Бірьова, О. Ю.
    Соціальні зміни в слобідському суспільстві протягом ХVІІ-ХVІІІ ст. [Текст] / О. Ю. Бірьова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2006. - Вип. 18. - С. 28-34.
Рубрики: Слобожанщина


    Бірьова, О. Ю.
    Перші поселення на території Слобідської України [Текст] / О. Ю. Бірьова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2006. - Вип. 17. - С. 49-55.
Рубрики: Слобідська Україна


    Бірьова, О. Ю.
    Садибні комплекси Слобожанщини класичної доби [Текст] / О. Ю. Бірьова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2008. - Вип. 23. - С. 56-62
Рубрики: Слобожанщина