Рішко, В. В.
    Рефлюкс-езофагіт і виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Поєднане хірургічне лікування [Текст] / В.В. Рішко, О.П. Яковець // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 24-26. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.26
Рубрики: ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCER
   ЭЗОФАГИТ ПЕПТИЧЕСКИЙ--ESOPHAGITIS, PEPTICДоп.точки доступа:
Яковець, О.П.

Нет сведений об экземплярах

    Рішко, В. В.
    Рефлюкс-езофагіт і виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Поєднане хірургічне лікування [Текст] / В.В. Рішко, О.П. Яковець // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 24-26. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.26
Рубрики: ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCER
   ЭЗОФАГИТ ПЕПТИЧЕСКИЙ--ESOPHAGITIS, PEPTICДоп.точки доступа:
Яковець, О.П.

Нет сведений об экземплярах

   
    Порівняння віддалених результатів лапароскопічної фундоплікації у хворих з ефективною й неефективною консервативною терапією герх. Фактори, що впливають на віддалені результати оперативного лікування [Текст] / В.В. Грубник, О.О. Соломко, В.В. Ильяшенко, О.В. Медведєв // Шпитальна хірургія. - 2006. - N4. - С. 37-40. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.40
Рубрики: ЭЗОФАГИТ ПЕПТИЧЕСКИЙ--ESOPHAGITIS, PEPTIC
   ЛАПАРОСКОПИЯ--LAPAROSCOPYДоп.точки доступа:
Грубник, В.В.; Соломко, О.О.; Ильяшенко, В.В.; Медведєв, О.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

    Семенюк, Л. А.
    Ультразвуковая диагностика рефлюкс-эзофагитов у детей [Текст] / Л.А. Семенюк // Ультразвуковая и функциональная диагностика : научно-практический журнал. - 2007. - N2. - С. 57 . - ISSN 1607-0771
Рубрики: ЭЗОФАГИТ ПЕПТИЧЕСКИЙ--ESOPHAGITIS, PEPTIC
   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHY

   ДЕТИ--CHILDИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

    Вдовиченко, В. І.
    Безсимптомний нерефлюксний (реактивний) езофагіт : поширення, критерії діагнозу, місце в міжнародній номенклатурі хвороб і причин смерті х перегляду [Текст] / В.І. Вдовиченко, А.В. Острогляд // Сучас. гастроентерологія : Укр. наук.-практ. журн. - 2006. - N5. - С. 21-23. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЭЗОФАГИТ ПЕПТИЧЕСКИЙ--ESOPHAGITIS, PEPTIC


Доп.точки доступа:
Острогляд, А.В.

Нет сведений об экземплярах

    Маев, И. В.
    Эффективность монотерапии омепразолом и рабепразолом у больных эрозивным рефлюкс-эзофагитом в пожилом возрасте [Текст] / И.В. Маев, А.Ю. Гончаренко, Ю.А. Кучерявый // Клинич. перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. - 2007. - N 2. - С. 31-36.
ГРНТИ

Рубрики: ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС--GASTROESOPHAGEAL REFLUX
   ЭЗОФАГИТ ПЕПТИЧЕСКИЙ--ESOPHAGITIS, PEPTIC

   ОМЕПРАЗОЛ--OMEPRAZOLE

   ВОЗРАСТНЫЕ ФАКТОРЫ--AGE FACTORSДоп.точки доступа:
Гончаренко, А.Ю.; Кучерявый, Ю.А.

Нет сведений об экземплярах