Гончарук, С. Ф.
    Наявність супровідної патології у дітей з бронхіальною астмою залежно від віку і ступеня тяжкості захворювання [Текст] / С.Ф. Гончарук, Г.В. Касьяненко // Одеський медичний журнал. - 2006. - N3. - С. 45-47. - Бібліогр.: с. 47
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   СОПУТСТВУЮЩИЕ БОЛЕЗНИ--COMORBIDITY

   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Касьяненко, Г.В.

Нет сведений об экземплярах

   
    Возможности лечебного мембранного плазмафереза в терапии бронхиальной астмы [Текст] / В.В. Ефимов, В.И. Блажко, В.И. Хрипко, И.В. Талалай // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N2. - С. 58-61. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 61
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   ПЛАЗМАФЕРЕЗ--PLASMAPHERESISДоп.точки доступа:
Ефимов , В.В.; Блажко, В.И.; Хрипко, В.И.; Талалай, И.В.

Нет сведений об экземплярах

    Огородова, Л. М.
    Аллергический ринит и сопутствующая бронхиальная астма. Механизмы взаимосвязи и подходы к фармакотерапии [Текст] / Л.М. Огородова, Ф.И. Петровский // Пульмонология. - 2006. - N3. - С. 100-106. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 104, 106
Рубрики: РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ--RHINITIS, ALLERGIC, PERENNIAL
   АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMAДоп.точки доступа:
Петровский, Ф.И.

Нет сведений об экземплярах

    Геппе, Н. А.
    Современная стратегия лечения детей с бронхиальной астмой [Текст] / Н.А. Геппе, Н.Г. Колосова // Пульмонология. - 2006. - N3. - С. 113-118. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 118
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Колосова, Н.Г.

Нет сведений об экземплярах

    Томашевская, В. А.
    Остеопения у детей с бронхиальной астмой [Текст] / В.А. Томашевская, Л.А. Щеплягина, В.А. Ревякина // Российский педиатрический журнал. - 2006. - N3. - С. 54-57. - Библиогр.: с. 57
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   ДЕТИ--CHILD

   КОСТЕЙ БОЛЕЗНИ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ--BONE DISEASES, METABOLICДоп.точки доступа:
Щеплягина, Л.А.; Ревякина, В.А.

Нет сведений об экземплярах

   
    Ситуационные задачи [Текст] // Справочник фельдшера и акушерки. - 2006. - N5. - С. 22-24, 32-33
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТИ ТОКСИКОЗ, ОПГ--GESTOSIS, EPH
   ЭКЛАМПСИЯ--ECLAMPSIA

   ПЛОДА СМЕРТЬ--FETAL DEATH

   БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ--PREGNANCY COMPLICATIONS

   АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMAНет сведений об экземплярах

   
    Ситуационные задачи [Текст] // Справочник фельдшера и акушерки. - 2006. - N5. - С. 32-33
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA


Нет сведений об экземплярах

    Ціхонь, Г. М.
    Теоретичні основи оптимізації лікарського забезпечення хворих на бронхіальну астму [Текст] / Г.М. Ціхонь // Фармацевтичний журнал. - 2006. - N4. - С. 16-21. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA


Нет сведений об экземплярах

    Гончарук, С. Ф.
    Наявність супровідної патології у дітей з бронхіальною астмою залежно від віку і ступеня тяжкості захворювання [Текст] / С.Ф. Гончарук, Г.В. Касьяненко // Одеський медичний журнал. - 2006. - N3. - С. 45-47. - Бібліогр.: с. 47
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   СОПУТСТВУЮЩИЕ БОЛЕЗНИ--COMORBIDITY

   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Касьяненко, Г.В.

Нет сведений об экземплярах

   
    Возможности лечебного мембранного плазмафереза в терапии бронхиальной астмы [Текст] / В.В. Ефимов, В.И. Блажко, В.И. Хрипко, И.В. Талалай // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N2. - С. 58-61. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 61
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   ПЛАЗМАФЕРЕЗ--PLASMAPHERESISДоп.точки доступа:
Ефимов , В.В.; Блажко, В.И.; Хрипко, В.И.; Талалай, И.В.

Нет сведений об экземплярах

    Огородова, Л. М.
    Аллергический ринит и сопутствующая бронхиальная астма. Механизмы взаимосвязи и подходы к фармакотерапии [Текст] / Л.М. Огородова, Ф.И. Петровский // Пульмонология. - 2006. - N3. - С. 100-106. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 104, 106
Рубрики: РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ--RHINITIS, ALLERGIC, PERENNIAL
   АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMAДоп.точки доступа:
Петровский, Ф.И.

Нет сведений об экземплярах

    Геппе, Н. А.
    Современная стратегия лечения детей с бронхиальной астмой [Текст] / Н.А. Геппе, Н.Г. Колосова // Пульмонология. - 2006. - N3. - С. 113-118. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 118
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Колосова, Н.Г.

Нет сведений об экземплярах

    Томашевская, В. А.
    Остеопения у детей с бронхиальной астмой [Текст] / В.А. Томашевская, Л.А. Щеплягина, В.А. Ревякина // Российский педиатрический журнал. - 2006. - N3. - С. 54-57. - Библиогр.: с. 57
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   ДЕТИ--CHILD

   КОСТЕЙ БОЛЕЗНИ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ--BONE DISEASES, METABOLICДоп.точки доступа:
Щеплягина, Л.А.; Ревякина, В.А.

Нет сведений об экземплярах

   
    Ситуационные задачи [Текст] // Справочник фельдшера и акушерки. - 2006. - N5. - С. 22-24, 32-33
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТИ ТОКСИКОЗ, ОПГ--GESTOSIS, EPH
   ЭКЛАМПСИЯ--ECLAMPSIA

   ПЛОДА СМЕРТЬ--FETAL DEATH

   БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ--PREGNANCY COMPLICATIONS

   АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMAНет сведений об экземплярах

   
    Ситуационные задачи [Текст] // Справочник фельдшера и акушерки. - 2006. - N5. - С. 32-33
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA


Нет сведений об экземплярах

    Ціхонь, Г. М.
    Теоретичні основи оптимізації лікарського забезпечення хворих на бронхіальну астму [Текст] / Г.М. Ціхонь // Фармацевтичний журнал. - 2006. - N4. - С. 16-21. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA


Нет сведений об экземплярах

    Мокія-Сербіна, С. О.
    Застосування препарату ехінацея композитум на тлі базисної терапії при бронхіальній астмі у дітей за наявності персистенції вірусів [Текст] / С.О. Мокія-Сербіна, Т.В. Литвинова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2006. - N3. - С. 52-57. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 57
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   ДЕТИ--CHILD

   ЭХИНАЦЕЯ--ECHINACEAДоп.точки доступа:
Литвинова, Т.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Антонець, В. А.
    Особливості діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей з бронхіальною астмою [Текст] / В.А. Антонець // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2006. - N4. - С. 23-26. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 25-26
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС--GASTROESOPHAGEAL REFLUX

   ДЕТИ--CHILDИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Одинец, Ю. В.
    Особенности изменения уровня некоторых цитокинов и фактора адгезии сыворотки крови при бронхиальной астме у детей [Текст] / Ю.В. Одинец, А.Г. Соловьева // Врачебная практика. - 2006. - N4. - С. 95-102. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 101-102
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA


Доп.точки доступа:
Соловьева, А.Г.

Нет сведений об экземплярах

    Кожемяка, А. І.
    Прогнозування ризику розвитку бронхіальної астми у дітей молодшого шкільного віку за допомогою особливостей дерматогліфіки методом покрокового дискримінантного аналізу [Текст] / А.І. Кожемяка, Т.Л. Процюк // Врачебная практика. - 2006. - N5. - С. 4-8. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 7
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   ДЕРМАТОГЛИФИКА--DERMATOGLYPHICS

   ДЕТИ--CHILD

Аннотация: На підставі проведеного поглибленого комплексного обстеження дітей молодшого шкільного віку, що проживають у містах Подільського регіону, розроблено діагностично-прогностичну математичну модель ризику розвитку бронхіальної астми з урахуванням особливостей дерматогліфіки. Розроблена модель надійна, проста і може бути застосована в практичній охороні здоров"я. На основании проведенного углубленного комплексного обследования детей младшего школьного возраста, которые проживают в городах Подольского региона, разработана диагностически-прогностическая модель риска развития бронхиальной астмы с учетом особенностей дерматоглифики. Разработанная модель надежна, проста и может быть применена в практическлой охране здоровья.


Доп.точки доступа:
Процюк, Т.Л.

Нет сведений об экземплярах