269-07_CD
З-63


    Зінченко, Олександр Іванович.
    Кормовиробництво [Электронный ресурс] : навч. посіб. / О.І. Зінченко ; М-во аграр. політики Укр. - 2-е вид., доп. і перероб. . - Электрон. текстовые дан. - К. : "Вища освіта", 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - Библиогр.: с. 439. - Б. ц.
Параллельные издания: Зінченко О. І. Кормовиробництво : навч. посіб. / О. І. Зінченко. - К. : Вища освіта, 2005. - 448 ст. : табл. - ISBN 966-8081-36-6 (Шифр 42.2я73/З-63-851375)
ГРНТИ
Рубрики: Рільництво--Учебные издания для высших учебных заведений
   Корми--Учебные издания для высших учебных заведений

   Підручники, посібники--М-во аграрної політики України

Кл.слова (ненормированные):
корми культурні -- насінництво кормових культур -- кормовиробництво -- сівозміни кормові

Держатели документа:
Скадовський технікум

Доп.точки доступа:
М-во аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ЕЧЗ (1)
Свободны: ЕЧЗ (1)