоміозу / А.Я. Сенчук, І.І. Чермак. - С.220
Дубініна, В. Г. Поліморфізм генів стероїдогенезу CYP 19, CYP 17, Esra, Er2, Pgr у хворих з міомою матки та раком ендометрія / В.Г. Дубініна, В. П. Доменюк, Т.Г. Вербицька, Бубнов В.В. - С.223
Другие авторы: Доменюк В. П., Вербицька Т.Г., Бубнов В.В.
Жежер, А. А. Герпетиформное импетиго Гебры-Капоши - редко встречающаяся форма дерматоза беременных / А.А. Жежер, А.В. Ткаяченко, Д.А. Гончаренко. - С.226
ГОйда, Н. Г. Роль міжнародних організацій та ряду зарубіжних країн в поліпшенні репродуктивного здоров'я населення в Україні / Н.Г. ГОйда. - С.228
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)

    Барна, О. М.
    Лікування менопаузальних розладів: співвідношення користі та безпеки [Текст] / О.М. Барна // Репродуктивное здоровья женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2006. - Т.25, №1. - С. 69
Рубрики: МЕНОПАУЗА
   ГОРМОНОЗАМЕЩАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКАЯ

   ФИТОТЕРАПИЯИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ21/2006/1
   

Український терапевтичний журнал [Текст] : фахове видання з медичних наук. - 1998 . - ISSN 1605-7295. - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Волков, В. И. Изменение уровня матриксной металлопротеиназы-9 у больных со стабильной и нестабильной стенокардией / В.И. Волков, Д.Н. Калашник, С.А. Серик. - С.4-7
Крючкова, О. Н Возможность дифференцированной диагностики вегетативной дисфункции синусового узла / О.Н Крючкова, Ю.А. Лутай. - С.8-13
Синяченко, О. В. Аспекты патогенеза гастродуоденита при ревматоидном артрите / О. В. Синяченко, Н.Г Блудова, Д.С. Чубенко. - С.14-17
Тихонова, С. А. Состояние функции эндотелия у молодых мужчин с нормальным, высоким нормальным АД и артериальной гипертензией I степени в зависимости от наследственной предрасположенности к гипертонической болезни / С.А. Тихонова. - С.18-23
Оксид азоту як чинник, що визначає фізико-хімічний стан крові у хворих на системну склеродермію. - С.24-27
Люлька, Ю. П. Прогнозування розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих на Q-інфаркт міокарда за допомогою математичного моделювання на етапі реабілітації / Ю.П. Люлька. - С.28-32
Сєркова, В. К. Взаємозв'язок між рівнем прозапальних цитокінів і структурно-функціональними змінами міокарда у хворих із хронічною серцевою недостатністю / В.К. Сєркова, О.В. Майко. - С.33-36
Чернишов, В. А. Вплив комбінованої гіпотензивної і гіполіпідемічної терапії на сумарний ризик серцево-судинних захворювань при метаболічному синдромі / В.А. Чернишов, І.І. Єрмакович. - С.37-42
Ушкварок, Л. Б. Влияние ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и бета-адреноблокаторов на механизмы развития апоптоза при хронической сердечной недостаточности / Л.Б. Ушкварок. - С.43-47
Барна, О. М Стан системи гемостазу в жінок з ішемічною хворобою серця / О.М Барна. - С.48-52
Хухліна, О. С Комплексне застосування агоніста РРАR-гамма та протиоксидантів метаболічної дії - ефективний спосіб лікування неалкогольного стеатогепатиту на тлі інсулінорезистентності / О.С Хухліна. - С.53-57
Сыволап, В. Д. Сравнительная характеристика влияния бета-блокаторов на сосудодвигательную функцию эндотелия, суточный профиль артериального давления, ишемию миокарда у больных с не-Q-инфарктом миокарда с умеренной артериальной гипертензией / В.Д. Сыволап, С.М. Киселев. - С.58-61
Христич, Т. Н. Клинико-патогенетические особенности сочетания хронического панкреатита и хронической обструктивной болезни легких / Т.Н. Христич, Л.Д. Кушнир. - С.62-63
Карпов, О. И. Клиническая фармакология растворимой формы амоксициллина/клавуланата / О.И. Карпов. - С.64-70
Костромина, В. П. Заболевания органов дыхания: взгляд на проблему с точки зрения гомотоксикологии и возможности антигомотоксической терапии в лечении заболеваний дыхательной системы / В.П. Костромина, Л.Б. Ярощук. - С.71-74
Лапшин, В. Ф. Сучасні підходи до застосування бактеріального лізату "ІРС-19" у профілактиці та лікуванні респіраторних захворювань / В.Ф. Лапшин, Т.Р. Уманець. - С.75-79
Мойсеєнко, В. О Терапевтична дія антигомотоксичних препаратів у хворих на хронічний пієлонефрит / В.О Мойсеєнко. - С.81-84
Бабак, О. Я. Эффективность ингибиторов ренин-ангиотензиновой системы в снижении риска развития сахарного диабета 2 типа. Фармакогенетика / О.Я. Бабак, Н.А. Кравченко, С.В. Виноградова. - С.85-92
Фадеенко, Г. Д. Влияние алкоголя на развитие сердечно-сосудистой патологии. Роль генетических факторов / Г.Д. Фадеенко, С.В. Виноградова. - С.93-100
Хворостинка, В. Н. Артериальная гипертензия и сахарный диабет. Механизмы формирования сосудистых поражений / В.Н. Хворостинка, И.А. Ильченко, Т.А. Моисеенко. - С.101-104
Родионова, В. С. Актуальность проблемы хронических обструктивных заболеваний легких в структуре профзаболеваний. Критерии диагногстики и экспертизы трудоспособности / В.С. Родионова. - С.105-113
Блажко, В. И. Хроническое легочное сердце у больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких: особенности патогенеза и новые возможности лечения / В.И. Блажко, В.В. Ефимов. - С.114-118
Пам'яті Євгена Васильовича Андрущенка. - С.119
Нет сведений об экземплярах

    Барна, О. М
    Стан системи гемостазу в жінок з ішемічною хворобою серця [Текст] / О.М Барна // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N1. - С. 48-52. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 51-52
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА--MYOCARDIAL ISCHEMIA
   ГЕМОСТАЗ--HEMOSTASISНет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: СУ21/2006/1
   Журнал

Сімейна медицина [Текст] : науково-практичний журнал. - Киiв : ТОВ "ДСГ Лтд", 2002 - . - Выходит ежеквартально
2006г. № 1
Содержание:
Пасічнік, І. П. Тактика сімейного лікаря при гострих респіраторних захворюваннях у дітей. / І.П. Пасічнік, Л.М. Пасієшвілі. - с.3-5
Кл.слова: ГРВІ у дітей, Інфекціі у дітей
Виноградов, Н. О. Профілактичні та протиепідемічні заходи в осередках пташиного грипу. / Н.О. Виноградов, В.І. Гринько, В.В. Мартинюк. - С.6-8
Мавров, Г. І. Інфекції, що передаються статевим шляхом: проблема охорони здоров"я і не тільки. / Г.І. Мавров. - с.9-13
Кл.слова: Інфекції передабться статевим шляхом, Проблема охорони здоров"я
Гураль, А. Л. Сучасний стан проблеми вірусних гепатитів в Україні / А.Л. Гураль, В.Р. Шагінян, Т.А. Сергеева. - с.14-16
Кл.слова: Інфекції, Вірусні гепатити
Вовк, А. Д. Лікування хворих на хронічний гепатит С / А.Д. Вовк, І.В. Соляник, В.І. Янченко. - С.17-20
Николаева, О. Д. Роль семейного врача в условиях эпидемии туберкулеза. / О.Д. Николаева. - С.20-24
Етіологічна структура гнійних бактеріальних менінгітів в Україні в 1992-2004. - С.25-26
Чопей, І. В. Актуальни питання лікування гелікобактериозу в родинах із патологією гастродуоденальної зони / І.В. Чопей, П.О. Колесник, Ф.М. Яринич : 27-33
Христич, Т. М. Патогенетичні аспекти обгрунтування лікування хронічного бронхіту в поєднанні з хронічним панкреатитом. / Т.М. Христич, Я.М. Телекі. - С.31-33
Колесников, Ы. П. Сучасні стратегія й тактика елімінації кору. / Ы.П. Колесников. - С.34-37
Кліменко, В. А. Атопічний дерматит у практиці сімейного лікаря. / В.А. Кліменко. - С.37-40
Лукашевич, А. В. Кандидозы / А.В. Лукашевич. - С.42-46
Козярин, О. М. Прионные болезни и их профилактика. / О.М. Козярин, О.М. Вернер. - С.46-49
Лісовий, В. М. Методичні напрямки інтеграції викладання сімейної медицини на додипломному та післядипломному етапах. / В.М. Лісовий, Л.М. Пасієшвілі, Л.М. Бобро. - С.50-52
Сіренко, Ю. М. Ефективність профілактичних заходів для попередження розвитку серцево-судинних захворювань. / Ю.М. Сіренко. - С.52-60
Корсунская, Л. Л. Эффективность комплексного профилактического действия прамистара (прамирацетама) у лиц пожилого возраста. / Л.Л. Корсунская. - С.61-66
Барна, О. М. Особливости медикаментозного лікування IХС у жінок / О.М. Барна. - С.67-71
Мироненко, М. О. Новые подходы к лечению диабетической полинейропатии. / М.О. Мироненко. - С.72-74
Сіренко, Ю. М. Функція нирок у хворих з артеріальною гіпертензією: методи дослідження та стратегія корекції поружень (частина 2) / Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко, В.М.,Рейко М.М. Граніч В.М. - С.75-81
Скибчик, В. А. Особливості ліпідного обміну у хворих на інфаркт міокарпда і цукровий діабет типу ІІ: вплив статі, віку,тяжкості розладів вуглеводного обміну і артеріальної гіпертензії. / В.А. Скибчик, Т.М. Соломенчук. - С.82-90
Іващук, С. І. Підготовка сімейного лікаря з хірургічних дисциплін. / С.І. Іващук, С.В. Білецький, Л.П. Іващук О.І. Сидорчук. - С.91-95
Богомаз, В. М. Розвиток недержавного медичного сектора міста Київа в 1999-2004 роках / В.М. Богомаз, В.М. Заболотько. - С.96-98
Єфіменко, Т. П. Обсяги спеціалізованої медичної допомоги дітям у закладах сімейної медицини Харківскої області / Т.П. Єфіменко. - С.99-102
Нормативно-правовий супровід розвиткузагальної практики/сімейної медицини в Україні / . - С.103
Нет сведений об экземплярах

    Барна, О. М.
    Особливости медикаментозного лікування IХС у жінок [Текст] / О.М. Барна // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №1. - С. 67-71
Рубрики: Ишемическая болезнь сердца
   Женщины

   КАРДИОЛОГИЯНет сведений об экземплярахШифр: РУ2/2006/1
   Журнал

Репродуктивное здоровья женщины [Текст] : всеукраинский научно-практический журнал. - Киев : Профессионал. - Выходит ежеквартально
2006г. № 1
Содержание:
Корнацька, А. Г. Сучасний підхід до лікування кандидозних вульвовагінітів / А.Г. Корнацька, О.О. Ревенько, Т.О. Лисяна. - С.14
Горленко, А. М. Ендокринопмтії в ендемічній зоні, стан ланок гомеостазу та реабілітаційні заходи / А.М. Горленко, О.Ю. Александров. - С.19
Есть ли рецепт у сексуальности?. - С.21
Каминский, В. В. Проблемы стандартизации в дистанционном обучении в гинекологии / В.В. Каминский, Н.А. Синенко, А.А. Суханова. - С.24
Горпинченко, І. І. Оцінкка показників стану сексуального здоров'я жінок різних вікових груп / І.І. Горпинченко, О.В. Ромащенко, С.М. Мельников, Білоголовська В.В. - С.27
Другие авторы: Ромащенко О.В., Мельников С.М., Білоголовська В.В.
Ромащенко, О. В. Особенности женского оргазма / О.В. Ромащенко, С.Н. Мельников. - С.31
Подольський, В. В. Особливості сексуальної дисфункції у жінок фертильного віку / В.В. Подольський, В.В. Тетерін, В.Л. Дронова и др. - С.36
Другие авторы: Тетерін В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С.
Вовк, І. Б. Ефективність застосування Вітрум Пренатал Форте для профілактики природжених вад розвитку плода у жінок з інфекціями, що передаються статевим шляхом / І.Б. Вовк, О.Ю. Борисюк. - С.41
Майоров, М. В. Нитроимидазолы в акушерско- гинекологической практике / М.В. Майоров. - С.46
Серов, В. Н. Влагалищная инфекция: рациональные методы лечения / В.Н. Серов. - С.51
Луценко, Н. С. Мастопатия: проблемы и решения / Н.С. Луценко. - С.55
Казмирчук, О. В. Гомеопатические препараты в практике гинеколога / О.В. Казмирчук, П.И. Дмитренко, Л.И. Ковтун и др. - С.60
Другие авторы: Дмитренко П.И., Ковтун Л.И., Орчакова В.С., Дзюбак Е.В., Плаксий Э.Д.
Серов, В. Н. Анемия при беременности / В.Н. Серов. - С.63
Барна, О. М. Лікування менопаузальних розладів: співвідношення користі та безпеки / О.М. Барна. - С.69
Герасимова, Т. В. Бесплодие у женщин с гиперпролактинемией, диагностика и лечение / Т.В. Герасимова. - С.75
Григлренко, П. П. Стан імунної системи у вагітних та породілей з прееклампсією, розроджених кесаревим розтином / П.П. Григлренко, Е.І. Богачов, А.П. Григоренко. - С.79
Венцківський, Б. М. Сучасні підходи до застосування донаторів оксиду азоту у терапії невиношування вагітності / Б.М. Венцківський, Л.Л. Жабіцька. - С.83
Хала, Ахмед Сабри Кассим Аль-Тавель. Оценка алиментарного статуса и его коррекция у беременніх с ожирением / Ахмед Сабри Кассим Аль-Тавель Хала, Н.Н. Рожковская. - С.85
Яцишин, Н. Г. Профілактика недоношування у жінок з гормональною дисфункцією яєчників в анамнезі / Н.Г. Яцишин. - С.88
Полюлях, О. А. Коррекция плацентарной недостаточности у женщин с хронической патологией печени и желчевыводящих путей / О.А. Полюлях. - С.91
Яремчук, Л. В. Дослідження імунологічного статусу при застосуванні антигомотоксичних препаратів у породілей з пологовими травмами промежини, які мали порушення мікробіоценозу піхви під час вагітності / Л.В. Яремчук. - С.93
Подольський, В. В. Особливості перебігу вагітності у жінок з інфекційно-запальними процесами жіночих статевих органів та їх лікування антигомотоксичними препаратами / В.В. Подольський, В.Л. Дронова, Г.Й. Геревич и др. - С.96
Другие авторы: Дронова В.Л., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С., Федунів Ю.С.
Бондарь, Е. В. Ранняя диагностика гестоза у беременных с риском развития железодефицитной анамии / Е.В. Бондарь. - С.100
Мирович, Е. Д. Критерии формирования групп риска развития послеродовой недостаточности тазового дна / Е.Д. Мирович, И.В. Коктышев, С.А. Петренко. - С.102
Бойко, В. И. Постоперационная дисфункция иммунной системы при абдоминальном родоразрешении / В.И. Бойко. - С.106
Глазков, И. С. Профилактика невынашивания беременности у женщин с гипотиреозом / И.С. Глазков, И.Ю. Мамоменко-Морозова. - С.108
Вдовиченко, Ю. П. Перспективы применения препарата Холивер в комплексном лечении ранних гестозов беременных у женщин с хронической патологией печени и желчевыводящих путей / Ю.П. Вдовиченко, В.Л. Винарская-Свиридюк. - С.111
Грицай, І. М. Особливості функціонального стану печінки у вагітних, хворих на цукровий діабет / І.М. Грицай, Н.А. Архипова, В.К. Тищенко, Горіла Є.М. - С.114
Другие авторы: Архипова Н.А., Тищенко В.К., Горіла Є.М.
Ситнікова, В. А. Фетоплацентарний комплекс при аліментарно-конституціональному ожирінні у жінок / В.А. Ситнікова, Н.М. Рожковська, Ахмед Сабри Кассим Аль-Тавель Хала. - С.117
Каминский, В. В. Опыт применения препарата Гексион у беременных с бактериальным вагинозом с целью профилактики внутриутробного инфицирования плода / В.В. Каминский, Е.Г. Ещенко, М.В. Зеленская. - С.119
Татарчук, Т. Ф. Современные аспекты органосохраняющей терапии лейомиомы матки / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Д.М. Могилевский и др. - С.123
Другие авторы: Косей Н.В., Могилевский Д.М., Сухоребрая Е.И., Шакало И.Н.
Подольський, В. В Особливості стану системи імунітету у жінок фертильного віку та шляхи його корекції / В.В Подольський, В.Л. Дронова, Р.С. Теслюк. - С.130
Жук, С. И. Использование препарата Гинофорт в лечении вагинального кандидоза / С.И. Жук, Н.А. Годлевская, Е.А. Ночвина. - С.133
Слинчук, Н. В. Коррекция климактерических нарушений у женщин с гепатобилиарной патологией / Н.В. Слинчук. - С.136
Веропотвелян, П. Н. Медико-социальные аспекты и сохранение репродуктивного здоровья у молодых женщин, прервавших первую беременность / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, С.В. Арсентьева и др. - С.139
Другие авторы: Веропотвелян Н.П., Арсентьева С.В., Шевченко А.С., Щербинская Е.С
Волошин, А. А. Реабилитация репродуктивной функции женщин после лапароскопического лечения кист и доброкачественных опухолей яичников / А.А. Волошин. - С.143
Голота, В. Я. Проблема бактериального вагиноза / В.Я. Голота, Т.Р. Никонюк, В.А. Бенюк. - С.145
Титенко, Т. М. Особенности гинекологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста с аутоиммунным тиреоидитом / Т.М. Титенко. - С.149
Вдовиченко, Ю. П. Комбинированная терапия хронического эндометрита после длительного нахождения внутриматочных контрацептивов / Ю.П. Вдовиченко, Т.В. Лещева. - С.153
Вовк, І. Б. Клінична характеристика та гормональний статус дівчат і молодих жінок з явищами гіперандрогенії та методи гормональної корекції / І.Б. Вовк, А.Г. Корнацька, О.В. Трохимович. - С.156
Коломейчук, В. М. Використання мікродозованого препарату Ліндинет 20 в лікуванні первинних дисменорей у дівчат-підлітків / В.М. Коломейчук, Л.І. Андреєва. - С.160
Чеботарева, М. А. Особенности процессов перекисного окисления липидов у женщин, страдающих трубно- перитонеальной формой бесплодия / М.А. Чеботарева. - С.163
Капустін, Е. В. Порівняльний аналіз кліничної результативності протоколів контрольованої оваріальної гіперстимуляції з використанням константної та динамічної дози гонадотропінів / Е.В. Капустін. - С.165
Іванюта, Л. І Частота та структура неплідного шлюбу в Буковинському регіоні за даними епідеміологічного дослідження / Л.І Іванюта, О.В Хасаян. - С.170
Рогачевский, А. П Возрастные аспекты транспортной функции матки у бесплодных женщин с эндометриозом / А.П Рогачевский. - С.174
Татарчук, Т. Ф. Неконтрацептивные эффекты гестагенов - критерий индивидуального подхода к назначению гормональной контрацепции / Т.Ф. Татарчук, Т.В. Шевчук, О.И. Бодрягова. - С.177
Chiu, L. M. Фармакокинетика азитромицина,для внутривенной инфузии, и цефтриаксона при их раздельном и совместном применении у здоровых добровольцев / L.M. Chiu, A.M. Menhinick, P.W. Johnson, Amsden G. W. - С.183
Другие авторы: Menhinick A.M., Johnson P.W., Amsden G. W.
Гопчук, О. М. Корекція порушень менструального циклу у жінок з герпетичною інфекцією / О.М. Гопчук. - С.187
Нагорная, В. Ф. Оценка эффективности препарата Протефлазид в схемах супрессивной терапии герпетической инфекции у пациенток с привычным невынашиванием беременности / В.Ф. Нагорная, С.В. Николаева. - С.191
Мицода, Р. М. Послеродовой период у женщин с репликацией возбудителей вирусных гепатитов во время гестации и коррекции осложнений Протефлазидом / Р.М. Мицода. - С.195
Потапов, В. А. Клинико-лабораторная оценка эффективности Изопринозина в лечении папилломавирусной инфекции, ассоциированной с цервикальной интраэпителиальной неоплазией / В.А. Потапов, Т.В. Демченко, Т.Р. Стрельцова и др. - С.199
Другие авторы: Демченко Т.В., Стрельцова Т.Р., Гавриш Л.П., Загурский Ю.Б., Медведев М.В., Польщиков П.И.
Барановская, Г. А. Оптимизация тактики ведения беременности у женщин с ВИЧ - инфекцией / Г.А. Барановская. - С.201
Воробьев, А. А. Клинический опыт и методология применения сурфактанта Сукрим у новорожденных / А.А. Воробьев. - С.203
Шунько, Є. Є. Вплив впровадження Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в закладах охорони здоров'я матері та дитини Львівської області на тривалість грудного вигодовування / Є.Є. Шунько, О.Л. Шлемкевич, Л.Б. Янів. - С.207
Малюта, Р. М. Комбіноване використання Зидовудину і Невірапіну з метою профілактики вертикальної трансмісіїї ВІЛ новонародженому / Р.М. Малюта, М.Л. Аряев, СімененкоІ.В. - С.213
Тришина, С. В. Влияние магнитотерапии на отдельные показатели кальциевого гомеостаза у детей, больных бронхиальной астмой, в процессе санаторного лечения / С.В. Тришина. - С.217
Сенчук, А. Я. Діагностичне значення, чутливість та специфічність визначення онкомаркера СА - 125 до та після внутрішньоматкового кріохірургічного лікування аденоміозу / А.Я. Сенчук, І.І. Чермак. - С.220
Дубініна, В. Г. Поліморфізм генів стероїдогенезу CYP 19, CYP 17, Esra, Er2, Pgr у хворих з міомою матки та раком ендометрія / В.Г. Дубініна, В. П. Доменюк, Т.Г. Вербицька, Бубнов В.В. - С.223
Другие авторы: Доменюк В. П., Вербицька Т.Г., Бубнов В.В.
Жежер, А. А. Герпетиформное импетиго Гебры-Капоши - редко встречающаяся форма дерматоза беременных / А.А. Жежер, А.В. Ткаяченко, Д.А. Гончаренко. - С.226
ГОйда, Н. Г. Роль міжнародних організацій та ряду зарубіжних країн в поліпшенні репродуктивного здоров'я населення в Україні / Н.Г. ГОйда. - С.228
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)

    Барна, О. М.
    Лікування менопаузальних розладів: співвідношення користі та безпеки [Текст] / О.М. Барна // Репродуктивное здоровья женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2006. - Т.25, №1. - С. 69
Рубрики: МЕНОПАУЗА
   ГОРМОНОЗАМЕЩАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКАЯ

   ФИТОТЕРАПИЯИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ21/2006/1
   

Український терапевтичний журнал [Текст] : фахове видання з медичних наук. - 1998 . - ISSN 1605-7295. - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Волков, В. И. Изменение уровня матриксной металлопротеиназы-9 у больных со стабильной и нестабильной стенокардией / В.И. Волков, Д.Н. Калашник, С.А. Серик. - С.4-7
Крючкова, О. Н Возможность дифференцированной диагностики вегетативной дисфункции синусового узла / О.Н Крючкова, Ю.А. Лутай. - С.8-13
Синяченко, О. В. Аспекты патогенеза гастродуоденита при ревматоидном артрите / О. В. Синяченко, Н.Г Блудова, Д.С. Чубенко. - С.14-17
Тихонова, С. А. Состояние функции эндотелия у молодых мужчин с нормальным, высоким нормальным АД и артериальной гипертензией I степени в зависимости от наследственной предрасположенности к гипертонической болезни / С.А. Тихонова. - С.18-23
Оксид азоту як чинник, що визначає фізико-хімічний стан крові у хворих на системну склеродермію. - С.24-27
Люлька, Ю. П. Прогнозування розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих на Q-інфаркт міокарда за допомогою математичного моделювання на етапі реабілітації / Ю.П. Люлька. - С.28-32
Сєркова, В. К. Взаємозв'язок між рівнем прозапальних цитокінів і структурно-функціональними змінами міокарда у хворих із хронічною серцевою недостатністю / В.К. Сєркова, О.В. Майко. - С.33-36
Чернишов, В. А. Вплив комбінованої гіпотензивної і гіполіпідемічної терапії на сумарний ризик серцево-судинних захворювань при метаболічному синдромі / В.А. Чернишов, І.І. Єрмакович. - С.37-42
Ушкварок, Л. Б. Влияние ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и бета-адреноблокаторов на механизмы развития апоптоза при хронической сердечной недостаточности / Л.Б. Ушкварок. - С.43-47
Барна, О. М Стан системи гемостазу в жінок з ішемічною хворобою серця / О.М Барна. - С.48-52
Хухліна, О. С Комплексне застосування агоніста РРАR-гамма та протиоксидантів метаболічної дії - ефективний спосіб лікування неалкогольного стеатогепатиту на тлі інсулінорезистентності / О.С Хухліна. - С.53-57
Сыволап, В. Д. Сравнительная характеристика влияния бета-блокаторов на сосудодвигательную функцию эндотелия, суточный профиль артериального давления, ишемию миокарда у больных с не-Q-инфарктом миокарда с умеренной артериальной гипертензией / В.Д. Сыволап, С.М. Киселев. - С.58-61
Христич, Т. Н. Клинико-патогенетические особенности сочетания хронического панкреатита и хронической обструктивной болезни легких / Т.Н. Христич, Л.Д. Кушнир. - С.62-63
Карпов, О. И. Клиническая фармакология растворимой формы амоксициллина/клавуланата / О.И. Карпов. - С.64-70
Костромина, В. П. Заболевания органов дыхания: взгляд на проблему с точки зрения гомотоксикологии и возможности антигомотоксической терапии в лечении заболеваний дыхательной системы / В.П. Костромина, Л.Б. Ярощук. - С.71-74
Лапшин, В. Ф. Сучасні підходи до застосування бактеріального лізату "ІРС-19" у профілактиці та лікуванні респіраторних захворювань / В.Ф. Лапшин, Т.Р. Уманець. - С.75-79
Мойсеєнко, В. О Терапевтична дія антигомотоксичних препаратів у хворих на хронічний пієлонефрит / В.О Мойсеєнко. - С.81-84
Бабак, О. Я. Эффективность ингибиторов ренин-ангиотензиновой системы в снижении риска развития сахарного диабета 2 типа. Фармакогенетика / О.Я. Бабак, Н.А. Кравченко, С.В. Виноградова. - С.85-92
Фадеенко, Г. Д. Влияние алкоголя на развитие сердечно-сосудистой патологии. Роль генетических факторов / Г.Д. Фадеенко, С.В. Виноградова. - С.93-100
Хворостинка, В. Н. Артериальная гипертензия и сахарный диабет. Механизмы формирования сосудистых поражений / В.Н. Хворостинка, И.А. Ильченко, Т.А. Моисеенко. - С.101-104
Родионова, В. С. Актуальность проблемы хронических обструктивных заболеваний легких в структуре профзаболеваний. Критерии диагногстики и экспертизы трудоспособности / В.С. Родионова. - С.105-113
Блажко, В. И. Хроническое легочное сердце у больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких: особенности патогенеза и новые возможности лечения / В.И. Блажко, В.В. Ефимов. - С.114-118
Пам'яті Євгена Васильовича Андрущенка. - С.119
Нет сведений об экземплярах

    Барна, О. М
    Стан системи гемостазу в жінок з ішемічною хворобою серця [Текст] / О.М Барна // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N1. - С. 48-52. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 51-52
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА--MYOCARDIAL ISCHEMIA
   ГЕМОСТАЗ--HEMOSTASIS

   КАРДИОЛОГИЯНет сведений об экземплярахШифр: МУ69/2007/2
   

Медицинские аспекты здоровья женщины [Текст] : видання для лікаря практика. - Выходит раз в два месяца
2007г. N 2
Содержание:
Невынашивание беременности: новый взгляд на старую проблему. - С.4
Жук, С. И. Применение иммунохроматографических тестов INEXSCREEN для диагностики прогрессирующей трубной беременности / С.И. Жук, С.Б. Чечуга, Л.Д. Захурдаева. - С.12
Демина, Т. Н. Антифосфолипидный синдром и невынашивание беременности / Т.Н. Демина. - С.16
Граждан, К. В. Використання вітрифікованих ембріонів для запліднення / К.В. Граждан, І.Є. Палига. - С.19
Эрве. Введение пациенток с меноррагиями / Фернандес Эрве. - С.22
Лечебный эффект низкодозированных оральных контрацептивов при маточных кровотечениях пубертатного периода. - С.29
Другие авторы: , , Пасман Н.М., Снисаренко Е.А., Теплицкая А.Л.,Гилева Е.Е.
Майоров, М. В. Макролидные антибиотики в акушерстве и гинекологии / М.В. Майоров. - С.35
Барна, О. М Лікування пери- та постменопаузальних порушень у практиці терапевта / О.М Барна. - С.40
Ромащенко, О. В. Генитальній герпес и его роль в патологии у женщин / О.В. Ромащенко. - С.46
Грицько, В. С. Внутрипеченочный холестаз беременных / В.С. Грицько, Н.И. Сопко, С.Ф. Майло. - С.50
Гайструк, Н. А. Психоемоційний стан і нейроендокринна адаптація у вагітних з артеріальною гіпертензією та їх ефективна корекція / Н.А. Гайструк. - С.58
Марценковский, И. А. Астенический синдром. Континиуум состояний : от психического и физического истощения до хронической слабости и астенической несостоятельности / И.А. Марценковский. - С.62
Резніченко, Г. І. Корекція порушень фосфоліпідного обміну при внутрішньоутробній гіпотрофії плода / Г.І. Резніченко, Ю.Г. Резніченко. - С.71
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Барна, О. М
    Лікування пери- та постменопаузальних порушень у практиці терапевта [Текст] / О.М Барна // Медицинские аспекты здоровья женщины : Видання для лікаря практика. - 2007. - N2. - С. 40
Рубрики: ПОСТМЕНОПАУЗА


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: СУ21/2007/1
   Журнал

Сімейна медицина [Текст] : науково-практичний журнал. - Киiв : ТОВ "ДСГ Лтд", 2002 - . - Выходит ежеквартально
2007г. № 1
Содержание:
Лисенко, Г. І Диференційна діагностика артропатій у загальнолікарській практиці / Г.І Лисенко, В.І. Ткаченко. - С.3
Сміян, С. І. Запальні болі в хребті як критерій ранньої діагностики анкілозивного спондилоартриту / С.І. Сміян. - С.8
Шуба, Н. М. Біль у нижній частині спини-важлива проблема для лікаря загальної практики / Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова. - С.11
Морозова, О. Г. Загальні принципи медикаментозного знеболення / О.Г. Морозова, А.А. Ярошевський. - С.17
Лысенко, Г. И. Новая парадигма диагностики и лечения ревматоидного артрита / Г.И. Лысенко, Л.В. Химион, И.В. Крикливый. - С.21
Свінціцький, А. С. Больовий синдром та його лікування в практиці лікаря загального профілю / А.С. Свінціцький, Н.П. Козак. - С.27
Мальцев, В. И. Эффективность кальцемина в лечении и профилактике остеопороза ( обзор ) / В.И. Мальцев, В.К. Казимирко, О.В. Скульская. - С.33
Палій, І. Г. Біль та знеболення в загальноклінічній практиці / І.Г. Палій, І.Г. Резніченко. - С.38
Біль у животі (лекція). - С.43
Другие авторы: , , Лисенко Г.І., Хіміон Л.В., Ященко О.Б., Данилюк С.В.
Барна, О. М. Біль у грудній клітці:етіологічні,диференційно-діагностичні та гендерні аспекти / О.М. Барна, Н.І. Ярема. - С.48
Ярошевський, А. А. Принципы дифференциальной диагностики вертеброгенных кардиалгий / А.А. Ярошевський. - С.56
Колосова, Т. В. Головные боли напряжения в практике семейного врача / Т.В. Колосова. - С.61
Бурмак, Ю. Г. Головная боль напряжения у детей в практике семейного врача / Ю.Г. Бурмак, Л.П. Черепахина, Л.В. Зенина. - С.64
Морозова, О. Г. Диференційна діагностика головного болю в практиці сімейного лікаря / О.Г. Морозова. - С.66
Показания к проведению инвазивніх методов обследования больніх ИБС: приоритеты для врачей первого контакта. - С.71
Другие авторы: , , Доценко Н.Я., Боев С.С., Шехунова И.А., Молодан А.В.
Проблеми реабілітації та диспансеризації хворих із імплантованими електрокардіостимуляторами в умовах сімейних амбулаторій. - С.74
Другие авторы: , , Гринь В.К., Бассов О.І., Сергієнко Н.В., Денисова О.М.
Заремба, Є. Х. Вплив дозованого фізичного навантаження на імунний статус хворих на стабільну стенокардію / Є.Х. Заремба, Л Є. Лаповець. - С.77
Сонина, Е. В. Влияние Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на процессы пероксидации и антиоксидантной защиты у больных в подострой стадии инфаркта миокарда с сопутствующим сахарным диабетом типа 2 / Е.В. Сонина. - С.80
Заремба, Є. Х. Підвищення частоти серцевих скорочень як предиктор розвитку серцево-судинної патології / Є. Х. Заремба, З.О. Кушнір. - С.85
Вакалюк, І. П. Антигіпертензивна ефективність препарату Гідросалуретил за даними добового моніторингу артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію / І.П. Вакалюк, Н.М. Романко. - С.89
Маяцька, О. В. Вплив паління на варіабельність ритму серця юнаків / О.В. Маяцька. - С.92
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Барна, О. М.
    Біль у грудній клітці:етіологічні,диференційно-діагностичні та гендерні аспекти [Текст] / О.М. Барна, Н.І. Ярема // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2007. - N1. - С. 48


Доп.точки доступа:
Ярема, Н.І.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)