4И(Англ)
Б64


    Бірюкова, Д. В.
    Інтратекстові описи інтер'єру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХІХ - ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Бірюкова Діана Валеріївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; [Запорізький нац. ун-т]. - Київ, 2016. - 20 с. - [2016-8141А]. - Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.) . -
УДК
ББК Ш143.21-3
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Англійська мова--Лексикологія--художній дискурс--інтртекстові описи інтер'єру, ХІХ - ХХ ст.--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
опис інтер'єру -- композиційно-мовленева форма -- художній дискурс -- когнітивно-комунікативна парадигма -- структурно-семантичний тип -- фрейм -- компонент -- предикативна організація -- синтаксична структура -- лінгвостилістика
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО -- ЛЕКСИКОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА -- АНГЛІЙСЬКА МОВА

Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет