Эффективность и безопасность амлодипина: сравнительное исследование пациентов-гипертоников, лечившихся в клиниках общего профиля и специализированных стационарах [Текст] // Медицина світу : Наук.- практ. журн. оглядових та переклад. статей для широкого кола лікарів. - 2006. - Том20, N6. - С. 460-467
Рубрики: АМЛОДИПИН--AMLODIPINE
   ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION

   СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ--COMPARATIVE STUDYНет сведений об экземплярах

    Ануфрієва, Л. В.
    Статеві особливості впливу терапії амлодипіном на показники варіабельності серцевого ритму у пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією на амбулаторному етапі [Текст] / Л.В. Ануфрієва, М.І. Яблучанський // Одеський медичний журнал. - 2006. - N3. - С. 34-37. - Бібліогр.: с. 37
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   АМЛОДИПИН--AMLODIPINEДоп.точки доступа:
Яблучанський, М.І.

Нет сведений об экземплярах

   
    Эффективность и безопасность амлодипина: сравнительное исследование пациентов-гипертоников, лечившихся в клиниках общего профиля и специализированных стационарах [Текст] // Медицина світу : Наук.- практ. журн. оглядових та переклад. статей для широкого кола лікарів. - 2006. - Том20, N6. - С. 460-467
Рубрики: АМЛОДИПИН--AMLODIPINE
   ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION

   СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ--COMPARATIVE STUDYНет сведений об экземплярах

    Ануфрієва, Л. В.
    Статеві особливості впливу терапії амлодипіном на показники варіабельності серцевого ритму у пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією на амбулаторному етапі [Текст] / Л.В. Ануфрієва, М.І. Яблучанський // Одеський медичний журнал. - 2006. - N3. - С. 34-37. - Бібліогр.: с. 37
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   АМЛОДИПИН--AMLODIPINEДоп.точки доступа:
Яблучанський, М.І.

Нет сведений об экземплярах

    Беловол, А. Н.
    Антагонист кальция третьего поколения амлодипин в лечении ишемической болезни сердца с сопутствующей гипертонической болезнью: клинические эффекты, эндотелийзависимая вазодилатация [Текст] / А.Н. Беловол, М.Э. Лысенко // Врачебная практика. - 2006. - N5. - С. 77-81. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 80
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА--MYOCARDIAL ISCHEMIA
   ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION

   АМЛОДИПИН--AMLODIPINE

   КАРДИОЛОГИЯ

Аннотация: В работе представлено результаты оценки состояния периферического кровотока и эндотелиальной дисфункции у 62 больных ИБС с сопутствующей гипертонической болезнью в динамике лечения антагонистом кальция -амлодипином. Авторами установлено, что у больных, получивших амлодипин в дозе 5-10 мг в сутки, имело место достоверное увеличение дилатации плечевой артерии в ответ на реактивную гиперемию.Снижение уровня эндотелиального вазоконстрикторного эндотелина-1 в динамике лечения амлодипином наблюдалось как у больных с более легким функциональным классом стенокардии, так и у больных со стенокардией напряжения III-IVФК. В роботі представлено результати оцінки стану периферичного кровообігу та ендотеліальної дисфункції у 62 хворих ІХС та сопутньою гіпертонічною хворобою в динаміці лікування антагоністом кальція- амлодипіном. Авторами встановлено, що у хворих, які отримали амлодипін в дозі 5-10 мг на добу, мало місце достовірне збільшення дилатації плечевої артерії у відповідь на реативну гиперемію. Зниження рівня ендотеліального вазоконстрикторного ендотеліну-1 в динаміці лікування амлодипіном спостерігалось як у хворих із більш легким функціональним класом стенокардії, так і у хворих із стенокардією напруги III-IV ФК.


Доп.точки доступа:
Лысенко, М.Э.

Нет сведений об экземплярах

    Жарінов, О. Й.
    Ефективність амлодипіну у зниженні систолічного артеріального тиску: відкрите оглядове дослідження [Текст] / О.Й. Жарінов, О.Б. Децик, О.М. Рогуцька // Укр. кардіол. журн. - 2007. - N2. - С. 39-44. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   АМЛОДИПИН--AMLODIPINE

   КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ--CLINICAL TRIALSДоп.точки доступа:
Децик, О.Б.; Рогуцька, О.М.

Нет сведений об экземплярах

   
    Трудности диагностики и лечения начальной стадии гипертонической болезни в поликлинических условиях [Текст] / Л. Алексеева, Е. Докина, Н. Полубоярова, А. Кукушкин // Врач. - 2007. - N 4. - С. 6-9.
ГРНТИ

Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   АМЛОДИПИН--AMLODIPINE

   ЛИПОПРОТЕИНЫ, ЛНП--LIPOPROTEINS, LDLДоп.точки доступа:
Алексеева, Л.; Докина, Е.; Полубоярова, Н.; Кукушкин, А.

Нет сведений об экземплярах