(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ОУ2/2006/5
   

Одеський медичний журнал [Текст] : науково-практичний журнал. - 1997 . - Выходит раз в два месяца
2006г. N 5
Содержание:
Вибір наповнювачів для готових лікарських форм препаратів на основі селекціонованих штамів лактобацил. - С.3-6
Корекція антиоксидантами кктивності супероксиддисмутази і каталази в умовах окиснювального стресу. - С.6-8
Вплив соєвих ізофлавонів на стан протеолізу в кістках щурів за умов фторидної інтоксикації. - С.8-10
Дорошенко, О. М. Обгрунтуванняефективності застосування ангіопротектора ізодибуту для лікування генералізованого пародонтиту у щурів в умовах експериментального діабету / О.М. Дорошенко. - С.11-13
Андреєва, О. Г. Показники глікемії і вміст інсуліну під час перорального тесту толерантності до глюкози у хворих на туберкульоз легень / О.Г. Андреєва. - С.14-17
Асанов, Е. О. Вентиляторна відповідь на гіпоксію у людей похилого віку: вплив гіпоксичних тренувань / Е.О. Асанов. - С.17-19
Ашаніна, І. В. Імунологічні зміни крові у хворих на прихований ранній сифіліс після лікування біфідумбактерином та інуліном / І.В. Ашаніна. - С.19-21
Волковинська, Т. В. Оцінка рівнів артеріального тиску, факторів кардіоваскулярного ризику і маркерів запалення у чоловіків молодого віку з різними варіантами внутрішньоклітинної інфекції / Т.В. Волковинська. - С.22-24
Загуровський, В. М. Віддалені клініко-патологічні результати психотерапії і психофармакотерапії нападів стенокардії / В. М. Загуровський. - С.24-26
Котова, Н. В. Оцінка інформованості та роль консультування при уточненні ВІЛ-статусу у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками / Н.В. Котова, О.О. Старець. - С.27-30
Сервецький, К. Л. Частота фенотипів гаптоглобіну у хворих на вірусні гепатити / К.Л. Сервецький, В.К Напханюк, А.В. Андронік. - С.30-32
Імунна система у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. - С.32-34
Шамік, Е. В. Клініко-морфологічні паралелі у жінок із високим ризиком інфікування при вагітності / Е.В. Шамік. - С.35-37
Шаповалов, В. П. Патогенетичне значення цитокінів при особливостях перебігу специфічного заалення у хворих на деструктивний туберкульоз легень / В.П. Шаповалов, Ю.Є. Роговий. - С.37-40
Влияние сопутствующей артериальной гипертензии на формирование компенсаторной гиперфункции миокарда у хирургических больных в ближайшем послеопрационном периоде. - С.40-42
Лонде, О. В. Оцінка вмісту депонованих катехоламінів, рівнів артеріального тиску і параметрів структури лівого шлуночка у чоловіків молодого віку / О.В. Лонде. - С.42-45
Платонова, О. М. Сучасні погляди на етіологію і патогенез бронхообструктивного синдрому в дітей і підлітків / О.М. Платонова, І.Л Бабій, В.І. Величко. - С.46-51
Процепко, О. О. Оперативне лікування генітального пролапсу / О.О. Процепко. - С.51-58
Нет сведений об экземплярах

    Асанов, Е. О.
    Вентиляторна відповідь на гіпоксію у людей похилого віку: вплив гіпоксичних тренувань [Текст] / Е.О. Асанов // Одеський медичний журнал. - 2006. - N5. - С. 17-19. - Бібліогр.: с. 19
Рубрики: АНОКСИЯ--ANOXIA
   ПРЕСТАРЕЛЫЕ--AGEDНет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ОУ2/2006/5
   

Одеський медичний журнал [Текст] : науково-практичний журнал. - 1997 . - Выходит раз в два месяца
2006г. N 5
Содержание:
Вибір наповнювачів для готових лікарських форм препаратів на основі селекціонованих штамів лактобацил. - С.3-6
Корекція антиоксидантами кктивності супероксиддисмутази і каталази в умовах окиснювального стресу. - С.6-8
Вплив соєвих ізофлавонів на стан протеолізу в кістках щурів за умов фторидної інтоксикації. - С.8-10
Дорошенко, О. М. Обгрунтуванняефективності застосування ангіопротектора ізодибуту для лікування генералізованого пародонтиту у щурів в умовах експериментального діабету / О.М. Дорошенко. - С.11-13
Андреєва, О. Г. Показники глікемії і вміст інсуліну під час перорального тесту толерантності до глюкози у хворих на туберкульоз легень / О.Г. Андреєва. - С.14-17
Асанов, Е. О. Вентиляторна відповідь на гіпоксію у людей похилого віку: вплив гіпоксичних тренувань / Е.О. Асанов. - С.17-19
Ашаніна, І. В. Імунологічні зміни крові у хворих на прихований ранній сифіліс після лікування біфідумбактерином та інуліном / І.В. Ашаніна. - С.19-21
Волковинська, Т. В. Оцінка рівнів артеріального тиску, факторів кардіоваскулярного ризику і маркерів запалення у чоловіків молодого віку з різними варіантами внутрішньоклітинної інфекції / Т.В. Волковинська. - С.22-24
Загуровський, В. М. Віддалені клініко-патологічні результати психотерапії і психофармакотерапії нападів стенокардії / В. М. Загуровський. - С.24-26
Котова, Н. В. Оцінка інформованості та роль консультування при уточненні ВІЛ-статусу у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками / Н.В. Котова, О.О. Старець. - С.27-30
Сервецький, К. Л. Частота фенотипів гаптоглобіну у хворих на вірусні гепатити / К.Л. Сервецький, В.К Напханюк, А.В. Андронік. - С.30-32
Імунна система у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. - С.32-34
Шамік, Е. В. Клініко-морфологічні паралелі у жінок із високим ризиком інфікування при вагітності / Е.В. Шамік. - С.35-37
Шаповалов, В. П. Патогенетичне значення цитокінів при особливостях перебігу специфічного заалення у хворих на деструктивний туберкульоз легень / В.П. Шаповалов, Ю.Є. Роговий. - С.37-40
Влияние сопутствующей артериальной гипертензии на формирование компенсаторной гиперфункции миокарда у хирургических больных в ближайшем послеопрационном периоде. - С.40-42
Лонде, О. В. Оцінка вмісту депонованих катехоламінів, рівнів артеріального тиску і параметрів структури лівого шлуночка у чоловіків молодого віку / О.В. Лонде. - С.42-45
Платонова, О. М. Сучасні погляди на етіологію і патогенез бронхообструктивного синдрому в дітей і підлітків / О.М. Платонова, І.Л Бабій, В.І. Величко. - С.46-51
Процепко, О. О. Оперативне лікування генітального пролапсу / О.О. Процепко. - С.51-58
Нет сведений об экземплярах

    Асанов, Е. О.
    Вентиляторна відповідь на гіпоксію у людей похилого віку: вплив гіпоксичних тренувань [Текст] / Е.О. Асанов // Одеський медичний журнал. - 2006. - N5. - С. 17-19. - Бібліогр.: с. 19
Рубрики: АНОКСИЯ--ANOXIA
   ПРЕСТАРЕЛЫЕ--AGEDНет сведений об экземплярах