Результати лікування остеопатій у хворих на дифузний токсичний зоб за даними ультразвукової денситометрії [Текст] / Ю.І. Караченцев, І,В. Гопкалова, Н.Г. Малова та ін. // Проблеми ендокринної патології. - 2006. - N1. - С. 3-6. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЗОБ ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ--GRAVES' DISEASE
   ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSISДоп.точки доступа:
Караченцев, Ю.І.; Гопкалова, І,В.; Малова, Н.Г.; Дубовик, В.М.; Лях , І.О.

Нет сведений об экземплярах

    Ярема, Н. І.
    Варіабельність серцевого ритму у хворих з есенціальною гіпертензією і остеопорозом при лікуванні бісопрололом та лізиноприлом [Текст] / Н.І. Ярема // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N2. - С. 17-20. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 19
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSISНет сведений об экземплярах

    Футуйма, Ю. М.
    Зміни мінеральної щільності кісткової тканини залежно від методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка [Текст] / Ю.М. Футуйма // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 50-55. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.55
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS

Аннотация: В статті проведено аналіз результатів денситометричного обстеження пацієнтів у віддаленому періоді після різного виду резекції шлунки з приводу власне шлункових виразок.
В статье проведен анализ результатов денситометрического обследования больных в отдаленном периоде после разного вида резекции желудка по поводу язв желудка.


Нет сведений об экземплярах

   
    Результати лікування остеопатій у хворих на дифузний токсичний зоб за даними ультразвукової денситометрії [Текст] / Ю.І. Караченцев, І,В. Гопкалова, Н.Г. Малова та ін. // Проблеми ендокринної патології. - 2006. - N1. - С. 3-6. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЗОБ ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ--GRAVES' DISEASE
   ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSISДоп.точки доступа:
Караченцев, Ю.І.; Гопкалова, І,В.; Малова, Н.Г.; Дубовик, В.М.; Лях , І.О.

Нет сведений об экземплярах

    Ярема, Н. І.
    Варіабельність серцевого ритму у хворих з есенціальною гіпертензією і остеопорозом при лікуванні бісопрололом та лізиноприлом [Текст] / Н.І. Ярема // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N2. - С. 17-20. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 19
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSISНет сведений об экземплярах

    Футуйма, Ю. М.
    Зміни мінеральної щільності кісткової тканини залежно від методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка [Текст] / Ю.М. Футуйма // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 50-55. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.55
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS

Аннотация: В статті проведено аналіз результатів денситометричного обстеження пацієнтів у віддаленому періоді після різного виду резекції шлунки з приводу власне шлункових виразок.
В статье проведен анализ результатов денситометрического обследования больных в отдаленном периоде после разного вида резекции желудка по поводу язв желудка.


Нет сведений об экземплярах

    Педаченко, Е. Г.
    Пункционная вертебропластика при компрессионных переломах тел позвонков у больных с остеопорозом [Текст] / Е.Г. Педаченко, С.В. Кущаев // Український медичний часопис. - 2006. - N6. - С. 96-101. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS
   ПОЗВОНОЧНИКА ПЕРЕЛОМЫ--SPINAL FRACTURES

   СДАВЛЕНИЯ СИНДРОМЫ--COMPARTMENT SYNDROMESДоп.точки доступа:
Кущаев, С.В.

Нет сведений об экземплярах

    Поворознюк, В. В.
    Особенности потери костной ткани у женщин в пери- и постменопаузальном периодах [Текст] / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева // Проблемы старения и долголетия. - 2006. - Том15, N2. - С. 132-141. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 140-141
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS
   ПОСТМЕНОПАУЗА--POSTMENOPAUSEДоп.точки доступа:
Григорьева, Н.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Дмитриева, Л. А.
    Состояние тканей пародонта у пациентов с системным остеопорозом [Текст] / Л.А. Дмитриева, В.Г. Атрушкевич, У.А. Пихлак // Стоматология. - 2006. - Том85, N5. - С. 17-19. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 19
Рубрики: ПЕРИОДОНТА БОЛЕЗНИ--PERIODONTAL DISEASES
   ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS

   РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ--RHEUMATIC DISEASES

   ЗУБА ПОДВИЖНОСТЬ--TOOTH MOBILITYДоп.точки доступа:
Атрушкевич, В.Г.; Пихлак, У.А.

Нет сведений об экземплярах

    Чижевский, В.
    Остеопороз: Наука и практика [Текст] / В. Чижевский // Журнал практичного лікаря. - 2006. - N5/6. - С. 43-50.
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS
   КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ--CLINICAL TRIALSНет сведений об экземплярах

    Гінчицька, Л. В.
    Структурно-функціональна характеристика скелету щурів при постоваріоектомічній моделі експериментального остеопорозу [Текст] / Л.В. Гінчицька // Галицький лікарський вісник : Наук.-практ. часопис. - 2007. - N1. - С. 29-32. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS
   ОВАРИЭКТОМИЯ--OVARIECTOMYНет сведений об экземплярах

    Колодченко, В. П.
    Соматотипи хворих на остеопороз [Текст] / В.П. Колодченко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2006. - N1. - С. 47-50
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS
   ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ТИПЫ--SOMATOTYPESНет сведений об экземплярах

    Колодченко, В. П.
    Соматотипи хворих на остеопороз [Текст] / В.П. Колодченко // Вісн. ортопедії, травматології та протезування. - 2006. - N 1. - С. 47-51.
ГРНТИ

Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS
   ВОЗРАСТНЫЕ ФАКТОРЫ--AGE FACTORSНет сведений об экземплярах

    Поворознюк, В. В.
    Препарати кальцію та вітаміну D у профілактиці та лікуванні остеопорозу [Текст] / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор'єва // Журнал практичного лікаря. - 2006. - N1. - С. 38-40
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS


Доп.точки доступа:
Григор'єва, Н.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Javorsky, L.
    Остеопороз альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей: Методы диагностики остеопоротических изменений [Текст] / L. Javorsky, Z. Macurova // Новое в стоматологии. - 2006. - N2. - С. 54-57
Рубрики: ЧЕЛЮСТЬ ВЕРХНЯЯ--MAXILLA
   ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ--MANDIBLE

   ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSISДоп.точки доступа:
Macurova, Z.

Нет сведений об экземплярах

    Текученко, Е. В.
    Гормональная регуляция костного метаболизма и минерального обмена у детей с ревматоидным артритом (обзор литературы) [Текст] / Е.В. Текученко // Перинатологія та педіатрія. - 2006. - N3. - С. 144-147. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 146-147
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ--ARTHRITIS, RHEUMATOID
   ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS

   ДЕТИ--CHILDНет сведений об экземплярах

   
    Хирургическая менопауза и коморбидная патология в общей врачебной практике [Текст] // Российский семейный врач : Медицинский научно-практический журнал. - 2007. - Том11, N1
Рубрики: ОВАРИЭКТОМИЯ--OVARIECTOMY
   МЕНОПАУЗА--MENOPAUSE

   ДЕПРЕССИЯ--DEPRESSION

   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES

   ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSISИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Ермоленко, Т. А.
    Механизм развития остеопороза у женщин репродуктивного возраста [Текст] / Т.А. Ермоленко // Репродуктивное здоровье женщины. - 2007. - N2. - С. 130-133. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 133
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS
   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ--OCCUPATIONAL DISEASESНет сведений об экземплярах

    Родионова, С. С.
    Использование активного метаболита витамина D1 альфакальцидола в лечении остеопороза [Текст] / С.С. Родионова, А.Ф. Колондаев, А.В. Кривова // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2007. - N1. - С. 84-93. - Библиогр.: с. 92-93
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS
Кл.слова (ненормированные):
АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ


Доп.точки доступа:
Колондаев, А.Ф.; Кривова, А.В.

Нет сведений об экземплярах

   
    Особенности лечения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин менопаузального периода с остеопенией [Текст] / Л.Н. Иванова, О.И. Нишкумай, Е.В. Пилиева, К.Н. Компаниец // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2007. - N2. - С. 41
Рубрики: МЕНОПАУЗА--MENOPAUSE
   ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS

   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES

   ЖЕНЩИНЫ--WOMENДоп.точки доступа:
Иванова, Л.Н.; Нишкумай, О.И.; Пилиева, Е.В.; Компаниец, К.Н.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)