Влияние сопутствующей артериальной гипертензии на формирование компенсаторной гиперфункции миокарда у хирургических больных в ближайшем послеопрационном периоде [Текст] / А.В. Белякова , В.Т. Селиваненко, А.В. Добруха та ін. // Одеський медичний журнал. - 2006. - N5. - С. 40-42. - Библиогр.: с. 42
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Белякова , А.В.; Селиваненко, В.Т.; Добруха, А.В.; Пустовойт, П.И.; Руденко, М.В.; Янак, В.М.

Нет сведений об экземплярах

    Футуйма, Ю. М.
    Зміни мінеральної щільності кісткової тканини залежно від методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка [Текст] / Ю.М. Футуйма // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 50-55. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.55
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS

Аннотация: В статті проведено аналіз результатів денситометричного обстеження пацієнтів у віддаленому періоді після різного виду резекції шлунки з приводу власне шлункових виразок.
В статье проведен анализ результатов денситометрического обследования больных в отдаленном периоде после разного вида резекции желудка по поводу язв желудка.


Нет сведений об экземплярах

    Нецюк, О. Г.
    Порівняльний аналіз віддалених результатів оперативного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки [Текст] / О.Г. Нецюк // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 103-106. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.106
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCER

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Аннотация: Проведено обстеження хворих, які перенесли оперативне втручання з приводу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Встановлено чітку залежність між способом хірургічного лікування та частотою ускладнень, що виникають внаслідок цього.
Проведены исследования больные, которые перенесли оперативные вмешательства по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Установлено четкую зависимость между способом хирургического лечения и частотой осложнений, которые возникают в результате этого.


Нет сведений об экземплярах

   
    Результати функціонального стану шлунка в періоди після хірургічного лікування ускладнених власне шлункових виразок [Текст] / Л.Я. Ковальчук, Ю.М. Футуйма, А.Д. Беденюк та ін. // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 5-10. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.10
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Ковальчук, Л.Я.; Футуйма, Ю.М.; Беденюк, А.Д.; Борак , В.Т.; Гнатко, В.В.; Балабан, Л.В.; Дуць, С.І.

Нет сведений об экземплярах

   
    Влияние сопутствующей артериальной гипертензии на формирование компенсаторной гиперфункции миокарда у хирургических больных в ближайшем послеопрационном периоде [Текст] / А.В. Белякова , В.Т. Селиваненко, А.В. Добруха та ін. // Одеський медичний журнал. - 2006. - N5. - С. 40-42. - Библиогр.: с. 42
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Белякова , А.В.; Селиваненко, В.Т.; Добруха, А.В.; Пустовойт, П.И.; Руденко, М.В.; Янак, В.М.

Нет сведений об экземплярах

    Футуйма, Ю. М.
    Зміни мінеральної щільності кісткової тканини залежно від методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка [Текст] / Ю.М. Футуйма // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 50-55. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.55
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ОСТЕОПОРОЗ--OSTEOPOROSIS

Аннотация: В статті проведено аналіз результатів денситометричного обстеження пацієнтів у віддаленому періоді після різного виду резекції шлунки з приводу власне шлункових виразок.
В статье проведен анализ результатов денситометрического обследования больных в отдаленном периоде после разного вида резекции желудка по поводу язв желудка.


Нет сведений об экземплярах

    Нецюк, О. Г.
    Порівняльний аналіз віддалених результатів оперативного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки [Текст] / О.Г. Нецюк // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 103-106. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.106
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCER

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Аннотация: Проведено обстеження хворих, які перенесли оперативне втручання з приводу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Встановлено чітку залежність між способом хірургічного лікування та частотою ускладнень, що виникають внаслідок цього.
Проведены исследования больные, которые перенесли оперативные вмешательства по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Установлено четкую зависимость между способом хирургического лечения и частотой осложнений, которые возникают в результате этого.


Нет сведений об экземплярах

   
    Результати функціонального стану шлунка в періоди після хірургічного лікування ускладнених власне шлункових виразок [Текст] / Л.Я. Ковальчук, Ю.М. Футуйма, А.Д. Беденюк та ін. // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 5-10. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.10
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Ковальчук, Л.Я.; Футуйма, Ю.М.; Беденюк, А.Д.; Борак , В.Т.; Гнатко, В.В.; Балабан, Л.В.; Дуць, С.І.

Нет сведений об экземплярах

    Бойко, В. В.
    Хирургическое лечение больных множественными хроническими язвами желудка [Текст] / В.В. Бойко, С.В. Сушков // Врачебная практика. - 2006. - N4. - С. 91-94. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 94
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER


Доп.точки доступа:
Сушков, С.В.

Нет сведений об экземплярах

    Бунятян, Н.
    Антиоксиданты в противоязвенной терапии [Текст] / Н. Бунятян, М. Карташевская, Т. Куценко // Врач. - 2007. - N 2. - С. 42-43.
ГРНТИ

Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   АНТИОКСИДАНТЫ--ANTIOXIDANTS

   РУТИН--RUTIN

   ВИТАМИН A--VITAMIN AДоп.точки доступа:
Карташевская, М.; Куценко, Т.

Нет сведений об экземплярах

    Ковальчук, Л. Я.
    Біоритм і кровотік при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки [Текст] / Л.Я. Ковальчук, Л.М. Хоромський, Р.В. Свистун // Шпитальна хірургія. - 2006. - N3. - С. 5-7. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.7
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCERДоп.точки доступа:
Хоромський, Л.М.; Свистун, Р.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

   
    Синдромы и симптомы в гастроэнтерологии пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (язвенная болезнь) [Текст] // Фармацевт практик : науково-популярний та станово-побутовий журнал. - 2007. - N6. - С. 54
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCER

Кл.слова (ненормированные):
СУКРАЛЬФАТ


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Шептулин, А. А.
    Эрадикация Hekicobacter pylori и надежды больных с пептической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки [Текст] / А.А. Шептулин // Российские медицинские вести : Научно-практический журнал для клиницистов. - 2007. - ТомХII, N2. - С. 31 . - ISSN 1029-8126
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCER

   HELICOBACTER PYLORI--HELICOBACTER PYLORI

   ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ СРЕДСТВА--ANTI-ULCER AGENTSИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Липатникова, А. С.
    Особенности иммуномодулирующей терапии в комплексном лечении язвенной болезни желудка и ДПК [Текст] / А.С. Липатникова // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2007. - N2. - С. 82
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCER

   УКРАИНА--UKRAINE

   ИММУНОТЕРАПИЯ--IMMUNOTHERAPYИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Власов, П. В.
    Рентгенодиагностика язвы желудка и двенадцатиперстной кишки [Текст] / П.В. Власов, И.Д. Блинчевский, А.В. Трошин // Мед. визуализация. - 2006. - N2. - С. 19-36. - Библиогр.: с. 35-36
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCERДоп.точки доступа:
Блинчевский, И.Д.; Трошин, А.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Непосредственные и отдаленные результаты лечения больных с пилородуоденальными язвенными стенозами при помощи малоинвазивных видеолапароскопических методов [Текст] / Р.Е. Кузеев, И.Г. Хатьков, А.И. Станулис, А.П. Гольдберг // Эндоскопическая хирургия : Научно-практический журнал. - 2007. - Том13, N4. - С. 9 . - ISSN 1025-7209
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCER

   РУБЕЦ--CICATRIX

   СУЖЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ--CONSTRICTION, PATHOLOGIC

   ЛАПАРОСКОПИЯ--LAPAROSCOPYДоп.точки доступа:
Кузеев, Р.Е.; Хатьков, И.Г.; Станулис, А.И.; Гольдберг, А.П.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)

    Соловйова, Г. А.
    Особливості інфікованості Helicobacter Pylori з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів [Текст] / Г.А. Соловйова // Сучас. інфекції : Наук.-практ. часопис. - 2006. - N3/4. - С. 34-39. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   HELICOBACTER PYLORI--HELICOBACTER PYLORI

   ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ--BILIARY TRACT DISEASESНет сведений об экземплярах

    Маев, И. В.
    Современные представления о заболеваниях желудочно-кишечного тракта ассоциированных с Helicobacter pylori [Текст] / И.В. Маев // Терапевт. арх. - 2006. - Т. 78, N 2. - С. 10-15.
ГРНТИ

Рубрики: HELICOBACTER ИНФЕКЦИИ--HELICOBACTER INFECTIONS
   ГАСТРИТ--GASTRITIS

   ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER

   ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ--STOMACH NEOPLASMS

   HELICOBACTER PYLORI--HELICOBACTER PYLORIНет сведений об экземплярах

    Мухина, Ю. Г.
    Возможности средств природного происхождения при лечении язвенных поражений верхнего отдела пищеварительного тракта у детей [Текст] / Ю.Г. Мухина, Л.И. Ильенко, Е.А. Рура // Детские инфекции : Научно-практический журнал. - 2007. - Том6, N2. - С. 55
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCER

   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Ильенко, Л.И.; Рура, Е.А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)