Антонюк, О. С.
    Ранні ускладнення після операцій на кишечнику [Текст] / О.С. Антонюк // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 9-12. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.12
Рубрики: КИШЕЧНИК--INTESTINES
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Аннотация: У статі представлено аналіз лікування хворих , у яких після різних операцій на кишечнику розвинулися гнійно- деструктивні ураження цього органа, рання спайкова кишкова непрохідність, внутрішньоочеревинні абсцеси. Автором запопоновано ряд способів та удосконалень, що направлені на оптимізацію лікування вказаних патологічних станів. Покращання результатів вирішення данної проблеми автор бачить у пошуках нових технологій діагностики та лікування, у розширенні методів консервативного лікування деструктивних процесів в кишечнику обструктивного характеру.
В статье представлен анализ лечения больных, у которых после разных операций на кишечнике развились гнойно- деструктивные поражения этого органа, ранняя спайковая кишечная непроходимость, внутрибрюшинные абсцессы. Автором предложен ряд способов и усовершенствований, которые направлены на оптимизацию лечения указанных патологических состояний. Улучшение результатов в решении данной проблемы автор видит в поисках новых технологий диагностики и лечения, в расширении методов консервативного лечения деструктивных процессов в кишечнике обструктивного характера.


Нет сведений об экземплярах

    Шульгай, А. Г.
    Закономірності морфофункціональних змін судинногго русла тонкої і товстої кишок при механічній жовтяниці та різних способах ії корекції [Текст] / А.Г. Шульгай // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 66-72. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.72
Рубрики: ХОЛЕСТАЗ--CHOLESTASIS
   КИШЕЧНИК--INTESTINES

Аннотация: У хронічному експерименті на безпородних собаках вивчені закономірності морфофункціональних змін судинного русла тонкої кишки при механічній жовтяниці та разних способах ії коррекції. Встановлено, що декомпресія обтураціонного холестазу до 14 діб сприяє зворотному розвитку алаптаційно- компенсаторних процесів у судинному руслі та оболонках кишки.Застосування у переддекомпресійному періоді озонованих ентеросорбентів забезпечує кращі умови реадаптаці при довготривалих жовтяницях.
В хроническом эксперименте на безпородных собаках узучены закономерности морфофункциональных изменений сосудистого русла тонкой и толстой кишки при механической желтухе и разных способах её коррекции. Установлено, что декомпрессия обтурационного холестаза до 14 суток влияет обратному развитию адаптационно- компенсаторных процессов в сосудистом русле и оболочках кишки.


Нет сведений об экземплярах

    Антонюк, О. С.
    Ранні ускладнення після операцій на кишечнику [Текст] / О.С. Антонюк // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 9-12. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.12
Рубрики: КИШЕЧНИК--INTESTINES
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Аннотация: У статі представлено аналіз лікування хворих , у яких після різних операцій на кишечнику розвинулися гнійно- деструктивні ураження цього органа, рання спайкова кишкова непрохідність, внутрішньоочеревинні абсцеси. Автором запопоновано ряд способів та удосконалень, що направлені на оптимізацію лікування вказаних патологічних станів. Покращання результатів вирішення данної проблеми автор бачить у пошуках нових технологій діагностики та лікування, у розширенні методів консервативного лікування деструктивних процесів в кишечнику обструктивного характеру.
В статье представлен анализ лечения больных, у которых после разных операций на кишечнике развились гнойно- деструктивные поражения этого органа, ранняя спайковая кишечная непроходимость, внутрибрюшинные абсцессы. Автором предложен ряд способов и усовершенствований, которые направлены на оптимизацию лечения указанных патологических состояний. Улучшение результатов в решении данной проблемы автор видит в поисках новых технологий диагностики и лечения, в расширении методов консервативного лечения деструктивных процессов в кишечнике обструктивного характера.


Нет сведений об экземплярах

    Шульгай, А. Г.
    Закономірності морфофункціональних змін судинногго русла тонкої і товстої кишок при механічній жовтяниці та різних способах ії корекції [Текст] / А.Г. Шульгай // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 66-72. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.72
Рубрики: ХОЛЕСТАЗ--CHOLESTASIS
   КИШЕЧНИК--INTESTINES

Аннотация: У хронічному експерименті на безпородних собаках вивчені закономірності морфофункціональних змін судинного русла тонкої кишки при механічній жовтяниці та разних способах ії коррекції. Встановлено, що декомпресія обтураціонного холестазу до 14 діб сприяє зворотному розвитку алаптаційно- компенсаторних процесів у судинному руслі та оболонках кишки.Застосування у переддекомпресійному періоді озонованих ентеросорбентів забезпечує кращі умови реадаптаці при довготривалих жовтяницях.
В хроническом эксперименте на безпородных собаках узучены закономерности морфофункциональных изменений сосудистого русла тонкой и толстой кишки при механической желтухе и разных способах её коррекции. Установлено, что декомпрессия обтурационного холестаза до 14 суток влияет обратному развитию адаптационно- компенсаторных процессов в сосудистом русле и оболочках кишки.


Нет сведений об экземплярах

   
    Особенности микробной колонизации кишечника новорожденных и недоношенных детей в отделениях реанимации и интенсивной терапии [Текст] / Л.И. Кафарская, Н.Н. Володин, Б.А. Ефимов и др. // Вестник Российской Академии медицинских наук. - 2006. - N1. - С. 10-15. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 14-15
Рубрики: НОВОРОЖДЕННЫЙ--INFANT, NEWBORN
   КИШЕЧНИК--INTESTINESДоп.точки доступа:
Кафарская, Л.И.; Володин, Н.Н.; Ефимов , Б.А.; Афанасьев, С.С.; Шкопоров, А.Н.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

   
    Молекулярно-генетический анализ видового и штаммового разнообразия бифидобактерий у детей раннего возраста [Текст] / А.Н. Шкопоров, Л.И. Кафарская, С.С. Афанасьев и др. // Вестник Российской Академии медицинских наук. - 2006. - N1. - С. 45-50. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 50
Рубрики: КИШЕЧНИК--INTESTINES
   БИФИДОБАКТЕРИИ--BIFIDOBACTERIUM

   ГЕНЕТИКА БИОХИМИЧЕСКАЯ--GENETICS, BIOCHEMICALДоп.точки доступа:
Шкопоров, А.Н.; Кафарская, Л.И.; Афанасьев, С.С.; Смеянов, В.В.; Кириллов, М.Ю.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

    Пащенко, Ю. В.
    Складні резекції тонкої і товстої кишки при етапному лікуванні тяжких вад розвитку і захворювань кишечнику у дітей [Текст] / Ю.В. Пащенко, В.Б. Давиденко, М.О. Міхалін // Врачебная практика. - 2006. - N3. - С. 60-64. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 64
Рубрики: ТОЛСТАЯ КИШКА--INTESTINE, LARGE
   ТОНКАЯ КИШКА--INTESTINE, SMALL

   КИШЕЧНИК--INTESTINES

   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Давиденко, В.Б.; Міхалін, М.О.

Нет сведений об экземплярах

   
    Особенности становления микрофлоры у детей раннего возраста [Текст] / Л.И. Кафарская, Б.А. Ефимов, Е.А. Постникова, Е.Е. Донских // Детские инфекции. - 2006. - Том5, N1. - С. 6-11. - Библиогр.: с. 11
Рубрики: КИШЕЧНИК--INTESTINES
   БИФИДОБАКТЕРИИ--BIFIDOBACTERIUM

   МЛАДЕНЕЦ--INFANTДоп.точки доступа:
Кафарская, Л.И.; Ефимов, Б.А.; Постникова, Е.А.; Донских , Е.Е.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Морфологічні зміни в стінці тонкої і товстої кишки при експериментальному перитоніті [Текст] / А.І. Суходоля , О.Г. Курик, О.О. Костюк та ін. // Галицький лікарський вісник : Наук.-практ. часопис. - 2007. - N1. - С. 76-78. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ПЕРИТОНИТ--PERITONITIS
   КИШЕЧНИК--INTESTINESДоп.точки доступа:
Суходоля , А.І.; Курик, О.Г.; Костюк, О.О.; Толстанова, Г.М.; Цирюк, О.І.

Нет сведений об экземплярах

   
    Стан місцевого імунітету та показники мікроекології кишечника у дітей з ревматоїдним артритом [Текст] / Т.А. Полук, Л.І Омельченко, Л.В. Галазюк, Т.О. Лисяна // Перинатологія та педіатрія. - 2006. - N4. - С. 100-102. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 102
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ--ARTHRITIS, RHEUMATOID
   КИШЕЧНИК--INTESTINES

   ИММУНИТЕТ--IMMUNITY

   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Полук, Т.А.; Омельченко, Л.І; Галазюк, Л.В.; Лисяна, Т.О.

Нет сведений об экземплярах

    Лебедев, В. А.
    Регуляция моторно-эвакуаторной функции кишечника у пациенток после плановых гинекологических операций [Текст] / В.А. Лебедев, В.М. Пашков // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии : научно-практический журнал. - 2007. - Том6, N2. - С. 78 . - ISSN 1726-1678
Рубрики: ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ--GYNECOLOGIC SURGICAL PROCEDURES
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД--POSTOPERATIVE PERIOD

   КИШЕЧНИК--INTESTINES

Кл.слова (ненормированные):
ДЮФАЛАК


Доп.точки доступа:
Пашков, В.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

   
    Диагностика и лечение пареза кишечника при остром панкреатите [Текст] / С.Х. Каримов, А.Г. Мирошниченко, М.А. Кацадзе и др. // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 2007. - Том166, N2. - С. 35-39. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 39
Рубрики: ПАНКРЕАТИТ--PANCREATITIS
   КИШЕЧНИК--INTESTINES

   ПАРЕЗ--PARESISДоп.точки доступа:
Каримов, С.Х.; Мирошниченко, А.Г.; Кацадзе, М.А.; Кубачев, К.Г.; Зрячих, Г.А.

Нет сведений об экземплярах

    Бельмер, С. В.
    Кишечная микрофлора и значение пребиотиков для ее функционирования [Текст] / С.В. Бельмер, А.В. Малкоч // Лечащий врач. - 2006. - N4. - С. 60-65. - Библиогр.: с. 65
Рубрики: КИШЕЧНИК--INTESTINES
   ПРОБИОТИКИ--PROBIOTICSДоп.точки доступа:
Малкоч, А.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Куртасова, Л. М.
    Состояние иммунной системы и микробиоценоза кишечника у детей раннего возраста, инфицированных микобактериями туберкулеза [Текст] / Л.М. Куртасова, Н.А. Шакина // Инфекционные болезни : Научно-практический журнал. - 2007. - Том5, N2. - С. 32 . - ISSN 1729-9225
Рубрики: ТУБЕРКУЛЕЗ--TUBERCULOSIS
   ИММУНИТЕТ--IMMUNITY

   КИШЕЧНИК--INTESTINES

   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Шакина, Н.А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Микробиоценоз ротоглотки и кишечника у детей, посещающих дошкольные учреждения [Текст] // Эпидемиология и инфекционные болезни : Научно-практический журнал. - 2007. - N4. - С. 14 . - ISSN 1560-9529
Рубрики: РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ--MOUTH
   КИШЕЧНИК--INTESTINES

   ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ--SCHOOLS, NURSERY

   ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ--CHILD HEALTH SERVICESИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Пархоменко, Л. К.
    Микроэкология кишечника и ее коррекция в детском возрасте [Text] / Л.К. Пархоменко, Е.В. Репетева // Сучас. гастроентерологія : Укр. наук.-практ. журн. - 2006. - N3. - С. 72-75. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: КИШЕЧНИК--INTESTINES
   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Репетева, Е.В.

Нет сведений об экземплярах

   
    Влияние пробиотика бифиформа на эффективность лечения инфекции Helicobacter pylori [Текст] / Э.П. Яковенко, П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко и др // Терапевт. арх. - 2006. - Т. 78, N 2. - С. 21-26.
ГРНТИ

Рубрики: ГАСТРИТ--GASTRITIS
   ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА--PEPTIC ULCER

   HELICOBACTER ИНФЕКЦИИ--HELICOBACTER INFECTIONS

   КИШЕЧНИК--INTESTINES

   HELICOBACTER PYLORI--HELICOBACTER PYLORIДоп.точки доступа:
Яковенко, Э.П.; Григорьев, П.Я. ; Яковенко, А.В.; Агафонова, Н.А.; Прянишникова, А.С.; Шерегова, Е.Н.; Васильев, И.В.; Комлева, Ю.В.; Оприщенко, И.В.; Анашкин, В.А.

Нет сведений об экземплярах