Рішко, В. В.
    Поєднане хірургічне лікування виразкової хвороби дванадцятопалої кишки та рефлюкс-езофагіту [Текст] / В.В. Рішко // Клінична хірургія.Науково-практичний журнал. - 2006. - 755755, №1. - с.17-19 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: Двенадцатиперстной кишки
   Эзофагит пептический

   Хирургия оперативнаяИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

    Острогляд, А. В.
    Перший досвід вивчення епідеміології гастроезофагельної рефлюксної хвороби в Україні [Текст] / А.В. Острогляд // Сучасна гастроентерологія : Український науково-практичний журнал. - 2006. - Т.27, №1. - С. 30-32 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: Эзофагит пептический
   Эпидемиология

   УкраинаИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

    Колісник, С. П.
    Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: актуальні питання сучасної діагностики, лікування та профілактики [Текст] / С.П. Колісник, В.М. Чернобровий // Сучасна гастроентерологія : Український науково-практичний журнал. - 2006. - Т.27, №1. - С. 93-98 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: Эзофагит пептический
   Диагностика

   Лечебные методыДоп.точки доступа:
Чернобровий, В.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

    Рішко, В. В.
    Використання селективної проксимальної ваготомії в хірургічному лікуванні виразки дванадцятипалої кишки, ускладненої перфорацією та рефлюкс - езофагітом [Текст] / В.В. Рішко // Клінична хірургія.Науково-практичний журнал. - 2006. - №2. - С. 5-7 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: Ваготомия селективная проксимальная
   Хирургия

   Двенадцатиперстной кишки язва

   Эзофагит пептическийИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

    Рішко, В. В.
    Невідкладне хірургічне лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки,ускладненої кровотечею та рефлюкс - езофагітом [Текст] / В.В. Рішко // Клінична хірургія.Науково-практичний журнал. - 2006. - №3. - С. 14-16 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: Двенадцатиперстной кишки язва
   Хирургия оперативная

   Эзофагит пептический

   Кровотечение желудочно-кишечноеИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

   
    Рефлюкс-эзофагиты у детей и подростков(клиника ,диагностика,лечение) [Текст] // Российский педиатрический журнал : Научно-практический журнал. - 2006. - N1. - С. 11 . - ISSN 1560-9561
Рубрики: Эзофагит пептический
   ПодросткиИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагит как проявление впервые выявленного гипотиреоза. [Текст] // Клиническая медицина : Научно-практический журнал. - 2006. - Том84, N2. - С. 71-80 . - ISSN 0023-2149
Рубрики: Гипотиреоз
   Грыжа пищеводного отверстия

   Эзофагит пептическийИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Острогляд, А. В.
    Значення мікроскопії біоптатів слизової оболонки стравоходу для діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби [Текст] / А.В. Острогляд // Сучасна гастроентерологія : Український науково-практичний журнал. - 2006. - Т.27, №2. - С. 12-15 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: Эзофагит пептический
   Диагностика

   МикроскопияИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

    Грубнік, В. В.
    Віддалені наслідки лапароскопічної фундоплікації при рефлюксній хворобі [Текст] / В.В. Грубнік, О.В. Грубнік, О.О. Соломко // Сучасна гастроентерологія : Український науково-практичний журнал. - 2006. - Т.27, №2. - С. 26-29 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: Эзофагит пептический
   ЛапароскопияДоп.точки доступа:
Грубнік, О.В.; Соломко, О.О.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

    Рішко, В. В.
    Поєднане хірургічне лікування виразкової хвороби дванадцятопалої кишки та рефлюкс-езофагіту [Текст] / В.В. Рішко // Клінична хірургія.Науково-практичний журнал. - 2006. - 755755, №1. - с.17-19 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: Двенадцатиперстной кишки
   Эзофагит пептический

   Хирургия оперативнаяИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

    Острогляд, А. В.
    Перший досвід вивчення епідеміології гастроезофагельної рефлюксної хвороби в Україні [Текст] / А.В. Острогляд // Сучасна гастроентерологія : Український науково-практичний журнал. - 2006. - Т.27, №1. - С. 30-32 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: Эзофагит пептический
   Эпидемиология

   УкраинаИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

    Колісник, С. П.
    Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: актуальні питання сучасної діагностики, лікування та профілактики [Текст] / С.П. Колісник, В.М. Чернобровий // Сучасна гастроентерологія : Український науково-практичний журнал. - 2006. - Т.27, №1. - С. 93-98 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: Эзофагит пептический
   Диагностика

   Лечебные методыДоп.точки доступа:
Чернобровий, В.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

    Рішко, В. В.
    Використання селективної проксимальної ваготомії в хірургічному лікуванні виразки дванадцятипалої кишки, ускладненої перфорацією та рефлюкс - езофагітом [Текст] / В.В. Рішко // Клінична хірургія.Науково-практичний журнал. - 2006. - №2. - С. 5-7 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: Ваготомия селективная проксимальная
   Хирургия

   Двенадцатиперстной кишки язва

   Эзофагит пептическийИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

    Рішко, В. В.
    Невідкладне хірургічне лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки,ускладненої кровотечею та рефлюкс - езофагітом [Текст] / В.В. Рішко // Клінична хірургія.Науково-практичний журнал. - 2006. - №3. - С. 14-16 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: Двенадцатиперстной кишки язва
   Хирургия оперативная

   Эзофагит пептический

   Кровотечение желудочно-кишечноеИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

   
    Рефлюкс-эзофагиты у детей и подростков(клиника ,диагностика,лечение) [Текст] // Российский педиатрический журнал : Научно-практический журнал. - 2006. - N1. - С. 11 . - ISSN 1560-9561
Рубрики: Эзофагит пептический
   ПодросткиИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагит как проявление впервые выявленного гипотиреоза. [Текст] // Клиническая медицина : Научно-практический журнал. - 2006. - Том84, N2. - С. 71-80 . - ISSN 0023-2149
Рубрики: Гипотиреоз
   Грыжа пищеводного отверстия

   Эзофагит пептическийИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Григорьев, К. И.
    Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и проблемы сочетанной патологии у детей [Текст] / К.И. Григорьев // Медицинская помощь : Научно-практический журнал. - 2006. - N6. - С. 3 . - ISSN 0869-7760
Рубрики: ЭЗОФАГИТ ПЕПТИЧЕСКИЙ
   СОПУТСТВУЮЩИЕ БОЛЕЗНИ

   ДЕТИИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Применение антацидов в комплексной терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни тяжелого течения [Текст] / И.В. Маев, Д.Т. Дичева, В.В. Красников, Бурагина Т.А. // Лечащий врач : научно-практический журнал. - 2007. - №1. - С. 86 . - ISSN 1560-5175
Рубрики: ЭЗОФАГИТ ПЕПТИЧЕСКИЙ
   АНТАЦИДНЫЕ СРЕДСТВА

   ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ--GASTROENTEROLOGYДоп.точки доступа:
Маев, И.В.; Дичева, Д.Т.; Красников, В.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Эффективность лапароскопического лечения гастроэзофагельной рефлюксной болезни в зависимости от метода фундопликации [Текст] / В.В. Грубник, В.В. Ильяшенко, А.В. Грубник, Соломко А.А. // Клінична хірургія : Науково-практичний журнал. - 2007. - N2/3. - С. 44 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: ЭЗОФАГИТ ПЕПТИЧЕСКИЙ
   ЛАПАРОСКОПИЯ

   ФУНДОПЛИКАЦИЯДоп.точки доступа:
Грубник, В.В.; Ильяшенко, В.В.; Грубник, А.В.

Нет сведений об экземплярах

   
    Лапароскопічна фундоплікація за ніссеном як метод вибору хірургічного лікування гастроезофагельної рефлюксної хвороби [Текст] / Б.О. Матвійчук, А.А. Гураєвський, А.В. Стасишин и др // Клінична хірургія : Науково-практичний журнал. - 2007. - N2/3. - С. 49 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: ЭЗОФАГИТ ПЕПТИЧЕСКИЙ
   ФУНДОПЛИКАЦИЯ

   ЛАПАРОСКОПИЯДоп.точки доступа:
Матвійчук, Б.О.; Гураєвський, А.А.; Стасишин, А.В.

Нет сведений об экземплярах