Голяченко, А. О.
    Організація реабілітації хворих кардіологічного профілю [Текст] / А.О. Голяченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - N2. - С. 57-58. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES


Нет сведений об экземплярах

    Волковинська, Т. В.
    Оцінка рівнів артеріального тиску, факторів кардіоваскулярного ризику і маркерів запалення у чоловіків молодого віку з різними варіантами внутрішньоклітинної інфекції [Текст] / Т.В. Волковинська // Одеський медичний журнал. - 2006. - N5. - С. 22-24. - Бібліогр.: с. 24
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   ИНФЕКЦИЯ--INFECTIONНет сведений об экземплярах

    Чернишов, В. А.
    Вплив комбінованої гіпотензивної і гіполіпідемічної терапії на сумарний ризик серцево-судинних захворювань при метаболічному синдромі [Текст] / В.А. Чернишов, І.І. Єрмакович // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N1. - С. 37-42. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 41-42
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ.


Доп.точки доступа:
Єрмакович, І.І.

Нет сведений об экземплярах

    Фадеенко, Г. Д.
    Влияние алкоголя на развитие сердечно-сосудистой патологии. Роль генетических факторов [Текст] / Г.Д. Фадеенко, С.В. Виноградова // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N1. - С. 93-100. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 99-100
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   АЛКОГОЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ, ЗДОРОВЬЯ РАССТРОЙСТВА--ALCOHOL-INDUCED DISORDERSДоп.точки доступа:
Виноградова, С.В.

Нет сведений об экземплярах

    Фадєєнко, Г. Д.
    Рівень факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань як складова частина стану здоров"я населення [Текст] / Г.Д. Фадєєнко, Л.Б. Ушкварок, Т.А. Лавренко // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N2. - С. 6-11. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 10
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   ФАКТОРЫ РИСКА--RISK FACTORS

   ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ--HEALTH STATUS INDICATORSДоп.точки доступа:
Ушкварок, Л.Б.; Лавренко, Т.А.

Нет сведений об экземплярах

   
    Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію [Текст] / В.І. Вдовиченко, А.В. Острогляд, М.Г. Курченко та ін. // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N2. - С. 35-38. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.38
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС--GASTROESOPHAGEAL REFLUXДоп.точки доступа:
Вдовиченко, В.І.; Острогляд, А.В.; Курченко, М.Г.; Терлецька, Л.М.; Бичков, М.А.

Нет сведений об экземплярах

    Бабак, О. Я.
    Генетические аспекты эффективности фармакотерапии при сердечно-сосудистой патологии [Текст] / О.Я. Бабак, Н.А. Кравченко, С.В. Виноградова // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N2. - С. 92-99. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 98-99
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   ФАРМАКОГЕНЕТИКА--PHARMACOGENETICSДоп.точки доступа:
Кравченко, Н.А.; Виноградова, С.В.

Нет сведений об экземплярах

    Тарасова, А. А.
    Состояние сердечно-сосудистой системы у детей с врожденным гипотиреозом [Текст] / А.А. Тарасова // Российский педиатрический журнал. - 2006. - N4. - С. 4-7. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 7
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   ДЕТИ--CHILD

   ГИПОТИРЕОЗ--HYPOTHYROIDISMНет сведений об экземплярах

   
    Клинические и генетические аспекты аномалий прецеребральных ангиодисплазий у детей [Текст] / М.А. Лобов, С.Н. Иллариошкин, П.Г. Казанчян и др. // Российский педиатрический журнал : Науч.- практ. журн. - 2006. - N4. - С. 27-32. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 31-32
Рубрики: ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ--CEREBROVASCULAR ACCIDENT
   ДЕТИ--CHILD

   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASESДоп.точки доступа:
Лобов, М.А.; Иллариошкин, С.Н.; Казанчян, П.Г.; Тараканова, Т.Ю.; Щербакова, Н.Е.; Чечеткин, А.О.

Нет сведений об экземплярах

    Сметаніна, К. І.
    Місце органічних нітратів у профілактиці захворювань серцево-судинного профілю [Текст] / К.І. Сметаніна, О.Б. Кузм"як // Фармацевтичний журнал. - 2006. - N3. - С. 98-104. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   НИТРАТЫ--NITRATESДоп.точки доступа:
Кузм"як, О.Б.

Нет сведений об экземплярах

    Брико, Н. И.
    Заболеваемость населения Российской Федерации ревматическими болезнями сердца [Текст] / Н.И. Брико, Д.А. Клейменов // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2006. - N2. - С. 4-7. - Библиогр.: с. 7
Рубрики: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ--RHEUMATIC DISEASES
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASESДоп.точки доступа:
Клейменов, Д.А.

Нет сведений об экземплярах

    Голяченко, А. О.
    Організація реабілітації хворих кардіологічного профілю [Текст] / А.О. Голяченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - N2. - С. 57-58. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   КАРДИОЛОГИЯНет сведений об экземплярах

    Волковинська, Т. В.
    Оцінка рівнів артеріального тиску, факторів кардіоваскулярного ризику і маркерів запалення у чоловіків молодого віку з різними варіантами внутрішньоклітинної інфекції [Текст] / Т.В. Волковинська // Одеський медичний журнал. - 2006. - N5. - С. 22-24. - Бібліогр.: с. 24
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   ИНФЕКЦИЯ--INFECTIONНет сведений об экземплярах

    Чернишов, В. А.
    Вплив комбінованої гіпотензивної і гіполіпідемічної терапії на сумарний ризик серцево-судинних захворювань при метаболічному синдромі [Текст] / В.А. Чернишов, І.І. Єрмакович // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N1. - С. 37-42. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 41-42
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES

   КАРДИОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ.


Доп.точки доступа:
Єрмакович, І.І.

Нет сведений об экземплярах

    Фадеенко, Г. Д.
    Влияние алкоголя на развитие сердечно-сосудистой патологии. Роль генетических факторов [Текст] / Г.Д. Фадеенко, С.В. Виноградова // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N1. - С. 93-100. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 99-100
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   АЛКОГОЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ, ЗДОРОВЬЯ РАССТРОЙСТВА--ALCOHOL-INDUCED DISORDERSДоп.точки доступа:
Виноградова, С.В.

Нет сведений об экземплярах

    Фадєєнко, Г. Д.
    Рівень факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань як складова частина стану здоров"я населення [Текст] / Г.Д. Фадєєнко, Л.Б. Ушкварок, Т.А. Лавренко // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N2. - С. 6-11. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 10
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   ФАКТОРЫ РИСКА--RISK FACTORS

   ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ--HEALTH STATUS INDICATORSДоп.точки доступа:
Ушкварок, Л.Б.; Лавренко, Т.А.

Нет сведений об экземплярах

   
    Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію [Текст] / В.І. Вдовиченко, А.В. Острогляд, М.Г. Курченко та ін. // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N2. - С. 35-38. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.38
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС--GASTROESOPHAGEAL REFLUXДоп.точки доступа:
Вдовиченко, В.І.; Острогляд, А.В.; Курченко, М.Г.; Терлецька, Л.М.; Бичков, М.А.

Нет сведений об экземплярах

    Бабак, О. Я.
    Генетические аспекты эффективности фармакотерапии при сердечно-сосудистой патологии [Текст] / О.Я. Бабак, Н.А. Кравченко, С.В. Виноградова // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N2. - С. 92-99. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 98-99
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   ФАРМАКОГЕНЕТИКА--PHARMACOGENETICS

   КАРДИОЛОГИЯДоп.точки доступа:
Кравченко, Н.А.; Виноградова, С.В.

Нет сведений об экземплярах

    Тарасова, А. А.
    Состояние сердечно-сосудистой системы у детей с врожденным гипотиреозом [Текст] / А.А. Тарасова // Российский педиатрический журнал. - 2006. - N4. - С. 4-7. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 7
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   ДЕТИ--CHILD

   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

   ПЕДИАТРИЯ

   КАРДИОЛОГИЯ

   ГИПОТИРЕОЗ--HYPOTHYROIDISMНет сведений об экземплярах

   
    Клинические и генетические аспекты аномалий прецеребральных ангиодисплазий у детей [Текст] / М.А. Лобов, С.Н. Иллариошкин, П.Г. Казанчян и др. // Российский педиатрический журнал : Науч.- практ. журн. - 2006. - N4. - С. 27-32. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 31-32
Рубрики: ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ--CEREBROVASCULAR ACCIDENT
   ДЕТИ--CHILD

   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASESДоп.точки доступа:
Лобов, М.А.; Иллариошкин, С.Н.; Казанчян, П.Г.; Тараканова, Т.Ю.; Щербакова, Н.Е.; Чечеткин, А.О.

Нет сведений об экземплярах