Кожемяка, А. І.
    Прогнозування ризику розвитку бронхіальної астми у дітей молодшого шкільного віку за допомогою особливостей дерматогліфіки методом покрокового дискримінантного аналізу [Текст] / А.І. Кожемяка, Т.Л. Процюк // Врачебная практика. - 2006. - N5. - С. 4-8. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 7
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   ДЕРМАТОГЛИФИКА--DERMATOGLYPHICS

   ДЕТИ--CHILD

Аннотация: На підставі проведеного поглибленого комплексного обстеження дітей молодшого шкільного віку, що проживають у містах Подільського регіону, розроблено діагностично-прогностичну математичну модель ризику розвитку бронхіальної астми з урахуванням особливостей дерматогліфіки. Розроблена модель надійна, проста і може бути застосована в практичній охороні здоров"я. На основании проведенного углубленного комплексного обследования детей младшего школьного возраста, которые проживают в городах Подольского региона, разработана диагностически-прогностическая модель риска развития бронхиальной астмы с учетом особенностей дерматоглифики. Разработанная модель надежна, проста и может быть применена в практическлой охране здоровья.


Доп.точки доступа:
Процюк, Т.Л.

Нет сведений об экземплярах