42.112
К60


    Колесніков, В. В.
    Зрошення рису на півдні України [Текст] : учбовий посібник / В. В. Колесніков, А. А. Ванцовський, Р. А. Вожегова ; М-во аграр. політики України, Херсонський державний аграрний університет, Інститут рису УААН. - Херсон : Айлант, 2004. - 36 с. - Б. ц.
ГРНТИ
ББК 42.112
Рубрики: меліорація --зрошення--рис
   рис--зрошення

Аннотация: вучбовому посібнику наводиться коротка характеристика існуючих зрошувальних систем, пропонується методика воднобалансових і гідравлічних розрахунків, пояснююються умови проектування зрошувальної і скидної мережі у вертикальній площіні

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Ванцовський, А. А.; Вожегова, Р. А.; М-во аграр. політики України; Херсонський державний аграрний університетІнститут рису УААН
Экземпляры всего: 3
ХР (3)
Свободны: ХР (3)