На главную Библиотеки США

Библиотеки


Днепр ОНМБ - Результаты поиска

Критерии поиска

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=Борткевич, О. П$<.>)
Найдено 9 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 9

1.
    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ18/2006/2
   

Український ревматологічний журнал [Текст] : науково-практичний журнал. - 1999 . - ISSN 1607-2669. - Выходит ежеквартально
2006г. N 2
Содержание:
Викторов, А. П. Проблемы применения анальгетиков-антипиретиков в соответствии с критериями их безопасности / А.П. Викторов, В.Г. Кучер, А.В. Кашуба. - С.4-9
Кузьміна, Г. П. Функціональний стан серцево-судинної системи у хворих на системну склеродермію / Г.П. Кузьміна, О.О. Константінова. - С.10-12
Пішак, О. В. Віддалені результати комплексного лікування з використанням системної ензимотерапії у хворих на ревматоїдний артрит / О.В. Пішак, Т.І. Сук. - С.13-16
Дынник, О. Б. Современные биоаналитические (протеомные) технологии в лабораторной диагностике ревматических заболеваний / О.Б. Дынник, В.Н. Залесский. - С.17-24
Ткачишин, В. С. Професійні захворювання опорно-рухового апарату та прилеглих структур, спричинені впливом ряду шкідливих виробничих факторів. Лекція 6. Фізичні, хімічні та біологічні фактор и у процесі виробничої діяльності / В.С. Ткачишин. - С.25-29
Ткачишин, В. С. Лекція 7. Основні клінічні синдроми / В.С. Ткачишин. - С.30-32
Беленький, А. Г. Роль мышечного спазма в генезе дорсалгий / А.Г. Беленький. - С.33-36
Поглиблення знань з ревматології серед сімейних лікарів. - С.37-39
Лисенко, І. В. Діагностична цінність оксипроліну й арахідонової кислоти як біологічних маркерів деградації хрящової тканини / І.В. Лисенко. - С.40-44
Викторов, А. П. Рофекоксиб: рациональная фармакотерапия обоснована, контроль за безопасностью продолжается / А.П. Викторов, Г.А. Проценко, О.Е. Базика. - С.45-53
Коваленко, В. Н. Структурные изменения митрального клапана у больных с постинфарктным кардиосклерозом при митральной регургитации / В.Н. Коваленко, Ж.М. Высоцкая, Н.С. Поленова. - С.54-56
Григор", єва Н. В. Особливості зв'язку між структурно-функціональним станом кісткової тканини та розвитком гонартрозу у жінок у постменопаузальний період / єва Н.В. Григор". - С.57-60
Борткевич, О. П. Ураження плечових суглобів у хворих на ревматоїдний артрит: клініко-інструментальне дослідження / О.П. Борткевич, К.А. Терзов. - С.61-65
Шевчук, С. В. Рівень розчинної молекули адгезії судинних клітин (sVCAM) у пацієнтів із системним червоним вовчаком: зв"язок з активністю захворювання, дисфункцією ендотелію та атеросклерозом / С.В. Шевчук. - С.66-69
Бойко, Я. Є. Аналіз причин затримки росту у дітей, хворих на ювенільний ідіопатичний артрит / Я.Є. Бойко, І.І. Грицюк, Т.В. Бурак. - С.70-73
Синяченко, О. В. Течение и вопросы патогенеза поражений гениталий при системной красной волчанке / О. В. Синяченко, А.В. Чурилов, И.В. Барабадзе. - С.74-80
Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска надано національний статус. - С.3
Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
Перейти к описаниям статей


2.


    Борткевич, О. П.
    Ураження плечових суглобів у хворих на ревматоїдний артрит: клініко-інструментальне дослідження [Текст] / О.П. Борткевич, К.А. Терзов // Український ревматологічний журнал. - 2006. - N2. - С. 61-65. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 65
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ--ARTHRITIS, RHEUMATOID
   ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ--SHOULDER JOINTДоп.точки доступа:
Терзов, К.А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

Найти похожие


3.
    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ18/2006/3
   

Український ревматологічний журнал [Текст] : науково-практичний журнал. - 1999 . - ISSN 1607-2669. - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Коваленко, В. М. Експериментальні дослідження в умовах клініки: методологічні, теоретичні та біоетичні проблеми / В.М. Коваленко, С.В. Черкасов. - С.3-7
Бобров, В. О. Стан реніну, ангіотензину та альдостерону в умовах функціональних проб у пацієнтів з клапанною хворобою серця з артеріальною гіпертензією та хронічною недостатністю кровообігу / В.О. Бобров, Н.В. Бортняк. - С.8-12
Сук, Т. І. Вплив комплексного лікування із включенням поліензимних препаратів на функціональний стан нирок у хворих на остеоартроз із ураженням шлунково-кишкового тракту, гепатобіліарної та сечовидільної систем / Т.І. Сук. - С.13-16
Шуба, Н. М. Новые данные патоненеза и определения тактики при лечении ревматоидного артрита: Обзор, подготовл. по материалам VII ежегод. конгр. ревматологов (Амстердам, Нидерланды, 21-24 июня 2006 г.) / Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Ю.В. Белявская. - С.17-26
Кузьміна, А. П. Аналіз доцільності деяких досліджень у діагностиці синдрому антифосфоліпідних антитіл / А.П. Кузьміна, О.О. Константінова. - С.27-29
Калинкина, Н. В. Особенности ремоделирования артерий под влиянием малых кумулятивных доз антрациклиновых антибиотиков / Н.В. Калинкина. - С.30-32
Применение препарата артрофон в лечении остеоартроза коленных суставов. - С.33-37
Применение аторвастатина у больных с ревматоидным артритом. - С.38-41
Вплив лікування карведилолом на показники функції ендотелію та системного запалення в плазмі крові у хворих зі стабільною стенокардією. - С.42-44
Коваленко, В. Н. Культура стволовых стромальных клеток костного мозга человека как модель для изучения прямого влияния фармакологических препаратов при остеоартрозе / В.Н. Коваленко, И.В. Лысенко, Л.М. Панченко. - С.45-48
Скоромец, А. А. Применение мидокалмовых блокад в лечении при спондилогенном поясничном болевом синдроме / А.А. Скоромец, А.В. Андреев, О.А. Громова. - С.49-52
Тер-Вартаньян, С. Х. Оценка эффективности аюрведического препарата артрикюр в лечении больных с остеоартрозом / С.Х. Тер-Вартаньян, Л.Г. Карпович, Т.А. Ковганич. - С.53-56
Коломиец, В. В. Оценка состояния обмена кальция и синтеза оксида азота у больных с артериальной гипертензией с остеортрозом / В.В. Коломиец, К.Ю. СимбирцевА, Д.Ю. Сцецевич. - С.57-61
Целуйко, В. И. Эффективность симвастатина у больных ревматоидным артритом, рефрактерным к базисной терапии / В.И. Целуйко, В.В. Ярош. - С.62-64
Несукай, Е. Г. Измененияструктуры и функции аппарата митрального клапана у больных с постинфарктным кардиосклерозом / Е.Г. Несукай, Н.С. Поленова. - С.65-70
Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
Перейти к описаниям статей


4.


    Шуба, Н. М.
    Новые данные патоненеза и определения тактики при лечении ревматоидного артрита: Обзор, подготовл. по материалам VII ежегод. конгр. ревматологов (Амстердам, Нидерланды, 21-24 июня 2006 г.) [Текст] / Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Ю.В. Белявская // Український ревматологічний журнал. - 2006. - N3. - С. 17-26. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 24-26
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ--ARTHRITIS, RHEUMATOID


Доп.точки доступа:
Борткевич, О.П.; Белявская, Ю.В.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


5.


   
    Применение препарата артрофон в лечении остеоартроза коленных суставов [Текст] / Г.А. Проценко, Т.И. Гавриленко, О.П. Борткевич, Н.С. Бойчук // Український ревматологічний журнал. - 2006. - N3. - С. 33-37. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 37
Рубрики: ОСТЕОАРТРИТ КОЛЕННОГО СУСТАВА--OSTEOARTHRITIS, KNEE
Кл.слова (ненормированные):
АРТРОФОН.


Доп.точки доступа:
Проценко, Г.А.; Гавриленко, Т.И.; Борткевич, О.П.; Бойчук, Н.С.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


6.
    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ18/2006/4
   

Український ревматологічний журнал [Текст] : науково-практичний журнал. - 1999 . - ISSN 1607-2669. - Выходит ежеквартально
2006г. N 4
Содержание:
Взаємозалежність між клінічним перебігом системної склеродермії та станом фібринонектину, ступенем його фрагментації. - С.3-8
Шевчук, С. В. Частота і спктр серцево-судинної патології у хворих на системний червоний вовчак / С.В. Шевчук. - С.9-13
Проценко, Г. О. Сучасністандарти оцінки ефективності препарату румалон у хворих на остеоартроз / Г.О. Проценко. - С.14-16
Пастернак, В. Н. Применение современніх ингибиторов ЦОГ-2 (комбинация династат+целебрекс) в комплексе лечения при остеоартрозе / В.Н. Пастернак. - С.19-26
Попов, А. А. Место миорелаксантов центрального действия в лечении при боли в нижней части спины в амбулаторной практике / А.А. Попов. - С.29-31
Залесский, В. Н. Потенциальная роль микрочастиц клеток крови и сновиальной жидкости в патогенезе ревматических заболеваний / В.Н. Залесский, О.Б. Дынник. - С.32-39
Хоменко, В. М. Спектр і частота функціональних розладів у хворих на фіброміалгію / В.М. Хоменко, М.А. Станіславчук. - С.41-44
Борткевич, О. П. Синдром боли в спине и перспективы хондропротекторной терапии / О.П. Борткевич, А.К Галицкая, Н.С. Бойчук. - С.47-52
Rinteltn, B. Метааналіз контрольованих клінічних досліджень застосування діацереїну у лікуванні при остеоартрозі / B. Rinteltn, K. Neumann, B.F. Leeb. - С.53-62
До 70-ліття з дня народження. - С.63
Zenner-Weber, M. A. Успешное лечение пациентов с хроничесими ревматическими заболеваниями с помощью экстракта коры ивы (препарат ассаликс) / M. A. Zenner-Weber. - С.65-67
Частота и характер атросклеротического поражения сосудов различных бассейнов у больных системной красной волчанкой. - С.68-71
Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
Перейти к описаниям статей


7.


    Борткевич, О. П.
    Синдром боли в спине и перспективы хондропротекторной терапии [Текст] / О.П. Борткевич, А.К Галицкая, Н.С. Бойчук // Український ревматологічний журнал. - 2006. - N4. - С. 47-52. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 51-52
Рубрики: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ--RHEUMATIC DISEASES
   СПИНА, БОЛИ--BACK PAINДоп.точки доступа:
Галицкая, А.К; Бойчук, Н.С.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


8.
Шифр: УУ18/2007/2
   

Український ревматологічний журнал [Текст] : науково-практичний журнал. - 1999 . - ISSN 1607-2669. - Выходит ежеквартально
2007г. N 2
Содержание:
Діагностика, перебіг та лікування метаболічного синдрому у хворих на подагру . - С.3
Другие авторы: , , Синяченко О.В., Ігнатенко Г.А., Петрова В.М., Суботіна К.О.
Состояние депрессорных гуморальных субстанций у пациентов с клапанной болезнью сердца в сочетании с артериальной гипертензией. - С.34
Другие авторы: , , Бобров В.А., Витохина Л.И., Боброва Е.В., Бортняк Н.В.
Нейко, Є. М. Оцінка ефективності та безпеки зинаксину у лікуванні при псоріатичному артриті / Є.М. Нейко, Р.І. Яцишин, О.І. Олійник. - С.39
Шевчук, С. В. Зв'язок рівнів прозапальних цитокінів, молкул адгезії - sVCAM-1 TA L-селектину (sCD62L - з порушенням морфофункціонального стану серця у хворих на СЧВ / С.В. Шевчук. - С.44
Шуба, Н. М. Місце препарату Долобене гель у лікуванні пацієнтів з ревматичними хворобами / Н.М. Шуба. - С.56
Бойко, Я. Є. HLA В27 у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом: клінічна оцінка 72 хворих / Я.Є. Бойко. - С.61
Білявська, Ю. В. Особливості клініки та діагностики ревматоїдного артриту на ранніх стадіях / Ю.В. Білявська. - С.66
Галютіна, О. Ю. Стратифікація ризику коронарних подій у хворих на ревматоїдний артрит / О.Ю. Галютіна, М.А. Станіславчук. - С.69
Коломиец, В. В. Влияние антигипертензивной терапии индапамидом на метаболизм костной ткани у больных с остеоартрозом в сочетании с артериальной гипертензией / В.В. Коломиец, К.Ю. Симбирцева. - С.74
Борткевич, О. П. Сучасні інструментальні методи візуалізації в ревматології Лекція 1. Магнітно-резонансна томографія / О.П. Борткевич. - С.10
Рекомендации европейской антиревматической лиги (EULAR): доказательный подход к лечению при остеоартрозе суставов кисти: "Отчет специальной комиссии постоянного комитета по международным клиническим исследованиям, включая терапевтические (ESCISIT) . - С.18
Другие авторы: , , Zhand W., Doherty M., Leed B.F., Alekseeva L.
Коваленко, В. М. Дослідження впливу хондроїтину сульфату, глюкозаміну гідрохлохлориду та їх комбінації на культуру стовбурових стромальних клітин кісткового мозку людини / В.М. Коваленко, І.В. Лисенко, Л.М. Панченко. - С.51
Виомоги до авторів. - С.79
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

Найти похожие
Перейти к описаниям статей


9.


    Борткевич, О. П.
    Сучасні інструментальні методи візуалізації в ревматології Лекція 1. Магнітно-резонансна томографія [Текст] / О.П. Борткевич // Український ревматологічний журнал : Науково-практичний журнал. - 2007. - N2. - С. 10 . - ISSN 1607-2669
Рубрики: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ--RHEUMATIC DISEASES
   МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИЗОБРАЖЕНИЕ--MAGNETIC RESONANCE IMAGINGИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : хр (1)
Свободны: хр (1)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017