Катеренчук, И. П.
    Эффективность комплексной антигомотоксической терапии в лечении антибиотикоиндуцированного дисбиоза кишечника, сочетающегося с хроническим холецистопанкреатитом [Текст] / И.П. Катеренчук, Т.А. Гречана, Т.И. Ярмола // Журнал практичного лікаря. - 2006. - N2. - С. 45-49
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   ПАНКРЕАТИТ--PANCREATITIS

   АНТИБИОТИКИ--ANTIBIOTICS

   ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА--DYSBACTERIOSIS INTESTINALДоп.точки доступа:
Гречана, Т.А.; Ярмола, Т.И.

Нет сведений об экземплярах

    Верткин, А. Л.
    Холецистит: диагностика и лечение [Текст] / А.Л. Верткин, А.В. Тополянский // Справочник фельдшера и акушерки. - 2006. - N6. - С. 13-17
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS


Доп.точки доступа:
Тополянский, А.В.

Нет сведений об экземплярах

    Пролом, Н. В.
    Хірургічна корекція структурно-функціональних порушень печінки у хворих на калькульозний холецистит [Текст] / Н.В. Пролом // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 13-15. - Резю англ. - Бібліогр.: с.15
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   ПЕЧЕНИ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ--FATTY LIVER

Аннотация: Проведено аналіз даних морфологічного дослідження у хворих на калькульозний холецистит (КХ). Встановлено, ща найбільш частою причиною структурних порушень печінки у хворих на КХ є жирова дистрофія гепатитів. З метою стимуляції регенерації печінки хворим з жировим гепатозом виконана електрокоагуляція капсули печінки.
Проведен анализ данных морфологических исследований у больных калькулёзным холециститом (КХ). Установлено, что основной причиной структурных нарушений печени у больных КХ это жировая дистрофия гепатоцитов. С целью стимуляции регенерации печени больным с жировым гепатозом делали электрокоагуляцию капсулы печени.


Нет сведений об экземплярах

    Вардинець, І. С.
    Прогнозування та обгрунтування вибору хірургічного м етоду лікування хворих похилого і старечого віку на гострий холецистит [Текст] / І.С. Вардинець // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 19-22. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.22
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   ПРЕСТАРЕЛЫЕ ОСЛАБЛЕННЫЕ--FRAIL ELDERLY

Аннотация: Проаналізовано досвід хірургічного лікування хворих похилого і старечого віку на гострий холецистит. Була виконана лапароскопічна холецистектомівя (ЛХЕ). Активна хірургічна тактика та своєчасне застосування лапароскопічної холецистектомії у хворих похилого і старечого віку на гострий неускладнений холецистит, дали можливість значно покращити результати лікування, попередити виникнення різних ускладнень та зменшити післяопераційну летальність.
Проанализирован опыт хирургическеого лечения больных пожилого и старческого возраста острым холециститом. Активная хирургическая тактика и своевременное применение лапароскопической холецистэктомии у больных пожилого и старческого возраста острым неосложненным холециститом дали возможность значительно улучшить результаты лечения, предупредить возникновение разных осложнений, и уменьшить послеоперационную летальность.


Нет сведений об экземплярах

    Катеренчук, И. П.
    Эффективность комплексной антигомотоксической терапии в лечении антибиотикоиндуцированного дисбиоза кишечника, сочетающегося с хроническим холецистопанкреатитом [Текст] / И.П. Катеренчук, Т.А. Гречана, Т.И. Ярмола // Журнал практичного лікаря. - 2006. - N2. - С. 45-49
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   ПАНКРЕАТИТ--PANCREATITIS

   АНТИБИОТИКИ--ANTIBIOTICS

   ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА--DYSBACTERIOSIS INTESTINALДоп.точки доступа:
Гречана, Т.А.; Ярмола, Т.И.

Нет сведений об экземплярах

    Верткин, А. Л.
    Холецистит: диагностика и лечение [Текст] / А.Л. Верткин, А.В. Тополянский // Справочник фельдшера и акушерки. - 2006. - N6. - С. 13-17
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS


Доп.точки доступа:
Тополянский, А.В.

Нет сведений об экземплярах

    Пролом, Н. В.
    Хірургічна корекція структурно-функціональних порушень печінки у хворих на калькульозний холецистит [Текст] / Н.В. Пролом // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 13-15. - Резю англ. - Бібліогр.: с.15
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   ПЕЧЕНИ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ--FATTY LIVER

Аннотация: Проведено аналіз даних морфологічного дослідження у хворих на калькульозний холецистит (КХ). Встановлено, ща найбільш частою причиною структурних порушень печінки у хворих на КХ є жирова дистрофія гепатитів. З метою стимуляції регенерації печінки хворим з жировим гепатозом виконана електрокоагуляція капсули печінки.
Проведен анализ данных морфологических исследований у больных калькулёзным холециститом (КХ). Установлено, что основной причиной структурных нарушений печени у больных КХ это жировая дистрофия гепатоцитов. С целью стимуляции регенерации печени больным с жировым гепатозом делали электрокоагуляцию капсулы печени.


Нет сведений об экземплярах

    Вардинець, І. С.
    Прогнозування та обгрунтування вибору хірургічного м етоду лікування хворих похилого і старечого віку на гострий холецистит [Текст] / І.С. Вардинець // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 19-22. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.22
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   ПРЕСТАРЕЛЫЕ ОСЛАБЛЕННЫЕ--FRAIL ELDERLY

Аннотация: Проаналізовано досвід хірургічного лікування хворих похилого і старечого віку на гострий холецистит. Була виконана лапароскопічна холецистектомівя (ЛХЕ). Активна хірургічна тактика та своєчасне застосування лапароскопічної холецистектомії у хворих похилого і старечого віку на гострий неускладнений холецистит, дали можливість значно покращити результати лікування, попередити виникнення різних ускладнень та зменшити післяопераційну летальність.
Проанализирован опыт хирургическеого лечения больных пожилого и старческого возраста острым холециститом. Активная хирургическая тактика и своевременное применение лапароскопической холецистэктомии у больных пожилого и старческого возраста острым неосложненным холециститом дали возможность значительно улучшить результаты лечения, предупредить возникновение разных осложнений, и уменьшить послеоперационную летальность.


Нет сведений об экземплярах

    Хворостінка, В. М.
    Вплив хофітолу на перебіг хронічного холециститу у вагітних [Текст] / В.М. Хворостінка, Н.К. Александрова // Врачебная практика. - 2006. - N3. - С. 39-42. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 42
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ--PREGNANCY COMPLICATIONS

Кл.слова (ненормированные):
Хофитол


Доп.точки доступа:
Александрова, Н.К.

Нет сведений об экземплярах

    Хворостинка, В. М.
    Особливості перебігу ішемічною хвороби серця з супутнім хронічним некалькульозним холециститом [Текст] / В.М. Хворостинка, К.В. Вовк // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N4. - С. 46-49. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.49
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА--MYOCARDIAL ISCHEMIA
   ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS

   КАРДИОЛОГИЯДоп.точки доступа:
Вовк, К.В.

Нет сведений об экземплярах

    Некрасов, А. Ю.
    Особенности лапароскопической холецистэктомии при остром холецистите [Текст] / А.Ю. Некрасов, А.А. Безалтынных // Эндоскопическая хирургия. - 2006. - Том12, N5. - С. 38-40. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 40
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ--CHOLECYSTECTOMY, LAPAROSCOPICДоп.точки доступа:
Безалтынных, А.А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

   
    Гемангиома селезенки в сочетании с хроническим калькулезным холециститом [Текст] / М.Б. Шапочник, Ю.К. Батороев, В.Г. Лалетин и др. // Российский онкологический журнал. - 2006. - N5. - С. 50-51. - Библиогр.: с. 51
Рубрики: СЕЛЕЗЕНКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ--SPLENIC NEOPLASMS
   ГЕМАНГИОМА--HEMANGIOMA

   ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITISДоп.точки доступа:
Шапочник, М.Б.; Батороев , Ю.К.; Лалетин, В.Г.; Менг, А.А.; Манькова, Т.Л.; Курьянова, М.Э.

Нет сведений об экземплярах

    Рішко, В. В.
    Одномоментне хірургічне лікування хронічного калькульозного холециститу та інших захворювань органів черевної порожнини [Текст] / В.В. Рішко // Шпитальна хірургія. - 2006. - N3. - С. 66-69. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.69
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ--ABDOMEN

   ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ--SURGICAL PROCEDURES, OPERATIVEИмеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

    Кондратенко, П. Г.
    Диференційований підхід до вибору способу й обсягу хірургічних втручань у хворих з гострим холециститом і обтураційною жовтяницею [Текст] / П.Г. Кондратенко, О.О. Білозерцев // Шпитальна хірургія. - 2006. - N4. - С. 30-33. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 33
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   ХОЛЕСТАЗ--CHOLESTASISДоп.точки доступа:
Білозерцев, О.О.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

    Кондратенко, П. Г.
    Тактика застосування паліативних хірургічних втручань у лікуванні гострого холециститу [Текст] / П.Г. Кондратенко, Є.О. Герасименко // Шпитальна хірургія. - 2006. - N4. - С. 53-56. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.56
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS


Доп.точки доступа:
Герасименко, Є.О.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

   
    Результати хірургічного лікування хворих з гострим та хронічним калькульозним холециститом, ускладненим холедохолітіазом, із застосуванням ендовідеохірургічних технологій [Текст] / В.М. Чернєв, В.А. Зосим, В.П. Слободяник, К.Д. Ткач // Хірургія України. - 2007. - N1. - С. 36-41. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 40
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА ОБЩЕГО КАМНИ--COMMON BILE DUCT CALCULIДоп.точки доступа:
Чернєв, В.М.; Зосим, В.А.; Слободяник, В.П.; Ткач, К.Д.

Нет сведений об экземплярах

    Васильев, В. В.
    Варианты хирургического лечения острого холецистита у больных с высоким операционным риском [Текст] / В.В. Васильев // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 2007. - Том166, N2. - С. 31-34. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 33-34
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   ФАКТОРЫ РИСКА--RISK FACTORSНет сведений об экземплярах

   
    Лечение хронических холециститов [Текст] / И.Д. Лоранская, Л.Г. Ракитская, Е.В. Малахова, Л.Д. Мамедова // Лечащий врач. - 2006. - N6. - С. 12-17. - Библиогр.: с. 17
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS


Доп.точки доступа:
Лоранская, И.Д.; Ракитская, Л.Г.; Малахова, Е.В.; Мамедова, Л.Д.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Ксантогранулематозный холецистит : клинический случай [Текст] / М.Б. Щербинина, А.С. Короленко, Б.Е. Корнилов, Е.В. Зекревская // Сучас. гастроентерологія : Укр. наук.-практ. журн. - 2006. - N2. - С. 103-107. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   ГРАНУЛЕМАТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ХРОНИЧЕСКАЯ--GRANULOMATOUS DISEASE, CHRONICДоп.точки доступа:
Щербинина, М.Б.; Короленко, А.С.; Корнилов, Б.Е.; Зекревская, Е.В.

Нет сведений об экземплярах

    Щербиніна, М. Б.
    Поширення та клініко-морфологічні особливості перебігу ксантогранулематозного холециститу порівняно з жовчно-кам"яною хворобою [Текст] / М.Б. Щербиніна, О.В. Закревська // Сучас. гастроентерологія : Укр. наук.-практ. журн. - 2006. - N6. - С. 14-17. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ--CHOLELITHIASISДоп.точки доступа:
Закревська, О.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр. (1)
Свободны: хр. (1)