Шифр: ПУ2/2006/1
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 1
Содержание:
Куріліна, Т. В. Патогенетичні механізми формування перинатальної патологіїї у доношених новонародждених за умов звичайного невиношування вагітності у матерів / Т.В. Куріліна. - С.5
Жданович, О. І. Патогенетично обгрунтована система лікувально-профілактичних заходів при геморагічному синдромі у новонвроджених від матерів з цукровим діабетом / О.І. Жданович, Т.В. Коломійченко, І.В. Коханов. - С.9
Павлишин, Г. А. Функционально- морфологічний стан печінки у новонароджених з проявами перинатальної інфекції / Г.А. Павлишин. - С.12
Буряк, В. М. Стан стовбурової регуляції серцевої діяльності при метаболічній кардіоміопатії у дітей з дифузним нетоксичним засобом / В.М. Буряк, Л.В. Нальковська. - С.16
Бережний, В. В. Характеристика клітинного імунітету та цитокінового статусу у дітей з ювенільним ревматоідним артритом / В.В. Бережний, Т.В. Марушко, Ю.О. Кожара. - С.19
Глєбова, Л. П. Морфофункціональна характеристика серцево-судинної системи у хворих з комбінованими порушеннями ритму серця / Л.П. Глєбова, І.В. Андрущегнко. - С.23
Суходольська, Е. С. Корекція метаболічних розладів у дітей з вегетативними дисфункціями / Е.С. Суходольська, І.І. Ганусевич, М.В. Хайтович и др. - С.27
Другие авторы: Ганусевич І.І., Хайтович М.В., Бурлака А.П., Сидорик Є.П.
Чуріліна, А. В. Роль дисплазії сполучної тканини у патології шлунково-кишкового тракту / А.В. Чуріліна, А.В. Нальотов. - С.29
Антонець, В. А. Особливості кліничного перебігу та діагностики гастроєзофагеального рефлюксу у дітей / В.А. Антонець. - С.32
Матвієнко, О. В. Характеристика показників імунної системи у підлітків, хворих на остеоартроз, на тлі гіпермобільного синдрому / О.В. Матвієнко. - С.36
Крючко, Т. О. Динаміка клініко-імунологічних показників у дітей з хронічним гепатитом В під впливом терапії з застосуванням індуктора ендогенного інтерферону / Т.О. Крючко, І.М. НЕсіна. - С.39
Клець, Т. Д. Вплив внутрішньосімейної ситуації на особливості перебігу енурезу у дітей / Т.Д. Клець, І.О. Мітюряєва, Г.В. Гнилоскуренко. - С.43
Єршова, І. Б. В-вітамінна забезпеченість дітей з дисбіозом кишечника та методи корекції / І.Б. Єршова, І.В. Коваленко, О.М. Кунєгіна, Стоянова І.М. - С.45
Другие авторы: Коваленко І.В., Кунєгіна О.М., Стоянова І.М.
Пугач, М. Н. Антипіретична терапія з огляду доказової медицини / М.Н. Пугач. - С.50
Романюк, Л. Б. Вплив модифікованого комплексу лікування на стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний дифузний зоб / Л.Б. Романюк. - С.54
Качалова, О. С. Вплив нутритивної підтримки при захворюваннях шлунково-кишкового тракту у дітей / О.С. Качалова, Т .Є. Сосновська, Д.П. Міненко, Дума Н.В. - С.57
Другие авторы: Сосновська Т .Є., Міненко Д.П., Дума Н.В.
Сміян, І. С. Кліничні та діагностичні аспекти синдрому мікрофтальмії з асоційованими аномаліями. Інформація про проведення науково-практичної конференції "Актуальні питання охорони здоров'я дівчат-підлітків" / І.С. Сміян, А.П. Філюк, Г.А. Павлишин и др. - С.64
Другие авторы: Філюк А.П., Павлишин Г.А., Гарбуз Л.Б., Стеценко В.В., Гарбуз Ю.А., Чорна Г.О., Рудяк Т.Ю.
Маркін, Л. Б. Диференційований підхід до корекції гемодинамічних порушень у системі мати-плацента-плід при синдромі фетоплацентарної недостатності / Л.Б. Маркін, К.Л. Шатилович. - С.67
Двуліт, М. П. Показники перекисного окислення ліпідів, білків та антиоксидантної активності у вагітних з артеріальною гіпертензією / М.П. Двуліт, В.К. Тищенко. - С.72
Сергієнко, С. М. Особливості психоемоціонального статусу у вагітних жінок з нейроєндокринною паталогією / С.М. Сергієнко. - С.4
Паєнок, О. С. Гормональна функція фетоплацентарного комплексу у жінок з дифузним токсичним зобом / О.С. Паєнок. - С.78
Веропоьвелян, П. М. Деякі особливості показників ліпідів, гонадотропних і статевих гормонів у вагітних з ожирінням / П.М. Веропоьвелян, М.П. Веропотвелян, О.М. Панасенко, Горук П.С. - С.80
Другие авторы: Веропотвелян М.П., Панасенко О.М., Горук П.С.
Кольцова, І. Г. Фетоплацентарна недостатність та інфекції групи TORCH / І.Г. Кольцова, А.П. Боровик, П.З. Протченко. - С.84
Былик, Н. М. Порівняльна оцінка показників гемостазу при лікуванні ретрохоріальних та ретроплацентарних гематом в I-II триместрах вагітності / Н.М. Былик. - С.89
Бабенко, С. В. Особливості перебігу вагітності та пологів у хворих на рак щитовидної залози (Клініко-статистичний аналіз) / С.В. Бабенко. - С.91
Ольшевська, О. В. Особливості тироїдного статусу у породілей при прееклампсії на тлі хронічного пієлонефриту та його корекція / О.В. Ольшевська. - С.94
Тітенко, Т. М. Дисфункція щитовидної залози та особливості репродуктивного здоров'я дівчаток-підлітків / Т.М. Тітенко. - С.98
Бойко, В. І. Клініко-єндокринологічні аспекти реабілітації жінок, які перенесли перитоніт після кесарева розтину / В.І. Бойко. - С.101
Беседін, В. М. Акупунктура та фармакотерапія при патологічному клімаксі у жінок з артеріальною гіпертонією / В.М. Беседін, О.В. Грабоус. - С.104
Дрінь, Т. М. Показники онкомаркерів у жінок з пухлинними утвореннями органів малого таза / Т.М. Дрінь, М.А. Лизин, І.О. Басюга. - С.109
Голота, В. Я. Спонтанний розрив стравоходу (синдром Берхаве) у породіллі після кесарева розтину / В.Я. Голота, В.О. Бенюк. - С.112
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: ПУ2/2006/4
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 4
Содержание:
Лук'янова, О. М. Медикаментозна корекція склерогенезу як профілактика цирозу печінки у дітей з хронічними вірусними гепатитами / О.М. Лук'янова, В.С. Березенко, А.Г. Ципкун. - С.5
Гнатейко, О. З. Зміна рівня метаболітів оксиду азоту в сироватці крові при природжених вадах серця у новонароджених дітей / О.З. Гнатейко, О.Я. Скляров, І.Ю. Авраменко. - С.11
Чуріліна, А. В. Особливості сучасної кліничної картини неонатальних жовтяниць / А.В. Чуріліна, Л.Ф. Чала, Н.І. Мациніна и др. - С.14
Другие авторы: Чала Л.Ф., Мациніна Н.І., Зуєва Г.В., Масюта Д.І., Москалюк О.М.
Дудник, В. М. Оцінка антианемічної активності рекомбінантного еритропоетину у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / В.М. Дудник. - С.16
Антонець, В. А. Особливості діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей з бронхіальною астмою / В.А. Антонець. - С.23
Каладзе, М. М. Роль ендотоксину кишкової палички і тимічних факторів у регуляції прокоагулянтної та фібринолітичної активності лейкоцитів у підлітків, хворих на рецидивуючий бронхіт / М.М. Каладзе, Л.І. Слобожан. - С.26
Майданник, В. Г. Морфофункціональна характеристика серця і центральна гемодинаміка у дітей та підлітків, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет / В.Г. Майданник, Л.П. Глєбова, В.В. Довгодько, Коротич Т.І. - С.31
Другие авторы: Глєбова Л.П., Довгодько В.В., Коротич Т.І.
Самсон, О. Я. Статевий розвиток та його вплив на кынцевий зрыст хворих з рызною ендокринною патологыэю / О.Я. Самсон, О.В. Большова, Н.А. Спринчук и др. - С.35
Другие авторы: Большова О.В., Спринчук Н.А., Вишневська О.А., Дерев'янко Г.А., Белякова Л.С., Пелещук Т.А.
Литвин, Б. С. Зміни жирнокислотного спектру поту у дітей з вегетативними дисфункціями внаслідок екопатогенного впливу малих доз радіації / Б.С. Литвин. - С.43
Волоха, А. П. Прояви інфекційного синдрому у дітей з гіпогамма-глобулінеміями / А.П. Волоха, Л. І. Чернишова. - С.39
Щудро, С. А. Якість життя підлітків - учнів загальноосвітніх шкіл / С.А. Щудро. - С.46
Чуриліна, А. В. Аспекти етіопатогенезу кон'югаційних жовтяниць / А.В. Чуриліна, О.О. Глуховська. - С.51
Майданник, В. Г. І.В. Троїцький - основоположник вітчизняної педіатрії / В.Г. Майданник. - С.58
Бєлоусов, Ю. В. Професор Іван Віссаріонович Троїцький в Харкові (1902-1919) / Ю.В. Бєлоусов. - С.65
Дука, К. Д. Дніпропетровський період діяльності професора Івана Віссаріоновича Троїцького (1919-1923) / К.Д. Дука, Н.М. Мішина. - С.67
Туманова, Л. Є. Особливості кліничного перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з хронічним пієлонефритом та мікоплазменою інфекцією / Л.Є. Туманова, В.Ю. Жук. - С.70
Дашкевич, В. Є. Корекція йодної недостатності у вагітних в умовах різного ступеня йодного дефіциту / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич. - С.73
Маркін, Л. Б. Корекція гемодинамічних розладів у функціональній системі мати-плацента-плід при загрозі передчасних пологів / Л.Б. Маркін, В.В. Флуд. - С.77
Гудима, О. О. Кисневотранспортна функція крові у породілей з різним ступенем крововтрати в пологах / О.О. Гудима, А.М. Громова. - С.81
Вдовиченко, Ю. П. Клінична оцінка основних лабораторних показників при перитоніті після кесарева розтину / Ю.П. Вдовиченко, В.І. Бойко. - С.85
Тітенко, Т. М. Особливості порушень менструальної функції при дифузних формах ендемічного зобу / Т.М. Тітенко. - С.88
Чубей, Г. В. Особливості кліничного перебігу та діагностики аденоміозу / Г.В. Чубей. - С.92
Децик, О. З. Аналіз смертності та потенціально втрачених років життя жінок в пери- та постменопаузі / О.З. Децик. - С.96
Кондратюк, В. К. Етнографічна та морфологічна оцінка стану придатків матки у пацієнток з пухлиноподібними ураженнями яєчників / В.К. Кондратюк, Т.Д. Задорожна, І.Б. Вовк и др. - С.99
Другие авторы: Задорожна Т.Д., Вовк І.Б., Корнацька А.Г., Ільїна О.І.
Веропотвелян, П. М. Застосування препарату Фемостон для лікування психоемоційного стану у жінок з клімактеричним синдромом / П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, О.М. Панасенко, Дрінь Т.М. - С.104
Другие авторы: Веропотвелян М.П., Панасенко О.М., Дрінь Т.М.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Антонець, В. А.
    Особливості кліничного перебігу та діагностики гастроєзофагеального рефлюксу у дітей [Текст] / В.А. Антонець // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2006. - N1. - С. 32 . - ISSN 0031-4048


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Антонець, В. А.
    Особливості діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей з бронхіальною астмою [Текст] / В.А. Антонець // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2006. - N4. - С. 23 . - ISSN 0031-4048


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ПУ2/2006/1
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 1
Содержание:
Куріліна, Т. В. Патогенетичні механізми формування перинатальної патології у доношених новонароджених за умов звичного невиношування вагітності у матерів / Т.В. Куріліна. - С.5-8
Жданович, О. І. Патогенетично обгрунтована система лікувально-профілактичних заходів при геморагічному синдромі у новонароджених від матерів з цукровим діабетом / О.І. Жданович, Т.В. Коломійченко, І.В. Коханов. - С.9-12
Павлишин, Г. А. Функціонально-морфологічний стан печінки у новонароджених з проявами перинатальної інфекції / Г.А. Павлишин. - С.12-16
Буряк, В. М. Стан стовбурової регуляції серцевої діяльності при метаболічній кардіоміопатії у дітей з дифузним нетоксичним зобом / В.М. Буряк, Л.В. Нальковська. - С.16-19
Бережний, В. В. Характеристика клітинного імунітету та цитокінового статусу у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом / В.В. Бережний, Т.В. Марушко, Ю.О. Кожара. - С.19-23
Глєбова, Л. П. Морфофункціональна характеристика серцево-судинної системи у хворих з комбінованими порушеннями ритму серця / Л.П. Глєбова, І.В. Андрущенко. - С.23-26
Корекція метаболічних розладів у дітей з вегетативними дисфункціями . - С.27-28
Чуриліна, А. В. Роль дисплазії сполучної тканини в патології шлунково-кишкового тракту / А.В. Чуриліна, А.В. Нальотов. - С.29-32
Антонець, В. А. Особливості клінічного перебігу та діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей / В.А. Антонець. - С.32-35
Матвієнко, О. В. Характеристика показників імунної системи у підлітків, хворих на остеоартроз, на тлі гіпермобільного синдрому / О.В. Матвієнко. - С.36-38
Крючко, Т. О. Динаміка клініко-імунологічних показників у дітей з хронічним гепатитом в під впливом терапії з застосуванням індуктора ендовагунного інтерферону / Т.О. Крючко, І.М. Несіна. - С.39-42
Клець, Т. Д. Вплив внутрішньосімейної ситуації на особливості перебігу енурезу у дітей / Т.Д. Клець, І.О. Мітюряєва, Г.В. Гнилоскуренко. - С.43-45
В-вітамінна забезпеченість дітей з дисбіозом кишечника та методи корекції . - С.45-49
Пугач, М. Н. Антипіретична терапія з огляду доказової медицини / М.Н. Пугач. - С.50-54
Романюк, Л. Б. Вплив модифікованого комплексу лікування на стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний дифузний зоб / Л.Б. Романюк. - С.54-56
Вплив нутритивної підтримки при захворюваннях шлунково-кишкового тракту у дітей . - С.57-61
Клінічні та діагнгстичні аспекти синдрому мікрофтальмії з асоційованими аномаліями . - С.61-61
Інформація про проведення науково-практичної конференції "Актуальні питання охорони здоров'я дівчат-підлітків", яка відбулася у м. Харкові на базі Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України 19-20 жовтня 2005 р. - С.64-66
Маркін, Л. Б. Диференційований підхід до корекції гемодинамічних порушень у системі мати-плацента-плід при синдромі фетоплацентарної недостатності / Л.Б. Маркін, К.Л. Шатилович. - С.67-72
Двуліт, М. П. Показники перекисного окислення ліпідів, білків та антиоксидантної активності у вагітних з артеріальною гіпертензією / М.П. Двуліт, В.К. Тищенко. - С.72-74
Сергієнко, С. М. Особливості психоемоціонального статусу у вагітних жінок з нейроендокринною патологією / С.М. Сергієнко. - С.75-77
Паєнок, О. С. Гормональна функція фетоплацентарного комплексу у жінок з дифузним токсичним зобом / О.С. Паєнок. - С.78-79
Деякі особливості показників ліпідів, гонадотропних і статевих гормонів у вагітних з ожирінням. - С.80-83
Кольцова, І. Г. Фетоплацентарна недостатність та інфекції групи TORCH / І.Г. Кольцова, А.П. Боровик, П.З. Протченко. - С.84-88
Бабенко, С. В. Особливості перебігу вагітності та пологів у хворих на рак щитовидної залози: Клініко-стат.-аналіз / С.В. Бабенко. - С.91-94
Ольшевська, О. В. Особливості тироїдного статусу у породілей при прееклампсії на тлі хронічного пієлонефриту та його корекція / О.В. Ольшевська. - С.94-98
ТІтенко, Т. М. Дисфункція щитовидної залози та особливості репродуктивного здоров'я дівчаток-підлітків / Т.М. ТІтенко. - С.98-100
Беседін, В. М. Акупунктура та фармакотерапія при патологічному клімаксі у жінок з артеріальною гіпертонією / В.М. Беседін, О.В. Грабоус. - С.104-109
Дрінь, Т. М. Показники онкомаркерів у жінок з пухлинними утвореннями органів малого таза / Т.М. Дрінь, М.А. Лизин, І.О. Басюга. - С.109-111
Голота, В. Я. Спонтанний розрив стравоходу (синдром Берхаве) у породіллі після кесарева розтину / В.Я. Голота, В.О. Бенюк. - С.112-113
Бойко, В. І. Клініко-ендокринологічні аспекти реабілітації жінок, які перенесли перитоніт після кесарева розтину / В.І. Бойко. - С.101-103
Білик, Н. М. Порівняльна оцінка показників гемостазу при лікуванні ретрохоріальних та ретроплацентарних гематом в I-II триместрах вагітності / Н.М. Білик. - С.89-91
Нет сведений об экземплярах

    Антонець, В. А.
    Особливості клінічного перебігу та діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей [Текст] / В.А. Антонець // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2006. - N1. - С. 32-35. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 35
Рубрики: ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС--GASTROESOPHAGEAL REFLUX
   ДЕТИ--CHILDИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ПУ2/2006/4
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 4
Содержание:
Лук"янова, О. М. Медикаментозна корекція склерогенезу як профілактика цирозу печінки у дітей з хронічними вірусними гепатитами / О.М. Лук"янова, В.С. Березенко, А.Г. Ципкун. - С.5-10
Гнатейко, О. З. Зміна рівня метаболітів оксиду азоту в сироватці крові при природжених вадах серця у новонароджених дітей / О.З. Гнатейко, О.Я. Скляров, І.Ю. Авраменко. - С.11-13
Особливості сучасної клінічної картини неонатальних жовтяниць . - С.14-16
Дудник, В. М. Оцінка антианемічної активності рекомбінантного еритропоетину у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / В.М. Дудник. - С.16-23
Антонець, В. А. Особливості діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей з бронхіальною астмою / В.А. Антонець. - С.23-26
Каладзе, М. М. Роль ендотоксину кишкової палички і тимічних факторів у регуляції прокоагулянтної та фібринолітичної активності лейкоцитів у підлітків, хворих на рецидивуючий бронхіт / М.М. Каладзе, Л.І. Слобожан. - С.26-30
Морфофункціональна характеристика серця і центральна гемодинаміка у дітей та підлітків, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет. - С.31-34
Статевий розвиток та його вплив на остаточний зріст хворих з різною ендокринною патологією. - С.35-38
Волоха, А. П. Прояви інфекційного синдрому у дітей з гіпогамма-глобулінеміями / А.П. Волоха, Л.І. Чернишова. - С.39-43
Литвин, Б. С. Зміни жирнокислотного спектру поту у дітей з вегетативними дисфункціями внаслідок екопатогенного впливу малих доз радіації / Б.С. Литвин. - С.43-46
Щудро, С. А. Якість життя підлітків - учнів загальноосвітніх шкіл / С.А. Щудро. - С.46-50
Чуриліна, А. В. Аспекти етіопатогенезу кон'югаційних жовтяниць / А.В. Чуриліна, О.О. Глуховська. - С.51-54
Микола Михайлович Коренєв: До 75-річчя від дня народження. - С.55-56
Савелій Савелійович Острополець: До 75-річчя від дня народження. - С.56-57
Майданник, В. Г. І.В. Троїцький - основоположник вітчизняної педіатрії / В.Г. Майданник. - С.58-64
Бєлоусов, Ю. В. Професор Іван Віссаріонович Троїцький в Харкові (1902-1919) / Ю.В. Бєлоусов. - С.65-67
Дука, К. Д. Дніпропетровський період діяльності професора Івана Віссаріоновича Троїцького (1919-1923) / К.Д. Дука, Н.М Мішина. - С.67-69
Туманова, Л. Є. Особливості клінічного перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з хронічним пієлонефритом та мікоплазменою інфекцією / Л.Є. Туманова, В.Ю. Жук. - С.70-73
Дашкевич, В. Є. Корекція йодної недостатності у вагітних в умовах різного ступеня йодного дефіциту / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич. - С.73-77
Гудима, О. О. Кисневотранспортна функція крові у породілей з різним ступенем крововтрати в пологах / О.О. Гудима, А.М. Громова. - С.81-84
Вдовиченко, Ю. П. Клінічна оцінка основних лабораторних показників при перитоніті після кесарева розтину / Ю.П. Вдовиченко, В.І. Бойко. - С.85-88
ТІтенко, Т. М. Особливості порушень менструальної функції при дифузних формах ендемічного зобу / Т.М. ТІтенко. - С.88-91
Чубей, Г. В. Особливості клінічного перебігу та діагностики аденоміозу / Г.В. Чубей. - С.92-95
Децик, О. З. Аналіз смертності та потенціально втрачених років життя жінок в пери- та постменопаузі / О.З. Децик. - С.96-99
Ехографічна та морфологічна оцінка стану придатків матки у пацієнток з пухлиноподібними ураженнями яєчників. - С.99-103
Застосування препарату фемостон для лікування психоемоційного стану у жінок з клімактеричним синдромом . - С.104-106
Маркін, Л. Б. Корекція гемодинамічних розладів у функціональній системі мати-плацента-плід при загрозі передчасних пологів / Л.Б. Маркін, В.В. Флуд. - С.77-80
Нет сведений об экземплярах

    Антонець, В. А.
    Особливості діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей з бронхіальною астмою [Текст] / В.А. Антонець // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2006. - N4. - С. 23-26. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 25-26
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС--GASTROESOPHAGEAL REFLUX

   ДЕТИ--CHILDИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: ПУ2/2006/6
   

Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : науково-практичний журнал. - 1936 . - ISSN 0031-4048. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 6
Содержание:
Жилка, Н. Я. Гормональні аспекти фіброзно-кістозної мастопатії та ефективність їх лікування рослинними онкопротекторами / Н.Я. Жилка, П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, Сухіна Т.В. - С.79
Другие авторы: Веропотвелян П.М., Веропотвелян М.П., Сухіна Т.В.
Єршова, І. Б Принципи раціональної терапії гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей раннього віку / І.Б Єршова. - С.31
Котова, Н. В. Стан здоров"я неінфікованих ВІЛ дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими жінками. / Н.В. Котова. - С.35
Старець, О. О. Фактори прогресування ВІЛ-інфекції у дітей / О.О. Старець. - С.39
Майданник, В. Г. Діагностика та класифікація первинної артеріальної гіпертензії у дітей / В.Г. Майданник, М.М. Коренєв, М.В. Хайтович, Богмат Л.Ф. - С.5
Другие авторы: Коренєв М.М., Хайтович М.В., Богмат Л.Ф.
Нагорна, Н. В. Клінічна характеристика та показники добового моніторування артеріального тиску у дітей з високим нормальним артеріальним тиском / Н.В. Нагорна, О.П. Дудчак. - С.10
Дубова, Г. В. Особливості психоемоційного і вегетативного статусу дітей із порушеннями ритму серця за результатами кольорового тесту Люшера / Г.В. Дубова, Н.В. Нагорна. - С.16
Дука, К. Д. Фактори ризику та шляхи формування хронічного бронхолегеневого процесу у дітей, які зазнали впливу "жорстких" режимів ШВЛ в неонатальному періоді / К.Д. Дука, С.І. Ільченко, М. Опихайло и др. - С.20
Другие авторы: Ільченко С.І., Опихайло М., Орлова І.Ю., Гільмєєв О.Р.
Пересада, Л. А. Значення бронхоскопії в діагностиці етіології нозокоміальної пневмонії у дітей, хворих на гостру лейкомію / Л.А. Пересада. - С.23
Павлишин, Г. А. Корекція метаболічних порушень у новонароджених з проявами перинатальних інфекцій / Г.А. Павлишин. - С.27
Антонець, В. А. Вивчення базального рівня рН шлунка у дітей з гастроезофагеальним рефлюксом / В.А. Антонець. - С.42
Бєляєва, О. Е. Особистісна характеристика дівчат-підлітків з розладами менструальної функції із різним станом церебрального кровообігу / О.Е. Бєляєва, С.О. Левенець, О.О. Чистяк. - С.45
Вітовський, Р. М. "Сімейні" міксоми серця та "міксомний синдром" (Огляд літератури та власні спостереження) / Р.М. Вітовський, Л.Л. Ситар, А.В. Кривенький и др. - С.48
Другие авторы: Ситар Л.Л., Кривенький А.В., Ісаєнко В.В., Антощенко А.О., Вітовська Т.В.
Крючко, Т. О. Проблемні питання лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій та гострих бронхітів у дітей / Т.О. Крючко, Ю.М. Кінаш. - С.54
Резолюція 111 конгресу педіатрів України "Сучасні проблеми клінічної педіатрії" (17-19 жовтня 2006 року, м.Київ). - С.57
Савченко, С. Є. Стресіндуковані зміни тироїдного гомеостазу у роділей / С.Є. Савченко. - С.59
Чайка, В. К. Прогнозування та профілактика захворювань шийки матки у сексуально активних дівчат-підлітків / В.К. Чайка, І.І. Кравчук, І.К. Акимова. - С.62
Бойко, В. І. Ехографічні особливості при різних варіантах гнійно-запальних ускладнень після кесарева розтину / В.І. Бойко. - С.65
Васильчук, Г. М. Особливості загального та місцевого гормонального гомеостазу у жінок репродуктивного віку із лейоміомою матки / Г.М. Васильчук, З.Б. Хомінська, Н.В. Касей. - С.69
Вдовиченко, Ю. П. Трансцервікальна міомектомія у хворих репродуктивного віку - найближчі та віддалені результати / Ю.П. Вдовиченко, Д.С. Ледін. - С.72
Григоренко, А. П. Особливості імуноцитокінового гомеостазу у жінок з пролапсом тазових органів / А.П. Григоренко. - С.76
Камінський, В. В. Багатоплідна вагітність: нові аспекти проблеми за умов застосування допоміжних репродуктивних технологій / В.В. Камінський, Л.І. Прокопів. - С.85
Кондратюк, В. К. Сучасні уявлення щодо патогенетичних механізмів ушкодження репродуктивної системи у жінок з пухлиноподібними ураженнями яєчників / В.К. Кондратюк. - С.93
Сольський, С. Я. Обгрунтування необхідності застосування препарату Лактовіт-форте при антибактеріальній терапії в гінекологічній практиці / С.Я. Сольський, А.І. Чубатий, П.М. Коврига. - С.99
Подпрятов, С. Є. Хірургічне лікування випадіння жіночих статевих органів із застосуванням алопластики / С.Є. Подпрятов, С.С. Подпрятов, С.В. Іваненко и др. - С.102
Другие авторы: Подпрятов С.С., Іваненко С.В., Ступак М.С., Мошкова Н.І., Савчук Л.З., Удод Н.В., Караїм О.С., Черемісіна С.А., Голованова І.М., Захожа К.М.
Резолюція Х11 з'їзду акушерів-гінекологів України "Репродуктивне здоров'я у ХХ1 столітті". - С.105
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Антонець, В. А.
    Вивчення базального рівня рН шлунка у дітей з гастроезофагеальним рефлюксом [Текст] / В.А. Антонець // Педіатрія, акушерство та гінекологія : Науково-практичний журнал. - 2006. - N6. - С. 42 . - ISSN 0031-4048


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)