Робак, І. Ю.
    Особливості організації охорони здоров'я у Харкові в післяреформений дожовтневий період [Текст] / І. Ю. Робак // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2006. - Вип. 18. - С. 35-43. - Бібліогр.: 41 назва.
Рубрики: Харків, м.


    Робак, І. Ю.
    Боротьба з віспою в Харкові в дореформений період ХІХ ст. [Текст] / І. Ю. Робак // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2006. - Вип. 17. - С. 55-62.
Рубрики: Харків, м.


    Робак, І. Ю.
    Формування мережі приватних лікувальних закладів у дожовтневому Харкові [Текст] / І. Ю. Робак // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - 2007. - № 767, вип. 9. - С. 39-51. - Бібліогр.: 34 назви.
Рубрики: Харків, м.