Клюшкин, И. В.
    Сравнительная характеристика традиционной сонографии и параметров математической обработки ультразвукового изображения в ранней диагностике цирроза печени у больных хроническим вирусным гепатитом [Текст] / И.В. Клюшкин, Д.В. Пасынков, А.И. Григорьева // Казанский медицинский журнал. - 2006. - Том87, N4. - С. 312-315. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0368-4814
Рубрики: ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ--HEPATITIS, CHRONIC
   ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ--LIVER CIRRHOSIS

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Пасынков, Д.В.; Григорьева, А.И.

Нет сведений об экземплярах

   
    Ультрасонографія колінного суглоба: методологічні аспекти та нормальна анатомія [Текст] / Р.Я. Абдуллаєв, О.О. Могила, С.О. Пономаренко, В.В. Гапченко // Український радіологічний журнал. - 2006. - N1. - С. 7-11. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 11
Рубрики: КОЛЕННЫЙ СУСТАВ--KNEE JOINT
   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Абдуллаєв, Р.Я.; Могила, О.О.; Пономаренко, С.О.; Гапченко, В.В.

Нет сведений об экземплярах

    Стовба, В. Г.
    Алгоритми променевого діагностичного пошуку рівня та причини обтурації при гострій обтураційній товстокишковій непрохідності [Текст] / В.Г. Стовба, І.Є. Соловйов, А.Я. Кузнєцов // Український радіологічний журнал. - 2006. - N1. - С. 19-24. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 24
Рубрики: ТОЛСТАЯ КИШКА--INTESTINE, LARGE
   КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ--INTESTINAL OBSTRUCTION

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Соловйов, І.Є.; Кузнєцов, А.Я.

Нет сведений об экземплярах

    Абдуллаєв, Р. Я.
    Ультрасонографія шлунка і дванадцятипалої кишки: методологічні аспекти і нормальна анатомія [Текст] / Р.Я. Абдуллаєв, В.В. Гапченко // Український радіологічний журнал. - 2006. - N3. - С. 242-246. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 246
Рубрики: ЖЕЛУДОК--STOMACH
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА--DUODENUM

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Гапченко, В.В.

Нет сведений об экземплярах

    Стовба, В. Г.
    Ультразвукова діагностика товстокишкової непрохідності [Текст] / В.Г. Стовба // Український радіологічний журнал. - 2006. - N3. - С. 280-284. - Бібліогр.: с. 284
Рубрики: ТОЛСТАЯ КИШКА--INTESTINE, LARGE
   КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ--INTESTINAL OBSTRUCTION

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYНет сведений об экземплярах

    Спузяк, М. І.
    Стан структури кісток при захворюваннях щитоподібної залози за даними променевих методів дослідження [Текст] / М.І. Спузяк, О.В. Тяжолова // Український радіологічний журнал. - 2006. - N3 : 285-290. - Бібліогр.: с. 289-290
Рубрики: УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHY
   ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ--THYROID DISEASES

   КОСТИ ПЛОТНОСТЬ--BONE DENSITY

   РЕНТГЕНОГРАФИЯ--RADIOGRAPHYДоп.точки доступа:
Тяжолова, О.В.

Нет сведений об экземплярах

   
    Можливості ультразвукової діагностики раку жовчного міхура і позапечінкових жовчних проток в Рівненському обласному клінічному лікувально- діагностичному центрі ім. В. Поліщука [Текст] / І.В. Шумлянський, М.С. Пасічник , Н.І. Брикса та ін. // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 83-85. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.85
Рубрики: ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ--GALLBLADDER NEOPLASMS
   ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ--BILE DUCTS, EXTRAHEPATIC

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHY

Аннотация: Аналізуються результати ультразвукових досліджень гепатобіліарної системи за 1997-2004 рр. Ультразвукові дані були варифіковані гістологічними дослідженнями післяопераційного матеріалу.
Анализируются результаты ультразвуковых исследований гепатобилиарной системы за 1997- 2004 гг. Ультразвуковые данные были верифицированы гистологическими исследованиями послеоперационного материала.


Доп.точки доступа:
Шумлянський, І.В.; Пасічник , М.С.; Брикса, Н.І.; Онищук, Н.В.; Созонюк, М.А.

Нет сведений об экземплярах

    Клюшкин, И. В.
    Сравнительная характеристика традиционной сонографии и параметров математической обработки ультразвукового изображения в ранней диагностике цирроза печени у больных хроническим вирусным гепатитом [Текст] / И.В. Клюшкин, Д.В. Пасынков, А.И. Григорьева // Казанский медицинский журнал. - 2006. - Том87, N4. - С. 312-315. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0368-4814
Рубрики: ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ--HEPATITIS, CHRONIC
   ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ--LIVER CIRRHOSIS

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Пасынков, Д.В.; Григорьева, А.И.

Нет сведений об экземплярах

   
    Ультрасонографія колінного суглоба: методологічні аспекти та нормальна анатомія [Текст] / Р.Я. Абдуллаєв, О.О. Могила, С.О. Пономаренко, В.В. Гапченко // Український радіологічний журнал. - 2006. - N1. - С. 7-11. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 11
Рубрики: КОЛЕННЫЙ СУСТАВ--KNEE JOINT
   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Абдуллаєв, Р.Я.; Могила, О.О.; Пономаренко, С.О.; Гапченко, В.В.

Нет сведений об экземплярах

    Стовба, В. Г.
    Алгоритми променевого діагностичного пошуку рівня та причини обтурації при гострій обтураційній товстокишковій непрохідності [Текст] / В.Г. Стовба, І.Є. Соловйов, А.Я. Кузнєцов // Український радіологічний журнал. - 2006. - N1. - С. 19-24. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 24
Рубрики: ТОЛСТАЯ КИШКА--INTESTINE, LARGE
   КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ--INTESTINAL OBSTRUCTION

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Соловйов, І.Є.; Кузнєцов, А.Я.

Нет сведений об экземплярах

    Абдуллаєв, Р. Я.
    Ультрасонографія шлунка і дванадцятипалої кишки: методологічні аспекти і нормальна анатомія [Текст] / Р.Я. Абдуллаєв, В.В. Гапченко // Український радіологічний журнал. - 2006. - N3. - С. 242-246. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 246
Рубрики: ЖЕЛУДОК--STOMACH
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА--DUODENUM

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Гапченко, В.В.

Нет сведений об экземплярах

    Стовба, В. Г.
    Ультразвукова діагностика товстокишкової непрохідності [Текст] / В.Г. Стовба // Український радіологічний журнал. - 2006. - N3. - С. 280-284. - Бібліогр.: с. 284
Рубрики: ТОЛСТАЯ КИШКА--INTESTINE, LARGE
   КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ--INTESTINAL OBSTRUCTION

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYНет сведений об экземплярах

    Спузяк, М. І.
    Стан структури кісток при захворюваннях щитоподібної залози за даними променевих методів дослідження [Текст] / М.І. Спузяк, О.В. Тяжолова // Український радіологічний журнал. - 2006. - N3 : 285-290. - Бібліогр.: с. 289-290
Рубрики: УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHY
   ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ--THYROID DISEASES

   КОСТИ ПЛОТНОСТЬ--BONE DENSITY

   РЕНТГЕНОГРАФИЯ--RADIOGRAPHYДоп.точки доступа:
Тяжолова, О.В.

Нет сведений об экземплярах

   
    Можливості ультразвукової діагностики раку жовчного міхура і позапечінкових жовчних проток в Рівненському обласному клінічному лікувально- діагностичному центрі ім. В. Поліщука [Текст] / І.В. Шумлянський, М.С. Пасічник , Н.І. Брикса та ін. // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 83-85. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.85
Рубрики: ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ--GALLBLADDER NEOPLASMS
   ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ--BILE DUCTS, EXTRAHEPATIC

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHY

Аннотация: Аналізуються результати ультразвукових досліджень гепатобіліарної системи за 1997-2004 рр. Ультразвукові дані були варифіковані гістологічними дослідженнями післяопераційного матеріалу.
Анализируются результаты ультразвуковых исследований гепатобилиарной системы за 1997- 2004 гг. Ультразвуковые данные были верифицированы гистологическими исследованиями послеоперационного материала.


Доп.точки доступа:
Шумлянський, І.В.; Пасічник , М.С.; Брикса, Н.І.; Онищук, Н.В.; Созонюк, М.А.

Нет сведений об экземплярах

   
    Ехографічна та морфологічна оцінка стану придатків матки у пацієнток з пухлиноподібними ураженнями яєчників [Текст] / В.К. Кондратюк, Т.Д. Задорожна , І.Б. Вовк та ін. // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2006. - N4. - С. 99-103. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 102-103
Рубрики: ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ--OVARIAN NEOPLASMS
   МАТКИ ПРИДАТКИ--ADNEXA UTERI

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Кондратюк, В.К.; Задорожна , Т.Д.; Вовк, І.Б.; Корнацька, А.Г.; Ільїна, О.І.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Абдуллаєв, Р. Я.
    Ультрасонографія шийного відділу хребта: методологічні аспекти та нормальна анатомія [Текст] / Р.Я. Абдуллаєв, В.В. Гапченко, С.О. Пономаренко // Український радіологічний журнал. - 2006. - N2. - С. 180-184. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.184
Рубрики: ШЕЙНЫЕ ПОЗВОНКИ--CERVICAL VERTEBRAE
   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Гапченко, В.В.; Пономаренко, С.О.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Литвинець, Є. А.
    Хронічний простатит: кольорова ультразвукова ангіографія в оцінці результатів лікування [Текст] / Є.А. Литвинець, Л.В. Костенко // Урологія. - 2006. - Том10, N2. - С. 53-56. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.56
Рубрики: ПРОСТАТИТ--PROSTATITIS
   АНГИОГРАФИЯ--ANGIOGRAPHY

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHY

Аннотация: При помощи цветной ультразвуковой ангиографии проведена оценка кровоснабжения предстательной железы у 45 больных хроническим простатитом до и после лечения. Проводимые исследования позволили выявить у этих пациентов выраженные нарушения кровоснабжения предстательной жележы. Включение в комплекс лечения препарата Гилоба с фитосомами и микроклизм с эхинацеей пурпурной привело к стимуляции функционирующих магистральных артериол, включению в работу артериоловенозных шунтов, что и способствовало ликвидации воспалительного процесса в предстательной железе.


Доп.точки доступа:
Костенко, Л.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Возіанов, С. О.
    Сучасний підхід до діагностики ниркової коліки та уретеролітіазу [Текст] / С.О. Возіанов, М.В. Зеляк // Урологія. - 2006. - Том10, N2. - С. 62-68. - Бібліогр.: с.66-68
Рубрики: МОЧЕТОЧНИКА КАМНИ--URETERAL CALCULI
   КОЛИКА--COLIC

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Зеляк, М.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Клиническое значение лапароскопического ультразвукового исследования при раке толстой кишки [Текст] / Л.П. Орлова , Г.И. Воробьев, Ю.А. Шелыгин и др. // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2006. - N5. - С. 16-23. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 22
Рубрики: ТОЛСТОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ--COLONIC NEOPLASMS
   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Орлова , Л.П.; Воробьев, Г.И.; Шелыгин , Ю.А.; Фролов , С.А.; Трубачева, Ю.Л.; Сушков, О.И.

Нет сведений об экземплярах

   
    Ультразвуковой мониторинг колоректальных метастазов печени, подвергнутых радиочастотной абляции [Текст] / В.А. Сандриков, Е.П. Фисенко, С.В. Гармаева и др. // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2006. - N5. - С. 24-30. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 29-30
Рубрики: УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHY
   КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ--COLORECTAL NEOPLASMS

   НОВООБРАЗОВАНИЙ МЕТАСТАЗЫ--NEOPLASM METASTASIS

   ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ--LIVER NEOPLASMSДоп.точки доступа:
Сандриков, В.А.; Фисенко, Е.П.; Гармаева, С.В.; Скипенко, О.Г.; Барсукова, Е.О.

Нет сведений об экземплярах