Юрочко, Ф.
    Лечение и диагностика синусита - не для отоларингологов [Текст] / Ф. Юрочко // Медицина світу : Наук.- практ. журн. оглядових та переклад. статей для широкого кола лікарів. - 2006. - Том20, N5. - С. 370-376
Рубрики: СИНУСИТ--SINUSITIS
   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICEНет сведений об экземплярах

    Юрочко, Ф.
    Лечение и диагностика синусита - не для отоларингологов [Текст] / Ф. Юрочко // Медицина світу : Наук.- практ. журн. оглядових та переклад. статей для широкого кола лікарів. - 2006. - Том20, N5. - С. 370-376
Рубрики: СИНУСИТ--SINUSITIS
   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICEНет сведений об экземплярах

    Рудень, В. В.
    Пацієнти сімейних амбулаторій міста Львова про питання здоров"я та охорону здоров"я (за даними проведеного соціологічного дослідження) [Текст] / В.В. Рудень, Т.Г. Гутор // Український медичний часопис. - 2006. - N3. - С. 65-68. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ--PUBLIC HEALTH
   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICE

   ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЕ--HEALTH STATUS

   УКРАИНА--UKRAINEДоп.точки доступа:
Гутор, Т.Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Децик, О. З.
    Порівняльний аналіз захворюваності жінок, старших 40 років, як основа для прийняття рішень у практиці сімейної медицини [Текст] / О.З. Децик, Н.І. Кольцова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - N3. - С. 43-46. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ--MORBIDITY
   КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД--CLIMACTERIC

   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICEДоп.точки доступа:
Кольцова, Н.І.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)

    Голяченко, А. О.
    Реабілітація в діяльності сімейного лікаря [Текст] / А.О. Голяченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - N3. - С. 108-109. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: УКРАИНА--UKRAINE
   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICE

   МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ--DELIVERY OF HEALTH CAREИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)

    Слабкий, Г. О
    Функціонально-організаційна система надання акушерської допомоги жіночому населенню великого промислового регіону в рамках впровадження сімейної медицини [Текст] / Г.О Слабкий, Г.Д. Сидоренко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - N3. - С. 113. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICE
   МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ--DELIVERY OF HEALTH CARE

   АКУШЕРСТВО--OBSTETRICSДоп.точки доступа:
Сидоренко, Г.Д.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)

    Кондратюк, Н. Ю.
    Стан розвитку сімейної медицини в Україні [Текст] / Н.Ю. Кондратюк, С.В. Кравченко, Є.М. Кривенко // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров'я України. - 2006. - N4. - С. 56-59. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICE
   УКРАИНА--UKRAINEДоп.точки доступа:
Кравченко, С.В.; Кривенко, Є.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)

    Бучко, О. А.
    Современные аспекты развития сестринского дела в общей врачебной (семейной ) практике [Текст] / О.А. Бучко // Головна медична сестра. - 2007. - N6. - С. 12
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICE
   МЕДСЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЕЙНАЯ--FAMILY NURSINGИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

   
    Должностные инструкции врачей-специалистов Врач общей практики (семейный врач) [Текст] // Поликлиника : Профессиональный журнал для руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. - 2007. - N3. - С. 82
Рубрики: МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ--MEDICAL STAFF
   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICEИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

    Пиріг, Л. А.
    Ренопаренхімна патологія у сфері сімейної медицини [Текст] / Л.А. Пиріг // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2007. - N2. - С. 3
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICE
   НЕФРОЛОГИЯ--NEPHROLOGY

   ДИАГНОСТИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ--DIAGNOSIS, DIFFERENTIALИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Таран, О. І.
    Інтерстиціальний нефрит в практиці сімейного лікаря [Текст] / О.І. Таран // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2007. - N2. - С. 6
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICE
   НЕФРИТ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ--NEPHRITIS, INTERSTITIAL

   МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ--COMPREHENSIVE HEALTH CAREИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Кузнецова, О. Ю.
    Введение в семейную медицину [Текст] / О.Ю. Кузнецова // Российский семейный врач : Медицинский научно-практический журнал. - 2007. - Том11, N2. - С. 8
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICE
   ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ--PHYSICIANS, FAMILY

   ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ--HISTORY OF MEDICINEИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

    Шутов, М. М.
    Розвиток діяльності амбулаторії сільського сімейного лікаря [Текст] / М.М. Шутов, С.А. Маковєєв // Управління закладом охорони здоров'я : професійний журнал. - 2007. - N8. - С. 94
Рубрики: СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ--RURAL HEALTH SERVICES
   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICEДоп.точки доступа:
Маковєєв, С.А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Нимаев, Б. Ц.
    Медико-организационные модели перехода к общей врачебной (семейной) практике в стоматологии [Текст] / Б.Ц. Нимаев // Проблемы управления здравоохранением. - 2007. - N2. - С. 48
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICE
   МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ--DELIVERY OF HEALTH CARE

   СТОМАТОЛОГИЯ--DENTISTRYИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

   
    Нематодози в практиці сімейного лікаря [Текст] / А.М. Печінка, К.І. Чепілко, Н.В. Митус, О.В. Вінницька // Сучас. інфекції : Наук.-практ. часопис. - 2007. - N1. - С. 57-63. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: НЕМАТОДОЗЫ--NEMATODE INFECTIONS
   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICEДоп.точки доступа:
Печінка, А.М.; Чепілко, К.І.; Митус, Н.В.; Вінницька, О.В.

Нет сведений об экземплярах

    Туйнов, В. А.
    Профилактика перинатальной краснухи в практике семейного врача [Текст] / В.А. Туйнов, Е.А. Чебалина // Сучас. інфекції : Наук.-практ. часопис. - 2006. - N3/4. - С. 78-81. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: КРАСНУХА--RUBELLA
   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICEДоп.точки доступа:
Чебалина, Е.А.

Нет сведений об экземплярах

    Туйнов, В. А.
    Профилактика перинатального токсоплазмоза в практике семейного врача [Текст] / В.А. Туйнов, Е.А. Чебалина // Сучас. інфекції : Наук.-практ. часопис. - 2006. - N3/4. - С. 82-88. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ТОКСОПЛАЗМОЗ ВРОЖДЕННЫЙ--TOXOPLASMOSIS, CONGENITAL
   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICEДоп.точки доступа:
Чебалина, Е.А.

Нет сведений об экземплярах

    Агаларова, Л. С.
    Объем и характер амбулаторно-поликлинической помощи, оказываемой врачами общей практики и участковыми терапевтами городскому населению [Текст] / Л.С. Агаларова // Пробл. соц. гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2007. - N 1. - С. 26-29.
ГРНТИ

Рубрики: АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ--AMBULATORY CARE
   МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ--COMPREHENSIVE HEALTH CARE

   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICEНет сведений об экземплярах