На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НИБУ Указатель История Украины - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>GEO=Галичина<.>)
Найдено 83 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.


    Карнер, Д. А.
    Сміх крізь сльози: єврейський театр у Східній Галичині і на Буковині [Текст] / Д. А. Карнер ; пер. Х. Назаркевич. - Львів : ВНТЛ-Класика, 2008. - 200 с. - Бібліогр.: с. 195-200
Рубрики: Галичина
    БуковинаДоп.точки доступа:
Назаркевич, Х. \пер.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.


    Новітня історія України. Галичина [Текст] : [довідк.-біогр. вид.] / [авт.-упоряд.] В. В. Болгов. - К. : Укр. наук. т-во краєзнав., геральдики та фалеристики : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу : Укр. конфедерація журналістів, 2004 - ., Вип. 3. - 2008. - 105, [6] с. : іл., портр
Рубрики: Галичина


Доп.точки доступа:
Болгов, В.В. \[авт.-упоряд.]\
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.


    Панфілова , Т. О.
    Трудова партія Галичини: боротьба за державну незалежність і соборність України (1919 - 1925 рр.) [Текст] / Т. О. Панфілова ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. - 180 с.
Рубрики: Галичина


Доп.точки доступа:
Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.


    Поясик, О. І.
    Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : монографія / О. І. Поясик. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т. ім. В.Стефаника, 2008. - 159 с. : іл., табл.
Рубрики: Галичина

Свободных экз. нет
Найти похожие


5.


    Галицько-руські народні приповідки [Текст] : у 3-х т. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд., підгот. І. Франко. - 2-е вид. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2006 - .
   Т. 2 : Діти - П'ять. - 2006. - 817 с.
Рубрики: Галичина


Доп.точки доступа:
Франко, І. \упоряд., підгот.\; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.


    Попов, В.
    "Руська бесіда" : страницы истории первого проф. укр. театра в Галичине [Текст] / В. Попов, Э. Калиновский. - Львов : Ахилл, 2006. - 79 с. : портр
Рубрики: Галичина


Доп.точки доступа:
Калиновский, Э.
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.


    Гурак, І. Ф.
    "Молода Україна": студентство в суспільно-політичному житті Галичини (60-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] / І. Ф. Гурак ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2007. - 278, [1] с.
Рубрики: Галичина


Доп.точки доступа:
Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.


    Мельник, В.
    Сакральне мистецтво Галичини XV - XX століть в експозиції Івано-Франківського музею [Текст] : путівник-каталог / В. Мельник ; Івано-Франків. худож. музей. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. - 223 с. : іл., портр
Рубрики: Галичина
    Івано-Франківськ, м.Доп.точки доступа:
Івано-Франків. худож. музей
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.


    Паславський, І. В.
    Галицька митрополія [Текст] : іст. нарис / І. В. Паславський. - Львів : Сполом, 2007. - 127 с. : портр
Рубрики: Галичина

Свободных экз. нет
Найти похожие


10.


    Харитон, В. Я.
    З історії суспільно-політичного руху в Галичині і на Покутті наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. [Текст] : кн. для вчителя і учнів / В. Я. Харитон. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 119 с. : портр. - Бібліогр.: с. 112-117
Рубрики: Галичина
    Покуття


Свободных экз. нет
Найти похожие


11.


    Грицишин, Н. С.
    Опіка сиріт в народному побуті Галичини. На матеріалах ХХ століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.05 "Етнологія" / Н. С. Грицишин ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. - Львів : [б. и.], 2008. - 24 с. - Бібліогр.: с. 21-22 (11 назв)
Рубрики: Галичина


Доп.точки доступа:
Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича НАН України; Ін-т народознав. НАН України; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.


    Кошетар, У. П.
    Роль Української греко-католицької церкви у формуванні галицького консерватизму 1900 - 1939 рр. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 "Історія України" / У. П. Кошетар ; Запоріз. нац. ун-т, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. - Запоріжжя : [б. и.], 2007. - 20 с.
Рубрики: Галичина


Доп.точки доступа:
Запоріз. нац. ун-т; Київ. нац. лінгвіст. ун-т
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.


    Радович, Р. Б.
    Традиційне житлово-господарське будівництво українців північно-західної Галичини і південно-західної Волині другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: етнічні риси і локальна специфіка [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.05 "Етнологія" / Р. Б. Радович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. - Львів : [б. и.], 2007. - 17 с. - Бібліогр.: с. 14 - 15 (11 назв)
Рубрики: Галичина
    ВолиньДоп.точки доступа:
Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; Ін-т народознав. НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


14.


    Пронюк, Є. В.
    Остап Терлецький в ідейній боротьбі в Галичині 70-х років ХІХ століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: 09.00.05 "Історія філософії" / Є. В. Пронюк ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. - К. : [б. и.], 2008. - 36 с. - Бібліогр.: с. 32 (6 назв)
Рубрики: Галичина


Доп.точки доступа:
Терлецький, О. \про нього\; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


15.


    Титова, М. В.
    Дидактичні основи вивчення української мови у шкільництві Галичини (друга половина ХІХ - перша третина ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / М. В. Титова ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [б. и.], 2007. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 17 (9 назв)
Рубрики: Галичина


Доп.точки доступа:
Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника
Свободных экз. нет
Найти похожие


16.


    Кобрин, Н.
    Українське концертне життя в контексті національного відродження [Текст] : (за матеріалами галицької періодики 20-30-х рр. ХХ ст.) / Н. Кобрин // Зб. пр. Наук.-дослід. центру періодики. - 2006. - Вип. 14. - С. 251-262. - Бібліогр.: 15 назв.
Рубрики: Галичина


Найти похожие


17.


    Комариця, М.
    Творча свобода і "літературний тоталізм" [Текст] : (на матеріалах міжвоєнної галицької преси) / М. Комариця // Зб. пр. Наук.-дослід. центру періодики. - 2006. - Вип. 14. - С. 225-244. - Бібліогр.: 42 назви.
Рубрики: Галичина


Найти похожие


18.


    Волинська , О.
    Авторські мистецькі школи Галичини першої третини ХХ століття [Текст] / О. Волинська // Мистецтвознавство України. - 2006. - Вип. 6-7. - С. 417-426. - Бібліогр.: 48 назв.
Рубрики: Галичина


Найти похожие


19.


    Волинська , О.
    Художньо-освітня спадщина Олени Кульчицької [Текст] / О. Волинська // Мистецтвознавство України. - 2007. - Вип. 8. - С. 349-358. - Бібліогр.: 64 назви.
Рубрики: Галичина


Доп.точки доступа:
Кульчицька, О. \про неї\

Найти похожие


20.


    Дубова, Т.
    Галичина на сторінках журналу "Кіевская старина" (1882-1906) [Текст] : критична бібліографія як засіб інформування / Т. Дубова // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. - Львів, 2007. - Вип. 15. - С. 84-91. - Бібліогр.: 26 назв.
Рубрики: Галичина


Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017