378
С91


    Кадемія, М. Ю.
    Організація навчального процесу з використанням серверів ВЕБ 2.0 [Текст] / М. Ю. Кадемія, Бекір Адабашев // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. кол.: І.А.Зязюн, Н.Г.Ничкало, С.У.Гончаренко та ін. - К.-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010. - Вип.24. - С. 361-366. - Бібліогр.: 3 назв.
ББК Ч48я5 + Ч48,02
РУБ 378
Рубрики: Вища школа--Комп'ютерне програмоване навчання
   Каф. інноваційних та інформ. технологій--Праці викладачів

Кл.слова (ненормированные):
дослідницький проект -- інтерактивність -- мереживні сервіси -- соціальні сервіси ВЕБ 2.0 -- навчальний проект


Доп.точки доступа:
Адабашев, Бекір