Шифр: СУ21/2006/3
   Журнал

Сімейна медицина [Текст] : науково-практичний журнал. - Киiв : ТОВ "ДСГ Лтд", 2002 - . - Выходит ежеквартально
2006г. № 3
Содержание:
Посохова, К. А. Принципи раціональної антибіотикотерапії / К.А. Посохова, О.П. Вікторов. - С.5
Березняков, И. Г. Бактериологические исследования в практике семейного врача / И.Г. Березняков. - С.9
Викторов, А. П. Антибиотикотерапия: Проблемы безопасности / А.П. Викторов, И.А. Логвина, Е.В. Матвеева, Посохова К.А. - С.13
Другие авторы: Логвина И.А., Матвеева Е.В., Посохова К.А.
Богун, Л. В. Антибиотико-ассациированная диарея / Л.В. Богун, И.Г. Березняков. - С.17
Викторов, А. П. Антибиотики группы макролидов: контроль за безопасностью / А.П. Викторов, К.А. Посохова, Е.В. Матвеева, Логвина И.А. - С.22
Другие авторы: Посохова К.А., Матвеева Е.В., Логвина И.А.
Викторов, А. П. Побочное действие антибиотиков группы аминогликозидов: безопасность при медицинском применении / А.П. Викторов, К.А. Посохова, Е.В. Матвеева, Логвина И.А. - С.25
Другие авторы: Посохова К.А., Матвеева Е.В., Логвина И.А.
Фуштей, И. М. Спирамицин (ровацид) в терапии обострений хронических обструктивных заболеваний легких / И.М. Фуштей, А.И. Фуштей, А.И. Паламарчук. - С.29
Викторов, А. П. Линкозамиды: взгляд на фармакологические особенности и побочные эффекты / А.П. Викторов, К.А. Посохова, Е.В. Матвеева, Логвина И.А. - С.32
Другие авторы: Посохова К.А., Матвеева Е.В., Логвина И.А.
Ильяш, М. Г. К вопросу о вотричной профилактике ревматизма / М.Г. Ильяш, О.Е. Базыка. - С.34
Викторов, А. П. Современные пенициллины: проблемы безопасности при медицинском применении / А.П. Викторов, И.А. Логвина, Е.В. Матвеева, Посохова Е.А. - С.37
Другие авторы: Логвина И.А., Матвеева Е.В., Посохова Е.А.
Посохова, К. А. Тетрациклины: побочные реакции при медицинском применении / К.А. Посохова, Е.В. Матвеева, В.П. Яйченя, Логвина И.А. - С.40
Другие авторы: Матвеева Е.В., Яйченя В.П., Логвина И.А.
Викторов, А. П. Анализ побочных действий антибиотиков группы цефалоспоринов в Украине по итогам 2005 года. / А.П. Викторов, К.А. Посохова, Е.В. Матвеева, Логвина И.А. - С.42
Другие авторы: Посохова К.А., Матвеева Е.В., Логвина И.А.
Березняков, И. Г. Правила сбора, хранения и транспортировки материала для бактериологических исследований / И.Г. Березняков. - С.44
Майданник, В. Г. Умкалор: механизм действия и показания к применению / В.Г. Майданник. - С.49
Гриднев, А. Е. Абдоминальная боль: что необходимо знать семейному врачу. / А.Е. Гриднев. - С.54
Горленко, О. М. Фукціональна диспепсія та синдром диспепсії: основні етапи в діагностиці та прогнозуванні. / О.М. Горленко, О.А. Пушкаренко. - С.59
Яковлева, Э. Б. Печень и беременность / Э.Б. Яковлева, Ю.Н. Голоденко. - С.63
Сорочан, О. В. Ефективність препарату "Кальцій-Д Нікомед" у корекції остеопенічного синдрому у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишок / О.В. Сорочан. - С.66
Островський, М. М. Місце препарату Тос-Май (АТ "Лабораторіос алкала фарма", Іспанія) у практиці лікування хронічного обструктивного захворювання легень / М.М. Островський, У.В. Синько, Г.З. Корж. - С.69
Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Ендокринологія в Україні: організація та надання медичної допомоги". - С.73
Радченко, О. М. Важливість визначення типу адаптаційної реакції та пульсового тиску у хворих на артеріальну гіпертензію / О.М. Радченко. - С.74
Козьмик, Т. В. Струткурно-геометричне ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу- ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому від аварії періоді. / Т.В. Козьмик. - С.77
Гонтар, А. М. Коагуляційні прояви атеротромбозу у хворих із гострим коронарним синдромом та їх під впливом антитромботичного лікування / А.М. Гонтар. - С.81
Нейко, Є. М. Ефективність кардонату в комплексній терапії серцевої недостатності у хворих на хронічний бронхообструктивний синдром / Є.М. Нейко, І.В. Кожевнікова, Р.І. Яцишин, Островський М.М. - С.85
Другие авторы: Кожевнікова І.В., Яцишин Р.І., Островський М.М.
Нестеренко, В. Г. Кагоцел - новый пероральный индуктор интерферона на основе компонентов природного происхождения для терапии и профилактики гриппа и других орви / В.Г. Нестеренко, Т.П. Оспельникова, А.Н. Ловенецкий. - С.89
Костроміна, В. П. Ефективність застосування препарату флавамед у лікуванні дітей із бронхолегеневими захворюваннями / В.П. Костроміна, О.О. Речкіна. - С.92
Бабинін, Д. О. Порівняльні аспекти ендоуретрального стентування з консервативним лікуванням хворих на ДГПЗ / Д.О. Бабинін. - С.95
Мачерет, Є. Л. Наукове обгрунтування лікувального впливу методів рефлексотерапії / Є.Л. Мачерет, О.Є. Коваленко, О.О. Коркушко и др. - С.98
Другие авторы: Коваленко О.Є., Коркушко О.О., Чуприна Г.М., Ханенко Н.В., Дригант Л.П.
Свінціцький, А. С. Оцінка використання інтернету для медичних потреб. / А.С. Свінціцький, В.М. Богомаз. - С.101
Нормативно-правовий супровід розвитку загальної практики /сімейної медицини в Україні. - С.104
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Нестеренко, В. Г.
    Кагоцел - новый пероральный индуктор интерферона на основе компонентов природного происхождения для терапии и профилактики гриппа и других орви [Текст] / В.Г. Нестеренко, Т.П. Оспельникова, А.Н. Ловенецкий // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №3. - С. 89
Рубрики: ГРИПП
   ВАКЦИНОТЕРАПИЯДоп.точки доступа:
Оспельникова, Т.П.; Ловенецкий, А.Н.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: СУ21/2006/3
   Журнал

Сімейна медицина [Текст] : науково-практичний журнал. - Киiв : ТОВ "ДСГ Лтд", 2002 - . - Выходит ежеквартально
2006г. № 3
Содержание:
Посохова, К. А. Принципи раціональної антибіотикотерапії / К.А. Посохова, О.П. Вікторов. - С.5
Березняков, И. Г. Бактериологические исследования в практике семейного врача / И.Г. Березняков. - С.9
Викторов, А. П. Антибиотикотерапия: Проблемы безопасности / А.П. Викторов, И.А. Логвина, Е.В. Матвеева, Посохова К.А. - С.13
Другие авторы: Логвина И.А., Матвеева Е.В., Посохова К.А.
Богун, Л. В. Антибиотико-ассациированная диарея / Л.В. Богун, И.Г. Березняков. - С.17
Викторов, А. П. Антибиотики группы макролидов: контроль за безопасностью / А.П. Викторов, К.А. Посохова, Е.В. Матвеева, Логвина И.А. - С.22
Другие авторы: Посохова К.А., Матвеева Е.В., Логвина И.А.
Викторов, А. П. Побочное действие антибиотиков группы аминогликозидов: безопасность при медицинском применении / А.П. Викторов, К.А. Посохова, Е.В. Матвеева, Логвина И.А. - С.25
Другие авторы: Посохова К.А., Матвеева Е.В., Логвина И.А.
Фуштей, И. М. Спирамицин (ровацид) в терапии обострений хронических обструктивных заболеваний легких / И.М. Фуштей, А.И. Фуштей, А.И. Паламарчук. - С.29
Викторов, А. П. Линкозамиды: взгляд на фармакологические особенности и побочные эффекты / А.П. Викторов, К.А. Посохова, Е.В. Матвеева, Логвина И.А. - С.32
Другие авторы: Посохова К.А., Матвеева Е.В., Логвина И.А.
Ильяш, М. Г. К вопросу о вотричной профилактике ревматизма / М.Г. Ильяш, О.Е. Базыка. - С.34
Викторов, А. П. Современные пенициллины: проблемы безопасности при медицинском применении / А.П. Викторов, И.А. Логвина, Е.В. Матвеева, Посохова Е.А. - С.37
Другие авторы: Логвина И.А., Матвеева Е.В., Посохова Е.А.
Посохова, К. А. Тетрациклины: побочные реакции при медицинском применении / К.А. Посохова, Е.В. Матвеева, В.П. Яйченя, Логвина И.А. - С.40
Другие авторы: Матвеева Е.В., Яйченя В.П., Логвина И.А.
Викторов, А. П. Анализ побочных действий антибиотиков группы цефалоспоринов в Украине по итогам 2005 года. / А.П. Викторов, К.А. Посохова, Е.В. Матвеева, Логвина И.А. - С.42
Другие авторы: Посохова К.А., Матвеева Е.В., Логвина И.А.
Березняков, И. Г. Правила сбора, хранения и транспортировки материала для бактериологических исследований / И.Г. Березняков. - С.44
Майданник, В. Г. Умкалор: механизм действия и показания к применению / В.Г. Майданник. - С.49
Гриднев, А. Е. Абдоминальная боль: что необходимо знать семейному врачу. / А.Е. Гриднев. - С.54
Горленко, О. М. Фукціональна диспепсія та синдром диспепсії: основні етапи в діагностиці та прогнозуванні. / О.М. Горленко, О.А. Пушкаренко. - С.59
Яковлева, Э. Б. Печень и беременность / Э.Б. Яковлева, Ю.Н. Голоденко. - С.63
Сорочан, О. В. Ефективність препарату "Кальцій-Д Нікомед" у корекції остеопенічного синдрому у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишок / О.В. Сорочан. - С.66
Островський, М. М. Місце препарату Тос-Май (АТ "Лабораторіос алкала фарма", Іспанія) у практиці лікування хронічного обструктивного захворювання легень / М.М. Островський, У.В. Синько, Г.З. Корж. - С.69
Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Ендокринологія в Україні: організація та надання медичної допомоги". - С.73
Радченко, О. М. Важливість визначення типу адаптаційної реакції та пульсового тиску у хворих на артеріальну гіпертензію / О.М. Радченко. - С.74
Козьмик, Т. В. Струткурно-геометричне ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу- ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому від аварії періоді. / Т.В. Козьмик. - С.77
Гонтар, А. М. Коагуляційні прояви атеротромбозу у хворих із гострим коронарним синдромом та їх під впливом антитромботичного лікування / А.М. Гонтар. - С.81
Нейко, Є. М. Ефективність кардонату в комплексній терапії серцевої недостатності у хворих на хронічний бронхообструктивний синдром / Є.М. Нейко, І.В. Кожевнікова, Р.І. Яцишин, Островський М.М. - С.85
Другие авторы: Кожевнікова І.В., Яцишин Р.І., Островський М.М.
Нестеренко, В. Г. Кагоцел - новый пероральный индуктор интерферона на основе компонентов природного происхождения для терапии и профилактики гриппа и других орви / В.Г. Нестеренко, Т.П. Оспельникова, А.Н. Ловенецкий. - С.89
Костроміна, В. П. Ефективність застосування препарату флавамед у лікуванні дітей із бронхолегеневими захворюваннями / В.П. Костроміна, О.О. Речкіна. - С.92
Бабинін, Д. О. Порівняльні аспекти ендоуретрального стентування з консервативним лікуванням хворих на ДГПЗ / Д.О. Бабинін. - С.95
Мачерет, Є. Л. Наукове обгрунтування лікувального впливу методів рефлексотерапії / Є.Л. Мачерет, О.Є. Коваленко, О.О. Коркушко и др. - С.98
Другие авторы: Коваленко О.Є., Коркушко О.О., Чуприна Г.М., Ханенко Н.В., Дригант Л.П.
Свінціцький, А. С. Оцінка використання інтернету для медичних потреб. / А.С. Свінціцький, В.М. Богомаз. - С.101
Нормативно-правовий супровід розвитку загальної практики /сімейної медицини в Україні. - С.104
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: РУ2/2006/3
   Журнал

Репродуктивное здоровья женщины [Текст] : всеукраинский научно-практический журнал. - Киев : Профессионал. - Выходит ежеквартально
2006г. № 3
Содержание:
XII З'їзд акушерів-гінекологів України за міжнародною участю "Репродуктивне здоров'я в ХХI столітті". - С.10
Мерали, Исфахан. Улучшение репродуктивного и сексуального здоровья: интеграция усиления роли женщин и репродуктивных прав / И. Мерали. - С.10
Усиление роли женщины: Претворяя репродуктивные права в реальность. - С.21
FIGO: Профессиональная и этическая ответственность относительно сексуальных и репродуктивных прав. - С.23
Солфей Фарма. 2006 - награда за значительный вклад в развитие акушерско-гинекологической службы в Украине. - С.25
Иванов, Д. Д. Азитромицин для внутривенной инфузии в лечении воспалительных заболеваний органов малого таза / Д.Д. Иванов, Е.Д. Осипенко. - С.26
Шилин, Д. Е. Акушерские аспекты йодного дефицита и его коррекции: что нового? / Д.Е. Шилин. - С.31
Медведь, В. И. Единственная почка и беременность (Клинический анализ) / В.И. Медведь, Л.Е. Туманова, Ж.В. Шостак, Данылкин О.Е. - С.42
Другие авторы: Туманова Л.Е., Шостак Ж.В., Данылкин О.Е.
Волошина, Н. Н. Особенности течения папилломавирусной инфекции у беременных / Н.Н. Волошина. - С.47
Майоров, М. В. Варикозная болезнь вен малого таза у женщин (Актуальные особенности патогенеза, диагностики и лечения) / М.В. Майоров. - С.51
Майоров, М. В. Диагностические ошибки в амбулаторной акушерско-гинекологической практике / М.В. Майоров. - С.54
Букман, Р. Алендронат в лечении остеопороза: прием один раз в неделю. Анализ современных подходов к лечению с точки зрения доказательной медицины / Р. Букман. - С.58
Пирогова, В. І. Патогенетичне обгрунтування корекції плацентарної недостатності у вагітних з ускладненим перебігом гестаційного процесу / В.І. Пирогова, І.І. Охабська. - С.62
Сенчук, А. Я. Застосування метаболічних та ангіопротекторних препаратів у лікуванні вагітних з дисфункцією плаценти / А.Я. Сенчук, І.В. Лахно, А.В. Заболотна. - С.65
Загорулько, А. К. Сравнительная оценка поверхностно-активных свойств сурфактантных препаратов в эксперименте in vitro / А.К. Загорулько, И. Холфелд, А.А. Загорулько, Энхорнинг П. - С.68
Другие авторы: Холфелд И., Загорулько А.А., Энхорнинг П.
Апресова, К. Г. Роль функциональных проб в оценке состояния сосудистого тонуса при артериальной гипотонии у беременных / К.Г. Апресова, Б.А. Тарасюк, Н.И. Гончаренко. - С.71
Пасман, Н. М. Опыт применения поливитаминного комплекса Элевит Пронаталь в предгравидарной подготовке и во время беременности с целью профилактики гестационных осложнений при гиперандрогенных состояниях / Н.М. Пасман, А.В. Дударева, С.Г. Демина и др. - С.73
Другие авторы: Дударева А.В., Демина С.Г., Семенова Н.В., Бухановская И.Р.
Пехньо, Н. В. Клинические аспекты перинатальных потерь в сроке гестации 22-27 недель / Н.В. Пехньо. - С.78
Скрипченко, Н. Я. Підготовка до пологів вагітних з лейоміомою матки / Н.Я. Скрипченко. - С.81
Яковлева, Э. Б. Способ профилактики и лечения беременных группы риска по синдрому внезапной смерти грудного ребенка / Э.Б. Яковлева, С.Н. Тутов. - С.84
Танько, О. П. Сучасні позиції імунотерапії при патології шийки матки у вагітних / О.П. Танько, Л.В. Потапова, М.В. Самойлова. - С.88
Гайструк, Н. А. Стан окисної модифікації білків та системи L-аргінін/NO у вагітних з артеріальною гіпертензією та їх корекція / Н.А. Гайструк, А.Н. Гайструк, А.В. Мельник. - С.91
Барковский, Д. Е. Генетические и нейроиммуноэндокринные маркеры прогнозирования анемии беременных / Д.Е. Барковский. - С.94
Подольський, В. В. Клінічна характеристика жінок, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи, - мешкано сільськогосподарського та промислового регіонів України / В.В. Подольський, В.Л. Дронова, В.В. Тетерін и др. - С.98
Другие авторы: Дронова В.Л., Тетерін В.В., Латишева З.М., Гульчій О.П., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С., Піотрович Л.М.
Ухналь, Л. В. Зміни функціонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних з плацентарною недостатністю під дією комплексного лікування з використанням перерозподілу крові в організмі / Л.В. Ухналь, В.К. Ліхачов. - С.103
Козодой, А. В. Медико-социальные аспекты беременности у женщин старше 40 лет / А.В. Козодой. - С.107
Бойко, В. И. Состояние органов брюшной полости при перитоните после кесарева сечения / В.И. Бойко. - С.110
Жихарева, А. С. Применение свечей Бетадии в лечении гинекологических больных с дисплазией шейки матки, ассоциированной с ВПЧ-инфекцией / А.С. Жихарева, И.А. Приходько. - С.113
Вдовиченко, Ю. П. Оптимизация профилактики послеоперационных осложнений у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями гениталий / Ю.П. Вдовиченко, Т.В. Лещева. - С.116
Бондаренко, Л. И. Флутамид (Орион Фарма) в лечении кожных проявлений гиперандрогении у девушек и женщин репродуктивного возраста / Л.И. Бондаренко, Е.В. Иващенко, А.В. Красовская. - С.120
Грищенко, О. В. Клинические и проностические аспекты лечения вагинитов смешанной этиологии / О.В. Грищенко, В.Л. Дудко, И.В. Лахно и др. - С.126
Другие авторы: Дудко В.Л., Лахно И.В., Дудко Л.В., Сторчак А.В.
Потапов, В. А. Спектр чувствительности грибов рода Candida влагалищного биотопа женщин Днепропетровского региона к препаратам с антимикотической активностью. Опыт использования препарата Ливарол / В.А. Потапов. - С.130
Webster, Jonathan. Сравнение эффективности каберголина и бромкриптина при лечении гиперпролактинемической аменореи / J. Webster, G. Piscitelli, A. Polli и др. - С.133
Другие авторы: Piscitelli G., Polli A., Ferrari Carlo I., Ismail Ikram, Scanlon Maurice F.
Веропотвелян, П. Н. Генетические аспекты лейомиомы матки и коррекция их роста методом лазерорефлексотерапии / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, Л.А. Кодунов. - С.140
Бобров, В. А. Современные подходы к лечению артериальной гипертензии у женщин в постменопаузе / В.А. Бобров, И.В. Давыдова, О.И. Медведенко. - С.144
Скрипченко, Н. Я. Стан локального імунітету цервікального слизу у жінок з лейоміомою матки під час вагітності та після пологів / Н.Я. Скрипченко. - С.150
Вовк, И. Б. Применение препарата Циклодинон при лечении расстройств менструальной функции у девушек / И.Б. Вовк, В.Ф. Петербургская. - С.154
Татарчук, Т. Ф. Эволюция гормональной контрацепции в преодолении гормональных страхов / Т.Ф. Татарчук. - С.158
Гриценко, Л. З. Особенности микробного пейзажа пациенток с кандидозной инфекцией / Л.З. Гриценко, Н.А. Резниченко. - С.161
Титенко, Т. М. Эхографические особенности щитовидной железы у женщин репродуктивного возраста с аутоиммунным тиреоидитом и гинекологическими заболеваниями / Т.М. Титенко. - С.165
Астахов, В. М. Эффективность препарата Микосит (Гедеон Рихтер) в лечении женщин с хроническим персистирующим вульвовагинальным кандидозом, сопровождающимся нарушением психоэмоционального состояния / В.М. Астахов. - С.168
Горпиченко, И. И. Исследование эффективности и безопасности препаратов Азимед и Орнизол в лечении неспецифических воспалительных заболеваний урогенитальной сферы у супружеской пары. / И.И. Горпиченко, Ю.Н. Гурженко, С.Н. Мельников, Корниенко А.М. - С.173
Другие авторы: Гурженко Ю.Н., Мельников С.Н., Корниенко А.М.
Вовк, І. Б. Клініко-ехографічні паралелі пухлиноподібних уражень яєчників у жінок репродуктивного віку. / І.Б. Вовк, В.К. Кондратюк, І.С. Лук'янова и др. - С.181
Другие авторы: Кондратюк В.К., Лук'янова І.С., Корнацька А.Г., Сопко Я.О.
Пирогова, В. І. Антибактеріальна терапія урогенітального хламідіозу у подружніх пар з безплідністю / В.І. Пирогова, І.В. Верніковський. - С.186
Товстановська, В. О. Ефективність комбінації Кагоцел-Вільпрафен у комплексному лікуванні хламідійних уражень шийки матки / В.О. Товстановська, О.В. Щуревська. - С.190
Корчинська, О. О. Мікроекологічна система піхви та вірусологічний статус вагітних з поєднаними формами TORCH-інфекцій / О.О. Корчинська. - С.194
Арустамян, К. К. Оптимизация лечения хламидийно-кандидозной инфекции / К.К. Арустамян. - С.199
Берая, Д. Ю. Клинико-патогенетическое лечение урогенитальных микоплазмозов у женщин репродуктивного возраста / Д.Ю. Берая. - С.201
Вдовиченко, Ю. П. Лечение бактериального вагиноза смешанной этиологии / Ю.П. Вдовиченко, Т.Г. Романенко, Е.В. Форостяная. - С.204
Писарєва, С. П. Особливості імунного статусу вагітних, інфікованих цитомегаловірусом та вірусом простого герпесу 2-го типу / С.П. Писарєва, Н.В. Рудакова, І.І. Воробйова, Толкач С.М. - С.207
Другие авторы: Рудакова Н.В., Воробйова І.І., Толкач С.М.
Левченко, Л. А. Заместительная терапия препаратом Сукрим в лечении респираторного дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных / Л.А. Левченко, Г.Л. Линчевский, Е.И. Алексеева и др. - С.212
Другие авторы: Линчевский Г.Л., Алексеева Е.И., Подоляка В.Л., Мухина Н.И.
Антипкин, Ю. Г. Современная клиническая характеристика течения муковисцидоза у детей в Украине / Ю.Г. Антипкин, Л.П. Михайлец. - С.215
Казюкова, Т. В. Дефицит железа у детей: проблемы и решения / Т.В. Казюкова, Г.А. Самсыгина, А.А. Левина. - С.218
Карахалис, Л. Ю. Использование низкодозированных комбинированных оральных контрацептивов в интергенетическом интервале / Л.Ю. Карахалис, О.К. Федорович. - С.223
Вдовиченко, Ю. П. Медико-социальные аспекты профилактики непланируемой беременности / Ю.П. Вдовиченко, Т.В. Лещева. - С.225
Миронюк, Ю. Н. Репродуктивное здоровье женщин при длительной внутриматочной контрацепции / Ю.Н. Миронюк. - С.227
Романенко, Т. Г. Дифференцированный подход к назначению гормональной контрацепции у женщин с инсулинзависимым сахарным диабетом / Т.Г. Романенко, Т.Н. Донченко. - С.229
Полищук, О. Л. Профилактика непланируемой беременности у женщин с хроническим пиелонефритом / О.Л. Полищук. - С.231
Симончук, Е. В. Эндометриоидный рак яичников, ассоциированный с другими злокачественными опухолями / Е.В. Симончук. - С.233
Харьков, А. Л. Оптимизация ведения предоперационного и послеоперационного периодов. / А.Л. Харьков. - С.236
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)Шифр: ЗУ3/2006/3
   

Здоровье женщины [Текст] : всеукраинский научно-практический журнал. - 1998 . - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Мікробіоценоз урогенітальних органів та корекція його порушень у жінок фертильного віку,що знаходяться під впливом тютюнопаління. - С.61
Другие авторы: , , Подольський В.В., Федунів Ю.С., Гульчий М.М., Охріменко Л.А.
Слабкий, Г. О. Шляхи вдосконалення медичної допомоги жінкам у післяабортному періоді / Г.О. Слабкий, О.В. Горбенко. - С.138
Старец, Е. А. Клиника ВИЧ-инфекции у детей с быстрым прогрессированием заболевания при перинатальном пути инфицирования / Е.А. Старец. - С.247
Гайструк, Н. А. Прогнозування плацентарної недостатності у вагітних з артеріальною гіпертензією / Н.А. Гайструк, А.В. Гайструк, А.В. Мельник. - С.16
Тютюнник, В. Л. Вагинальный кандидоз у беременных: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение / В.Л. Тютюнник. - С.19
Товстановская, В. А. Кардонат в комплексной терапии плацентарной недостаточности у беременных с дефицитом железа / В.А. Товстановская, Г.Г. Писков, Иванский. - С.23
Ухналь, Л. В. Застосування перерозподілу крові в організмі вагітних з плацентарною недостатністю для корекції у них порушень матково-плацентарно-плодового кровотоку / Л.В. Ухналь. - С.26
Дуболазов, В. Д. Профилактика и лечение фетоплацентарной недостаточности у беременных с артериальной гипертензией / В.Д. Дуболазов. - С.31
Гудивок, І. І. Комплексна терапія вагітних зі звичними мимовільними викиднями / І.І. Гудивок, І.П. Поліщук. - С.37
Резніченко, Г. І. Шляхи мінімізації негативного впливу проживання у великому промисловому місті на стан здоров'я вагітних та новонароджених дітей / Г.І. Резніченко, Ю.Г. Резніченко, Ф.В. Шикаєва, Головко Г.В. - С.39
Другие авторы: Резніченко Ю.Г., Шикаєва Ф.В., Головко Г.В.
Бойчук, А. В. Мікет-інфекція в акушерстві та гінекології та сучасні підходи до її лікування / А.В. Бойчук. - С.43
Камінський, В. В. Нові можливості лікування вегето-судинних проявів клімактеричного синдрому у жінок / В.В. Камінський, О.Г. Єщенко, М.В. Зеленська, Скрипник Т.Л. - С.47
Другие авторы: Єщенко О.Г., Зеленська М.В., Скрипник Т.Л.
Резниченко, Н. А. Особенности клеточного и гуморального звена иммунитета у пациенток с хронической кандидозной инфекцией / Н.А. Резниченко. - С.53
Чайка, В. К. Заноцин ОD: комплаентность и эффективность в лечении хронических воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин / В.К. Чайка, О.Н. Долгошапко, Г.М. Адамов, Ткаченко И.П. - С.56
Другие авторы: Долгошапко О.Н., Адамов Г.М., Ткаченко И.П.
Нестеренко, В. Г. Индукторы эндогенного интерферона в лечении вирусных инфекций: результаты клинических испытаний нового индуктора интерферона - препарата "Кагоцел" / В.Г. Нестеренко, Ф.И. Ершов, А.Н. Ловенецкий. - С.67
Олійник, Ю. В. Досвід застосування кетопрофена у гінекологічній практиці / Ю.В. Олійник. - С.76
Вовк, И. Б. Лечение нарушений менструальной функции у девушек как метод нормализации процесса полового созревания / И.Б. Вовк, В.Ф. Петербургская. - С.80
Жук, С. И. Применение препарата "Гинофорт" для коррекции зубиоза влагалища / С.И. Жук, Е.А. Ночвина, С.Н. Косьяненко. - С.85
Bodo, K. Местное введение низкой дозы эстриола и ацидофильных лактобактерий в постменопаузальном периоде / K. Bodo, J. Jenny. - С.89
Бенцківський, Б. М. Профілактика та корекція проявів постоваріоектомічного синдрому у жінок з патологією щитоподібної залози / Б.М. Бенцківський, М.Є. Яроцький, І.В. Яроцька. - С.93
Жегулович, В. Г. Особенности хирургической тактики при лапароскопическом лечении пельвиоперитонитов гинекологического происхождения / В.Г. Жегулович, Л.Н. Семенюк. - С.97
Жук, С. И. Анализ межменструальных кровотечений на фоне применения внутриматочной левоноргестрел-выделяющей системы / С.И. Жук, А.Н. Григоренко. - С.99
Барковський, Д. Є. Нейроімуноендокринні маркери прогнозування прееклампії / Д.Є. Барковський. - С.102
Чайка, В. К. Алгоритм обследования и реабилитации пациенток с невынашиванием беременности и ассоциированной вирусно-бактериальной инфекцией на этапе планирования беременности / В.К. Чайка, Б.А. Иотенко, Т.Н. Демина. - С.109
Матыцина, Л. А. Контрацепция в студенческой среде / Л.А. Матыцина, Д.Е. Грейданус. - С.115
Танько, О. П. Пути оптимизации контрацепции в послеродовом периоде / О.П. Танько, О.И. Калиновская, С.И. Гайворонская и др. - С.121
Другие авторы: Калиновская О.И., Гайворонская С.И., Иващенко Н.В., Самойлова М.В.
Венцківський, Б. М. Діагностична та хірургічна лапароскопія у відновленні репродуктивного здоров'я жінок після односторонньої оваріо-аднексектомії / Б.М. Венцківський, О.А. Бурка, В.Г. Жегулович. - С.124
Маслій, Ю. В. Біохімічні маркери яєчникового резерву у пацієнтів із синдромом слабкої відповіді на стимуляцію гонадотропінами в циклах допоміжних репродуктивних технологій / Ю.В. Маслій. - С.126
Зинченко, В. М. Донація ооцитів в програмах допоміжних репродуктивних технологій / В.М. Зинченко, В.І. Банніков, О.М. Мозгова. - С.131
Іванюта, С. О. Штучні аборти - проблема, яка є не тільки медичною, але й соціальною / С.О. Іванюта. - С.135
Могилевкина, И. А. Факторы, определяющие аборты и использование контрацепции / И.А. Могилевкина, О.М. Бабенко. - С.146
Бабенко, О. М. Стан здоров'я жінок після переривання небажаної вагітності (огляд літератури) / О.М. Бабенко, І.О. Могілевкіна. - С.151
Товстановская, В. А. Использование препарата Аугментии в лечении неспецифических воспалительных заболеваний женских половых органов / В.А. Товстановская, И.В. Ус. - С.158
Новые рекомендации по лечению урогенитальной хламидийной инфекции. - С.163
Рекомендации по лечению герпеса половых органов. - С.167
Булда, О. В. Сучасні підходи до лікування невиношування у жінок із сифілісом в анамнезі / О.В. Булда. - С.173
Товстановская, В. А. Эффективность орнидазола при лечении урогенитального трихомониаза у женщин / В.А. Товстановская, И.В. Ус. - С.176
Янковский, Д. С. Мультикомпонентные пробиотики группы "Симбитер": итоги и перспективы биоконструирования и применения в клинической практике / Д.С. Янковский, Г.С. Дымент. - С.181
Захаренко, Н. Ф. Гормональные контрацептивы в лечении аденомиоза у женщин с избыточной массой тела и проявлениями гиперандрогении / Н.Ф. Захаренко. - С.190
Гнатко, Е. П. Комбинированные препараты местного назначения в лечении вагинальных инфекций / Е.П. Гнатко. - С.193
Чибисова, И. В. Опыт применения препарата Мастодинон у больных с мастопатией и аденомиозом на фоне патологии гепатобилиарной системы / И.В. Чибисова. - С.197
Носенко, О. М. Особливості клінічної картини при різних гістоструктурних формах доброякісних кістозних утворень яєчників у жінок підліткового і репродуктивного віку / О.М. Носенко. - С.201
Козуб, Н. И. Сравнительная характеристика различных методов гормонального лечения эндометриоидных кист яичников после лапароскопического их лечения / Н.И. Козуб, Л.И. Недоступ, М.Н. Козуб. - С.213
Воробйова, Л. І. Проблеми лікування хворих на рак ендометрія / Л.І. Воробйова, С.В. Неспрядько, О.В. Турчак, Безносенко М.П. - С.216
Другие авторы: Неспрядько С.В., Турчак О.В., Безносенко М.П.
Мельник, М. М. Молекулярно-генетичні маркери раку яєчників / М.М. Мельник. - С.220
Воробьева, Л. И. Современные представления о биологии пузырного заноса и постпузырных трофобластических опухолей / Л.И. Воробьева, Н.П. Цип, Ю.А. Гриневич и др. - С.229
Другие авторы: Цип Н.П., Гриневич Ю.А., Храновская Н.Н., Югринова Л.Г., Балахонов А.И.
Симончук, Е. В. Клинико-параклиническая характеристика эндометриоидного рака яичников / Е.В. Симончук. - С.232
Успенский, Д. А. Диагностические возможности цифровой и пленочной маммографий в выявлении опухлевых и предопухолевых заболеваний молочных желез / Д.А. Успенский, Н.А. Сухина. - С.235
Білик, Н. М. Ультразвукове дослідження та кардіотокографія при оцінці стану внутрішньоутробного плода у жінок з передчасним відшаруванням плаценти / Н.М. Білик. - С.240
Котова, Н. В. Оценка эффективности и безопасности антиретровирусной профилактики для новорожденных от ВИЧ-инфицированных женщин с учетом экспозиции наркотических веществ / Н.В. Котова. - С.243
Татарчук, Т. Ф. Функциональные заболевания печени в практике гинеколога / Т.Ф. Татарчук, Т.В. Шевчук. - С.250
Харьков, А. Л. Определение зависимости преждевременного старения от экзогенных и эндогенных факторов риска с использованием дискриминантного анализа / А.Л. Харьков. - С.261
Джафаркулиев, Ф. Д. Интегрированная медицинская помощь - основа комплексного подхода к лечению больных / Ф.Д. Джафаркулиев. - С.266
Чайка, В. К. Деякі аспекти імунноендокринного гомеостазу при доброякісних кістозних утвореннях яєчників (огляд літератури) / В.К. Чайка, О.М. Носенко. - С.270
Товстановська, В. О. Генітальна герпетична інфекція (огляд літератури) / В.О. Товстановська, І.В. Ус. - С.275
Кирилюк, М. Л. Акромегалия: случай из практики / М.Л. Кирилюк, С.В. Коновалов. - С.282
Батечко, С. А. Трансдермальный натуральный коллаген от "Inventia polish technologies" - новая эпоха в косметологии и медицинской практике / С.А. Батечко. - С.285
Степанківська, Г. К. Навчаючи, самі навчаємось: сторінки історії кафедри акушерства і гінекології № 1 / Г.К. Степанківська. - С.290
Світлій пам'яті вченого секретаря інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України Мороза Олексія Дмитровича. - С.295
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Нестеренко, В. Г.
    Кагоцел - новый пероральный индуктор интерферона на основе компонентов природного происхождения для терапии и профилактики гриппа и других орви [Текст] / В.Г. Нестеренко, Т.П. Оспельникова, А.Н. Ловенецкий // Сімейна медицина : Науково-практичний журнал. - 2006. - №3. - С. 89
Рубрики: ГРИПП
   ВАКЦИНОТЕРАПИЯДоп.точки доступа:
Оспельникова, Т.П.; Ловенецкий, А.Н.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Нестеренко, В. Г.
    Индукторы эндогенного интерферона в лечении вирусных инфекций: результаты клинических испытаний нового индуктора интерферона - препарата "Кагоцел" [Текст] / В.Г. Нестеренко, Ф.И. Ершов, А.Н. Ловенецкий // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2006. - N3. - С. 67
Рубрики: ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ
   ИНТЕРФЕРОНЫДоп.точки доступа:
Ершов, Ф.И.; Ловенецкий, А.Н.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Товстановська, В. О.
    Ефективність комбінації Кагоцел-Вільпрафен у комплексному лікуванні хламідійних уражень шийки матки [Текст] / В.О. Товстановська, О.В. Щуревська // Репродуктивное здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2006. - Т.25, №3. - С. 190


Доп.точки доступа:
Щуревська, О.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)Шифр: ЗУ3/2006/4
   

Здоровье женщины [Текст] : всеукраинский научно-практический журнал. - 1998 . - Выходит ежеквартально
2006г. N 4
Содержание:
Гордиенко, С. Международный опыт в обеспечении гендерного равенства изучили в Верховной Раде / С. Гордиенко. - С.17
Децик, О. З. Проблема менопаузи з позицій організації охорони здоров'я / О.З. Децик. - С.37
Камінський, В. В. Сучасний підхід у лікуванні загрози переривання вагітності у жінок, які хворіють або перехворіли на вірусний гепатит В / В.В. Камінський, А.А. Кравець, К.В. Гончар. - С.44
Гончар, К. В. Комплексне лікування загрози переривання вагітності у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В / К.В. Гончар. - С.50
Лакатош, В. П. Стан системи імунітету у вагітних при недоношеній вагітності, яка ускладнена передчасним розривом плодових оболонок / В.П. Лакатош, Н.П. Гончарук, О.М. Корніліна и др. - С.55
Другие авторы: Гончарук Н.П., Корніліна О.М., Лазаренко Л.М., Костенко О.Ю., Бондаренко Н.П.
Білик, Н. М. Профілактичне лікування вагітних групи резику, що загрозливі по виникненню передчасного відшарування плаценти / Н.М. Білик. - С.62
Струк, В. Ф. Перебіг пологів у жінок, які інфіковані парвовірусом В19 / В.Ф. Струк, А.Г. Коломійцева, І.І. Гудивок. - С.65
Грищенко, О. В. Клинические и прогностические аспекты лечения бактериального вагиноза у беременных / О.В. Грищенко, И.В. Лахно, В.Л. Дудко и др. - С.69
Другие авторы: Лахно И.В., Дудко В.Л., Дудко Л.В., Ступак И.И., Сторчак А.В.
Гераскина, Л. Р. Рациональная коррекция микробиологической составляющей иммунной системы слизистых оболочек урогенитального тракта при беременномти / Л.Р. Гераскина, Н.С. Луценко. - С.73
Коханов, І. В. Особливості перебігу вагітності у жінок, хворих на цукровий діабет з підвищеним рівнем антифосфоліпідних антитіл / І.В. Коханов. - С.76
Пісков, Г. Г. Визначення нормальних значень показників обміну заліза у вагітних, плодів і в плаценті / Г.Г. Пісков, І.Д. Іванський. - С.80
Меллина, И. М. Антигипертензивная терапия у беременных с гипертонической болезнью / И.М. Меллина. - С.83
Гайструк, Н. А. Психоемоційний стан і нейроендокринна адаптація у вагітних з артеріальною гіпертензією та їх ефективна корекція / Н.А. Гайструк. - С.87
Апресова, К. Г. Функциональное состояние эндотелия у беременных с артериальной гипотонией / К.Г. Апресова, Н.И. Гончаренко. - С.91
Репина, М. А. Фитопрепараты в лечении заболеваний почек у беременных и отдаленные результаты состояния здоровья их детей / М.А. Репина, В.А. Колчина, С.Р. Кузьмина-Крутецкая и др. - С.94
Другие авторы: Колчина В.А., Кузьмина-Крутецкая С.Р., Стамбулова О.А., Голубенко Н.А.
Процепко, О. О. Сучасний стан надання оперативної допомоги жінкам з генітальним пролапсом на Україні (експертна оцінка) / О.О. Процепко. - С.100
Грищенко, О. В. Пути стимуляции процесса репарации после удаления фоновых процессов эктоцервикса / О.В. Грищенко, А.В. Сторчак, В.И. Останина. - С.103
Татарчук, Т. Ф. Клинико-морфологическая характеристика изолированной и сочетанной лейомиомы матки / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Т.Д. Задорожная, Могилевский Д.М. - С.109
Другие авторы: Косей Н.В., Задорожная Т.Д., Могилевский Д.М.
Лакатош, В. П. Клинический случай атипичного течения эклампсии / В.П. Лакатош, О.Ю. Костенко, Ф.С. Ващук и др. - С.115
Другие авторы: Костенко О.Ю., Ващук Ф.С., Гужевская И.В., Жабицкая Л.А.
Чайка, В. К. Опыт применения диеногеста в комбинации с эстрадиолом в перименопаузе / В.К. Чайка, В.П. Квашенко, Е.Г. Яшина. - С.121
Заварзина, О. О. Инновационные технологии в лечении тяжелых форм гестоза / О.О. Заварзина, Е.В. Жаров, М.Д. Фомин и др. - С.124
Другие авторы: Жаров Е.В., Фомин М.Д., Константинова М.Ю., Рябцева М.В.
Луценко, Н. С. Эффективность лечения Заноцином ОD сальпингоофоритов у женщин, мужья которых страдают воспалительными заболеваниями мочеполового тракта / Н.С. Луценко, Г.Ф. Писаренко. - С.128
Бондаренко, Л. И. Оптимизация лечения первичной дисменореи / Л.И. Бондаренко, Е.В. Иващенко, А.В. Красовская. - С.132
Сокольський, С. Я. Роль Денеболу в лікуванні больового синдрому в гінекологічній практиці / С.Я. Сокольський, О.П. Гнатко, Н.С. Печура и др. - С.137
Другие авторы: Гнатко О.П., Печура Н.С., Чубатий А.І., Коврига П.М.
Товстановская, В. А. "Эротекс" - препарат выбора для местной контрацепции / В.А. Товстановская, И.В. Ус, Вл.В. Подольский. - С.142
Судома, І. О. Особливості формування піноподій у здорових жінок в натуральних, штучних циклах та в циклах із контрольованою гіперстимуляцією яєчників / І.О. Судома, А.Л. Бараненко, Т.Д. Задорожна. - С.146
Маслій, Ю. В. Етіопатогенетичні чинники синдрому слабкої відповіді яєчників в циклах допоміжних репродуктивних технологій / Ю.В. Маслій, Г.Б. Лівшиць, І.О. Судома. - С.152
Резниченко, Г. И. Применение бусерелина при пролиферативных процессах эндометрия - безопасный путь сохранения репродуктивного здоровья / Г.И. Резниченко, Н.Ю. Резниченко, И.М. Белай и др. - С.158
Другие авторы: Резниченко Н.Ю., Белай И.М., Шишкина О.И., Буцан В.Ю.
Сенчук, А. Я. Профилактика послеабортных воспалительных осложнений у женщин группы высокого риска / А.Я. Сенчук, А.В. Заболотная. - С.162
Айкашев, С. А. Основные пути профилактики прерыванияи непланированной беременности в ранних сроках и коррекция осложнений / С.А. Айкашев, В.К. Чайка, В.П. Квашенко, Сай С.Ю. - С.166
Другие авторы: Чайка В.К., Квашенко В.П., Сай С.Ю.
Вальтрекс - препарат второго поколения этиопатогенетической терапии генитального герпеса. - С.171
Лазаренко, Л. М. Прогностичне значення фагоцитарніх тестів при урогенітальному хламідіозі, викликаному моно-або мікст-інфекцією, що передається статевим шляхом / Л.М. Лазаренко, А.В. Руденко, Л.О. Ганова и др. - С.174
Другие авторы: Руденко А.В., Ганова Л.О., Михайленко О.М., Лакатош В.П., Круглікова В.Т., Співак М.Я.
Товстановская, В. А. Исследование эффективности применения препарата "Кагоцел" у больных с хроническим рецидивирующим генитальным герпесом / В.А. Товстановская, И.В. Ус. - С.180
Башмакова, М. А. Генитальные микоплазмы и микоплазменные инфекции / М.А. Башмакова, А.М. Савичева. - С.185
Эволюция поколений пробиотиков обрела природный смысл. - С.191
Браун, Д. Бутоконазола нитрат 2% для лечения вульвовагинального кандидоза / Д. Браун, М.Р. Херцль, Р.Х. Кауфман. - С.197
Фитониринговые препараты и их применение во врачебной практике. - С.202
Богомазова, В. И. Некоторые аспекты семейной патологии: аномалии лицевой части черепа - хейлогнатопалатосхиз / В.И. Богомазова, Н.В. Раденко, В.В. Свиридова, Гульков Ю.К. - С.204
Другие авторы: Раденко Н.В., Свиридова В.В., Гульков Ю.К.
Головко, Т. С. Ультразвуковые и рентгенологические параллели в диагностике мастопатий / Т.С. Головко, А.С. Крахмалева, Л.П. Крахмалева. - С.207
Успенский, Д. А. Комплексная диагностика посттравматического жирового некроза молочной железы / Д.А. Успенский. - С.214
Аряев, Н. Л. Алгоритм медицинского наблюдения детей раннего возроста, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами / Н.Л. Аряев, Н.В. Котова, Е.А. Старец, Жилка Н.Я. - С.217
Другие авторы: Котова Н.В., Старец Е.А., Жилка Н.Я.
Павлишин, Г. А. Перинатальні інфекції у новонароджених: особливості клінічного перебігу на сучасному етапі / Г.А. Павлишин. - С.223
Берестовой, О. А. Кетанов - препарат выбора для купирования хронических тазовых болей / О.А. Берестовой. - С.228
Горовой, В. И. Использование препарата "Yentreve " (дулоксетина) в комплексном лечении женщин со стрессовым недержанием мочи / В.И. Горовой, С.И. Жук, В.П. Головенко, Кулаковская О.В. - С.234
Другие авторы: Жук С.И., Головенко В.П., Кулаковская О.В.
Каминский, В. В. Научно-практический опыт применения левоноргестрел - рилизинг системы: контрацептивные и терапевтические эффекты (обзор литературы) / В.В. Каминский, С.И. Жук, А.Н. Григоренко. - С.237
Ахмед-Халиль, Абу-Сара Хамиль. Урогенитальный микоплазмоз и его роль в акушерско-гинекологической патологии (обзор литературы) / А.С.Х. Ахмед-Халиль, О.Н. Сохина, О.Ю. Костенко и др. - С.247
Другие авторы: Сохина О.Н., Костенко О.Ю., Лакатош В.П., Лазаренко Л.М., Прощенко О.Н.
Крижанівська, А. Є. Лікувальний патоморфоз раку шийки матки Т1b стадії при використанні неад'ювантної терапії / А.Є. Крижанівська, О.В. Каленська, В.І. Левандовський. - С.256
Батечко, С. А. Коллагеновая реставрация стареющей кожи лица / С.А. Батечко. - С.259
Работы, опубликованные в 2006 году. - С.267
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Товстановская, В. А.
    Исследование эффективности применения препарата "Кагоцел" у больных с хроническим рецидивирующим генитальным герпесом [Текст] / В.А. Товстановская, И.В. Ус // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2006. - N4. - С. 180
Рубрики: ГЕРПЕС ГЕНИТАЛЬНЫЙ
   ИНДУКТОРЫ ИНТЕРФЕРОНА

   ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

   РЕЦИДИВДоп.точки доступа:
Ус, И.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: МУ69/2007/1
   

Медицинские аспекты здоровья женщины [Текст] : видання для лікаря практика. - Выходит раз в два месяца
2007г. N 1
Содержание:
Обновленные рекомендации по проведению периодических консультаций здоровой женщины. - С.4
Подзолков, В. И. Хроническая сердечная недостаточность у женщин в постменопаузе / В.И. Подзолков. - С.9
Бондаренко, Л. И. Эндокринное бесплодие / Л.И. Бондаренко, Е.В. Иващенко, А.В. Красовская. - С.14
Адамов, М. М. Терапия бесплодия и невынашивания беременности у пациентки с чистой формой дисгинезии гонад / М.М. Адамов, Н.Ю. Ткачева, Р.В. Лисовская. - С.22
Карахалис, Л. Ю. Дифференцированное применение комбинированных пероральных контрацептивов / Л.Ю. Карахалис, О.К. Федорович. - С.24
Бенюк, В. А. Современный взгляд на лечение эндометриоза / В.А. Бенюк, И.А. Усевич. - С.28
Горбасенко, Н. В. Современный взгляд на проблему бактериального вагиноза / Н.В. Горбасенко. - С.32
Кагоцел в лечении генитального герпеса. - С.35
Другие авторы: , , Масюкова С.А., Гладько В.В., Устинов М.В., Егорова Ю.С.
Иванов, Д. Д. Антибактериальная терапия острого цистита и пиелонефрита у женщин / Д.Д. Иванов. - С.40
Современные малоинвазивные вмешательства на органах репродуктивной системы и тазового дна у женщин : Материалы Международной конференции. - С.44
Сопко, Н. И. Дородовая диагностика разрыва матки у пациенток с отягощенным анамнезом / Н.И. Сопко, В.И. Банников, А.П. Садовой. - С.48
Давыдов, А. И. Возможности применения Декапептила депо в качестве гормональной подготовки к трансцервикальной миомэктомии / А.И. Давыдов, В.М. Пашков. - С.51
Исакова, Л. М. Пуповинная кровь- источник гемопоэтических стволовых клеток / Л.М. Исакова. - С.58
Берадзе, Т. И. Депрессия во время и после беременности / Т.И. Берадзе. - С.63
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Кагоцел в лечении генитального герпеса [Текст] / С.А. Масюкова, В.В. Гладько, М.В. Устинов, Ю.С. Егорова // Медицинские аспекты здоровья женщины : Видання для лікаря практика. - 2007. - N1. - С. 35
Рубрики: ГЕРПЕС ГЕНИТАЛЬНЫЙ
   ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БОЛЕЗНИ, БАКТЕРИАЛЬНЫЕ

   ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БОЛЕЗНИ, ВИРУСНЫЕДоп.точки доступа:
Масюкова, С.А.; Гладько, В.В.; Устинов, М.В.; Егорова, Ю.С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

   
    Современные аспекты клиники, диагностики и лечения герпесвирусной инфекции [Текст] // Здоровье мужчины : Научно-практический журнал Ассоциации сексологов и андрологов Украины. - 2007. - Том20, N1. - С. 150
Рубрики: HERPESVIRIDAE ИНФЕКЦИИ--HERPESVIRIDAE INFECTIONS
Кл.слова (ненормированные):
ВАЛАЦИКЛОВИР -- КАГОЦЕЛ


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: РУ2/2006/4
   Журнал

Репродуктивное здоровья женщины [Текст] : всеукраинский научно-практический журнал. - Киев : Профессионал. - Выходит ежеквартально
2006г. № 4
Содержание:
Василишин, Р. Й. Автоматизована технологія розрахунку накладних витрат в закладах охорони здоров'я / Р.Й. Василишин. - С.10-12
Однокоз, Т. О. Характеристика видового складу та популяційного рівня мікробного пейзажу слизової ободонки піхви ВІЛ-інфікованих роділей, вагітність яких перебігала на тлі бактеріального вагінозу / Т.О. Однокоз. - С.13-17
Чайка, В. К. ХII съезд акушеров-гинекологов Украины "Репрожуктивне здоров'я у ХХI столітті" / В.К. Чайка. - С.18-20
Резолюція ХII з'їзду акушерів-гінекологів України "Репродуктивне здоров'я у ХХI столітті". - С.20-22
Ромащенко, О. В. Конференция Украинского Конгресса Врачей-Профессионалов / О.В. Ромащенко. - С.23-25
Перший візит в Україну світових лідерів гінекологічної ендоскопії. - С.28-29
Ювілейний Конгрес ESGE: Київ - Страсбург - Київ. - С.30-31
Куль, Г. Состояние фертильности после прекращения приема препарата, содержащего єтинилєстрадиол и диеногест / Г. Куль. - С.32-34
Роль вагинальной экосистемы в профилактике послеоперационных осложнений . - С.35-38
Гайдл, М. Открытое письмо отдела безопасности лекарственных средств компании "Бионорика АГ", Германия / М. Гайдл, Б. Лонер. - С.40
Роль антифосфоліпідного синдрому в формуванні ускладнень вагітності та перинатальної патології при цукровому діабеті. - С.42-46
Гормональна забезпеченість менструального циклу у жінок репродуктивного віку, мешканок сільськогосподарського регіону України з природним дефіцитом йоду. - С.47-51
Жук, С. И. Коррекция инсулинорезистентности - современный подход к лечению пациенток с синдромом поликистозных яичников / С.И. Жук, В.В. Марцинковская. - С.52-55
Вдовиченко, Ю. П. Тактика ведения беременности у женщин с различными формами гипотиреоза и йододефицита / Ю.П. Вдовиченко, А.В. Козодой. - С.57-58
Майоров, М. В. Аутоиммунный оофорит (Актуальные особенности патогенеза, диагностики и лечения) / М.В. Майоров. - С.59-61
Ультразвуковая и лазерная терапия в гинекологической практике . - С.62-67
Мінцер, О. П. До питання оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів / О.П. Мінцер, Р.М. Міцода. - С.68-72
Вдовиченко, Ю. П. Прозапальні цитокіни сироватки крові у жінок з анемією вагітних на тлі хронічного пієлонефриту / Ю.П. Вдовиченко, Л.В. Калугіна. - С.74-76
Хаща, И. И. Использование препарата Холивер для снижения гипогалактии у женщин с анемией беременных / И.И. Хаща. - С.77-80
Жук, С. И. Коррекция гипергомоцистеинемии у беременных с невынашиванием / С.И. Жук, С.Б. Чечуга. - С.82-84
Крейш, Оваєд. Профілактика плацентарної недостатності у жінок, які багато народжують / Оваєд Крейш. - С.86-87
Воробей, В. А. Особенности патогенеза гестационной анемии при многоплодной беременности / В.А. Воробей. - С.88-89
Горовенко, Н. Г. Генетичні маркери підвищеної схильності ембріонів до пренатального інфікування / Н.Г. Горовенко, З.І. Россоха, С.В. Подольська. - С.90-94
Буткова, О. И. Роль бактериальных инфекций в патогенезе внутриматочной гибели плода / О.И. Буткова, З.М. Латышева, Л.П. Силина. - С.95-98
Використання препарату Дуфастон при загрозі переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки . - С.100-102
Апресова, К. Г. Показатели простациклин-тромбоксановой системы у беременных с артериальной гипотонией / К.Г. Апресова. - С.104-105
Рожковська, Н. М. Корекція оксидантно-антиоксидантного дисбалансу у жінок високого ризику інфікування під час вагітності / Н.М. Рожковська, Е.В. Шамік. - С.106-108
Вдовиченко, Ю. П. Комплексное лечение пельвиоперитонита на фоне длительного находжения внутриматочных контрацептивов / Ю.П. Вдовиченко, Т.В. Лещева. - С.109-110
Грищенко, О. В. Использование комплексного гомеопатического препарата Дисменорм в коррекции гипоталамической дезадаптации при предменструальном синдроме / О.В. Грищенко, А.В. Сторчак. - С.112-114
Островский, К. В. Современные подходы к периоперационной антибиотикопрофилактике в акушерстве / К.В. Островский, Н.С. Луценко, О.Д. Мельник. - С.115-117
Ефективність препарату Ліндинет-20 у лікуванні дисменореї на фоні хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. - С.123-124
Грищенко, О. В. Клинические эффекты соевых изофлавонов (препарата Иноклим) в лечении ранних перименопаузальных расстройств / О.В. Грищенко, И.В. Лахно. - С.118-122
Таран, О. А. Сучасні підходи до лікування та профілактики післяопераційного спайкового процесу / О.А. Таран. - С.125-127
Лапчинська, І. І. Ефективність застосування препаратів Мікокс, Траумель С та Лімфоміозит у комплексній терапії урогенітального кандидозу / І.І. Лапчинська, Н.К. Деменіна. - С.128-130
Жук, С. И. Качественное определение фолликулостимулирующего гормона методом иммунохроматографического анализа как критерий наступления менопаузы / С.И. Жук, Т.Д. Моисеева-Постоловская. - С.131-132
Веропотвелян, П. Н. Особенности нарушения менструальной функции при гипоталамическом синдроме и надпочечниковой гиперандрогении и современные методы их лечения / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, А.А. Бондаренко. - С.134-138
Стеблюк, В. В. Порівняльна ефективність програм відновлювального лікуання та санаторно-курортної реабілітації пацієнток з ідіопатичним синдромом хронічного тазового болю / В.В. Стеблюк. - С.139-141
Пустовалова, О. І. Імуноцитохімічні особливості процесів апоптозу, проліферації та їх співвідношення в епітелії цервікального каналу жінок фертильного віку при вірусному та бактеріальному інфікуванні / О.І. Пустовалова. - С.142-145
Иванов, И. И. Эффективность санаторно-курортного лечения патологии пубертатного периода у девочек с нарушениями функции щитовидной железы / И.И. Иванов, Н.В. Косолапова. - С.146-150
Вдовиченко, Ю. П. Эффективность препарата Класан при лечении острых форм урогенитального микоплазмоза / Ю.П. Вдовиченко, Т.Г. Романенко, Д.Ю. Берая. - С.151-154
Грищенко, О. В. Тактика профилактики внутриутробного инфицирования плода у беременных с урогенитальным хламидиозом / О.В. Грищенко, А.В. Сторчак, Т.А. Яковлева. - С.156-162
Камінський, В. В. Профілактика вертикальної трансмісії віруса гепатиту В у вагітних, які хворіють на вірусний гепатит В / В.В. Камінський, К.В. Гончар. - С.164-166
Эффективность препарата Кагоцел при хроническом рецидивирующем генитальном герпесе . - С.169-171
Зміни місцевого біоценозу піхви у вагітних жінок, інфікованих вірусами цитомегалії та герпесу 2-го типу, під впливом специфічної серотерапії. - С.172-174
Сулима, Е. Г. : Эффективность экзогенного сурфактанта Сукрим в комплексном лечении респираторного дистресс-синдрома у новорожденых с очень малой массой тела / Е.Г. Сулима, С.М. Бургал, В.Н. Тышкевич. - С.175-178
Дубчак, А. Є. Комплексне лікування хронічного сальпінгооофориту у жінок з трубно-перитонеальною неплідністю / А.Є. Дубчак, Л.В. Галазюк, О.В. Мілєвський. - С.179-182
Структурні особливості плацент від жінок з екстракорпоральним заплідненням та редукцією 1-2 ембріонів . - С.184-186
Вдовиченко, Ю. П. Трансдермальная гормональная контрацепция женщин с хронической патологией печени м желчевыводящих путей / Ю.П. Вдовиченко, К.Г. Триско. - С.187-189
Вейн, А. И. Болезненный мышечный спазм, спастичность. Алгоритм диагностики и терапии / А.И. Вейн, О.В. Воробьева. - С.191-192
Тезисы докладов Научно-практической конференции "Актуальные аспекты перинатальной медицины" (Киев, 19 декабря 2006 г.). - С.193-199
Українська перинатологія: перші кроки на міжнародній арені. - С.26-27
Нет сведений об экземплярах

   
    Эффективность препарата Кагоцел при хроническом рецидивирующем генитальном герпесе [Текст] / Т.П. Оспельникова, В.О. Полонский , А.Н. Наровлянский и др. // Репродуктивное здоровье женщины : Всеукр. науч.- практ. журн. - 2006. - N4. - С. 169-171. - Библиогр.: с. 171
Рубрики: ГЕРПЕС ГЕНИТАЛЬНЫЙ--HERPES GENITALIS
Кл.слова (ненормированные):
КАГОЦЕЛ / ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Оспельникова, Т.П.; Полонский , В.О.; Наровлянский, А.Н.; Шульженко , А.Е.; Тутушкина Т.В.; Ершов, Ф.И.

Нет сведений об экземплярах

    Товстановская, В. А.
    Результаты применения современного индуктора интерферона - Кагоцела в лечении воспалительных заболеваний женских половых ораганов смешанной этиологии [Текст] / В.А. Товстановская, И.В. Ус // Репродуктивное здоровье женщины. - 2007. - N2. - С. 125-128. - Библиогр.: с. 128
Рубрики: ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ--GENITAL DISEASES, FEMALE
   ВОСПАЛЕНИЕ--INFLAMMATION

Кл.слова (ненормированные):
КАГОЦЕЛ


Доп.точки доступа:
Ус, И.В.

Нет сведений об экземплярахШифр: МУ69/2007/3
   

Медицинские аспекты здоровья женщины [Текст] : видання для лікаря практика. - Выходит раз в два месяца
2007г. N 3
Содержание:
Маньковский, Б. Н. Метаболический синдром: существует ли решение проблемы? / Б.Н. Маньковский, Е.И. Митченко, Т.Ф. Татарчук. - С.4
Дубоссарская, З. М. Оценка тромботического риска при заместительной гормональной терапии / З.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская. - С.14
Маркін, Л. Б. Застосування Дуфастону при звичному невиношуванні вагітності / Л.Б. Маркін, О.В. Шахова. - С.18
Тавокина, Л. В. Молекулярно-цитогенетическая диагностика в лечении пациентов с нарушением репродукции / Л.В. Тавокина. - С.20
Жук, С. И. Современная оральная контрацепция новые подходы / С.И. Жук, Л.Д. Захурдаева. - С.25
Лахно, И. В. Антигомотоксические препараты и репродуктивная функция женщины / И.В. Лахно. - С.31
Майоров, М. В. HELLP-синдром: неотложное состояние в практике акушера-гинеколога / М.В. Майоров. - С.36
Винарская, Н. В. Перспективы использования пуповинной крови в современной медицине / Н.В. Винарская, Н.М. Баханцова. - С.38
Смоланка, И. И. Дисгормональные гиперплазии молочных желез: этиология, клинические формы, принципы терапии / И.И. Смоланка, И.В. Досенко. - С.42
Ефименко, А. Ф. Индукция овуляции при синдроме поликистозных яичников. Слово ингибиторам ароматазы / А.Ф. Ефименко. - С.48
Товстановская, В. А. Кагоцел в лечении воспалительных заболеваний женских половых органов смешанной этиологии / В.А. Товстановская. - С.57
Гнатко, О. П. Сучасні підходи до лікування урогенітального трихомоніазу / О.П. Гнатко, С.Я. Сольський, А.І. Чубатий. - С.63
Жихарева, А. С. Применение препарата ЙодБаланс у пациенток репродуктивного возраста в йодуефицитных зонах / А.С. Жихарева, И.А. Приходько, Г.Н. Одинцова. - С.66
Ромащенко, О. В. История развития женской сексологии / О.В. Ромащенко, С.Н. Мельников, В.А. Головинов. - С.68
Шкала оценки сердечно-сосудистого риска у женщин. - С.30
Особенности герпетической инфекции у недоношенных новорожденных. - С.62
Руснак, А. Дж. Исследования стволовых клеток: клонирование, терапия и научное мошенничество / А.Дж. Руснак, А.Е. Чадлей. - С.73
Книжная полка. - С.76
Записная книжка. - С.56
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Товстановская, В. А.
    Кагоцел в лечении воспалительных заболеваний женских половых органов смешанной этиологии [Текст] / В.А. Товстановская // Медицинские аспекты здоровья женщины : Видання для лікаря практика. - 2007. - N3. - С. 57
Рубрики: ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНИ
   ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ--DRUG THERAPYИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Лыткина, И. Н
    Применение индукторов интерферонов в профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций [Текст] / И.Н Лыткина // Лечащий врач. - 2006. - N9. - С. 88-89. - Библиогр.: с. 89
Кл.слова (ненормированные):
КАГОЦЕЛ.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ЗУ3/2007/2
   

Здоровье женщины [Текст] : всеукраинский научно-практический журнал. - 1998 . - Выходит ежеквартально
2007г. N 2
Содержание:
Жилка, Н. Я. Деякі питання підготовки акушерів-гінекологів щодо профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини / Н.Я. Жилка, Т.І. Тарасова, Г.О. Слабкий. - С.26-28.
Успенский, Д. А. К вопросу о подготовке семейных врачей ранней диагностике рака молочной железы / Д.А. Успенский. - С.29-30.
Перинатальные инфекции (научно-доказательные подходы к оказанию помощи). - С.31-47.
Опросник ЭГРИ как инструмент оценки методологического качества руководств по клинической практике. - С.48-51.
Білик, Н. М. Вплив профілактичної терапії на перебіг пологів та стан новонароджених у вагітних групи ризику з виникнення передчасного відшарування плаценти / Н.М. Білик. - С.52-54.
Рожковская, Н. Н. Вильпрафен в амбулаторной терапии смешанных урогенитальных инфекций при беременности / Н.Н. Рожковская, Я.В. Рожковский. - С.55-58.
Ткаченко, Р. О. Перинатальні аспекти епідурального знеболювання пологів / Р.О. Ткаченко. - С.59-62.
Мониторинг патологии шейки матки у беременных. - С.63-67.
Манзюк, Е. Е. Особенности экосистемы родовых путей у беременных с геморроем / Е.Е. Манзюк, Э.Б. Яковлева. - С.68-70.
Пісков, Г. Г. Стан фетоплацентарної системи при латентному дефіциті заліза в організмі жінки / Г.Г. Пісков, І.Д. Іванський, С.С. Дем'яненко. - С.72-77.
Гайструк, Н. А. Профілактика пізнього гестозу у вагітних з гіпертензивним синдромом щляхом використання Магне-В6 та Карбонату / Н.А. Гайструк, А.Н. Гайструк. - С.78-80.
Игнатко, И. В. Патогенез, диагностика и терапия раннего токсикоза беременых / И.В. Игнатко, А.И. Давыдов. - С.82-87.
Струк, В. Ф. Концентрація альфа-туморнекротичного фактору в сироватці крові у вагітних, інфікованих папіломавірусами hpv-6 та hpv-11 / В.Ф. Струк. - С.88-91.
Венцківський, Б. М. Стан фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень у жінок, які перенесли сифілітичну інфекцію / Б.М. Венцківський, О.В. Башинська. - С.92-96.
Ефименко, О. А. Менеджмент менопаузы: роль гинеколога в выборе менопаузальной гормонотерапии пациенткам с гипертензией / О.А. Ефименко. - С.97-99.
Децик, О. З. Якість життя та здоров'я жінок у пери- і постменопаузі / О.З. Децик. - С.100-103.
Тактика лікування жінок з аденоміозом в поєднанні з запальними процесами геніталій в залежності від морфофункціонального стану органів-мішеней. - С.104-107.
Тихомиров, А. Л. Амоксициллин/клавулант - адекватный подход к лечению воспалительных заболеваний женских половых органов / А.Л. Тихомиров, С.И. Сарсания. - С.108-115.
Гнатко, Е. П. Комбинированные препараты местного назначения в лечении вагинальных инфекций / Е.П. Гнатко. - С.116-118.
Томпсон, Д. Биоадгезивная система локального введения лекарственного препарата / Д. Томпсон, Л.Р. Сол. - С.120-123.
Іванюта, Л. І. Застосування препаратів Флуомізін і Гінофлор при лікуванні вагінітів різної етіології та відновлення нормальної флори піхви / Л.І. Іванюта, І.І. Ракша, І.О. Баранецька. - С.124-126.
Рощина, Г. Ф. Современные подходы к тактике ведения больных с урогенитальными расстройствами в период климактерия / Г.Ф. Рощина. - С.127-134.
Іванюта, Л. І. Порівняльна характеристика груп жінок буковинського регіону із різним статусом фертильності (епідеміологічне дослідження) / Л.І. Іванюта, О.В. Хасаян. - С.135-140.
Берестовой, О. А. Генитальный эндометриоз: так что же мы лечим? / О.А. Берестовой. - С.141-146.
Клінічні та терапевтичні аспекти застосування бусерину при ендометріозі у жінок великого промислового міста. - С.148-150.
Ласачко, С. А. Клинический опыт применения внуриматочной левоноргестрел-рилизинг-системы у пациенток с дисгормональными заболеваниями органов малого таза и молочных желез / С.А. Ласачко, Е.Г. Яшина, В.П. Квашенко. - С.151-157.
Жук, С. И. Индивидуальный подход к коррекции нарушений оварио-менструального цикла / С.И. Жук, Е.А. Ночвина, Л.Д. Захурдаева. - С.158-162.
Зміни гормонального гомеостазу у жінок з пухлиноподібними ураженнями яєчників у динаміці лікування. - С.164-167.
Ласачко, С. А. Опыт применения аналога гонадотропного рилизинг-гормона "Бусерина" у женщин с сочетанными гиперпластическими процессами эндометрия и молочной железы / С.А. Ласачко, Ю.А. Малова. - С.168-171.
Оптимизация лечения и профилактики синехий малых половых губ у девочек. - С.172-175.
Резников, В. А. Протефлазид в комплексной терапии иммунологического бесплодия / В.А. Резников, И.А. Феськова. - С.176-177.
Маслій, Ю. В. Запліднення in vitro у природних циклах як альтернативна лікувальна тактика у пацієнтів із синдромом слабкої відповіді яєчників на стимуляцію гонадотропінами / Ю.В. Маслій, І.О. Судома. - С.178-182.
Прогнозування порушень репродуктивного здоров'я мешканок промислового регіону з екстрагенітальними захворюваннями, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи. - С.183-186.
Луценко, Н. С. Коррекция гиперпролактинемии у женщин после аборта / Н.С. Луценко, Л.Р. Гераскина. - С.187-190.
Основы регуляции лактогенеза в послеродовом и постабортном периодах. - С.192-196.
Кутасевич, Я. Ф. Опыт комплексного лечения папилломавирусной инфекции с применением препаратов Колломак и Кагоцел / Я.Ф. Кутасевич, И.А. Олейник. - С.197-200.
Подольський, В. В. Ефективність застосування препарату Дістрептаза в акушерсько-гінекологічній практиці / В.В. Подольський. - С.201-204.
Застосування інактивованої герпетичної вакцини (БІОГЕРП) у хворих на часторецидивуючий генітальний герпес. - С.206-211.
Кришталь, В. В. Цефагил - новый стимулятор сексуальной функции у женщин и мужчин / В.В. Кришталь. - С.212-214.
Врожденный порок развития сердца плода - фиброэластоз эндокарда: опыт пренатальной диагностики и патогистологического исследования. - С.215-220.
Янковский, Д. С. Биологическая характеристика и перспективы использования отдельных видов микроорганизмов в составе пробиотиков / Д.С. Янковский, Г.С. Дымент. - С.221-234.
Создание нового мультипробиотика на основе симбмоза сахаролитических бактерий и экстракта прополиса. - С.235-241.
Батман, Ю. А. Содержание макро- и микроэлементов в пуповинной крови у новорожденных различных клинических групп / Ю.А. Батман. - С.242-246.
Лепихов, П. А. Ультразвуковая диагностика неотложных состояний в педиатрии / П.А. Лепихов, Г.Н. Турпакова, В.Н. Мальцев. - С.247-253.
Мельник, М. М. Маркери ангіогенезу раку молочної залози / М.М. Мельник; . - С.254-260.
Яценко, Л. Д. Улучшение результатов лечения больных немелкоклеточным раком легкого при использовании полиплатиллена в адъювантном химиотерапевтическом режиме / Л.Д. Яценко. - С.262-265.
Haggerty, C. L. Новые подходы в лечении воспалительных заболеваний органов малого таза: обзор новых рандомизированных клинических исследований / C.L. Haggerty, R.B. Ness. - С.266.
Simms, I. Взаимосвязь между инфицированием Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis и воспалительными заболеваниями органов малого таза / I. Simms, K. Eastick, H. Mallinson. - С.266-268.
Mellenius, H. Высокая частота выявления Mycoplasma genitalium при неспецифическом уретрите и цервиците. Результаты нового исследования, проведенного в Швеции / H. Mellenius, J. Boman, E.N. Lundquist. - С.268.
Ness, R. B. Оценка эффективности лечения воспалительных заболеваний органов малого таза в амбулаторных условиях и госпиталях. Результаты рандомизированного исследования PEACH / R.B. Ness, D.E. Soper, R.L. Holley. - С.268-269.
Bevan, C. D. Эффективность и безопасность азитромицина в монотерапии или в комбинации с метронидазолом по сравнению с двумя стандартными режимами антибактериальной терапии в лечении воспалительных заболеваний органов малого таза / C.D. Bevan, G.L. Ridgway, C.D. Rothermel. - С.269.
Частота і структура артеріальної гіпертензії в країнах світу. - С.270-272.
Нет сведений об экземплярах