Журавлев, А. С
    Патоморфоз хронического атрофического фарингита у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС [Текст] / А.С Журавлев, Н.О. Шушляпина // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - N4. - С. 10-14. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 14
Рубрики: ФАРИНГИТ--PHARYNGITIS
   ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ--RADIATION, IONIZING

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLДоп.точки доступа:
Шушляпина, Н.О.

Нет сведений об экземплярах

    Чумак, А. А.
    Імунна система і радіація: Двадцятирічний досвід після Чорнобильської катастрофи [Текст] / А.А. Чумак // Журнал практичного лікаря. - 2006. - N3. - С. 2-7
Рубрики: ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ--RADIATION, IONIZING
   ИММУННАЯ СИСТЕМА--IMMUNE SYSTEM

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLНет сведений об экземплярах

    Журавлев, А. С
    Патоморфоз хронического атрофического фарингита у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС [Текст] / А.С Журавлев, Н.О. Шушляпина // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - N4. - С. 10-14. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 14
Рубрики: ФАРИНГИТ--PHARYNGITIS
   ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ--RADIATION, IONIZING

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLДоп.точки доступа:
Шушляпина, Н.О.

Нет сведений об экземплярах

    Чумак, А. А.
    Імунна система і радіація: Двадцятирічний досвід після Чорнобильської катастрофи [Текст] / А.А. Чумак // Журнал практичного лікаря. - 2006. - N3. - С. 2-7
Рубрики: ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ--RADIATION, IONIZING
   ИММУННАЯ СИСТЕМА--IMMUNE SYSTEM

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLНет сведений об экземплярах

    Денисюк, Н. В.
    Хроническая цереброваскулярная патология у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленный период после облучения [Текст] / Н.В. Денисюк // Український медичний часопис. - 2006. - N3. - С. 123-132. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ--RADIATION, IONIZING
   МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА--CEREBROVASCULAR DISORDERS

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    20 років катастрофи на ЧАЕС: медико-соціальні наслідки, статистика, сприйняття [Текст] / С.А. Аміразян, Г.В. Кулініч, С.М. Філіппова, М.Ю. Тихомирова // Український радіологічний журнал. - 2006. - N2. - С. 131-136. - Бібліогр.: с. 136
Рубрики: ИСТОРИЯ--HISTORY
   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYL

   ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ--RADIATION, IONIZINGДоп.точки доступа:
Аміразян, С.А.; Кулініч, Г.В.; Філіппова, С.М.; Тихомирова, М.Ю.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Тепла, О. В.
    Аналіз впливу дозової компоненти зовнішнього опромінення на потерпілих унаслідок катастрофи на ЧАЕС, які захворіли на рак щитоподібної залози [Текст] / О.В. Тепла, О.М. Коваленко // Український радіологічний журнал. - 2006. - N2. - С. 185-189. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 189
Рубрики: ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ--THYROID NEOPLASMS
   ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ДОЗА-РЕАКЦИЯ--DOSE-RESPONSE RELATIONSHIP, RADIATION

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLДоп.точки доступа:
Коваленко, О.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Пікас, О. Б.
    Спектр жирних кислот ліпідів сироватки крові у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на хронічний бронхіт [Текст] / О.Б. Пікас, В.І. Петренко // Одеський медичний журнал. - 2006. - N6. - С. 47-49. - Бібліогр.: с. 49
Рубрики: БРОНХИТ--BRONCHITIS
   ЛИПИДЫ--LIPIDS

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLДоп.точки доступа:
Петренко, В.І.

Нет сведений об экземплярах

    Коваленко, А. Н.
    Состояние тиреоидной и паратиреоидной функций у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС йодного периода [Текст] / А.Н. Коваленко, И.Н. Муравьева // Український медичний часопис. - 2006. - N4. - С. 84-87. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ--THYROID DISEASES
   ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ БОЛЕЗНИ--PARATHYROID DISEASES

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLДоп.точки доступа:
Муравьева, И.Н.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Міжпівкульна асиметрія як церебральний базис психопатологій у віддалений період опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи [Текст] / К.М. Логановський , К.Ю. Антипчук, М.О. Бомко та ін.; // Український медичний часопис. - 2006. - N5. - С. 54-64. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: МОЗГ ГОЛОВНОЙ--BRAIN
   ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА--MENTAL DISORDERS

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYL

   ПСИХИАТРИЯДоп.точки доступа:
Логановський , К.М.; Антипчук, К.Ю.; Бомко, М.О.; Денисюк, Н.В.; Логановська, Т.К.; Чупровська, Н.Ю.; Юр"єв, К.Л.; Здоренко, Л.Л.

Нет сведений об экземплярах

   
    Особенности патологии органов дыхания у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС [Текст] / С.Ю. Чикина , И.Д. Копылев, А.Л. Черняев и др. // Пульмонология : Науч.- практ. журн. - 2006. - N4. - С. 33-38. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 38
Рубрики: ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ--RESPIRATORY TRACT DISEASES
   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLДоп.точки доступа:
Чикина , С.Ю.; Копылев, И.Д.; Черняев, А.Л.; Самсонова, М.В.; Пашкова, Т.Л.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Патологическая анатомия легких при ингаляционном поражении многокомпонентной пылью после аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленные сроки [Текст] / М.В. Самсонова, А.Л. Черняев, И.Д. Копылев, С.Ю. Чикина // Пульмонология : Науч.- практ. журн. - 2006. - N4. - С. 46-52. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 52
Рубрики: ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ--LUNG DISEASES
   ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ--RESPIRATORY TRACT DISEASES

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLДоп.точки доступа:
Самсонова, М.В.; Черняев, А.Л.; Копылев, И.Д.; Чикина, С.Ю.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Медицинские последствия Чернобыльской аварии: обзор: информация ВОЗ [Текст] // Главный врач. - 2006. - N5. - С. 8-12
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYL
   ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ--WORLD HEALTH ORGANIZATIONИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

   
    Дозы внешнего облучения и сокращение жизни ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС - работников предприятий Минатома России [Текст] / А.А. Игнатов, А.Р. Туков, Э.П. Коровкина и др. // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2006. - Том51, N6. - С. 11-15. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ--RADIATION, IONIZING
   ИЗЛУЧЕНИЯ ДОЗА--RADIATION DOSAGE

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYL

   ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СООТНОШЕНИЕ--QUALITY-ADJUSTED LIFE YEARS

   СМЕРТНОСТЬ--MORTALITYДоп.точки доступа:
Игнатов, А.А.; Туков, А.Р.; Коровкина, Э.П.; Буланова, Т.М.; Прохорова, О.Н.

Нет сведений об экземплярах

    Степанова, Є. І.
    Біоелектрична активність м'язової тканини і деякі особливості внутрішньоклітинного метаболізму у дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях [Текст] / Є.І. Степанова, І.Є. Колпаков // Лікарська справа : Наук.- практ. журн. - 2006. - N5/6. - С. 14-16. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: МЫШЦЫ--MUSCLES
   ОБМЕН ВЕЩЕСТВ--METABOLISM

   КЛЕТКИ--CELLS

   ДЕТИ--CHILD

   ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ--ENVIRONMENTAL POLLUTION

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLДоп.точки доступа:
Колпаков, І.Є.

Нет сведений об экземплярах

    Хомазюк, І. М.
    Зміни толерантності до фізичного навантаження на фоні застосування триметазидину MR у постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи з ішемічною хворобою серця та серцевою недостатністю [Текст] / І.М. Хомазюк, О.С. Ковальов // Укр. кардіол. журн. - 2006. - N2. - С. 35-39. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА--MYOCARDIAL ISCHEMIA
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ--CARDIAC OUTPUT, LOW

   ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, ТОЛЕРАНТНОСТЬ--EXERCISE TOLERANCE

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLДоп.точки доступа:
Ковальов, О.С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

   
    Структура захворюваності чоловіків і жінок, евакуйованих із 30-кілометрової зони внаслідок катастрофи на ЧАЕС, за даними медичного спостереження у віддалений період [Текст] / К.Є. Прикащикова, Ю.С. Шатоян, Л.Є. Трощук та ін.; // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров'я України. - 2006. - N4. - С. 28-31. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ--MORBIDITY
   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLДоп.точки доступа:
Прикащикова, К.Є.; Шатоян, Ю.С.; Трощук, Л.Є.; Осьмак, А.А.; Павловський, Є.Є.; Романенко, Н.Т.; Костюк, Г.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)

    Сушкевич, А. Г.
    Анализ заболеваемости по классу "Психические расстройства и расстройства поведения" в когорте ликвидаторов [Текст] / А.Г. Сушкевич, А.В. Петров // Мед. радиология и радиационная безопасность. - 2007. - Том52, N1. - С. 35-41. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА--MENTAL DISORDERS
   ПОВЕДЕНИЯ РАССТРОЙСТВА--CONDUCT DISORDER

   ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ--RADIATION EFFECTS

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLДоп.точки доступа:
Петров, А.В.

Нет сведений об экземплярах

   
    О преувеличении радиационных последствий аварии на Чернобыльской АЭС [Текст] // Мед. радиология и радиационная безопасность. - 2007. - Том52, N1. - С. 73-74. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYL
   НОВООБРАЗОВАНИЯ--NEOPLASMSНет сведений об экземплярах

   
    Современный взгляд на проблему астенического синдрома и его характеристика у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС [Текст] / Т.В. Мироненко, В.В. Борисенко, А.П. Кладиев, Л.Н. Кузьмина // Здоров'я України XXI сторіччя : Медична газета. - 2007. - N10. - С. 54
Рубрики: НЕВРОЛОГИЯ--NEUROLOGY
   АСТЕНИЯ--ASTHENIA

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYLДоп.точки доступа:
Мироненко, Т.В.; Борисенко, В.В.; Кладиев, А.П.; Кузьмина, Л.Н.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)