Філіппов, Ю. О.
    Прогностичне значення клінічних проявів жовчнокам"яної хвороби до оперативного втручання та вплив факторів часу на перебіг захворювання після холецистектомії [Текст] / Ю.О. Філіппов, В.Б. Ягмур // Медичні перспективи : Наук. журн. - 2006. - Том11, N3. - С. 52-58. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ--CHOLELITHIASIS
   ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ--CHOLECYSTECTOMY, LAPAROSCOPIC

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Ягмур, В.Б.

Нет сведений об экземплярах