Осовська, Н. Ю.
    Зв"язок аномальних хорд лівого шлуночка із шлуночковими аритміями [Текст] / Н.Ю. Осовська // Український медичний часопис. - 2006. - N5. - С. 81-84. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧКИ--HEART VENTRICLE
   ХОРДА--NOTOCHORD

   АРИТМИЯ--ARRHYTHMIAНет сведений об экземплярах

    Македонський, І. О.
    Вплив призначення адріаміцину на формування спинної хорди ембріонів щурів [Текст] / І.О. Македонський // Медичні перспективи. - 2006. - Том11, N4. - С. 20-23. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: НОВОРОЖДЕННЫЙ--INFANT, NEWBORN
   АНОМАЛИИ--ABNORMALITIES

   ХОРДА--NOTOCHORDНет сведений об экземплярах

    Осовська, Н. Ю.
    Аномальні хорди шлуночків як прояв синдрому сполучнотканинної дисплазії серця [Текст] / Н.Ю. Осовська, В.К. Сєркова // Укр. кардіол. журн. - 2007. - N2. - С. 88-91. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ--HEART DEFECTS, CONGENITAL
   ХОРДА--NOTOCHORDДоп.точки доступа:
Сєркова, В.К.

Нет сведений об экземплярах