Шульгай, А. Г.
    Закономірності морфофункціональних змін судинногго русла тонкої і товстої кишок при механічній жовтяниці та різних способах ії корекції [Текст] / А.Г. Шульгай // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 66-72. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.72
Рубрики: ХОЛЕСТАЗ--CHOLESTASIS
   КИШЕЧНИК--INTESTINES

Аннотация: У хронічному експерименті на безпородних собаках вивчені закономірності морфофункціональних змін судинного русла тонкої кишки при механічній жовтяниці та разних способах ії коррекції. Встановлено, що декомпресія обтураціонного холестазу до 14 діб сприяє зворотному розвитку алаптаційно- компенсаторних процесів у судинному руслі та оболонках кишки.Застосування у переддекомпресійному періоді озонованих ентеросорбентів забезпечує кращі умови реадаптаці при довготривалих жовтяницях.
В хроническом эксперименте на безпородных собаках узучены закономерности морфофункциональных изменений сосудистого русла тонкой и толстой кишки при механической желтухе и разных способах её коррекции. Установлено, что декомпрессия обтурационного холестаза до 14 суток влияет обратному развитию адаптационно- компенсаторных процессов в сосудистом русле и оболочках кишки.


Нет сведений об экземплярах

    Шульгай, А. Г.
    Закономірності морфофункціональних змін судинногго русла тонкої і товстої кишок при механічній жовтяниці та різних способах ії корекції [Текст] / А.Г. Шульгай // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 66-72. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.72
Рубрики: ХОЛЕСТАЗ--CHOLESTASIS
   КИШЕЧНИК--INTESTINES

Аннотация: У хронічному експерименті на безпородних собаках вивчені закономірності морфофункціональних змін судинного русла тонкої кишки при механічній жовтяниці та разних способах ії коррекції. Встановлено, що декомпресія обтураціонного холестазу до 14 діб сприяє зворотному розвитку алаптаційно- компенсаторних процесів у судинному руслі та оболонках кишки.Застосування у переддекомпресійному періоді озонованих ентеросорбентів забезпечує кращі умови реадаптаці при довготривалих жовтяницях.
В хроническом эксперименте на безпородных собаках узучены закономерности морфофункциональных изменений сосудистого русла тонкой и толстой кишки при механической желтухе и разных способах её коррекции. Установлено, что декомпрессия обтурационного холестаза до 14 суток влияет обратному развитию адаптационно- компенсаторных процессов в сосудистом русле и оболочках кишки.


Нет сведений об экземплярах

    Брицкая, Н. Н.
    Современные аспекты использования миниинвазивных методов декомпрессии билиарной системы у больных с механической желтухой [Текст] / Н.Н. Брицкая // Врачебная практика. - 2006. - N3. - С. 55-59. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 59
Рубрики: ХОЛЕСТАЗ--CHOLESTASIS


Нет сведений об экземплярах

    Елін, А. Ф.
    Кровотечі з гострих виразок слизової оболонки верхніх відділів шлунково- кишкового тракту у хворих з обтураційною жовтяницею: причини й шляхи профілактики [Текст] / А.Ф. Елін // Шпитальна хірургія. - 2006. - N3. - С. 56-60. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.60
Рубрики: ХОЛЕСТАЗ--CHOLESTASIS
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

   ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ--GASTROINTESTINAL HEMORRHAGEИмеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

   
    Міні- інвазивні методи біліарної декомпресії та радикальні операції при пухлинах панкреатодуоденальної зони, ускладнених механічною жовтяницею [Текст] / М.Ю. Ничитайло, А.В. Скумс, О.І. Литвин та ін. // Шпитальна хірургія. - 2006. - N4. - С. 10-12. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.12
Рубрики: ХОЛЕСТАЗ--CHOLESTASIS
   ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ--DIGESTIVE SYSTEM NEOPLASMS

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Ничитайло, М.Ю.; Скумс, А.В.; Литвин, О.І.; Шкарбан, В.П.; Захараш, Ю.М.; Загрійчук, М.С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

    Кондратенко, П. Г.
    Диференційований підхід до вибору способу й обсягу хірургічних втручань у хворих з гострим холециститом і обтураційною жовтяницею [Текст] / П.Г. Кондратенко, О.О. Білозерцев // Шпитальна хірургія. - 2006. - N4. - С. 30-33. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 33
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
   ХОЛЕСТАЗ--CHOLESTASISДоп.точки доступа:
Білозерцев, О.О.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

   
    Вплив методів біліарної декомпресії на печінкову гемодинаміку та системну запальну відповідь у хворих з обтураційною жовтяницею [Текст] / А.І. Годлевський, С.І. Саволюк, А.А. Жмур, В.П. Мазур // Шпитальна хірургія. - 2006. - N4. - С. 60-63. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.63
Рубрики: ХОЛЕСТАЗ--CHOLESTASIS
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Годлевський, А.І.; Саволюк, С.І.; Жмур, А.А.; Мазур, В.П.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

   
    Пути оптимизации лечебной тактики у больных с желчнокаменной болезнью, осложненной механической желтухой [Текст] / В.П. Крышень, В.В. Задорожный, А.А. Полюдов и др. // Хірургія України. - 2007. - N1. - С. 61-67. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 66
Рубрики: ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ--CHOLELITHIASIS
   ХОЛЕСТАЗ--CHOLESTASISДоп.точки доступа:
Крышень , В.П.; Задорожный, В.В.; Полюдов, А.А.; Кудрявцева, В.Е.; Татарчук, О.М.

Нет сведений об экземплярах