Лісовий, В. М.
    Методичні напрямки інтеграції викладання сімейної медицини на додипломному та післядипломному етапах. [Текст] / В.М. Лісовий, Л.М. Пасієшвілі, Л.М. Бобро // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №1. - С. 50-52
Рубрики: Семейная практика
   ПреподаваниеДоп.точки доступа:
Пасієшвілі, Л.М.; Бобро, Л.М.

Нет сведений об экземплярах

    Іващук, С. І.
    Підготовка сімейного лікаря з хірургічних дисциплін. [Текст] / С.І. Іващук, С.В. Білецький, Л.П. Іващук О.І. Сидорчук // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №1. - С. 91-95
Рубрики: Семейная практика
   ХирургияДоп.точки доступа:
Білецький, С.В.; Сидорчук, Л.П. Іващук О.І.

Нет сведений об экземплярах

    Єфіменко, Т. П.
    Обсяги спеціалізованої медичної допомоги дітям у закладах сімейної медицини Харківскої області [Текст] / Т.П. Єфіменко // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №1. - С. 99-102
Рубрики: Медицинская помощь
   Дети, охрана здоровья

   Семейная практикаНет сведений об экземплярах

   
    Нормативно-правовий супровід розвиткузагальної практики/сімейної медицини в Україні [Текст] / // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №1. - С. 103
Рубрики: Семейная практика


Нет сведений об экземплярах

   
    Научные исследования в общей врачебной практике.Тезисы конференции. [Текст] // Российский семейный врач : Медицинский научно-практический журнал. - 2006. - Том10, N1. - С. 21-49
Рубрики: Конференции
   Семейная практикаИмеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

   
    Преподавание семейной медицины [Текст] // Российский семейный врач : Медицинский научно-практический журнал. - 2006. - Том10, N1. - С. 50-65
Рубрики: Преподавание
   Семейная практикаИмеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

   
    Организация общей врачебной практики [Текст] // Российский семейный врач : Медицинский научно-практический журнал. - 2006. - Том10, N1. - С. 66-80
Рубрики: Здравоохранения планирование, организации
   Семейная практикаИмеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

    Апалин, И. С.
    Организационно-медицинские и социально-экономические аспекты применения экстракорпоральных методов лечения [Текст] / И.С. Апалин // Проблемы управления здравоохранением. - 2006. - №2. - С. 77-81
Рубрики: Экстракорпоральный метод
   Семейная практика

   Социология медицинскаяИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

    Будкова, Е. А.
    Опыт примегнения новых методов обучения и контроля знаний в подготовке врача общей практики [Текст] / Е.А. Будкова, А.Г. Гафаров // Российский семейный врач : Медицинский научно-практический журнал. - 2006. - Том10, N2. - С. 9
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА
   ПРЕПОДАВАНИЕДоп.точки доступа:
Гафаров, А.Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

    Акимова, С. Л.
    Семейная медицина: наука, практика, преподавание [Текст] / С.Л. Акимова // Российский семейный врач : Медицинский научно-практический журнал. - 2006. - Том10, N2. - С. 48
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА
   НАУКА

   ПРЕПОДАВАНИЕИмеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

    Кузнецова, О. Ю.
    Вести из Европейской академии преподавателей общей практики [Текст] / О.Ю. Кузнецова // Российский семейный врач : Медицинский научно-практический журнал. - 2006. - Том10, N2. - С. 50
Рубрики: АКАДЕМИИ И ИНСТИТУТЫ
   ЕВРОПА

   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКАИмеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

    Кушнір, І. Є.
    Запальні захворювання кишечника в практиці сімейного лікаря [Текст] / І.Є. Кушнір // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №2. - С. 7-10
Рубрики: КИШЕЧНИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКАНет сведений об экземплярах

    Ткач, С. М.
    Современные подходы к диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в практике семейного врача [Текст] / С.М. Ткач, Ю.Г. Кузенко // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №2. - С. 16-19
Рубрики: ДУОДЕНО-ГАСТРАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС
   ДИАГНОСТИКА

   ЛЕЧЕБНЫЕ МЕТОДЫ

   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКАДоп.точки доступа:
Кузенко, Ю.Г.

Нет сведений об экземплярах

   
    Современные подходы к диагностке заболеваний поджелудочной железы в практике семейного врача [Текст] / А.С. Ларин, С.М. Ткач, А.А. Мартынчук и др // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №2. - С. 43-45
Рубрики: ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ
   ДИАГНОСТИКА

   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКАДоп.точки доступа:
Ларин, А.С.; Ткач, С.М.; Мартынчук, А.А.; Юзвенко, Т.Ю.; Парунян, Л.М.

Нет сведений об экземплярах

    Передерий, В. Г.
    Целиакия: актуальность проблемы для семейного врача.Клинико-лабораторные особенности и диагностика [Текст] / В.Г. Передерий, Е.Ю. Губская // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №2. - С. 34-36
Рубрики: ЦЕЛИАКИЯ
   ДИАГНОСТИКА

   ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКАДоп.точки доступа:
Губская, Е.Ю.

Нет сведений об экземплярах

    Передерий, В. Г.
    Тактика семейного врача при ведении больных с диспепсией [Текст] / В.Г. Передерий, С.М. Ткач, Б.Н. Марусанич // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №2. - С. 65-68
Рубрики: ДИСПЕПСИЯ
   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКАДоп.точки доступа:
Ткач, С.М.; Марусанич, Б.Н.

Нет сведений об экземплярах

    Єрмакович, І. І.
    Дисліпідемії в практиці сімейного лікаря [Текст] / І.І. Єрмакович, В.А. Чернишов, Ю.В. Корж // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №2. - С. 74-78
Рубрики: ЛИПИДЫ
   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКАДоп.точки доступа:
Чернишов, В.А.; Корж, Ю.В.

Нет сведений об экземплярах

    Тихонова, С. А.
    Можливостіоцінки ризику розвитку артеріальної гіпертензії у чоловіків молодого віку в практиці семейного лікаря [Текст] / С.А. Тихонова // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №2. - С. 95-99
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   МУЖЧИНЫ

   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКАНет сведений об экземплярах

   
    Надання швидкої допомоги дитячому населенню за період впровадження сімейної медицини [Текст] / М.М. Коренєв, О.А. Немірова, Л.П. Булага и др // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №2. - С. 123-124
Рубрики: ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ
   СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКАДоп.точки доступа:
Коренєв, М.М.; Немірова, О.А.; Булага, Л.П.

Нет сведений об экземплярах

   
    Нормативно-правовий супровід розвитку загальної практики/ сімейної медицини в Україні [Текст] // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №2. - С. 134-135
Рубрики: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
   КВАЛИФИКАЦИЯ ВРАЧА-КЛИНИЦИСТА

   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКАНет сведений об экземплярах