Лонде, О. В.
    Оцінка вмісту депонованих катехоламінів, рівнів артеріального тиску і параметрів структури лівого шлуночка у чоловіків молодого віку [Текст] / О.В. Лонде // Одеський медичний журнал. - 2006. - N5. - С. 42-45. - Бібліогр.: с. 45
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МОНИТОРЫ--BLOOD PRESSURE MONITORSНет сведений об экземплярах

   
    Поверка современных аппаратов измерения кровяного давления и частоты пульса [Текст] / А.И. Сойко, В.А. Гогин, И.В. Клюшкин, Р.Н. Каратаев // Казанский медицинский журнал. - 2006. - Том87, N4. - С. 316-317. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0368-4814
Рубрики: КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МОНИТОРЫ--BLOOD PRESSURE MONITORS


Доп.точки доступа:
Сойко, А.И.; Гогин, В.А.; Клюшкин, И.В.; Каратаев, Р.Н.

Нет сведений об экземплярах

    Лонде, О. В.
    Оцінка вмісту депонованих катехоламінів, рівнів артеріального тиску і параметрів структури лівого шлуночка у чоловіків молодого віку [Текст] / О.В. Лонде // Одеський медичний журнал. - 2006. - N5. - С. 42-45. - Бібліогр.: с. 45
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МОНИТОРЫ--BLOOD PRESSURE MONITORSНет сведений об экземплярах

   
    Поверка современных аппаратов измерения кровяного давления и частоты пульса [Текст] / А.И. Сойко, В.А. Гогин, И.В. Клюшкин, Р.Н. Каратаев // Казанский медицинский журнал. - 2006. - Том87, N4. - С. 316-317. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0368-4814
Рубрики: КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МОНИТОРЫ--BLOOD PRESSURE MONITORS


Доп.точки доступа:
Сойко, А.И.; Гогин, В.А.; Клюшкин, И.В.; Каратаев, Р.Н.

Нет сведений об экземплярах

    Следзевська, І. К.
    Оптимізація артеріального тиску в період реабілітації у хворих з інфарктом міокарда і супутньою артеріальною гіпертензією [Текст] / І.К. Следзевська, Л.М. Бабій, А.М. Липовецький // Укр. кардіол. журн. - 2006. - N3. - С. 20-23. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ИНФАРКТ МИОКАРДА--MYOCARDIAL INFARCTION
   ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION

   КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МОНИТОРЫ--BLOOD PRESSURE MONITORSДоп.точки доступа:
Бабій, Л.М.; Липовецький, А.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

   
    Добові коливання артеріального тиску та їх прогностичне значення у хворих, які перенесли інфаркт міокарда [Текст] / У.П. Черняга-Ройко, О.Й. Жарінов, М.С. Сороківський, І.М. Тумак; // Укр. кардіол. журн. - 2006. - N3. - С. 24-29. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МОНИТОРЫ--BLOOD PRESSURE MONITORS
   ИНФАРКТ МИОКАРДА--MYOCARDIAL INFARCTIONДоп.точки доступа:
Черняга-Ройко, У.П.; Жарінов, О.Й.; Сороківський, М.С.; Тумак, І.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

    Сиренко, Ю. Н.
    Влияние метопролола ретарда на утренний подъем артериального давления у пациентов с мягкой и умеренной артериальной гипертензией по данным суточного мониторирования артериального давления [Текст] / Ю.Н. Сиренко, О.Л. Рековец // Укр. кардіол. журн. - 2006. - N3. - С. 73-77. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МОНИТОРЫ--BLOOD PRESSURE MONITORSДоп.точки доступа:
Рековец, О.Л.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

   
    Особенности суточного профиля артериального давления у детей с артериальной гипертензией, имеющих избыточную массу тела и ожирение [Текст] / Г.И. Образцова, Т.Б. Витина Н.И. Черемных, Е.А. Комарова // Российский семейный врач : Медицинский научно-практический журнал. - 2007. - Том11, N2. - С. 36
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   ОЖИРЕНИЕ--OBESITY

   КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МОНИТОРЫ--BLOOD PRESSURE MONITORS

   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Образцова, Г.И.; Черемных, Т.Б. Витина Н.И.; Комарова, Е.А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

    Костиря, Т. І.
    Взаємозв'язок артеріального тиску і функціонального стану нирок у пацієнтів з гіпертичною хворобою за даними тривалого (11-річного) спостереження [Текст] / Т.І. Костиря, О.І. Солодянникова // Променева діагностика, променева терапія : науково-практичний журнал. - 2007. - N2. - С. 48
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   ПОЧКИ--KIDNEY

   КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МОНИТОРЫ--BLOOD PRESSURE MONITORSДоп.точки доступа:
Солодянникова, О.І.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)