Західно-Українська Народна Республіка і Прикарпаття [Текст] : реком. бібліогр. список / Івано-Франків. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка ; підгот.: В. Р. Дволітка, М. Качорак. - Івано-Франківськ : [б. и.], 2008. - 16 с.
Рубрики: Західна Україна
    ПрикарпаттяДоп.точки доступа:
Дволітка, В.Р. \підгот.\; Качорак, М. \підгот.\; Івано-Франків. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка
Свободных экз. нет

    Морозюк, В. К.
    Пом'яник - 7 : [народозн. студії Прикарпаття] [Текст] / В. К. Морозюк. - Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. - 95 с. : іл., портр
Рубрики: Прикарпаття

Свободных экз. нет

    Арсенич, П. І.
    Діяльність УПА та збройного підпілля ОУН на Прикарпатті : до 65-річчя створення УПА та 100-річчя з дня народж. Р. Шухевича [Текст] / П. І. Арсенич ; Івано-Франків. ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Наук.-ред. від. "Звіт пам'яток історії та культури України, Івано-Франків. обл.". - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 214, [1] с. : іл., портр
Рубрики: Прикарпаття


Доп.точки доступа:
Шухевич, Р. \про нього\; Івано-Франків. ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т. ШевченкаНаук.-ред. від. "Звіт пам'яток історії та культури України, Івано-Франків. обл."
Свободных экз. нет

    Копцюх, Б. Р.
    Особливості розселення племен на Прикарпатті [Текст] / Б. Р. Копцюх. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 173, [1] с.
Рубрики: Прикарпаття

Свободных экз. нет

    Безносюк, О. П.
    Діяльність винищувальних батальйонів та груп охорони громадського порядку на Прикарпатті в 1944 - 1954 роках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 "Історія України" / О. П. Безносюк ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : [б. и.], 2008. - 20 с.
Рубрики: Прикарпаття


Доп.точки доступа:
Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди
Свободных экз. нет

    Кузенко, П. Я.
    Історія України в образотворчому мистецтві Прикарпаття другої половини ХХ ст. [Текст] / П. Я. Кузенко // Мистецтвознавчі записки. - 2008. - Вип. 13. - С. 135-142. - Бібліогр.: 13 назв.
Рубрики: Прикарпаття


   
    Етнографічні регіони Прикарпаття: матеріальна і духовна культура [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури Івано-Франків. обл. держадмін., Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка ; уклад. В. Дволітка. - Івано-Франківськ : [б. и.], 2009. - 80 с.
Рубрики: Прикарпаття


Доп.точки доступа:
Дволітка, В. \уклад.\; Упр. культури Івано-Франків. обл. держадмін.Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка І. Франка
Свободных экз. нет

    Круцик, Р.
    Дем'янів Лаз. Геноцид Галичини [Текст] : наук.-публіцист. видання / Р. Круцик. - К. : Простір, 2009. - 352 с. : іл., портр. - (Жертвам комуністичного терору 1939-1941 рр. на Прикарпатті присвячується)
Рубрики: Галичина
    Прикарпаття


Свободных экз. нет

    Морознюк, В.
    Пом'яник-8 (народознавчі замітки про Прикарпаття та Вінниччину) [Текст] / В. Морознюк. - Івано-Франківськ : Видавець Третяк І., 2009. - 92 с.
Рубрики: Прикарпаття
    Вінниччина


Свободных экз. нет

   
    Прикарпаття [Текст] : погляд через Інтернет: довідник Інтернет-ресурсів / Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка І. Франка ; уклад.: О. Люба, І. Салій. - Івано-Франківськ : [б. и.], 2009. - 26 с.
Рубрики: Прикарпаття


Доп.точки доступа:
Люба, О. \уклад.\; Салій, І. \уклад.\; Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка І. Франка
Свободных экз. нет

    Стасько, Б.
    Митці народної хореографії Прикарпаття [Текст] / Б. Стасько, Н. Марусик ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [б. и.], 2009. - 163 с. : іл.
Рубрики: Прикарпаття


Доп.точки доступа:
Марусик, Н.; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника
Свободных экз. нет

    Голинський, І.
    У пошуках істини [Текст] : [про створення і становлення міліцейс. слідства Прикарпаття] / І. Голинський, В. Правдивий. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 100 с., [4] арк. іл. : іл., портр.
Рубрики: Прикарпаття


Доп.точки доступа:
Правдивий, В.
Свободных экз. нет

    Жибак, М.
    Село Струпків на фоні історичного шляху Прикарпаття [Текст] : нариси про іст. шлях сіл Струпкова, Баб'янки і Боднарівки / М. Жибак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 78 с., [14] арк. іл. : іл., табл., портр. - Бібліогр.: с. 77 (24 назви).
Рубрики: Струпків, с.--Коломийс. р-н--Івано-Франків. обл.
    Боднарів, с.--Коломийс. р-н--Івано-Франків. обл.

    Баб'янка, с.--Коломийс. р-н--Івано-Франків. обл.

    Прикарпаття


Свободных экз. нет

    Максим'юк, М.
    Пнівська твердиня [Текст] : [з історії Прикарпат. замку] / М. Максим'юк. - 2-ге вид., допов. - Надвірна : Надвірнян. друк., 2008. - 55 с. : іл. - Бібліогр.: с. 50-54 (80 назв).
Рубрики: Прикарпаття

Свободных экз. нет

    Фіцак, І.
    Обряд народин у міського населення Прикарпаття в ХХ столітті [Текст] / І. Фіцак // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. - 2008. - Вип. 380-381. - С. 165-169. - Бібліогр.: 21 назва.
Рубрики: Прикарпаття