(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: Е1/2008/5
   Журнал

Економіка [Текст] : міжнародний науково-виробничий журнал/ Міністеоство аграрної політики. - Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково - виробничого журналу "Економіка АПК", 1994 - . - Выходит ежемесячно
2008г. N 5 (163)
Содержание:
Супіханов, Б. К. Про підвищення конкурентоздатності аграрного виробництва в сучасних умовах / Б.К. Супіханов. - С.3-8
Кл.слова: конкурентоздатність аграрного виробництва
Месель-Веселяк, В. Я. Дохідність і розширене відтіворення в агропромисловому виробництві / В. Я. Месель-Веселяк. - С.12-17
Кл.слова: дохідність агропромислового виробництва, відтворення агропромислового виробництва
Дем'яненко, М. Я. Фінансові чинники формування доходів у сільському господарстві / М. Я. Дем'яненко. - С.18-20
Кл.слова: фінанси у с-г, доходи у с-г
Полозенко, Д. В. Прямі та непрямі форми державної підтримки сільськогосподарських підприємств / Д. В. Полозенко. - С.40-44
Кл.слова: підприємства с-г
Макаренко, П. М. Цінова політика як фактор підвищення дохідності аграрного виробництва / П. М. Макаренко. - С.44-48
Кл.слова: дохідність аграрного виробництва
Кравчук, В. І. Важливі аспекти наукових досліджень технічного забезпечення АПК / В. І. Кравчук. - С.48-51
Кл.слова: наукові дослідження у с-г, технічне забезпечення АПК
Ярчук, М. М. Реструктуризація цукробурякового виробництва в Україні та підвищення його дохідності / М. М. Ярчук. - С.59-61
Кл.слова: дохідність виробництва цукробурякового, виробництво цукробурякове
Бондаренко, В. М. Розвиток ефективного виробництва молока та його промислової переробки на Україні / В. М. Бондаренко
Кл.слова: виробництво молока, переробка молока
Мармуль, Л. Д. Підвищення дохідності фермерських господарств / Л. Д. Мармуль. - С.74-77
Кл.слова: дохідність фермерських госп-в, фермерські господарства
Губені, Ю. Г. Європейська система сільськогосподарського обліку як інструмент економічної інформації для формування аграрної політики / Ю.Г. Губені. - С.80-85
Кл.слова: аграрна політика, Європейська система с-г обліку
Аніщенко, Г. Ю. Удосконалення обліку продукції довгострокових біологічних активів тваринництва / Г. Ю. Аніщенко. - С.108-113
Кл.слова: активи довгострокові біологічні
Шпикуляк, О. Г. Інституціальні аспекти регулювання аграрного ринку / О. Г. Шпикуляк. - С.114-121
Кл.слова: ринок аграрний
Гуцул, Т. А. Спеціалізація як фактор підвищення ефективності виробництва молока в приміській зоні / Т.А. Гуцул. - С.128-130
Кл.слова: виробництво молока
Чернега, І. І. Зайнятість сільського населення на сучасному етапі ринкових перетворень / І.І. Чернега. - С.138-142
Кл.слова: зайнятість сільського населення

Держатели документа:
Скадовський технікум