На главную Библиотеки США

Библиотеки


Днепр НМетАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>R=27$<.>)
Найдено 195 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
51(075.8)
Л42


    Лейфура, Валентин Миколайович.
    Математика [Текст] : підручник для студ. екон. спеціальностей вузів / В.М. Лейфура, Г.І. Голодницький, Й.І. Файст; За ред. В.М. Лейфури. - К. : Техніка, 2003. - 640 с. : ил, граф., рис., табл. + Додатки. - Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, лист №1/11-759 від 14.03.2001 р. - 10800 экз.. - ISBN 966-575-195-6 (в пер.) : 40.00 грн.
    Содержание:
Розділ 1. Множини . - С .5-12 : рис.
§ 1. Поняття множини. Способи задавання множин . - С .5-6
§ 2. Відношення між множинами . - С .7-8 : рис.
§ 3. Операції над множинами . - С .9-10 : рис.
§ 4. Закони операцій над множинами . - С .11 : рис.
Розділ 2. Числові множини . - С .12-38 : рис.
§ 1. Натуральні числа . - С .12-13
§ 2. Цілі невід`ємні числа . - С .13-14
§ 4. Раціональні числа . - С .15-19
§ 5. Дійсні числа . - С .19-21
§ 6. Дії над дійсними числами . - С .21-25
§ 7. Модуль дійсного числа . - С .25-28 : рис.
§ 8. Комплексні числа . - С .28-31
§ 9. Дії над комплексними числами . - С .31-35
§ 10.Математична індукція . - С .35-38
Розділ 3. Елементарні наближені обчислення . - С .39-51
§ 1. Точні і наближені значення величин . - С .39-40
§ 2. Абсолютна похибка . - С .40-41
§ 3. Запис наближень числа . - С .42-43
§ 4. Відносна похибка . - С .44-46
§ 5. Оцінка похибки додавання та віднімання . - С .46-47
§ 6. Оцінка похибки добутку та частки . - С .47-49
§ 7. Оцінка похибки степеня та добування кореня . - С .50-51
Розділ 4. Проценти . - С .52-68 : табл.
§ 1. Поняття процента. Основні задачі на проценти . - С .52-56
§ 2. Задачі на розчини і сплави . - С .56-60 : табл.
§ 3. Прості і складні проценти . - С .61-64
§ 4. Періодичні внески . - С .64-66
§ 5. Дисконтування . - С .67-68
Розділ 5. Елементи стереометрії . - С .69-81 : рис.
§ 1. Основні поняття і аксіоми стереометрії . - С .69-70 : рис.
§ 2. Паралельність прямих і площин . - С .70-72 : рис.
§ 3. Паралельне проектування та його властивості . - С .72-73 : рис.
§ 4. Перпендикулярність прямої і площини . - С .73-75 : рис.
§ 5. Перпендикуляр і похила до площини . - С .75-77 : рис.
§ 6. Перепндикулярні площини . - С .77-78 : рис.
§ 7. Ортогональне проектування . - С .78-79 : рис.
§ 8. Двогранні та многогранні кути . - С .80-81 : рис.
Розділ 6. Координати і вектори . - С .82-112 : ил
§ 1. Система координат на прямій лінії . - С .82-83 : ил
§ 2. Прямокутна система координат на площині . - С .84-85 : граф.
§ 3. Відстань між точками . - С .85-87 : граф.
§ 4. Поділ відрізка у даному відношенні . - С .87-89 : граф.
§ 5. Прямокутна система координат у просторі . - С .89-91 : рис.
§ 6. Розв`язування задач за допомогою методу координат . - С .91-94 : граф.
§ 7. Скалярні та векторні величини . - С .94-97 : ил
§ 8. Координати вектора на площині . - С .97-100 : граф.
§ 9. Скалярний добуток векторів . - С .101-102 : граф.
§ 10. Вектори у просторі . - С .102-104 : граф.
§ 11. Дії над векторами у просторі . - С .104-105 : рис.
§ 12. Застосування векторів . - С .105-108 : ил
§ 13. Узагальнення поняття вектора . - С .108-110
§ 14. Дії над n-вимірними векторами . - С .110-112
Розділ 7. Пряма лінія . - С .113-132 : граф.
§ 1. Загальне рівняння прямої . - С .113-115 : граф.
§ 2. Векторне рівняння прямої . - С .115-116 : граф.
§ 3. Канонічне рівняння прямої . - С .116-117 : граф.
§ 4. Параметричні рівняння прямої . - С .117-118 : граф.
§ 5. Рівняння прямої що проходить через дві точки . - С .118-119
§ 6. Рівняння прямої у відрізках на осях . - С .119-120 : граф.
§ 7. Рівняння прямої, що проходить через задану точку у заданому напрямку . - С .120-121 : граф.
§ 8. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом . - С .122
§ 9. Перетин двох прямих . - С .123 : граф.
§ 10. Кут між двома прямими, які задано загальними рівняннями . - С .124-125 : граф.
§ 11. Кут між двома прямими, які задано канонічними рівняннями . - С .125-127 : граф.
§ 12. Взаємне розміщення двох прямих, які задано рівняннями з кутовими коефіцієнтами . - С .127-129 : граф.
§ 13. Пряма лінія у просторі . - С .129-132 : граф.
Розділ 8. Криві другого порядку . - С .133-155 : граф.
§ 1. Коло . - С .133-135 : граф.
§ 2. Задача про розподіл ринку збуту . - С .135-137 : граф.
§ 3. Еліпс . - С .137-139 : рис.
§ 4. Дослідження рівняння еліпса . - С .139-141 : рис.
§ 5. Зв`язок еліпса з колом . - С .141-142 : рис.
§ 6. Гіпербола . - С .142-144 : рис.
§ 7. Дослідження рівняння гіперболи . - С .144-146
§ 8. Задача про розподіл зон економічного впливу . - С .146-148 : граф.
§ 9. Гіпербола як графік оберненої пропорційної залежності . - С .148-150 : граф.
§ 10. Парабола . - С .150-151 : рис.
§ 11. Дослідження рівняння параболи . - С .151-153 : рис.
§ 12. Рівняння параболи із зсуненою вершиною . - С .153-155 : рис.
Розділ 9. Функції . - С .156-179 : ил
§ 1. Поняття функції . - С .156-158 : граф.
§ 2. Приклади функцій в економіці . - С .158-160
§ 3. Способи задання функцій . - С .160-162 : граф.
§ 4. Неявна функція . - С .162-163
§ 5. Монотонні функції . - С .164-165 : граф.
§ 6. Парні та непарні функції . - С .165-166
§ 7. Обмежені функції . - С .166-168 : граф.
§ 8. Напрямок опуклості функції . - С .168-169 : граф.
§ 9. Характерні точки графіків . - С .170-171 : граф.
§ 10. Перетворення графіків, які не змінюють масштабу . - С .171-172 : граф.
§ 11. Перетворення графіків зі зміною масштабу . - С .172-173
§ 12. Обернена функція . - С .173-176 : граф.
§ 13. Лінійна інтерполяція . - С .176-179 : ил
Розділ 10. Степенева, показникова і логарифмічна функції . - С .180-195 : граф.
§ 1. Степенева функція . - С .180-183 : граф.
§ 2. Шкала степеневих функцій . - С .184-185 : граф.
§ 3. Показникова функція . - С .185-188 : граф.
§ 4. Логарифмічна функція . - С .188-191 : граф.
§ 5. Основні властивості логарифмів . - С .191-194 : граф.
§ 6. Модуль переходу . - С .194-195
Розділ 11. Тригонометричні функції . - С .196-229 : граф.
§ 1. Періодичні функції . - С .196-197 : граф.
§ 2. Означення тригонометричних функцій числового аргументу . - С .197-199 : граф.
§ 3. Формули зведення . - С .199-201 : граф.
§ 4. Періодичність та парність . - С .201-202
§ 5. Функція y=sinx та її графік . - С .203-204 : граф.
§ 6. Функція y=cosx та її графік . - С .204-205 : граф.
§ 7. Функція y=tgx та її графік . - С .205-207 : граф.
§ 8. Функція y=ctgx та її графік . - С .207 : граф.
§ 9. Перетворення лінійної комбінації синуса і косинуса . - С .207-209
§ 10. Гармонічні коливання . - С .209-211 : граф.
§ 11. Графік гармонічного коливання . - С .211-214 : граф.
§ 12. Функція y=arcsinx . - С .214-217 : граф.
§ 13. Функція y=arccosx . - С .218-219 : граф.
§ 14. Функція y=arctgx . - С .219-221 : граф.
§ 15. Функція y=arcctgx . - С .221-222 : граф.
§ 16. Тригонометрична форма комплексного числа . - С .222-225 : граф.
§ 17. Операції над комплексними числами у тригонометричній формі . - С .225-226
§ 18. Формула Муавра . - С .226-228
§ 19. Добування коренів з комплексних чисел . - С .228-229 : граф.
Розділ 12. Тригонометричні, показникові та логарифмічні рівняння і нерівності . - С .230-263 : ил
§ 1. Рівняння sinx=a . - С .230-232 : граф.
§ 2. Рівняння cosx=a . - С .232-234 : граф.
§ 3. Рівняння tgx=a і ctgx=a . - С .234-235 : граф.
§ 4. Тригонометричні рівняння . - С .235-240
§ 5. Однорідні тригонометричні рівняння . - С .241-242
§ 6. Рівняння, лінійні відносно функцій sinx і cosx . - С .243-245
§ 7. Найпростіші тригонометричні нерівності . - С .245-250 : граф.
§ 8. Тригонометричні нерівності . - С .250-252 : табл.
§ 9. Показникові рівняння . - С .252-255
§ 10. Показникові нерівності . - С .255-256
§ 11. Логарифмічні рівняння . - С .257-261 : рис.
§ 12. Логарифмічні нерівності . - С .261-263 : рис.
Розділ 13. Матриці і визначники . - С .264-302 : ил
§ 1. Поняття про матрицю . - С .264-265
§ 2. Лінійні операції над матрицями . - С .266-268 : табл.
§ 3. Добуток матриць . - С .268-272
§ 4. Визначник матриць. Обчислення визначників другого і третього порядків . - С .272-275 : рис.
§ 5. Основні властивості визначників другого і третього порядків . - С .275-278
§ 6. Розклад визначника третього порядку за елементами рядка або стовпця . - С .278-280
§ 7. Поняття визначника n-го порядку . - С .280-282
§ 8. Обернена матриця. Обчислення обернених матриць за допомогою визначників . - С .282-286
§ 9. Матричний спосіб розв`язування систем лінійних рівнянь . - С .286-290
§ 10. Розв`язування систем лінійних рівнянь за формулами Крамера . - С .291-295
§ 11. Розв`язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса . - С .295-298
§ 12. Застосування алгебри матриць в економіці . - С .298-302
Розділ 14. Задачі лінійного програмування . - С .303-325 : ил
§ 1. Лінійні нерівності і півплощини . - С .303-305 : граф.
§ 2. Графічне розв`язування системи лінійних нерівностей . - С .305-308 : граф.
§ 3. Лінії рівнів лінійної функції двох змінних . - С .308-311 : граф.
§ 4. Найбільше та найменше значення лінійної функції на многокутнику . - С .311-313 : рис.
§ 5. Поняття про задачі лінійного програмування . - С .314-318 : граф.
§ 6. Геометричний метод розв`язування задач лінійного програмування . - С .318-319 : граф.
§ 7. Симплекс-метод розв`язування задач лінійного програмування . - С .320-325 : табл.
Розділ 15. Числові послідовності і ряди . - С .326-357 : ил
§ 1. Числова послідовність . - С .326-327 : рис.
§ 2. Окремі класи послідовностей . - С .328-330
§ 3. Границя числової послідовності . - С .330-334 : рис.
§ 4. Властивості збіжних послідовностей . - С .334-335 : рис.
§ 5. Нескінченно малі послідовності . - С .336-337
§ 6. Властвості нескінченно малих послідовностей . - С .337-339
§ 7. Арифметичні операції над збіжними послідовностями . - С .339-344
§ 8. Число е . - С .344-347
§ 9. Числові ряди. Основні поняття . - С .347-350
§ 10. Найпростіші властивості числових рядів . - С .350-351
§ 11. Ряди з додатними членами . - С .351-353
§ 12. Знакозмінні ряди . - С .353-355
§ 13. Ряди з довільними членами . - С .355-356
§ 14. Матричний ряд . - С .356-357
Розділ 16. Границя і неперервність функції . - С .358-383 : граф.
§ 1. Поняття границі функції в точці . - С .358-360 : граф.
§ 2. Перша важлива границя . - С .361-362 : граф.
§ 3. Друга важлива границя . - С .363
§ 4. Означення границі функції в точці мовою "епсилон-дельта" . - С .363-368 : ил
§ 5. Означення границі функції в точці мовою послідовностей . - С .368-371
§ 6. Операції над границями функції . - С .371-374
§ 7. Границя функції в нескінченно віддалених точках . - С .375-377 : граф.
§ 8. Нескінченно малі функції . - С .377-379
§ 9. Непреривність функцій . - С .379-381 : граф.
§ 10. Властивості неперервних функцій . - С .381-383 : граф.
Розділ 17. Основні поняття диференціального числення . - С .384-403 : ил
§ 1. Механічний зміст похідної . - С .384-386
§ 2. Геометричний зміст похідної . - С .386-388 : граф.
§ 3. Економічний зміст похідної . - С .388-389
§ 4. Основний принцип диференціального числення . - С .389-391 : граф.
§ 5. Означення похідної . - С .391-394
§ 6. Рівняння дотичної до графіка функції . - С .394-395 : граф.
§ 7. Зв`язок диференційовності функції з неперервністю . - С .396-397 : граф.
§ 8. Особливі точки . - С .397-399 : граф.
§ 9. Диференціал функції . - С .399-401 : табл.
§ 10. Геометричний та механічний зміст диференціала . - С .401-402 : граф.
§ 11. Економічний зміст диференціала . - С .402-403
Розділ 18. Техніка диференціювання . - С .404-431 : ил
§ 1. Диференціювання суми і різниці двох функцій . - С .404-405
§ 2. Диференціювання добутку двох функцій . - С .406-407
§ 3. Диференціювання частки двох функцій . - С .407-408
§ 4. Диференціювання складної функції . - С .408-411
§ 5. Диференціювання раціональних та дробово-раціональних функцій . - С .412-414
§ 6. Диференціювання логарифмічної функцій . - С .414-415
§ 7. Логарифмічне диференціювання. Темп зростання функцій . - С .415-417
§ 8. Диференціювання показникової функції . - С .417-418
§ 9. Диференціювання степеневої функції . - С .418-419
§ 10. Диференціювання тригонометричних функцій . - С .419-421
§ 11. Диференціювання обернених тригонометричних функції . - С .422-424
§ 12. Таблиця похідних основних елементарних функцій . - С .425 : табл.
§ 13. Теорема Ферма . - С .426 : граф.
§ 14. Теорема Ролля . - С .427-428 : граф.
§ 15. Теорема Лагранжа . - С .428-430 : граф.
§ 16. Похідні вищих порядків . - С .430-431
Розділ 19. Застосування похідних до дослідження динаміки функцій . - С .432-471 : ил
§ 1. Ознака зростання функції . - С .432-433 : граф.
§ 2. Ознака спадання функції . - С .433-435 : ил
§ 3. Екстремуми функцій . - С .435-437 : граф.
§ 4. Необхідна умова екстремуму . - С .437-439 : граф.
§ 5. Достатня умова існування екстремуму . - С .440-441 : граф.
§ 6. Перше правило дослідження функції на екстремум . - С .441-443 : табл.
§ 7. Друге правило дослідження функції на екстремум . - С .443-444
§ 8. Відшукання найбільшого і найменшого значень функції на відрізку . - С .445-446 : граф.
§ 9. Опуклість та угнутість . - С .446-448 : граф.
§ 10. Точки перегину . - С .448-450 : ил
§ 11. Асимптоти . - С .450-452 : граф.
§ 12. Дослідження динаміки функції та побудова її графіка . - С .452-457 : ил
§ 13. Наближені формули . - С .458-460
§ 14. Функціональні ряди . - С .460-461
§ 15. Степеневі ряди . - С .461-464
§ 16. Ряди Тейлора і Маклорена . - С .464-465
§ 17. Розвинення у степеневі ряди основних елементарних функцій . - С .466-468
§ 18. Формули Ейлера . - С .468-469
§ 19. Застосування степеневих рядів до наближених обчислень . - С .470-471
Розділ 20. Застосування похідних в економіці . - С .472-490 : граф.
§ 1. Еластичність функції . - С .472-474
§ 2. Обчислення еластичності суми, добутку і частки двох функції . - С .475-476
§ 3. Еластичність попиту відносно ціни і прибутку . - С .477-480 : граф.
§ 4. Еластичність пропозиції та повних і середніх витрат . - С .480-482
§ 5. Темп зростання і спадання функції . - С .482-485 : ил
§ 6. Задачі оптимізації економічного характеру як задачі на найменше і найбільше значення функції . - С .485-490 : рис.
Розділ 21. Невизначений інтеграл . - С .491-512 : граф.
§ 1. Означення операції інтегрування . - С .491
§ 2. Первісна . - С .491-492
§ 3. Невизначений інтеграл . - С .493
§ 4. Основні (табличні) інтеграли . - С .494-495
§ 5. Найпростіші правила інтегрування . - С .495-498
§ 6. Про довільну сталу у невизначеному інтегралі . - С .499-500 : граф.
§ 7. Інтегрування методом розкладу . - С .501-502
§ 8. Інтегрування методом заміни змінної . - С .503-505
§ 9. Узагальнена таблиця інтегралів . - С .506-508
§ 10. Невизначений інтеграл з логарифмічною похідною . - С .508-509
§ 11. Метод інтегрування частинами . - С .510-512
Розділ 22. Визначений інтеграл . - С .513-544 : граф.
§ 1. Суми Дарбу . - С .513-516 : граф.
§ 2. Інтегральна сума . - С .516-518 : ил
§ 3. Одна із властивостей сум Дарбу . - С .518-520 : граф.
§ 4. Визначений інтеграл та його геометричний зміст . - С .520-522
§ 5. Зв`язок між визначеним і невизначеним інтегралом . - С .523-525
§ 6. Визначений інтеграл як границя інтегральної суми . - С .525-527
§ 7. Формула Ньютона-Лейбніца . - С .527-528
§ 8. Найпростіші властивості визначених інтегралів . - С .528-533 : ил
§ 9. Інтегрування частинами та заміна змінної для визначеного інтеграла . - С .533-535
§ 10. Економічний зміст визначеного інтеграла . - С .535-537 : граф.
§ 11. Застосування визначеного інтеграла . - С .537-544 : ил
Розділ 23. Диференціальні рівняння . - С .545-577
§ 1. Задачі, які приводять до диференціальних рівнянь . - С .545-549 : граф.
§ 2. Основні поняття. Задача Коші . - С .549-552 : ил
§ 3. Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними . - С .553-558
§ 4. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку . - С .558-560
§ 5. Методи інтегрування лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь першого порядку . - С .560-563
§ 6. Диференціальні рівняння другого порядку . - С .564-565
§ 7. Однорідні лінійні диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами . - С .566-571
§ 8. Неоднорідні лінійні диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами . - С .571-577
Розділ 24. Елементи комбінаторики . - С .578-586 : рис.
§ 1. Основні принципи комбінаторики . - С .578-579 : рис.
§ 2. Перестановки . - С .580-581
§ 3. Розміщення . - С .581-582
§ 4. Комбінації . - С .583
§ 5. Властивості комбінацій . - С .584
§ 6. Біном Ньютона . - С .585-586
Розділ 25. Початки теорії ймовірностей . - С .587-620 : ил
§ 1. Про предмет теорії ймовірностей . - С .587
§ 2. Основні поняття теорії ймовірностей . - С .588-589
§ 3. Класична ймовірність . - С .589-590
§ 4. Статистична ймовірність . - С .591-592
§ 5. Зв`язок теорії ймовірностей з теорією множин . - С .592-594 : табл.
§ 6. Геометричні ймовірності . - С .594-596 : ил
§ 7. Теорема про додаванння ймовірностей несумісних подій . - С .596-599
§ 8. Теорема додавання ймовірностей довільних подій . - С .599-600 : рис.
§ 9. Умовні ймовірності . - С .600-602 : рис.
§ 10. Теорема про множення ймовірностей незалежних подій . - С .602-603
§ 11. Формула повної ймовірності . - С .604 : рис.
§ 12. Імовірності гипотез. Формула Байєса . - С .605-606
§ 13. Повторні випробування. Формула Бернуллі . - С .606-609 : табл.
§ 14. Граничні теореми Бернуллі . - С .609-612 : граф.
§ 15. Випадкові величини . - С .612-618 : граф.
§ 16. Закон великих чисел . - С .618-620
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Доп.точки доступа:
Голодницький, Григорій Ісакович; Файст, Йосип Іванович; Лейфура, Валентин Миколайович \редакція.\
Экземпляры всего: 1
ОКХ (1)
Свободны: ОКХ (1)
Найти похожие


2.
517(075.8)
М34


    Математичний аналіз у задачах і прикладах [Текст] : навч. посібник: У 2-х ч.
   Ч.1 / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко и др. - К. : Вища школа, 2002. - 462 с. : рис., табл., ил, граф. - Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист від 7 лютого 2001р. №14/18.2-112). - 3000 экз.. - ISBN 966-642-034-1 (в пер.) : 30.00 грн.
    Содержание:
Розділ 1. Множини дійсних і комплексних чисел . - С .5-31 : рис.
§ 1.1. Поняття множини. Дії над множинами . - С .5-11 : рис.
§ 1.2. Множина дійсних чисел та основні її властивості . - С .12-16
§ 1.3. Модуль (абсолютна величина) дійсного числа . - С .17-20
§ 1.4. Верхня та нижня межі числових множин . - С .21-25
§ 1.5. Основні відомості про комплексні числа . - С .25-31
Розділ 2. Відповідність, відображення, функція . - С .32-62 : граф.
§ 2.1. Поняття відповідності та функції (відображення). Область визначення та множина значень . - С .32-41 : граф.
§ 2.2. Елементарні функції . - С .41-45 : граф.
§ 2.3. Найпростіші властивості функцій . - С .45-52 : граф.
§ 2.4. Функції обмеженої варіації . - С .52-56
§ 2.5. Поняття еквівалентних множин та потужності множини . - С .56-58
§ 2.6. Зчисленні множини . - С .58-60
2.7. Континуальні множини. Існування як завгодно великих потужностей . - С .60-62
Розділ 3. Теорія границь послідовностей та функцій . - С .63-100
§ 3.1. Поняття границі послідовності. Основні властивості границь . - С .63-75
§ 3.2. Границя монотонної послідовності . - С .75-80
§ 3.3. Загальне поняття границі функції в точці та його окремі випадки . - С .80-86
§ 3.4. Основні властивості границь функцій. Деяки важливі границі . - С .86-96
§ 3.5. Часткові границі послідовностей та функцій . - С .96-100
Розділ 4. Неперервні функції . - С .101-114
§ 4.1. Поняття неперервної функції. Найпростіші властивості неперервних функції . - С .101-105
§ 4.2. Одностороння неперервність. Точки розриву та класифікація їх . - С .105-109
§ 4.3. Властивості функцій, неперервних на відрізку . - С .109-114
Розділ 5. Похідна і диференціал . - С .115-156 : граф.
§ 5.1. Поняття похідної, її геометричний та механічний зміст . - С .115-124 : граф.
§ 5.2. Найпростіші властивості диференційовних функцій. Похідні основних елементарних функцій . - С .124-145
§ 5.3. Диференціал, його геометричний та механічний зміст . - С .145-150
§ 5.4. Похідні і диференціали вищих порядків . - С .150-156
Розділ 6. Основні теореми диференціального числення . - С .157-217 : ил
§ 6.1. Теореми Ролля, Лагранжа і Коші . - С .157-161
§ 6.2. Правила Лопіталя. Асимптоти . - С .162-166
§ 6.3. Умови сталості і монотонності функції. Критерії сталості та монотонності функції на проміжку . - С .166-173 : рис.
§ 6.4. Екстремуми функції в точці і на проміжку . - С .173-190
§ 6.5. Опуклі функції та точки перегину . - С .190-197
§ 6.6. Повне дослідження функції та побудова її графіка . - С .197-205 : граф.
§ 6.7. Наближені методи обчислення коренів рівнянь . - С .205-209 : ил
§ 6.8. Формула Тейлора . - С .209-217
Розділ 7. Основні елементарні функції . - С .218-243 : ил
§ 7.1. Показникова функція . - С .218-224
§ 7.2. Логарифмічна функція . - С .224-228
§ 7.3. Степенева функція . - С .228-232 : табл.
§ 7.4. Тригонометричні та гіперболічні функції . - С .232238 : табл.
§ 7.5. Обернені тригонометричні та обернені гіперболічні функції . - С .238-243 : ил
Розділ 8. Невизначений інтеграл . - С .244-275 : табл.
§ 8.1. Поняття первісної функції та невизначеного інтеграла . - С .244-248
§ 8.2. Основні методи інтегрування . - С .248-256
§ 8.3. Інтегрування раціональних функцій . - С .256-262
§ 8.4. Інтегрування деяких ірраціональних функції . - С .262-269
§ 8.5. Інтегрування деяких трансцендентних функцій . - С .269-275 : табл.
Розділ 9. Визначений інтеграл . - С .276-319 : граф.
§ 9.1. Поняття визначеного інтеграла . - С .276-281
§ 9.2. Суми Дарбу та їхні властивості. Критерії та достатні умови інтегровності функції за Ріманом . - С .281-286
§ 9.3. Основні властивості визначених інтегралів . - С .286-291
§ 9.4. Інтеграл із змінною верхньою межею інтегрування. Формула Ньютона-Лейбніца . - С .292-301 : граф.
§ 9.5. Інтегрування частинами та за допомогою заміни змінної . - С .301-307
§ 9.6. Невласні інтеграли . - С .307-315
§ 9.7. Інтеграл Стілтьєса . - С .315-320
Розділ 10. Застосування визначеного інтеграла . - С .320-357 : ил
§ 10.1. Обчислення площ плоских фігур . - С .320-327 : ил
§ 10.2. Обчислення об`ємів просторових фігур . - С .327-333 : ил
§ 10.3. Обчислення довжини дуги кривої . - С .333-339 : ил
§ 10.4. Обчислення площі поверхні . - С .339-342 : ил
§ 10.5. Застосування визначеного інтеграла у фізиці . - С .342-348 : ил
§ 10.6. Наближені методи обчислення визначених інтегралів . - С .348-357 : ил
Розділ 11. Числові ряди . - С .358-381
§ 11.1. Поняття ряду та його суми. Геометрична прогресія та гармонічний ряд . - С .358-363
§ 11.2. Основні власивості рядів . - С .363-367
§ 11.3. Ознаки збіжності додатних рядів . - С .368-375
§ 11.4. Ряди з довільними членами . - С .375-381
Розділ 12. Функціональні та степеневі ряди. Ряди Фур`є . - С .382-425 : граф.
§ 12.1. Функціональні послідовності та ряди . - С .382-390
§ 12.2. Степеневі ряди. Теореми Коші-Адамара і Абеля . - С .391-399
§ 12.3. Ряд Тейлора. Розвинення функцій у степеневі ряди . - С .400-409
§ 12.4. Застосування степеневих рядів до наближених обчислень . - С .410-418
§ 12.5. Ряди Фур`є . - С .418-425 : граф.
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Доп.точки доступа:
Дюженкова, Любов Іванівна; Колесник, Тамара Всеволодівна; Лященко, Микола Якович; Михалін, Геннадій Олександрович; Шкіль, Микола Іванович
Экземпляры всего: 1
СЧЗ (1)
Свободны: СЧЗ (1)
Найти похожие


3.
517(075.8)
Д79


    Дубовик, Володимир Панасович.
    Вища математика [Текст] : навч. посібник / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. - К. : А.С.К., 2005. - 648 с. : ил. - (Університетська бібліотека). - Библиогр. в конце книги. - 10000 экз.. - ISBN 966-539-320-0 (в пер.) : 60.00 грн.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Высшая математика
Аннотация: Для студентів технічних і технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4

Доп.точки доступа:
Юрик, Іван Іванович
Экземпляры всего: 1
ОКХ (1)
Свободны: ОКХ (1)
Найти похожие


4.
681.518
Т24


   Таха, Хэмди

    Введение в исследование операций [Текст] : монография: В 2-х книгах / Х. Таха.
   Кн.1 / Пер. с англ. В.Я. Алтаева, Б.Т. Вавилова, В.С. Данилина, В.И. Моторина. - М. : Мир, 1985. - 479 с. : ил. - 17500 экз.. - (в пер.) : 2.30 р.
ГРНТИ
УДК

Аннотация: В монографии известного американского специалиста рассматриваются методы линейного, целочисленного, динамического и нелинейного программирования, а также вероятностные модели, используемые для анализа систем со случайным поведением и принятия соответствующих решений. Многочисленные примеры помогут читателю освоить описанные модели и методы исследования операций. Для научных работников, инженеров, экономистов и студентов высших учебных заведений.

Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4

Доп.точки доступа:
Алтаев, В.Я. \пер. с англ.\; Вавилов, Б.Т. \пер. с англ.\; Данилин, В.С. \пер. с англ.\; Моторин, В.И. \пер. с англ.\
Экземпляры всего: 1
ОКХ (1)
Свободны: ОКХ (1)
Найти похожие


5.
681.518
Т24


   Таха, Хэмди

    Введение в исследование операций [Текст] : монография: В 2-х книгах / Х. Таха.
   Кн.2 / Пер. с англ. В.Я. Алтаева, Б.Т. Вавилова, В.И. Моторина. - М. : Мир, 1985. - 496 с. : ил. - 17500 экз.. - (в пер.) : 2.50 р.
ГРНТИ
УДК

Аннотация: В монографии известного американского специалиста рассматриваются методы линейного, целочисленного, динамического и нелинейного программирования, а также вероятностные модели, используемые для анализа систем со случайным поведением и принятия соответствующих решений. Многочисленные примеры помогут читателю освоить описанные модели и методы исследования операций. Для научных работников, инженеров, экономистов и студентов высших учебных заведений.

Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4

Доп.точки доступа:
Алтаев, В.Я. \пер. с англ.\; Вавилов, Б.Т. \пер. с англ.\; Моторин, В.И. \пер. с англ.\
Экземпляры всего: 1
ОКХ (1)
Свободны: ОКХ (1)
Найти похожие


6.
   51
   К65


    Конфорович, А. Г.
    Математичні софізми і парадокси [Текст] : научно-популярная литература / А.Г. Конфорович. - К. : Радянська школа, 1983. - 208 с. : ил. - 70000 экз.. - (в пер.) : 0.80 р.
ГРНТИ
УДК

Аннотация: В книге представлено более 200 занимательных арифметических, геометрических, алгебраических и логических задач с решениями, каждое из которых содержит неявную ошибку на некотором этапе рассуждений, обусловливающую появление неожиданных, парадоксальных результатов.
Наряду с довольно простыми заданиями рассматриваются научные проблемы, представляющие собой заметные вехи в истории математики. Значительное внимание уделяется логическим парадоксам и возможностям их устранения. Повествование о сложных вопросах и проблемах органично переплетается с задачами-шутками, отрывками из прозаических и стихотворных произведений.
Предназначается учащимся старших классов и всем, кто интересуется математикой.

Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Экземпляры всего: 1
ОКХ (1)
Свободны: ОКХ (1)
Найти похожие


7.
517.987.4(075.8)
З-62


   Зима, Володимир Григорович

    Неозначений та означений інтеграли [Текст] : підручник для фізиків та інженерів / В.Г. Зима, М.Р. Беляєв.
   Кн.1 : Теоретичні відомості. - К. : Майстер-Клас, 2006. - 448 с. - 30.00 грн.
ГРНТИ
УДК


Доп.точки доступа:
Беляєв, Микола Романович
Экземпляры всего: 1
ОКХ (1)
Свободны: ОКХ (1)
Найти похожие


8.
   519.25(043)
   Л88


    Лысенко, Наталья Александровна.
    Математичекие модели в задачах оценивания решающих правил контроля [Рукопись] : диссертация на соискание учёной степени канд. техн. наук / Н.А. Лысенко; Научн.рук. А.Н. Петренко ; Днепропетровский национальный ун-т. - Днепропетровск, 2006. - 134 с. : ил, рис., фото, табл. - Библиогр. в конце книги. - (в пер.)
На правах рукописи
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Доп.точки доступа:
Петренко, Александр Николаевич (д-р т. н., профессор) \научн.рук.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗНС (1)
Свободны: ЧЗНС (1)
Найти похожие


9.
   519.25
   Л88


    Лисенко, Наталія Олександрівна.
    Математичні моделі в задачах оцінювання вирішальних правил контролю [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / Н.А. Лисенко; Наук.кер. О.М. Петренко ; Дніпропетровський національный ун-т. - Дніпропетровськ, 2007. - 20 с. : ил, граф., табл. - (в мягк. пер.)
Дисертацією є рукопис
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Доп.точки доступа:
Петренко, Олександр Миколайович (д-р т. н., професор) \наук.кер.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗНС (1)
Свободны: ЧЗНС (1)
Найти похожие


10.
519.854(075.8)
Д48


    Дискретний аналіз [Текст].
   Розділи : "Множини"; "Операції над множинами", "Відношення"; "Елементи комбінаторики" : навч. посібник / Г.Г. Швачич, Г.І. Рижанкова, В.П. Барвінов та ін. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2007. - 31 с. - (в мягк. пер.) : 10.00 грн.
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Доп.точки доступа:
Швачич, Геннадій Григорович (кандидат технічних наук, професор; зав. каф. прикладної математики та обчислювальної техніки); Рижанкова, Галина Іванівна (кандидат фізико-математичних наук; доцент каф. прикладної математики та обчислювальної техніки); Барвінов , Віталій Петрович (кандидат технічних наук; доцент каф. прикладної математики та обчислювальної техніки)
Экземпляры всего: 18
АНТЛ (18)
Свободны: АНТЛ (18)
Найти похожие


11.
51
М13


    Мазур, К. И.
    Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И. Сканави [Текст]. Вып.3. Тригонометрические уравнения; Неравенства / К.И. Мазур. - К. : Укр. энц., 1994. - 460 с. - 20.00 грн.
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Экземпляры всего: 1
ОКХ (1)
Свободны: ОКХ (1)
Найти похожие


12.
517.53/.55
Л13


    Лаврентьев, М. А.
    Методы теории функций комплексного переменного [Текст] : учебное пособие / М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат. - 5-е изд., испр. - М. : Наука, 1987. - 688 с. - 1.80 р.
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Доп.точки доступа:
Шабат, Б.В.
Экземпляры всего: 1
ОКХ (1)
Свободны: ОКХ (1)
Найти похожие


13.
514.18(07)
Б79


    Большаков, С. И.
    Начертательная геометрия [Текст] : конспект лекций. Ч.2 / С.И. Большаков, Н.Н. Харченко. - Днепропетровск : НМетАУ, 2006. - 52 с. - Б. ц.
Н/ф №630 (20 экз.)
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Доп.точки доступа:
Харченко, Надежда Никитична (ст. преподаватель каф. графики)
Экземпляры всего: 20
АУЛ (20)
Свободны: АУЛ (20)
Найти похожие


14.
514.18(07)
Б79


    Большаков, С. И.
    Начертательная геометрия [Текст] : конспект лекций. Ч.1 / С.И. Большаков, Н.Н. Харченко. - Днепропетровск : НМетАУ, 2006. - 51 с. - Б. ц.
Н/ф №629 (20 экз.)
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Доп.точки доступа:
Харченко, Надежда Никитична (ст. преподаватель каф. графики)
Экземпляры всего: 20
АУЛ (20)
Свободны: АУЛ (20)
Найти похожие


15.
514.18(07)
М54


    Методичні вказівки до вивч. дисц. "Нарисна геометрія. Інженерна і комп`ютерна графіка". Тема "Виконання креслень з використанням автоматизованої програми Auto CAD 2000" для студ. спец.: 7.090202, 7.090218, 7.090211 [Текст].
   Ч.2 : Побудова креслень у двох вимірах/ 2D технологія побудови креслення / Укл. В.М. Карабут. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2006. - 47 с. - Б. ц.
Н/ф №632 (20 екз.)
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Доп.точки доступа:
Карабут, Владлен Миколайович (асистент каф. графіки) \укл.\
Экземпляры всего: 20
АУЛ (20)
Свободны: АУЛ (20)
Найти похожие


16.
514.18(07)
М54


    Методичні вказівки до вивч. дисц. "Нарисна геометрія. Інженерна і комп`ютерна графіка". Тема "Виконання креслень з використанням автоматизованої програми Auto CAD 2000" для студ. спец.: 7.090202, 7.090218, 7.090211 [Текст].
   Ч.1 / Укл. В.М. Карабут. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2006. - 40 с. - Б. ц.
Н/ф №631 (20 екз.)
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Доп.точки доступа:
Карабут, Владлен Миколайович (асистент каф. графіки) \укл.\
Экземпляры всего: 20
АУЛ (20)
Свободны: АУЛ (20)
Найти похожие


17.
   004.38(075.8)
   П16


    Панкратьев, Е. В.
    Элементы компьютерной алгебры [Текст] : учебн. пособие / Е.В. Панкратьев. - М. : ИУИТ БИНОМ, 2007. - 247 с. - (в пер.) : 60.00 грн.
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Свободных экз. нет
Найти похожие


18.
004.42
В96


    Вьейра, Роберт.
    SQL Server 2000 [Текст] : программирование в 2-х частях. Ч.1 / Р. Вьейра. - М. : БИНОМ, 2004. - 735 с. - (в пер.) : 56.00 грн.
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
004.42
В96


    Вьейра, Роберт.
    SQL Server 2000 [Текст] : программирование в 2-х частях. Ч.2 / Р. Вьейра. - М. : БИНОМ, 2004. - 807 с. - (в пер.) : 56.00 грн.
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Свободных экз. нет
Найти похожие


20.
519.2(075.8)
Г51


    Гихман, Иосиф Ильич.
    Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. для мат. спец. ун-тов и техн. вузов / И.И. Гихман, А.В. Скороход, М.И. Ядренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Выща шк., 1988. - 438, [1] с. - Библиогр.: с. 437. - 7000 экз.. - ISBN 5-11-000108-1 (в пер.) : 1.20 р.
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Доп.точки доступа:
Скороход, А.В.; Ядренко, М.И.
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017